Rodi

'Zijn er voor de hele gemeenschap'Burgemeester Peeckstichting biedt financiële ondersteuning op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied

28 maart 2017 - 12:52

'Zijn er voor de hele gemeenschap'Burgemeester Peeckstichting biedt financiële ondersteuning op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied

SCHOORL - Aanschaf van nieuwe gordijnen voor het toneel in De Blinkerd, een donatie ten behoeve van kunsteducatie op basisscholen in Schoorl, realiseren van een picknickbank op de Bleijdensteinweg ten behoeve van de gebruikers van het Schoorls duingebied, Zonnebloem-activiteiten; het is een kleine greep uit de vele gulle giften die de Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting in de afgelopen jaren deed. Jan Zwemmer is sinds 1985 nauw betrokken bij de stichting. "Stichtingen of verenigingen die een donatie goed kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een sportief, cultureel of maatschappelijk project, kunnen ons benaderen. Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting is er voor de hele gemeenschap." Ondanks dat de geschiedenis van de Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting terug gaat naar zo'n veertig jaar geleden, weten veel mensen nog niet van het bestaan van de stichting af. Dat is niet zo vreemd omdat de uitgaven voorheen waren gericht op de ouderen, in de tijd van de twee bejaardentehuizen; Westerkimme (nu de Sanderij, red.) en het St. Jan ter Duin. Bestuurlijk kwamen deze tehuizen in de jaren negentig onder één noemer en voor elk tehuis kwam afzonderlijk een stichting; Vrienden van Westerkimme en Vrienden van St. Jan ter Duin. Deze stichtingen beheerden gelden van giften, donaties en erfenissen die bestemd waren voor extra inspanningen voor de tehuizen. Dat kon van alles zijn. Zo kregen verschillende leefruimten een metamorfose, werd een tuin aangelegd maar zijn er ook kleinere uitgaven zoals aan een duofiets gedaan. In 2015 zijn de stichtingen samengevoegd tot Vrienden van de Burgemeester Peeckstichting. Met het samengaan is de doelstelling breder getrokken, zodat nu iedereen, jong en oud, kan profiteren van de gelden. Volgens de huidige bestuursleden wordt het dan ook tijd voor meer bekendheid. "De Burgemeester Peeckstichting is er voor de hele gemeenschap", benadrukt Jan Zwemmer. "Dus stichtingen en verenigingen die een financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een sportief, cultureel of maatschappelijk - duurzaam - project, kunnen aankloppen. De stichting staat open voor alle aanvragen, mits ze betrekking hebben op de voormalige gemeente Schoorl (Aagtdorp tot en met Camperduin, red.)"Kijk voor meer informatie over de stichting en de voorwaarden op: peeckstichting.nl
28 maart 2017 - 12:52

Bijeenkomst deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten

28 maart 2017 - 10:33

Bijeenkomst deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten

BERGEN - De tweede reeks bijeenkomsten ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten Regio Alkmaar’ vinden dinsdag 4 en donderdag 6 april plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo en Langedijk. Naar aanleiding van de vorige bijeenkomsten in januari zullen specifieke onderwerpen als subsidiemogelijkheden en doelgroep advisering aan bod komen. Dinsdag 4 april (van 19.30 uur tot 21.30 uur, Sportcafé De Draai, Heerhugowaard) en donderdag 6 april (van 09.30 uur tot 11.30 uur, Gemeentehuis Uitgeest) vinden bijeenkomsten ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten regio Alkmaar’ plaats. Het thema van deze bijeenkomst is het belang van sport voor mensen met een beperking en de koppeling met het lokale werkveld. Tijdens de bijeenkomst komen interessante sprekers aan het woord. Zo zal Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten regio Alkmaar, interessante informatie verschaffen over aangepast sporten en de subsidiemogelijkheden in de regio Alkmaar. Medewerkers van sociale teams, zorginstellingen, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners van sportverenigingen (met of zonder aanbod voor mensen met een beperking), ambtenaren Sport en WMO consulenten zijn welkom. Voor verenigingen / sportaanbieders worden in juni aparte bijeenkomsten georganiseerd.Kosten en aanmeldenAan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen door een email te sturen aan aangepastsporten@alkmaarsport.nl, t.a.v. Pascale de Hoogh, coördinator aangepast sporten Regio Alkmaar. Vermeld in uw email bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.
28 maart 2017 - 10:33

Bewoners Bergen aan Zee luisteren naar plannen Nieuw Nassau Bergen

28 maart 2017 - 09:52

Bewoners Bergen aan Zee luisteren naar plannen Nieuw Nassau Bergen

BERGEN AAN ZEE - Martine Hirschfeld van Hotel Nassau moest er stoelen bijhalen, want de opkomst was boven verwachting. Ruim 100 bewoners en ondernemers uit Bergen aan Zee waren vorige week dinsdagavond naar het hotel gekomen om te luisteren naar de ideeën en plannen voor een nieuw Hotel Nassau Bergen en de reconstructie van het Rode Plein. Onder leiding van avondvoorzitter, Maarten Schiphorst, werd het een informatieve en boeiende avond die door de initiatiefnemers als kritisch, opbouwend maar vooral positief werd beschouwd. ,,We hebben een idee…,’’ opende Bastiaan Smit, die sprak namens de eigenaar en initiatiefnemer, Nassau Bergen Holding, ,,en dat willen we graag met u delen. Vanaf 2006 heb ik met de vorige eigenaresse en tevens exploitant gesprekken gevoerd over Nassau Bergen. In 2007 hebben we dit pand gekocht. Vanaf dat moment zijn wij, Henk Deen, twee andere investeerders en diverse deskundigen en ik, aan het nadenken over de toekomst van dit hotel en verkennen we de mogelijkheden. Dat heeft enkele jaren geleden al geleid tot concrete plannen voor de bouw van een nieuw hotel, maar toen werden we teruggefloten door het toenmalige gemeentebestuur. Inmiddels zijn we een stadium verder en mede dankzij de gemeente zijn we in contact gekomen met Maarten en Jetty Min, Bergense architecten en bewoners van Bergen aan Zee, en Pepijn Godefroy, landschapsarchitect van buro LA4Sale. Het resultaat is een uitvoerige studie van deze twee specialisten, een stedenbouwkundige envelop voor deze locatie die wij hier nu tonen.’’ Vergane glorie Na de opening van Bastiaan Smit was het woord aan Martine Hirschfeld die samen met haar man, Willem Karel Hirschfeld, het hotel huurt en exploiteert. Martine: ,,Om als hotel te kunnen blijven bestaan moet er iets gebeuren. Ik kan rekenen en heb hersens meegekregen om in te zien dat mijn wens in dit pand onmogelijk is. Mijn wens is om dit hotel MVO-geschikt te laten zijn, toegankelijk te maken voor de vergrijzende bevolking en te laten voldoen aan de wensen en eisen van de huidige en toekomstige business- en leisure-gast. Een hotel dat aan deze wensen voldoet, moet opnieuw worden gebouwd. Ik lees soms met enig afgrijzen de reacties die mensen plaatsen op onze website na hun bezoek. Vanmorgen postte iemand nog een bericht ‘Vergane glorie’. Dat doet pijn als je weet met hoeveel energie en liefde we hier elke dag bezig zijn.’’ Geen standpunt Wethouder Hugo Snabilie lichtte toe dat het college nog geen standpunt heeft ingenomen over het plan. Snabilie: ,,De gemeente Bergen is in algemene zin positief over de initiatieven die een kwaliteitsimpuls voor Bergen aan Zee betekenen. Het college is zeer benieuwd naar de eerste reactie van de inwoners en daarom ben ik verheugd over deze hoge opkomst. Op donderdag 16 maart is er eenzelfde presentatie gegeven aan raads- en commissieleden tijdens een reguliere presentatieavond van de raad. Wat de reacties zijn, dat is voor ons erg belangrijk omdat het college een gevoel wil hebben bij het maatschappelijk- en politiek draagvlak voor deze plannen.’’ Min2 Het leeuwendeel van de avond was ingeruimd voor de presentatie van Maarten en Jetty Min van architectenbureau Min2, bijgestaan door Pepijn Godefroy van LA4Sale. Maarten Min: ,,We hebben een uitvoerige studie gedaan naar de historie van Bergen aan Zee en de verschillende architectonische invloeden. Samen met Pepijn hebben we daarnaast goed gekeken naar het landschappelijke element en de samenhang van het gebied. Het heeft geleid tot drie ideeën voor deze locatie. Het is een zogeheten stedenbouwkundige enveloppe. Dat wil zeggen dat er nog niets vast ligt, maar dat we contouren schetsen waarbinnen je iets zou kunnen realiseren. Het is een kwetsbare locatie die veel beperkingen kent, maar dat maakt het ook weer boeiend en uitdagend.’’ De schetsen laten zien een hoofdgebouw dat dwars op de kust geplaatst in plaats van recht met de kustlijn. ,,In plaats van de hele kustlijn te annexeren is de opzet juist doorzicht te creëren in de richting van dorp naar zee. Het volume zal vanuit de Zeeweg de lijn van de bebouwing volgen en er zal maximale transparantie blijven bij de strandopgang. Hierdoor zal het gebouw tevens een verbinding aangaan met het Rode Plein, en het zeeaquarium en Neptunus aan de overkant, dat een sterker pleinbeeld zal opleveren. Het gebouw zal met de Alexanderflat ook een groter plein vormen tezamen met Neptunus’’, aldus Min. Alle presentaties zijn te bekijken en te lezen op de speciale website voor dit project: www.nieuwnassaubergen.nl Mensen die vragen hebben, kunnen die sturen naar het mailadres: info@nieuwnassaubergen.nl
28 maart 2017 - 09:52

De uitwisseling met Kroatië

27 maart 2017 - 15:05

De uitwisseling met Kroatië

Elk jaar organiseert de BSG uitwisselingen naar Polen, Kroatië (4 havo/vwo) en Frankrijk (3 vmbo). Mijn voorkeur ging uit naar Kroatië, omdat ik via mijn broer veel mensen van het vorige jaar heb leren kennen en die wilde ik graag nog een keer zien. De heenweg met het vliegtuig verliep soepel. Op Schiphol stond bijna geen rij en we konden snel de boardingpass halen en door de douane heen, waardoor we wat tijd hadden voor de winkels op het vliegveld. Aangekomen op het vliegveld in Kroatië hadden we al snel onze bagage en zijn we met de bus naar het busstation gegaan waar onze uitwisselingsstudenten op ons aan het wachten waren. Toen we aan elkaar voorgesteld waren, is iedereen naar hun huis gegaan. De week bestond uit vroeg opstaan en naar de school gaan waar de school een programma voor ons had geregeld. De studenten regelden zelf het avondprogramma waar wij zelf ook zeggenschap in hadden. We hebben musea bezocht, over de straten van Zagreb gezworven, de beste taarten en pannenkoeken gegeten, een berg beklommen waar we een ontzettend mooie skyline van Zagreb met zonsondergang te zien kregen en gewinkeld in een ongelofelijk groot winkelcentrum. Mijn gastgezin was heel gastvrij en ik voelde me snel helemaal thuis. De ervaring is er eentje om zeker niet te vergeten en ik ben nu al aan het kijken of ik in de zomervakantie niet gewoon nog een keer kan gaan, want voor zo’n mooie stad heb je zeker meer dan vijf dagen nodig. Feline Kaaij, leerling 4 vwo
27 maart 2017 - 15:05
Bergen
'Zijn er voor de hele gemeenschap'
Burgemeester Peeckstichting biedt financiële ondersteuning op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied
SCHOORL - Aanschaf van nieuwe gordijnen voor het toneel in De Blinkerd, een donatie ten behoeve van kunsteducatie op basisscholen in Schoorl, realiseren van een picknickbank op de Bleijdensteinweg ten behoeve van de gebruikers van het Schoorls duingebied, Zonnebloem-activiteiten; het is een kleine greep uit de vele gulle giften die...
Bijeenkomst deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten BERGEN - De tweede reeks bijeenkomsten ‘deskundigheidsbevordering Aangepast Sporten Regio Alkmaar’ vinden dinsdag 4 en donderdag 6 april plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo en Langedijk. Naar aanleiding van de vorige bijeenkomsten in januari zullen specifieke onderwerpen als subsidiemogelijkheden en doelgroep advisering... Hargen Sail deelnemer Spek je Clubkas HARGEN - Klanten van Rabobank Noord-Kennemerland kunnen weer stemmen op hun favoriete vereniging. Vrijwilligersorganisatie Hargen Sail doet ook weer mee en spaart voor nieuw sport- en spelmateriaal. Wie een handje wil helpen kan tot en met maandag 10 april stemmen op Hargen Sail. Het kost niets, elke stem is geld...

Bewoners Bergen aan Zee luisteren naar plannen Nieuw Nassau Bergen

BERGEN AAN ZEE - Martine Hirschfeld van Hotel Nassau moest er stoelen bijhalen, want de opkomst was boven verwachting. Ruim 100 bewoners en ondernemers uit Bergen aan Zee waren vorige week dinsdagavond naar het hotel gekomen om te luisteren naar de ideeën en plannen voor een nieuw Hotel Nassau Bergen...
Kofferbakmarkt SCHOORL - De poort van het terrein aan de Sportlaan wordt aanstaande zondag om 8.00 uur geopend voor de eerste kofferbakmarkt van het jaar. Deze editie worden meer dan vijftig standhouders verwacht. Het is de eerste van de 24 markten die wekelijks veel bezoekers trekt. De verkoop start om 9.00... Atelieruitverkoop Giorgi Shengelia BERGEN - Giorgi Shengelia houdt zondag 2 april van 12.00 tot 18.00 uur een grote atelieruitverkoop in Bergen. De tentoongestelde schilderijen beslaan de periode 2006 tot en met 2016 en worden aangeboden met maar liefst 33 procent korting. De opbrengst van de atelieruitverkoop wordt gebruikt voor de organisatie van de... De uitwisseling met Kroatië Elk jaar organiseert de BSG uitwisselingen naar Polen, Kroatië (4 havo/vwo) en Frankrijk (3 vmbo). Mijn voorkeur ging uit naar Kroatië, omdat ik via mijn broer veel mensen van het vorige jaar heb leren kennen en die wilde ik graag nog een keer zien. De heenweg met het vliegtuig verliep... Gratis met de bus naar de kaasmarkt BERGEN / EGMONDEN - In Alkmaar is vrijdag 31 maart de eerste Kaasmarkt van 2017. Hiermee trapt de grootste en oudste Kaasmarkt van Nederland op feestelijke wijze het Kaasmarktseizoen af. Tijdens deze eerste kaasmarkt rijdt een speciale Kaasmarktbus gratis vanuit de gemeente Bergen van en naar de Alkmaarse Kaasmarkt. Woon... Gratis met de bus naar de kaasmarkt BERGEN / EGMONDEN - In Alkmaar is vrijdag 31 maart de eerste Kaasmarkt van 2017. Hiermee trapt de grootste en oudste Kaasmarkt van Nederland op feestelijke wijze het Kaasmarktseizoen af. Tijdens deze eerste kaasmarkt rijdt een speciale Kaasmarktbus gratis vanuit de gemeente Bergen van en naar de Alkmaarse Kaasmarkt. Woon... Waterberging Saenegheest klaar voor gebruik BERGEN - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft samen met Gemeente Bergen en Provincie Noord-Holland in de Zuurvenspolder een gebied van ruim dertig hectare ingericht als waterberging. Bij hevige regenval vangt de berging overtollig regenwater op. Daarnaast is er veel ruimte voor flora en fauna en kan men heerlijk door het... The Obsession of Art goes Rotterdam ROTTERDAM / BERGEN - Galerie The Obsession of Art is te vinden op de Rotterdam Art Fair. Werk van onder anderen kunstschilder Andrea Padovani, Peter van Straten en glasmeester Nick Mount (stand 12) worden getoond. De Rotterdam Art Fair vindt plaats 29 maart tot 2 april in de onderzeebootloods in... Zing en Leer Nederlands BERGEN - Niet-Nederlandstaligen kunnen elke eerste zondag in de maand tussen 14.00 en 15.00 uur samen met Nederlandstaligen zingen om hun taal te verbeteren. Gezongen wordt onder begeleiding van de muzikanten en zangers Hans Boorsma, Bert Huibers, Jip de Graaf, Marjoleine Fuchs en Gerrie Moot. Een prettige manier om de... Crea in een Notendop BERGEN - Sarah Molenaar presenteerde 24 maart in het bijzijn van alle kinderen van de Willem-Alexanderschool haar boek ‘Crea in een Notendop’. Het boek beschrijft een methode voor het vak beeldende vorming in het basisonderwijs. Sarah was leerkracht op onder andere de Willem-Alexanderschool en besloot na het afstuderen aan de... Foto-expositie BERGEN - Annemiek van der Werff exposeert met straatfotografie en -portretten tot en met 28 april in restaurant Bergen Binnen aan Breelaan 130. Het thema is de Ondraaglijke LICHTheid van het Bestaan. "Alles is al een keer gefotografeerd natuurlijk, maar niet gezien door mijn ogen. Het is nog steeds een... Klaverjassen BERGEN - De laatste klaverjasdrive van HSV De Karper is 1 april. Daarna stort de hengelsportvereniging zich weer op de jeugdactiviteiten. Zoals gebruikelijk liggen op de prijzentafel onder andere diverse pondjes gerookte paling. Bij de traditionele verloting heeft iedereen een prijs. De klaverjasdrive wordt gehouden in ’t Oude Raethuys aan... Walking Football op De Kiefthoek BERGEN - Op Sportpark De Kiefthoek bij VV Bergen aan de Groeneweg kunnen zestigplussers vanaf 5 april elke woensdag van 12.00 tot 13.00 uur meedoen aan Walking Football. Zondag 2 april kan men kennismaken met de activiteit. Walking Football staat voor lekker voetballen zonder al te grote fysieke inspanningen. Het... Zuster Isabella honderd jaar EGMOND AAN ZEE - Het was een drukte van in Huize Agnes afgelopen vrijdag. Zuster Isabella Pino vierde haar honderdste verjaardag. Locoburgemeester Jan Mesu kwam langs om haar te feliciteren en overhandigde namens de Gemeente Bergen een mooie bos bloemen. Op deze zonnige dag was het echt feest in huize... Jeugdcursus HSV de Karper BERGEN - Hengelsportvereniging de Karper organiseert opnieuw een jeugdcursus vissen voor kinderen vanaf zeven jaar. Een groep vrijwilligers van HSV De Karper geeft de komende maand de cursus 'Vissen spannend voor jong en oud' in De Kazerne. Deze voormalige brandweerkazerne aan de Karel de Grotelaan is geheel ingericht voor de... Goud voor Il Primo-jeugd SOESTERBERG - De ski-jeugd van Il Primo heeft weer geweldig gepresteerd. Afgelopen zaterdag wonnen drie talenten in Soesterberg de finale van de Kids Cup Baan. Bij de Aspiranten II dames won Noa Selleger, bij de Aspriranten II heren Boaz Smit en de Scholieren I Tim Jeremy Adrichem. Het serieklassement van... Waargebeurd verhaal in Cinebergen BERGEN - Deze week bij Cinebergen Gold over het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van Kenny Wells, een zakenman die in de jungle van Indonesië op zoek gaat naar goud. Prachtrol van Matthew McConaughey. Martin Koolhovens Engelstalige western Brimstone is een grimmige donderpreek waarin een Nederlandse dominee het op Amerikaanse bodem... Chantous in kerk Schoorl SCHOORL - Het koor Chantous treedt zondag op tijdens de kerkdienst in de protestantse kerk in Schoorl. Het koor Chantous ontstond in de parochie St. Joannes in Catrijp en heeft een breed repertoire, van John Lennon naar Pharell Williams (Happy) tot het Onze Vader. De dirigent is Paul Venrooij, Geert... Inspraak voorontwerp bestemmingsplan De 7 dorpelingen GEMEENTE BERGEN - Vanaf donderdag 6 april ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan voor ‘De 7 dorpelingen’ in het centrum van Bergen 4 weken ter inzage. Geïnteresseerden kunnen het voorontwerp voor de nieuwbouw op de Harmonielocatie inzien op het gemeentehuis en digitaal op www.mooibergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Inspraakreacties kunnen schriftelijk... Scoronlo op excursie SCHOORL / EGMOND AAN DEN HOEF - Leden van historische vereniging Scoronlo kunnen - eventueel met introducé - vrijdag 21 april mee op excursie. De rit op eigen gelegenheid gaat naar het Huys van Egmond, het nieuwe informatiecentrum van Historisch Egmond. Om 14.00 uur wordt na de koffie een film... Gratis tekenpas REGIO - Landschap Noord-Holland stelt in het kader van de Week van de teek - 3 tot en met 7 april - tienduizend gratis tekenpassen beschikbaar. Teken zijn weer actief. Ze bevinden zich in het bos, park, hei, duinen of in je eigen tuin. Ze zitten in de buurt van...

Rodi.nl wordt mogelijk gemaakt door:

E-paper: Deze week | Archief
E-paper: Deze week | Archief
Kerkdiensten