Rodi

Smullen van eetbare planten in het Ilperveld

18 juli 2017 - 10:38

Smullen van eetbare planten in het Ilperveld

LANDSMEER - De schipper van Landschap Noord-Holland maakt elke zondagmiddag een tocht door het Ilperveld. Geïnteresseerden kunnen in de boot stappen om de natuur te ontdekken. 6 en 13 augustus wordt op zoek gegaan naar eetbare planten. Onbespoten en helemaal gratis. Als we een beetje opletten hoeven we niet naar de winkel voor een lekkere maaltijd. In de natuur groeit van alles dat prima eetbaar is. Maar hoe raak je wegwijs tussen al die planten? Tijdens deze boottocht kan men van alles leren over eetbare planten die vaak ook nog geneeskrachtig zijn. Onderweg is te genieten van de bijzondere natuur van het Ilperveld. Bij een van de vele eilandjes wordt van boord gegaan en op zoek gegaan naar planten. Is het watermunt of tormentil? Door te kijken, ruiken, voelen en proeven is te ontdekken om welk plantje het gaat. Na afloop van de vaartocht kunnen de deelnemers zelf bereide planten uit het Ilperveld proeven. Dat gebeurt als soepje of salade; het hangt af van wat onderweg wordt gevonden.Deze activiteiten duren van 13.30 tot 15.30 uur. Een plek aan boord reserveren kan via www.gaatumee.nl. Kosten 15 euro en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers betalen 10 euro en 7,50 voor hun kinderen tot 12 jaar. Verzamelen op de parkeerplaats van het Ilperveld, Kanaaldijk 32A, 1121NX Landsmeer.
18 juli 2017 - 10:38

Te gast bij Museum Grietje Tump

17 juli 2017 - 12:29

Te gast bij Museum Grietje Tump

LANDSMEER - Meestal komen ze bij elkaar in de Tuinzaal van het Westfries Museum in Hoorn. Deze keer kwamen de medewerkers museale textiel bij Noord-Hollandse Musea bijeen in Museum Grietje Tump. Daar werden ze ontvangen door museumdirecteur Frans Poulain, die al tientallen jaren deel uitmaakt van de museale textielgroep. De voor het merendeel uit vrouwen bestaande groep liet zich informeren over de ontstaansgeschiedenis van museum Grietje Tump en bezocht de tot museumwoning verklaarde rentenierswoning, waar Grietje tot haar 77e woonde. De in Waterlandse klederdracht gestoken poppen in de authentieke huiskamer van Grietje trokken volop de aandacht van de uit heel Noord-Holland en Texel afkomstige medewerkers museale textiel. Het stichtingsbestuur bestaande uit Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, Neeltje van Altena, Jannetje Schouten en Aaf Steur stelden de medewerkers in de gelegenheid om hun eigen museum te introduceren met daaraan gekoppeld hun activiteiten op het gebied van museale textiel. Het Markermuseum met Markerstoffen, die een tweede leven gaan leiden, werd door Neeltje van Altena onder de aandacht gebracht. Jannetje maakt textiele souvenirs en berichtte over de tentoonstelling ‘Kerkgang en religie’. De Oudheidskamer van Texel werd vertegenwoordigd door de dames Tineke en Nieteke Roeper en Marcelle Heinders. Zij verwezen naar de kruidentuin en de tentoonstelling ‘From Texel with love’ waar Lammert Kikkert, beschreven in de in Groot Brittannië gevonden VOC-correspondentie tussen VOC stuurman Harmannus Kikkert en zijn vrouw Aagje Luijtsen, in een replica kinderpakje uit die tijd, gemaakt door Aaf Steur, tentoongesteld is. Ada van Poelgeest van het Edams museum bericht over een koorkap en kazuifel van voor de Reformatie, dat in bruikleen is gegeven door de katholieke kerk. Sara Kalis van de Broekerveiling naait op een oude handnaaimachine de kleding voor de ‘figuranten ’van de Broekerveiling. Ze is daarnaast een verwoed verzamelaarster van boerenzakdoeken. Martha Bus en Loes Vader van het Sterkenhuis in Bergen verwijzen naar een collectie badkleding uit vroegere tijd , kleding van de Ursulinen en de tentoonstelling ‘Bouwen op geloof’. Gre Boerlage uit Hauwert is verzot op kant en weet alles over de in de 17e, 18e en 19e eeuw ontwikkelde patronen. Mies Peters uit Hoogwoud van de Museumboerderij West-Frisia weet alles over de wondere wereld van de waaiers .Tiny Schouwe uit Wognum van ‘ het Huis van Oud’ heeft zich verdiept in het textiel van de 20-tiger-50-tiger jaren en kleedt poppen aan. Voor Jannie Bruin van het Regthuys uit Abbekerk speelt onderzoek naar beddengoed, met de hand geborduurde lakensets een belangrijke rol. In Abbekerk is de tentoonstelling van ‘peluwsloop tot slaapmuts’ te zien. Voor Barbara Donker uit Berkhout verbonden aan het Westfries Genootschap spelen ‘kap en dek ‘een belangrijke rol. ‘Knap voor de kraam langsgaan’ is het devies. Aaf Steur vroeg aandacht voor het Klederdrachtmuseum van Jolanda van den Berg dat sinds een jaar aan de Herengracht 427 in Amsterdam is gevestigd. Een unicum als je je realiseert dat Amsterdam tot dan toe een echt klederdrachtmuseum met klederdracht uit heel Nederland ontbeerde. De dames van het museumoverleg museale textiel dragen waar mogelijk hun steentje bij wat de betreft de fysieke aanvulling op de collectie en kennis over het museale textiel. Voorzitster Leontine Kuijvenhoven schrijft veel over het museale textiel. Binnenkort verschijnt haar werk over de vrouw van een chirurgijn die haar man verliet met meenemen van alle huisraad inclusief kleding en linnen uitzet. Voor tentoonstellingen in ’eigen huis’ worden regelmatig voorwerpen uit de diverse musea uitgeleend, in bruikleen gegeven geruild of aangekocht. De dames van Marken vonden bij Grietje Tump een decoratiespeld met Marker wapen en de dames uit Bergen verlieten museum Grietje Tump met mooie wandborden met afbeelding. Van de Ruïnekerk en Bergens bruggetje. Vol lof was men over de prachtige ambiance, zo’n bijzonder museum in Landsmeer had men niet verwacht.
17 juli 2017 - 12:29

Kinderen van De Stap en Wilskracht samen naar hun Nijntje Beweegdiploma

17 juli 2017 - 11:58

Kinderen van De Stap en Wilskracht samen naar hun Nijntje Beweegdiploma

LANDSMEER - Gymnastiekdocente Ina Zandstra, die al dertig jaar verbonden is aan de Landsmeerse Gymnastiekvereniging Wilskracht, startte vorig jaar met een bewegingsproject voor peuters en kleuters. Tien peuters (2-4 jaar) van Gymnastiekvereniging Wilskracht behaalden vorige week hun Nijntje Beweegdiploma 1 en twintig kleuters (4-6 jaar) van Basisschool de Stap en Wilskracht behaalden hun Nijntje Beweegdiploma 2. De ervaren gymjuf zette zich vorig jaar in om de Landsmeerse basisscholen te enthousiasmeren tot deelname aan het bewegingsproject voor peuters en kleuters. Basisschool de Stap, ‘stapte’ als eerste school in om hun leerlingen in twintig lessen te laten trainen voor het Nijntje Beweegdiploma II. Afgelopen week gingen twintig kleuters en tien peuters trots naar huis met hun diploma. Gymjuf Ina Zandstra attendeert ouders en docenten op het belang van bewegen voor kinderen. De overheid signaleert een grote mate van bewegingsarmoede bij kinderen en jongeren die in plaats van te sporten en te bewegen vele uren zittend achter computer, tv en laptop doorbrengen. Omdat er steeds meer kinderen met overgewicht zijn en kinderen bewegingsarmer worden, werd er door de overheid en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU) aan de bel getrokken en werden peuters en kleuters de kans geboden om te gaan trainen voor een Beweegdiploma. Gymjuf Ina Zandstra die zich al jaren met turnen, kleuter-en ouder en kind-gym bezighoudt, hoopt dat naast basisschool de Stap straks ook de andere basisscholen in Landsmeer en de peuterspeelzaal zullen volgen. De Landsmeerse werkt bij Wilskracht al jaren met het Gymkidsprogramma. Het is voor haar als ervaren gymkracht vrij eenvoudig om het lespakket van 20 lessen voor het behalen van het Beweegdiploma l en ll in te vullen. “Ik werk continu aan verbetering van het ritme-oriëntatie-reactie-en aanpassingsvermogen van de kinderen, geef oefeningen voor evenwicht, rotaties om lengte-en breedte-as, hangen, steunen, ver-hoogte en/of diepte springen. In de loop der jaren vertoont zich bij de 3 tot 7 jarigen een grote bewegingsachterstand, afname van conditie en overgewicht. Werken aan een breed bewegingspatroon is echt nodig. Met gymnastiek wordt totaal bewegen geactiveerd. Kinderen die gymen hebben al gauw een bewegingsvoorsprong van zo’n anderhalf jaar op anderen en houden die voorsprong ook. Buitenactiviteiten zoals touwtje springen, bokspringen, ballen en tollen lijken uit het straatbeeld verdwenen. Slechts het knikkerspel biedt nog wat bewegingsactiviteit.”Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de lessen. Hun kind durft nu meer. Zij vinden het Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit en bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd. “Mijn kind heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad!”, laten ouders de gymdocente weten. Zij hoopt in de nabije toekomst veel Beweegdiploma’s uit te kunnen reiken. Met een groep van zo’n 50 peuters en 20 kleuters is ze op de goede weg maar gezien de grote bewegingsarmoede onder kinderen, zouden dat er veel meer moeten zijn. “Hopelijk sluiten de andere basisscholen in Landsmeer zich aan om ook voor hun leerlingen het Nijntje Beweegdiploma binnen te halen.”
17 juli 2017 - 11:58

Genieten van Concert aan het Water

17 juli 2017 - 11:46

Genieten van Concert aan het Water

LANDSMEER - Je waande je even in Amsterdam aan de Prinsengracht bij het Prinsengrachtconcert. Bootjes voor je in het water, picknickmanden gevuld met de heerlijkste lekkernijen en flesjes witte en rode wijn. De locatie die werkelijk in beeld was, was de tuin van Tanja Mager en haar man Remco bij de Kleine Zeijlbrug aan de van Beekstraat waar de leden van Amicitia het ‘Concert aan het water’ gaven. De weergoden waren Amicitia, haar dirigent Pierre Volders en de solisten van ‘de Stem van Landsmeer’ Louise Preeker, Dieke van Hoft en Leo Verhoef niet gunstig gezind. Een miezerig regentje zorgde ervoor dat het publiek vanonder de paraplu het concert moest volgen. Ondanks het sombere weer was er veel publiek en legden vlak voordat het concert begon nog verschillende bootjes aan. Met een lekkere mars zette Amicitia het concert aan het water in. Met de kleurige sjaals, die hun witte outfit sierden, creëerden de leden van Harmonieorkest Amicitia een zonnig tafereel. Met het ‘Oh lady be good’ van George Gershwin zorgde het harmonieorkest voor een verwarmend en swingend gebeuren. Het ‘Light walk’ kon er echter niet voor zorgen dat de lichte regen plaats zou maken voor de zon. De eerste kandidate van ‘de Stem van Landsmeer’ Louise Preeker, die ‘Beautiful thing’ zong, moest het ook stellen zonder de zo gewenste zonnewarmte. Dieke van Hoft, de ‘buurvrouw’ van de van Beekstraat en tweede deelneemster aan de zangwedstrijd wist met haar ‘Dance mix’ en prachtige stem en voordracht het publiek te verleiden tot klappen en mee swingen. Dat voelde goed maar het echte ‘Feeling good’ kwam van Leo Verhoef die met grote overtuiging zong en het publiek zo wist te boeien en te verrassen dat men massaal op hem stemde. Leo nam trots de bokaal van Amicitia-voorzitter Petra Mager in ontvangst en zong nogmaals zijn Feeling good, daarmee meteen de eerste zonnestralen binnen halend. Ook Amicitia zelf werkte hieraan mee door het spelen van een heerlijke medley. Het concert aan het water was genieten voor de vele Landsmeerders in hun bootjes en op de kant. Amicitia biedt kwaliteit, een Prinsengrachtconcert waardig.
17 juli 2017 - 11:46
Landsmeer
Luciën Reinhardt Sno beëdigd LANDSMEER - Luciën Reinhardt Sno is een 36-jarige business analist, vader van twee en sinds mei 2014 woonachtig in Landsmeer. Vorig jaar las hij een oproep van de gemeente Landsmeer aan alle bewoners: Neem deel aan de cursus Politiek Actief. Na afronding van de cursus is zijn interesse voor lokale... Koek’s place, the place to be, in Landsmeer LANDSMEER - In de voormalige zaak van Zeeman in het winkelcentrum Nieuwe Gouw kan men sinds vorige week terecht bij Iwan, Monique en Kiki Koek die daar hun Koek’s Place hebben geopend. De ondernemende familie bekend van voorheen Café Koek en de kleine buurtsuper KIGI , die een klein jaar... Collecte Oranje Fonds LANDSMEER - De collecte die begin juni in Landsmeer voor het Oranje Fonds is gehouden heeft in totaal een bedrag van 968,60 euro opgebracht. Hiermee kan het Oranje Fonds weer een financiële steun geven aan de vele sociale en maatschappelijke organisaties in Nederland. Voor gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap uit... H.B.S. Pijlsnel LANDSMEER - De uitslagen van week 16 van de Zomercompetitie 2017 bij H.B.S. Pijlsnel: Senioren 1 1: Eric van Voorst 252. Senioren 2 1: Henk Slemmer 249, 2: Nico van Heusden 225, 3: Teun Fridsma 219, 4: Adri Franken 199 (0 x m), 5: Pierre Sampimon 199 (1 x m),... Jeu de boules LANDSMEER - Het Dienstencentrum Landsmeer (DCL) houdt vrijdag 11 augustus een Jeu de boules wedstrijd. Er wordt gespeeld op het Jeu de boules veld van jeugdvereniging Vrij & Blij. Aansluitend wordt een barbecue gehouden. Meedoen is belangrijker dan winnen. Er wordt om 10.00 uur gestart. Kosten voor deze activiteit zijn... Chauffeur en bijrijder gezocht LANDSMEER - Het Dienstencentrum Landsmeer (DCL) is op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers. Er is plaats voor een bijrijder op de DCL-bus op donderdag om de 14 dagen. Daarbij gaat het om het liefdevol begeleiden van oudere passagiers naar de dagbesteding in het Jonkerhof en andersom. Een uurtje in de... OVL wil eierveiling 'Hoop op zegen' redden LANDSMEER - Op het voormalige 'Van Ackerterrein' in Landsmeer gaat woningbouw plaatsvinden. "Dat is natuurlijk voor Landsmeer een goed gebeuren. Maar wat dreigt? Het laatste gebouw van het eierenimperium, wat daar ooit was dreigt gesloopt te worden", aldus de Oudheidkundige vereniging Landsmeer (OVL). "Een heel belangrijk stuk cultureel en historisch... Smullen van eetbare planten in het Ilperveld LANDSMEER - De schipper van Landschap Noord-Holland maakt elke zondagmiddag een tocht door het Ilperveld. Geïnteresseerden kunnen in de boot stappen om de natuur te ontdekken. 6 en 13 augustus wordt op zoek gegaan naar eetbare planten. Onbespoten en helemaal gratis. Als we een beetje opletten hoeven we niet naar... Te gast bij Museum Grietje Tump LANDSMEER - Meestal komen ze bij elkaar in de Tuinzaal van het Westfries Museum in Hoorn. Deze keer kwamen de medewerkers museale textiel bij Noord-Hollandse Musea bijeen in Museum Grietje Tump. Daar werden ze ontvangen door museumdirecteur Frans Poulain, die al tientallen jaren deel uitmaakt van de museale textielgroep. De... Kinderen van De Stap en Wilskracht samen naar hun Nijntje Beweegdiploma LANDSMEER - Gymnastiekdocente Ina Zandstra, die al dertig jaar verbonden is aan de Landsmeerse Gymnastiekvereniging Wilskracht, startte vorig jaar met een bewegingsproject voor peuters en kleuters. Tien peuters (2-4 jaar) van Gymnastiekvereniging Wilskracht behaalden vorige week hun Nijntje Beweegdiploma 1 en twintig kleuters (4-6 jaar) van Basisschool de Stap en... Genieten van Concert aan het Water LANDSMEER - Je waande je even in Amsterdam aan de Prinsengracht bij het Prinsengrachtconcert. Bootjes voor je in het water, picknickmanden gevuld met de heerlijkste lekkernijen en flesjes witte en rode wijn. De locatie die werkelijk in beeld was, was de tuin van Tanja Mager en haar man Remco bij... Nico van der Pijl erelid Judoclub Landsmeer LANDSMEER - Nico van der Pijl is afgelopen vrijdag in het zonnetje gezet door het bestuur van Judoclub Landsmeer. Van der Pijl is al tientallen jaren betrokken bij de club en heeft zich op allerlei gebied ingezet. Tot het geven van judolessen, klussen in en rondom de dojo, begeleiden van... Herkent u deze? LANDSMEER - Misschien kunt u de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer (OVL) een handje helpen. In deze tweewekelijkse rubriek vragen wij onze lezers of zij wellicht mensen op de foto herkennen. Om de week wordt er een foto uitgelicht waarvan achtergrondinformatie ontbreekt. Weet u meer? Het doel van de OVL is het... Wandelen door de wijk LANDSMEER - In de wijk Nieuwe Gouw, ook vaak Havezathe genoemd, in Landmseer staan tal van bijzondere bomen, heesters en planten. Wat ook heel bijzonder is, is dat Havezathe een uniek wijkpark heeft met hierin al jaren een levendige vogelkooi. Wat groeit, bloeit en vliegt hier? Vrijwilligers van IVN Twiske... Gratis Proefles Yoga LANDSMEER - Aangezien er op de bestaande groepen nauwelijks plaats vrij komt voor nieuwe deelnemers start het Dienstencentrum Landsmeer (DCL) een extra yogagroep onder leiding van de vaste docente Mariette Hermans. Hermans is docent Critical Alignment yoga. Deze vorm van yoga richt zich op een rechte houding en een vrije... H.B.S. Pijlsnel LANDSMEER - De uitslagen van week 15 van de zomercompetitie 2017 bij H.B.S. Pijlsnel: Senioren 1 1: Rudolf Sueters 247, 2: Ton Giesen 239, 3: Cees balke 228. Senioren 2 1: Nico van Heusden 240, 2: Henk Slemmer 239, 3: Teun Fridsma 225, 4: Pierre Sampimon 206, 5: Johan Mader...

Landsmeerse keepster droomt van betaald voetbal

LANDSMEER - Het 16-jarige keepertalent, Aukje van Seijst uit Landsmeer droomt van een betaald voetbal carrière. Ze vertelt: "Toen ik vijf jaar was begon ik met voetballen bij IVV bij de F-jes. Al snel wilde ik graag op goal staan wat ik erg leuk vond, want mijn zus is spits...
Gouwkamp gaat voor Afrikaanse tienermoeders LANDSMEER - De open tuindagen - tiendaagse Natuurlijk Tuinbeeld 2017 aan de Gouwkamp in Den Ilp, met een verkoopexpositie van beelden uit Afrika, bleek na vijftien jaar nog altijd een succes. Ruth van der Hilst en Aar Krommenhoek die vijftien jaar geleden begonnen met het brandnetel vrij maken van hun... Dagtocht naar de Veluwe LANDSMEER - Comité Ouderen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland houdt woensdag 13 september een dagtocht naar de Veluwe. Alle ouderen uit Landsmeer, Den Ilp en Purmerland kunnen mee met deze bustocht. Wellicht weet de gids nog een plek waar reeën of zwijnen te zien zijn. In de ochtend wordt koffie... Accordeon Play-In dag DEN ILP - Asaneo houdt zondag 8 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een Play-In dag voor accordeonisten van beginners tot vergevorderd. De werken die ingestudeerd worden zijn gecomponeerd door Piet Verzijde. Zowel de beginnende accordeonist als de virtuoos krijgen op hun niveau melodieën en variaties te spelen die soms... Koffiedrinken LANDSMEER - In het Dienstencentrum Landsmeer (DCL) wordt vanaf 13 juli elke donderdagochtend een koffieochtend gehouden. Er is ruimte voor een gesprek en eventueel een gezamenlijke activiteit. Dit alles onder het genot van koffie en wat lekkers. Iedereen is welkom van 10.30 tot 12.00 uur. Kosten 3 euro. H.B.S. Pijlsnel LANDSMEER - De uitslagen van week 14 van de Zomercompetitie 2017 bij H.B.S. Pijlsnel: Senioren 1 1: Alex Settels 277, 2: Rudolf Sueters 245, 3: Eric van Voorst 229, 4: Cees balke 228 (2 x X), 5: Ton Giesen 228 (1 x X), 6: Joop Wegner 221. Senioren 2 1:... De Stap loopt voor Only Friends LANDSMEER - De leerlingen van OBS de Stap in Landsmeer hebben in juni een sponsorloop gedaan ten behoeve van Only Friends in Amsterdam-Noord. Only Friends is een sportvereniging opgericht voor kinderen en ouderen met een beperking die zodoende ook kunnen sporten en bewegen, aangepast aan de eigen mogelijkheden. Het was... Veel te ontdekken in de natuur bij Landsmeer LANDSMEER - De schipper van Landschap Noord-Holland laat iedereen graag van het Ilperveld genieten. Stap in de boot om de natuur te ontdekken. Onderweg nemen de deelnemers een kijkje op een van de eilandjes. Zondag 16 juli: Vaartocht naar het geheimzinnige broekbosHet wordt een ietwat geheimzinnige vaartocht door het drassige... Concert aan het Water uitgesteld LANDSMEER - Amicitia’s Concert aan het Water zou afgelopen zaterdag plaatsvinden en daarmee ook de finale van De Stem van Landsmeer. Helaas waren de weersvoorspellingen dermate slecht, dat Amicitia de dag ervoor heeft moeten besluiten het concert te cancelen. Maar gelukkig komt van uitstel geen afstel: het concert vindt nu... Gemeente Landsmeer kiest voor duurzame energie LANDSMEER - De gemeente Landsmeer gebruikt sinds 1 juli voor al haar elektriciteitsaansluitingen 100 procent groene stroom, die duurzaam is opgewekt door Nederlandse windmolens. Ook voor de gasaansluitingen kiest de gemeente Landsmeer voor de meest duurzame variant van energieopwekking en wel via een contract met een leverancier van biogas. Onlangs... Leerlingen De Hoeksteen aan de slag met krukken LANDSMEER - De kinderen van groep 7/8 van basisschool de Hoeksteen in Landsmeer hebben onlangs een kunstproject gedaan. Hierbij hebben zij de oude krukken van de school beschilderd gebaseerd op de stijl van twee kunstenaars. Dit waren Robert Delauny en Wassily Kandinsky. De kinderen hebben eerst een ontwerp gemaakt, daarna... Zomerwandelen LANDSMEER - Ook in de zomer actief blijven? Dat kan in Landsmeer. In juli en augustus kunnen men onder leiding van fysiotherapeute Ineke of Cora van Fysiotherapie Balans elke woensdag 'Zomerwandelen'. De groep maakt een korte wandeling rondom het Dienstencentrum. Onderweg doet men wat oefeningen op het eigen niveau. De... Koffieochtend LANDSMEER - In het Dienstencentrum Landsmeer (DCL) wordt vanaf 13 juli elke donderdagochtend - ook in de zomermaanden - een koffieochtend gehouden. Er is ruimte voor een goed gesprek en eventueel een gezamenlijke activiteit onder het genot van koffie en wat lekkers. Iedereen is welkom van 10.30 tot 12.00 uur.... Bevolkingsonderzoek borstkanker in Landsmeer LANDSMEER - Alle vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vanaf 26 juli kunnen vrouwen uit Landsmeer, Den Ilp en Purmerland weer meedoen. De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch van de gemeente....
Spo(r)tprent Henk Veen
Wekelijks tekent de Noord-Amsterdamse kunstenaar en Ajacied Henk Veen zijn visie met betrekking tot Ajax of Amsterdam-Noord

Rodi.nl wordt mogelijk gemaakt door:

E-paper: Deze week | Archief