Rodi

'Jan Campert' gezondste school in VelsenOnderwijsinstelling uit Driehuis krijgt als eerste in gemeente kwaliteitskeurmerk

20 september 2017 - 10:39

'Jan Campert' gezondste school in VelsenOnderwijsinstelling uit Driehuis krijgt als eerste in gemeente kwaliteitskeurmerk

VELSEN - Jan Campertschool in Driehuis is de gezondste school in Velsen. De basisschool krijgt binnenkort als eerste onderwijsinstelling in de gemeente een kwaliteitskeurmerk. Wethouder Annette Baerveldt zal op vrijdag 22 september (11.30 uur) daarvoor het vignet 'Gezonde School', dat op de gevel van het schoolgebouw zal prijken, onthullen. Docente Mascha van der Eng houdt zich al enige tijd met 'de gezondheid op school' bezig Ze begeleidt daarbij de andere docenten op de 'Jan Campert' en geeft zogenaamde rots en water-trainingen. ''Als school hebben we het themacertificaat 'Welbevinden' behaald. Daarmee laten wij zien dat we werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen. Bij 'Welbevinden' kijken we naar de sociale veiligheid van de leerlingen. Het gaat onder meer over pesten. De school heeft wat dat aangaat een protocol. Bij sociale veiligheid proberen wij ervoor te zorgen dat de leerling goed in zijn vel zit.'' Prettig voelen Ze vervolgt: ''Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers.''De Jan Campertschool ziet grote voordelen in het bevorderen van de gezondheid van de leerlingen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige gezondheid, vindt Van der Eng. Gruiten ''Goed gedrag kun je leren. Daar werkt de school aan door speciale lessen en trainingen zoals dus de rots en waterlessen. Dit bevordert het psychisch welbevinden van leerlingen én leerkrachten en zorgt voor een positief pedagogisch klimaat. Ouders en of verzorgers worden actief betrokken en er wordt ondersteuning geboden aan leerlingen met extra zorgbehoefte.''Na het behalen van het certificaat 'Welbevinden' gaat de school een volgende fase in. ''We willen onze pijlen nu richten op gezonde voeding en sport'', zegt Van der Eng. ''In plaats van snoep en koek komen wij met groente en fruit voor de leerlingen. 'Gruiten' zoals wij het noemen.''
20 september 2017 - 10:39

Reddingsbrigade Nederland vereerd met bezoek Koning

19 september 2017 - 09:36

Reddingsbrigade Nederland vereerd met bezoek Koning

REGIO - Reddingsbrigade Nederland bestaat 100 jaar. Op 16 september 1917 vond de officiële oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen (Reddingsbrigade Nederland) plaats op initiatief van vijf reddingsbrigades uit Den Bosch, Amsterdam, Breda, Den Haag en Haarlem. Deze reddingsbrigades werden in de jaren daarvoor opgericht, omdat verdrinkingsongevallen in hun vestigingsplaatsen aanleiding tot het initiatief waren, om mensen die al konden zwemmen te leren hoe hun medemens te redden. Vervolgens is de jarenlang gehanteerde bondsspreuk ontstaan: “zolang niet iedereen kan zwemmen, moet elke zwemmer kunnen redden”. Met de oprichting van een overkoepelende bond wilde men uniformiteit brengen in de lesstof en methodes voor het redden van drenkelingen. 100 jaar later is Reddingsbrigade Nederland uitgegroeid tot een landelijke vereniging van 166 aangesloten Reddingsbrigade door heel Nederland.Nu, 100 jaar later, zijn de vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade nog steeds van wezenlijk belang om Nederland te laten genieten van het water. De cijfers van afgelopen zomer maakten dat nog eens duidelijk. Zo werden ondanks het matige zomerweer afgelopen zomer ruim 3.800 hulpverleningen uitgevoerd. Daarvan werden 176 mensen gered uit een levensbedreigende situatie. Helaas waren er 15 dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van een zwemrecreatie ongeval in open water. In bijna alle gevallen was dat in een situatie waarin geen toezicht werd gehouden door de lifeguards van de Reddingsbrigade.Jan Rijpstra, voorzitter van Reddingsbrigade Nederland, onderschrijft dan ook het belang van zelfredzaamheid. ''Nederland is een waterland, daar moeten we vooral van genieten. Recreëren in en op het water gaat echter altijd gepaard met risico’s en die risico’s moeten we niet onderschatten. Het is niet vanzelfsprekend dat onze vrijwilligers je altijd en overal kunnen redden als je in de problemen bent. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en blijft opletten.''De vrijwilligers van de Reddingsbrigade blijven in de toekomst dus hard nodig. Om al die vrijwilligers een hart onder de riem te steken en de tomeloze inzet te ondersteunen was Koning Willem Alexander aanwezig bij de viering van het jubileum. Hij heeft tevens het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘De redder in nood’ ontvangen. 'De redder in nood' stelt de vrijwilligers voor die zich dag en nacht inzetten voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Het boek beschrijft de geschiedenis van een dynamische Reddingsbrigade. Het is een eerbetoon aan honderd jaar Nederlandse inventiviteit in de strijd tegen verdrinking.
19 september 2017 - 09:36

Recordaantal leerlingen op bedrijfsschool Tata

19 september 2017 - 09:33

Recordaantal leerlingen op bedrijfsschool Tata

IJMUIDEN - Deze maand zijn op de Academy, de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden, maar liefst 86 nieuwe leerlingen gestart met hun opleidingen werktuigbouwkunde, procestechniek en elektrotechniek. Dat is een nieuw record. Voor werktuigbouwkunde starten zelfs twee klassen tegelijk. De opleidingen bij Tata Steel zijn erg populair onder jongeren met een passie voor techniek. Het aantal aanmeldingen is vijf keer zo groot als het aantal beschikbare plekken. “Wij besteden veel aandacht aan nieuwe technologieën in onze opleidingen”, aldus Fabienne Hendricks, manager van de Academy. “Zo staan er al een tijdje 3D-printers in de praktijklokalen. En vanaf dit schooljaar introduceren we voor alle leerlingen lessen in robotica. Op die manier zorgen we ervoor dat de medewerkers van ons bedrijf klaar zijn voor de toekomst.”Tata Steel zorgt dat er veel individuele aandacht is voor de leerlingen en houdt de klassen klein. De focus ligt op het opdoen van praktijkervaring. Leerlingen gaan in de praktijklokalen van de Academy aan de slag met alle technische installaties die (op een grotere schaal) in het staalbedrijf aanwezig zijn. Gedurende de MBO-3 en MBO-4 opleidingen brengen de leerlingen 20% van hun tijd in de klas door. De overige 80% wordt hun technisch inzicht gestimuleerd en vergroot in de praktijklokalen of in de fabrieken van het staalbedrijf. De theorielessen worden verzorgd door docenten van het Nova College. De opleidingen van de bedrijfsschool van Tata Steel zijn toegankelijk voor iedereen met een VMBO-diploma (kader, GL of TL) of met een overgangsbewijs Havo 3 – Havo 4 (met voldoendes voor natuurkunde en wiskunde). In oktober en in januari en februari 2018 starten de volgende nieuwe klassen van de opleiding Procestechniek op de Academy.
19 september 2017 - 09:33

'Huig en Elias de Jong zijn op zee gebleven'Jonge IJmuidenaren kwamen 101 jaar geleden niet meer terug met hun vissersboot

19 september 2017 - 09:30

'Huig en Elias de Jong zijn op zee gebleven'Jonge IJmuidenaren kwamen 101 jaar geleden niet meer terug met hun vissersboot

IJMUIDEN – Was het een torpedo of ander wapentuig of kwam het door slecht weer? Bijna een eeuw tast de 101-jarige IJmuidense Elisabeth (Bep) Krab-de Jong in het duister over het lot van haar twee broers Huig (16) en Elias (14). Deze week is het 101 jaar geleden (22 september 1916, red.) dat de twee vanuit hun woonplaats IJmuiden naar zee vertrekken en niet weerom komen. Als op 14 oktober 1927 het eerste kleinkind van hun ouders wordt geboren krijgt deze de namen Huig Elias de Jong. Ook deze weet na 90 jaar nog niet de toedracht van het familiedrama. door Guus HartendorfArmoeHet echtpaar Willem en Betje de Jong-Verschoor woont met hun zeven zonen en zeven dochters voor de Eerste Wereldoorlog in Pernis, waar Willem een visserman is. Uit pure armoe verhuist het gezin kort voor het uitbreken van de oorlog naar IJmuiden, waar Willem als visser aan de slag gaat. Als het ten gevolge van de oorlog te gevaarlijk wordt op zee, gaat hij in de vishal werken. Omdat de oorlog voortduurt en er nauwelijks geld verdiend wordt, besluiten Willem en zijn zonen Cor, Huig en Elias met een vissersboot de zee op te gaan.Huig Elias de Jong: “Mijn tante Bep is twee maanden voor het omkomen van mijn ooms Huig en Elias geboren en heeft de oorzaak van het vergaan van het schip nooit geweten. Binnen de familie is er nauwelijks over gesproken. Men gaat ervan uit, dat het schip is getorpedeerd, omdat in die oorlogsjaren veel schepen op die manier met man en muis vergingen. Toen mijn opa Willem en zijn zonen eenmaal aan boord waren, bedacht hij zich en ook oom Cor wilde toch niet uitvaren. Huig en Elias wilden wel doorzetten, hoe zeer mijn opa en oom ook op ze inpraatten om ook van boord te gaan. Ze deden het niet, er was immers geld nodig voor het gezin. De familie denkt dat het schip, waarvan we de naam ook niet weten, in de tweede helft van 1916 is vergaan. Nog steeds heb ik een medaillon met daarin portretjes van mijn ooms Huig en Elias.”Bep Krab-de Jong herinnert zich dat haar moeder vertelde dat zij in die periode tijdens haar slaap plotseling pijnsteken kreeg en een klap hoorde. ‘Oh, de jongens!’ zou zij geschreeuwd hebben. Overmand door verdriet nemen Willem en Betje aan, dat de twee broers door oorlogshandelingen op zee zijn gebleven.Zee- en HavenmuseumGerard Dictus, Thijs Zwart en Hennie Zwier van de bibliotheek van het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden zijn bereid een onderzoek in te stellen, aan de hand van de summiere gegevens van de familie De Jong. Mede door het archief van de bekende auteur Arie van der Veer halen zij meer gegevens over het vergaan van de vissersboot boven water. Het gaat om de in 1901 gebouwde stoomlogger Burgemeester Vening Meinesz, de IJM 97, van rederij Nederlandsche Stoomvisserij te IJmuiden met directeur Leendert Groen junior. Die logger is ook geschikt voor de trawlervisserij. De Inspecteur voor de Scheepvaart keurt het schip op 5 mei 1916 goed. De Burgemeester Vening Meinesz vaart met verschillende vissers, onder wie C. Gouda, J. Dekker, A. Groen, en W. de Graaf. In 1916 is Nicolaas Rijke (47) de schipper.De logger met Rijke en zeventien bemanningsleden vertrekt ter haringdrijfnetvisserij op 22 september 1916 uit IJmuiden. Aan boord zijn verder stuurman Jan Blenk (32), 1e machinist Jacobus Johannes Kaercher (34), 2e machinist G. Driehuizen (30), matrozen Joh. Jac. v.d. Bogert (40), Maarten Oversluizen (46), Adrianus Westerhout (30), Cornelis Hofland (27), Peter Kardol (18), K.G. Bootsman (16), Johannes Verleg (34), Jan Willem de Boer (18), Corn. Zwartewaalsloot (37), oudste Cornelis Verschoor (17), jongste Huig de Jong (16), reepschieters Elias de Jong (14) en Franciscus Duyn (13) en afhouwer Gerrit Akkerman (13).Arie van der Veer neemt aan dat de IJM 97 al op 23 september 1916 is vergaan, omdat op die dag de stoomtrawler Zeehond IJM 70 een reddingsboot, gemerkt IJM 97, bergt. Sindsdien wordt niets meer van het schip vernomen. Familieleden van de opvarenden zijn ten einde raad. Een week later bericht de IJmuider Courant dat enkele vaartuigen door de breels (drijvers om haringdrijfnetten drijvende te houden) van de IJM 97zijn gevaren, zonder iets van het schip te zien. Eind oktober verschijnen de eerste rouwadvertenties in de krant.UitspraakOp 16 november 1916 doet de Raad voor de Scheepvaart uitspraak betreffende het verloren gaan van de IJM 97. De Raad concludeert dat de Burgemeester Vening Meinesz bij vertrek in goede staat was, dat er voldoende reddingsmiddelen aan boord waren en uitgerust was voor zes weken. Met het oog op de vondst van een reddingsboot en de breels neemt de Raad aan dat de IJM 97 op de Noordzee is vergaan en dat alle opvarenden daarbij het leven hebben gelaten. Hoe de IJM 97 is vergaan is niet duidelijk geworden.Bep Krab-de Jong: “De weduwen van de opvarenden kregen van de verzekering een blijvende uitkering, maar de nabestaanden van de ongehuwden kregen niets. Juist in die barre tijd werden zij aan hun lot overgelaten.”De namen van Huig en Elias de Jong, en andere vissers die op zee gebleven zijn, staan vermeld op het Vissersmonument, het standbeeld van de man met de lamp op de Kop van de Haven in IJmuiden.
19 september 2017 - 09:30
IJmuiden

'Jan Campert' gezondste school in Velsen
Onderwijsinstelling uit Driehuis krijgt als eerste in gemeente kwaliteitskeurmerk

VELSEN - Jan Campertschool in Driehuis is de gezondste school in Velsen. De basisschool krijgt binnenkort als eerste onderwijsinstelling in de gemeente een kwaliteitskeurmerk. Wethouder Annette Baerveldt zal op vrijdag 22 september (11.30 uur) daarvoor het vignet 'Gezonde School', dat op de gevel van het schoolgebouw zal prijken, onthullen. Docente...
Santpoort-Noord in Italiaanse sferen SANTPOORT - 'Porto Santo' oftewel Santpoort-Noord in Italiaanse sferen. Dat staat te gebeuren in de week van 19 tot en met 23 september. Gedurende deze week zetten de winkeliers hun Italiaanse collecties op de voorgrond, wordt er in de winkels Italiaanse muziek gedraaid en zal men het niet laten om... Crazy BBQ Days bij HarlemBBQ HAARLEM - HarlemBBQ gaat helemaal los met de 3 Crazy BBQ Days op donderdag 21 september tot en met zaterdag 23 september zowel online als in de outlet op de Oudeweg 101 in Haarlem. Drie dagen met te gekke aanbiedingen, grootse sample sale, verkoop van vele kamado BBQ demo modellen,... Reddingsbrigade Nederland vereerd met bezoek Koning REGIO - Reddingsbrigade Nederland bestaat 100 jaar. Op 16 september 1917 vond de officiële oprichtingsvergadering van de Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen (Reddingsbrigade Nederland) plaats op initiatief van vijf reddingsbrigades uit Den Bosch, Amsterdam, Breda, Den Haag en Haarlem. Deze reddingsbrigades werden in de jaren daarvoor opgericht, omdat... Recordaantal leerlingen op bedrijfsschool Tata IJMUIDEN - Deze maand zijn op de Academy, de bedrijfsschool van Tata Steel in IJmuiden, maar liefst 86 nieuwe leerlingen gestart met hun opleidingen werktuigbouwkunde, procestechniek en elektrotechniek. Dat is een nieuw record. Voor werktuigbouwkunde starten zelfs twee klassen tegelijk. De opleidingen bij Tata Steel zijn erg populair onder jongeren... 'Huig en Elias de Jong zijn op zee gebleven'
Jonge IJmuidenaren kwamen 101 jaar geleden niet meer terug met hun vissersboot
IJMUIDEN – Was het een torpedo of ander wapentuig of kwam het door slecht weer? Bijna een eeuw tast de 101-jarige IJmuidense Elisabeth (Bep) Krab-de Jong in het duister over het lot van haar twee broers Huig (16) en Elias (14). Deze week is het 101 jaar geleden (22 september...
Appelfeest op informatie Zorgvrij VELSEN-ZUID - Op zondag 1 oktober is in de boomgaard van informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid het appelfeest. De dag staat in het teken van de appel. Op het appelfeest kun je zelf appelsap maken. Maar je kan ook op een vuurtje van biobrandstof een marshmallow roosteren, een kaars rollen van... Appelfeest op informatie Zorgvrij VELSEN-ZUID - Op zondag 1 oktober is in de boomgaard van informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid het appelfeest. De dag staat in het teken van de appel. Op het appelfeest kun je zelf appelsap maken. Maar je kan ook op een vuurtje van biobrandstof een marshmallow roosteren, een kaars rollen van... The Bayou Mosquitos: Muzikale Helden SANTPOORT - The Bayou Mosquitos brengen op zondag 24 september om 15.00 uur in ’t Mosterdzaadje in Santpoort het programma Muzikale Helden met muziek uit Louisiana en Texas: rhythm & blues, Tex-Mex, cajun, zydeco en country. Naast eigen repertoire ook songs van Ry Cooder, Fats Domino, Jim Reeves, Hank Williams,... IJmuidenaar strijdt om landelijke titel Mbo-uitblinker IJMUIDEN - David Hendriks uit IJmuiden strijdt om de landelijke titel van Mbo-uitblinker. Om aanspraak op deze titel te maken heeft de mbo-student van het ROC Horizon College stemmen nodig. Stemmen kan tot en met 8 november via www.ditismbo.nl of via www.horizoncollege.nl. David Hendriks volgt momenteel de mbo-opleiding Maatschappelijke Zorg... Daria van den Bercken in Santpoort SANTPOORT - De beroemde pianiste Daria van den Bercken is op vrijdag 22 september om 20.00 uur te gast in ‘t Mosterdzaadje in Santpoort. Een eer haar te ontvangen en mee te maken wat ze doet met het recital rond de sonates van Scarlatti. Zij presenteert een bloemlezing uit zijn... Burenbuitendag in Velserbroek VELSERBROEK - Dorpsvereniging Velserbroek organiseert op zaterdag 23 september weer een BurenBuitendag op en rond de Galle Promenade. Vanaf 11.00 uur ’s morgens tot 14.00 uur ’s middags kunnen alle kinderen van Velserbroek weer deelnemen aan diversen activiteiten. Zo kunnen kinderen hun spulletjes verkopen op de kleedjesmarkt van 11.00 tot... Sportgroep voor drie- tot zesjarigen VELSEN - Vanaf zaterdag 7 oktober opent volleybalvereniging Smashing Velsen ’96 de leukste speeltuin van Velsen: de volleybalspeeltuin. Dit is een sportgroep voor drie- tot zes jarigen. Het doel van de groep is met name kinderen kennis te laten maken met sport en spel, zonder competitie. Met de spellen leren... SHIP heet 25.000e bezoeker welkom IJMUIDEN - Het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden heeft de 25.000e bezoeker verwelkomd. De heren Wijdogen en Mouthaan waren de gelukkigen. Zij werden met een grote bos bloemen ontvangen door Elisabeth Post, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland en Pieter de Waard, directeur van Telstar. SHIP,... Sloop bunker type 502 Missiehuis afgerond IJMUIDEN - Het Duitse steunpunt nabij het Missiehuis vormde in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke uitvalsbasis voor de Wehrmacht. Dit Duitse infanteriesteunpunt, met het nummer W.N.100, kent dan ook een bijzonder geschiedenis. Zo waren hier bijvoorbeeld niet alleen militairen van de infanterie ingekwartierd, maar ook militairen van de Kriegsmarine. Dit... KNRM-redders ruilen met buitenlandse collega’s IJMUIDEN - Van zaterdag 23 tot zaterdag 30 september organiseert de International Maritime Rescue Federation (IMRF) een uitwisselingsprogramma voor vrijwillige reddingbootbemanningen van verschillende Europese reddingmaatschappijen. Het hoofddoel van deze uitwisseling is het delen van kennis en het leren van elkaars organisatie om het levensreddende werk te optimaliseren. De IMRF heeft,... Noord-Hollandse caviashow IJMUIDEN - De Nederlandse Caviafokkers Club verzorgt op zaterdag 23 september de Noord-Hollandse caviashow. Dit is een tentoonstelling waar rascavia’s van fokkers worden gekeurd. Ook is er een keuring voor knuffelcavia’s. Hier kan de eigen cavia laten keuren op verzorging en gezondheid. Voor de best verzorgde knuffelcavia’s zijn leuke prijzen... Eerste zwemtitel voor Naomi Schotvanger
Zeventienjarige IJmuidense sterkste in NK 3 km schoolslag
IJMUIDEN - Dat zij zwemtalent heeft, heeft Naomi Schotvanger in het verleden al verschillende malen bewezen. De zeventienjarige topzwemster uit IJmuiden nam deze keer deel aan het NK open water 3 km schoolslag in het Zeeuwse Goes. Het was direct scoren voor haar, want Naomi was in het open water...
Huis-aan-Huis-dier van de week
www.kerbertdierentehuis.dierenbescherming.nl
REGIO - De huis-aan-huisdieren van deze week zijn Heff en Stella. Heff en Stella zijn twee Amerikaanse Staffords. Stella is een gesteriliseerde teef van 7 jaar oud en Heff is een gecastreerde reu van 2 jaar oud. Deze twee zijn leuk, lief, speels en kunnen in een gezin met kinderen....
Huis-aan-Huis-dier van de week
www.kerbertdierentehuis.dierenbescherming.nl
REGIO - Het huis-aan-huisdieren van deze week is Dark Lord. Dark Lord is een gecastreerde kater die gevonden is en waar niet zo heel veel over bekend is. Het is een lieve kater waarvan de leeftijd onbekend is. Hij gaat in het asiel wel goed met de andere katten om....
Dutch Valley 2017

Rodi.nl wordt mogelijk gemaakt door:

E-paper: Deze week | Archief