Rodi

Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

15 november 2018 - 10:56

Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

BROEK IN WATERLAND - Gedeputeerde Staten nemen het advies over van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland om voorlopig geen beslissingen te nemen over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland. De stuurgroep heeft de diverse varianten vergeleken en geconcludeerd dat er nu beter geen onomkeerbare beslissing kan worden genomen. Samen wordt nu eerst een plan van aanpak opgesteld om de functie van de N247 in het regionale wegennetwerk te onderzoeken. De stuurgroep gaat inventariseren welke maatregelen de doorstroming en verkeersveiligheid in Broek in Waterland op korte termijn verbeteren. Daarnaast gaan de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam een plan van aanpak opstellen om de gewenste toekomstige functie van de N247 in het gehele regionale netwerk te beoordelen. Belangrijk onderdeel daarvan wordt de afstemming met onder andere het project KANS (Knooppunt-A10-N247-S116). Hier wordt gekeken wat het effect kan zijn van een oplossing voor de passage in Broek in Waterland op de rest van het wegennetwerk. Voor de voortgang van andere onderdelen van het Programma Bereikbaarheid Waterland heeft dit besluit geen gevolgen. Onderzoek naar varianten doorgang Broek in Waterland Afgelopen twee jaar zijn de ondergrondse varianten voor de N247 in Broek in Waterland onderzocht op onder andere reistijdeffecten, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, bouwhinder, investeringskosten, realisatie en onderhoudskosten. Met deze informatie konden de ondergrondse varianten gelijkwaardig met de bovengrondse worden vergeleken. Door deze studie is gebleken dat de bovengrondse oplossing weliswaar de meest verkeersveilige oplossingen biedt door scheiding van langzaam en snel verkeer, maar dat deze niet zo robuust bleek als aanvankelijk gedacht. De oplossingen voor een aantal onderdoorgangvarianten scoren hoog op leefbaarheid en veiligheid voor gemotoriseerd verkeer, omdat het bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer worden gescheiden. De ondergrondse varianten zijn echter twee tot vierenhalf maal zo duur als een bovengrondse oplossing. Participatie In 2015 heeft de dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatieve doorgang in het dorp. De provincie besloot vervolgens het voorstel van de Dorpsraad verder uit te werken om zo alle varianten goed te kunnen vergelijken. In een voor de provincie nieuw co-creatieproces is intensief en nauw samengewerkt met de Dorpsraad en de regiopartners. Uit de samenwerking zijn diverse lessen getrokken. Een van de belangrijkste is dat het essentieel is dat voorafgaand aan een studie duidelijke (financiële) kaders worden gesteld. Gedeputeerde Staten willen daarover in gesprek met Provinciale Staten, om zo gezamenlijk een handleiding hierover op te stellen. Programma bereikbaarheid Waterland Met het programma Bereikbaarheid Waterland werken de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Bereikbaarheid Waterland kent circa twintig deelprojecten, waaronder de reconstructie van Het Schouw en het kruispunt Bernardlaan bij Monnickendam. Zie voor meer informatie www.BereikbaarheidWaterland.nl.
15 november 2018 - 10:56

'Terugkijken op een geslaagd Senioren Songfestival Waterland'Twintigste editie alweer

15 november 2018 - 10:39

'Terugkijken op een geslaagd Senioren Songfestival Waterland'Twintigste editie alweer

WATERLAND - Met veel plezier wordt er teruggekeken op een zeer geslaagde 20e editie van het Senioren Songfestival Waterland dat op zondag 4 november in het volle atrium van Verzorgingshuis Swaensborch te Monnickendam plaatsvond. Het enthousiaste publiek heeft genoten van de optredens van 20 zangers en zangeressen. Dit jubileumfestival werd gejureerd door de Burgemeester van Waterland, Luzette Kroon, Gerarda Bloem en Hans Broeren. De presentatie was in vertrouwde handen van Nella Roffelsen. De kandidaten werden begeleid door accordeonisten Rinus Demoitié en Piet Smit en door pianist Rob de Jong. Er werden verschillende liedgenres ten gehore gebracht. Van Ramses Shaffy tot Guus Meeuwis tot het Avé Maria. Enthousiast gezongen Terwijl de jury zich boog over de beoordeling van de kandidaten, trad het koor De Happy Flowers op met een Beatlerepertoire. Daarna was het spannende moment aangebroken waarop de winnaars bekend gemaakt werden. De Burgemeester legde uit welke criteria de jury had gehanteerd en zij maakte de winnaars bekend. De 4e prijs was voor alle deelnemers, want iedereen heeft op zijn of haar eigen wijze enthousiast gezongen. Eeuwige roem was er voor Peter Borman, die 3e werd en voor mevrouw Soewi Tuast die 2e werd. De Lex Wiertz wisseltrofee was voor de heer Rob den Hartog uit Zunderdorp die het lied My Way van Frank Sinatra prachtig en zuiver vertolkte. De publieksprijs (een glasobject gemaakt door een cliënt van Philadelphia in het Weeshuis) ging naar mevrouw Fenny Meijer-Swart die het lied Laat me niet alleen van Liesbeth List heel gevoelig zong. Het winnende lied werd door de heer Rob den Hartog nogmaals heel mooi gezongen. Zeer geslaagdNella Roffelsen bedankte alle deelnemers, de jury, vrijwilligers en Omroep PIM voor hun inzet en zij zette Hans Broeren in het zonnetje die al 20 jaar in de organisatie van het Songfestival zit. De Stichting Uit de Kunst, de Stichting Gecoördineerd Ouderen Werk Monnickendam en Evean Swaensborch kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde 20e editie van het Senioren Songfestival Waterland.
15 november 2018 - 10:39

Expositie vol nostalgie

12 november 2018 - 14:58

Expositie vol nostalgie

MONNICKENDAM - In het Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam kan iedereen tussen 17 november aanstaande en 17 maart 2019 de nieuwe tentoonstelling bezoeken 'Monnickendam van vroeger', periode 1800-1950. Kom kijken en geniet van nostalgische foto's en voorwerpen uit de tijd van onze voorouders!    In de 19e eeuw kwam de 'photographie' tot ontwikkeling. Zo kunnen wij nu gelukkig getuige zijn van het leven van onze voorouders. De tentoonstelling belicht aan de hand van drie thema´s in enkele fragmenten het wel en wee van Monnickendammers uit die tijd. En het zijn fascinerende fragmenten. Het laat Monnickendammers en hun stad zien in prachtig oude foto´s. Een fotograaf in de straat bracht opwinding, er werd geposeerd: stijfjes, elegant, stoer of brutaal. Het waren ook barre tijden maar Monnickendammers waren harde werkers. Veel zware en verdwenen beroepen zoals schillenboer, porder, de kolenman en de aschman. Ook zien wij onze grootouders en overgrootouders aan het werk in de visverwerking, de veekoekenfabriek, in het naaiatelier en op straat.Als het werk gedaan was kon men ontspannen. Hoogtepunt was de kermis op de haven. Met trots toont het museum een prachtig groot schilderij van Willem Bastiaans Tholen: Kermis te Monnikendam uit 1927, bruikleen van het Stedelijk Museum Schiedam. Een hilarisch hoogtepunt was het IJspaleis op de Gouwzee uit 1895 waar zogenaamd de Maharadja van Lombok, tijdelijk residentie hield. 'Monnickendammers van Nu' kunnen helpen om meer over de foto’s aan de weet te komen. Er liggen daarom overal kleine memoblokjes. Herkent u een ver familielid, plak een memostickertje er bij. U mag ook raden waarvoor bepaalde objecten gediend hebben. Zo vertelt het museum het verhaal van vroeger en de bezoekers van nu vullen het aan! De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag 17 november 2017 tot en met zondag 17 maart 2019. Openingstijden: weekend van 11.00-17.00 uur, schoolvakanties alle dagen van 11.00-17.00 uur, incl. . maandag vanaf 13.00 uur. Meer info: kijk op www.despeeltoren.nl.
12 november 2018 - 14:58

Marken doneert bijna vijf ton kleding voor 'Mensen in nood'

12 november 2018 - 10:45

Marken doneert bijna vijf ton kleding voor 'Mensen in nood'

MARKEN - De kledingactie 'Mensen in Nood' werd afgelopen zaterdag voor de 43ste keer georganiseerd op Marken. Met vele vrijwilligers werd er in negentig minuten bijna vijf ton aan kleding opgehaald op Marken voor een goed doel van 'Mensen in Nood'. Dit jaar is er veel aandacht voor de Centraal Afrikaanse Republiek, waar 'Mensen in Nood' scholen gaat opzetten in veilige gebieden voor kinderen die al langere tijd geen onderwijs hebben gehad. Rond de klok van tien verzamelden de vele vrijwilligers zich in het onderkomen van de duivenvereniging 'Door Vriendschap Sterk' aan de Boxenring. Dit jaar was er geen vrachtwagen, maar drie transportbussen, waarmee de opgehaalde kleding later werd meegenomen naar de landelijke verzamellocatie in Udenhout in Brabant.De ochtend werd geopend met koffie en wat lekkers voor alle medewerkers. Vervolgens sprak organisator, Eef Visser, de aanwezigen toe. Eef bedankte alvast de vele vrijwilligers voor hun inzet en natuurlijk de duivenvereniging voor het belangeloos beschikbaar stellen van de ruimte voor de jaarlijkse actie. Het is altijd een huis-aan-huis-actie. Marken wordt tevoren in buurten verdeeld en iedere chauffeur kreeg een buurt toebedeeld en vrijwilligers lopen daarna mee om alles langs de deuren op te halen. Met droge weersomstandigheden kon na deze opening het ophalen van de kleding beginnen. De kleding was door de inwoners van Marken in zakken gestopt en langs hun woning neergezet. Het ophalen gebeurde middels auto’s met aanhangers en busjes, die de opgehaalde kleding naar de vrachtwagen op de bussenparkeerplaats brachten.Rond de klok van twaalf reden de drie transportbussen met bijna vijf ton kleding richting Udenhout. 'Mensen in Nood' is een actie, welke jaarlijks, meestal in de maand oktober, op Marken wordt georganiseerd door Eef Visser en Nelie Springer-Zeeman. Een actie die goed is voor de kledingkast, de kledinghandel, het milieu en de vele mensen in de Centraal Afrikaanse Republiek, waar kinderen profiteren van de kledingactie doordat er in hun gebied scholen worden opgezet met behulp van de opbrengst van de kledingverkoop.Pieter Pereboom / www.MarkerNieuws.com  
12 november 2018 - 10:45
Waterland

Voorlopig geen keuze voor doorgang in Broek in Waterland (N247)

BROEK IN WATERLAND - Gedeputeerde Staten nemen het advies over van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland om voorlopig geen beslissingen te nemen over de doorgang van de N247 in Broek in Waterland. De stuurgroep heeft de diverse varianten vergeleken en geconcludeerd dat er nu beter geen onomkeerbare beslissing kan worden genomen....
'Terugkijken op een geslaagd Senioren Songfestival Waterland'
Twintigste editie alweer
WATERLAND - Met veel plezier wordt er teruggekeken op een zeer geslaagde 20e editie van het Senioren Songfestival Waterland dat op zondag 4 november in het volle atrium van Verzorgingshuis Swaensborch te Monnickendam plaatsvond. Het enthousiaste publiek heeft genoten van de optredens van 20 zangers en zangeressen. Dit jubileumfestival werd...
'Ondernemende vrouwen en mannen opgelet!"
WBCH Netwerkbijeenkomst AMVO
VOLENDAM - Er is al heel vaak om gevraagd en op dinsdag 20 november a.s. is het dan zover! Women Business Club Holland Waterland en omstreken organiseert op veler verzoek en eenmalig een Netwerkbijeenkomst voor ondernemende vrouwen én mannen! De netwerkbijeenkomst is van 20.00-22.00 uur in Restaurant en Partycentrum AMVO,...
BNC verzamelt kleding voor vluchtelingen Lesbos MONNICKENDAM - Afgelopen week stond de deur van het Bernard Nieuwentijt College open voor Stichting Because we Carry en Movement to the ground. Deze organisaties zamelen landelijk winterkleding in voor vluchtelingen op Lesbos. Leerlingen van het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam hielden ook een inzameling en deze was een groot... Expositie vol nostalgie MONNICKENDAM - In het Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam kan iedereen tussen 17 november aanstaande en 17 maart 2019 de nieuwe tentoonstelling bezoeken 'Monnickendam van vroeger', periode 1800-1950. Kom kijken en geniet van nostalgische foto's en voorwerpen uit de tijd van onze voorouders!    In de 19e eeuw kwam de 'photographie'... Verhalen van winkelkinderen uit Monnickendam MONNICKENDAM - In het Weeshuis wordt 22 november een avond met kinderen van oud-winkeliers uit Monnickendam georganiseerd. Onder leiding van Marten Horjus worden er ervaringen van vroeger uitgewisseld aan de hand van een aantal stellingen. Voor de pauze worden er ervaringen uitgewisseld tussen winkelkinderen uit de jaren '40 tot en... Speelgoedmarkt MONNICKENDAM - De Bolder houdt zondag 18 november een speelgoedmarkt tussen 13.00 en 15.30 uur. Het is een rommelmarkt met alleen kinderspeelgoed. Met de feestdagen in het vooruitzicht een mooie gelegenheid om te kijken of er iets leuks tussen ligt. Let op, tijdelijke locatie voor de speelgoedmarkt is de grote...

Marken doneert bijna vijf ton kleding voor 'Mensen in nood'

MARKEN - De kledingactie 'Mensen in Nood' werd afgelopen zaterdag voor de 43ste keer georganiseerd op Marken. Met vele vrijwilligers werd er in negentig minuten bijna vijf ton aan kleding opgehaald op Marken voor een goed doel van 'Mensen in Nood'. Dit jaar is er veel aandacht voor de Centraal...
'Juliana' speelt zaterdag van 'Bossa Nova tot Polonaise' MARKEN - Dorpshuis Het Trefpunt op Marken wordt zaterdag 17 november omgetoverd tot 'Danspaleis'. In dit danspaleis geeft de Christelijke muziekvereniging 'Juliana' haar najaarsconcert met als thema 'Dance Dance Dance'. Er zullen bij de muziek van 'Juliana' verschillende dansen worden uitgevoerd van Bossa Nova tot Polonaise. De avond begint om... Gevelstenenwandeling Monnickendam MONNICKENDAM - In samenwerking met de stadsgidsen van Monnickendam houdt Stichting Promotie Waterland zondag 18 november de tweede themawandeling van dit najaar door Monnickendam. De rondleiding wordt gegeven in het Nederlands en is ook voor de inwoners van Waterland bijzonder interessant. Deze tweede themawandeling van dit najaar staat in het... Accordeon Play- in Hobrede HOBREDE - Accordeonvereniging Accordando houdt zondag 11 november een Accordeon Play-in voor accordeonisten. De Play-in wordt gehouden in Dorpshuis 'De Zwaan' te Hobrede. Gedurende de dag studeren de deelnemers meerdere muziekstukken in onder leiding van dirigent Elly Meekel. Meer info en aanmelden op www.accordando.nl of via info@accordando.nl. Rond 16.00 uur... Pianoconcert Grote kerk Monnickendam MONNICKENDAM - De Hongaarse meesterpianist István Lajkó geeft zaterdagavond 17 november een exclusief pianoconcert in de Grote kerk van Monnickendam. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. In Hongarije geboren in 1982 begon hij acht jaar oud met pianospelen. In 2001 werd hij toegelaten tot de Liszt Academie in... Tienerdisco Bernard Nieuwentijt College REGIO - In het Bernard Nieuwentijt College wordt vrijdag 9 november een tienerdisco gehouden. Het thema is deze keer Halloween. Tieners uit heel Waterland kunnen verkleed komen. Tijdens de disco-avond is er tijd om lekker te dansen, te kletsen en te chillen. De disco is er voor iedereen,vanaf groep zes... Themabijeenkomst Prostaatkanker
Stichting Huis aan het Water
KATWOUDE - In Huis aan het water is op 20 november een themabijeenkomst over prostaatkanker. Uroloog Drs F. Bloem van het Westfriesgasthuis vertelt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling van prostaatkanker. Drs. Psychiater Matty Hakvoort vertelt over de psycho-sociale impact van prostaatkanker. Na afloop van...

'Jammer dat er vaak onbegrip is voor ons werk’
Gemeentewerkers buitendienst en raadsleden samen op pad

WATERLAND - Prullenbakken legen, zwerfafval opruimen, het onderhouden van groen en stratenmaken, geen dagelijkse bezigheden voor de gemeenteraadsleden. Toch ging een afvaardiging van de gemeenteraad Waterland afgelopen week enkele dagen om de beurt mee met de buitendienst. Vrijdag 26 oktober was het o.a. de beurt aan Alexander Kaars, gemeenteraadslid PvdA...
Blije gezichten tijdens de sportspektakels in Waterland WATERLAND - In de herfstvakantie heeft Team Sportservice Zaanstreek-Waterland twee sportspektakels georganiseerd. In het Sportfonsenbad met wateractiviteiten en in sporthal het Spil clinics basketbal, zaalvoetbal en atletiek.Tijdens het zwemspektakel konden kinderen deelnemen aan waterpolo, duiken onder water, vlotvaren en natuurlijk op de loopmat. Er waren drie groepen, deze werden ingedeeld... Bull Shit Bluesband 35 Years Reunion Gig 2018 MARKEN - Het was 10 september precies 35 jaar geleden dat The Bull Shit Bluesband haar eerste optreden gaf in Het Trefpunt op Marken. Op 10 september 1983 organiseerde de Stichting Marker Jongeren het allereerste Berenpop festival. Hiervoor werden Marker bandjes gezocht , daar de spoeling nogal dun was ,... Voorverkoop najaarsuitvoering Aurora WARDER - Toneelvereniging 'Aurora' uit Warder gaat voortaan vooraf toegangskaarten verkopen. De voorverkoop voor de najaarsuitvoeringen is op donderdag 1, 8 en 15 november (19.00 – 20.00 uur) en zaterdag 17 november (15.30 – 17.00 uur) in de Oude School, Warder 128. Het is niet mogelijk om telefonisch of per... Speeltuin op Marken is weer netjes en klaar voor de winter! MARKEN - Het bestuur van de Stichting Speeltuin Marken en een handvol trouwe vrijwilligers, van jong tot oud, hebben afgelopen zaterdag de speeltuin aan de Zuiderzeeweg op Marken onder handen genomen. Deze najaarseditie van de speeltuinwerkdag stond in het teken van het winterklaar make n.Ondanks een enkele regenbui waren de...

Creatieve herfstmarkt Swaensborch

MONNICKENDAM - In verzorgingshuis Swaensborch werd afgelopen zaterdag een herfstmarkt gehouden. Bewoners verkochten zelfgemaakte wenskaarten, vrijwilligers brachten door bewoners gemaakte handwerkartikelen aan de man en vrijwilligers verkochten zelfgebakken taart en cake. Ook waren er creatieve mensen die hun zelfgemaakte artikelen verkochten zoals decoratie-artikelen van vilt, en figuurgezaagde items. Tevens was...
Triple A Molenloop EDAM - De Triple A Molenloop, alweer de laatste lokale hardloopwedstrijd, staat zondag 11 november op het programma. Deze semiklassieker heeft een razendsnel parcours. Leidend langs het Gouwtje en de Molen, de Julianaweg en de dijk richting Edam (en weer terug), zijn inmiddels heel wat persoonlijke records gesneuveld. Dat zal... Najaarsdrive BROEK IN WATERLAND - De BBC houdt zondag 18 november 2018 de najaarsdrive. De kosten bedragen € 10,- per paar en worden aan de zaal betaald. Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars, hoofdprijs dinerbonnen van € 40,-. De locatie is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. De... Najaarsdrive BROEK IN WATERLAND - De BBC houdt zondag 18 november 2018 de najaarsdrive. De kosten bedragen € 10,- per paar en worden aan de zaal betaald. Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars, hoofdprijs dinerbonnen van € 40,-. De locatie is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. De... Najaarsdrive BROEK IN WATERLAND - De BBC houdt zondag 18 november 2018 de najaarsdrive. De kosten bedragen € 10,- per paar en worden aan de zaal betaald. Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars, hoofdprijs dinerbonnen van € 40,-. De locatie is Het Broekerhuis, Leeteinde 16 in Broek in Waterland. De...
Lees de krant
E-paper: Deze week | Archief
E-paper: Deze week | Archief