Rodi

Laatste fase onderzoek busbrug De Binding afgerond

Busbrug De Binding. (Foto: aangeleverd)

ZAANDAM - De laatste fase van het onderzoek naar een permanente openstelling van busbrug De Binding in Zaandam is afgerond. Op basis van alle onderzoeksresultaten heeft het college besloten verdere voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de busbrug 24 uur voor al het verkeer open te stellen. Wethouder Addy Verschuren: "Ik ben blij dat wij nu eindelijk duidelijkheid kunnen geven. Het was nodig om een zorgvuldig proces te doorlopen, gedegen onderzoek te doen en alle belangen goed af te wegen. Op basis van de onderzoeken blijkt dat niets meer in de weg staat om verder te gaan met het voornemen van het college de busbrug permanent open te stellen."Het afgelopen jaar is onderzocht wat de gevolgen zijn van een permanente openstelling van busbrug de Binding. De gemeente wil tijdens de spitstijden korte rijroutes voor automobilisten tussen de wijken Westerkoog en Westerwatering. Nu mogen automobilisten tijdens de spits niet over de busbrug rijden, waardoor zij moeten omrijden. Omdat openstelling niet ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid en leefbaarheid is in het coalitieakkoord afgesproken dat onderzocht wordt wat het effect op het verkeer en milieu (geluid en luchtkwaliteit) is en wat nodig is om eventuele effecten te verminderen. Het college stuurt het afgeronde milieuonderzoek ter kennisname naar de gemeenteraad. Een formeel besluit van de gemeenteraad is in deze fase niet nodig.

Uit eerder gehouden verkeersonderzoek blijkt dat een 24-uurs openstelling tot gevolg heeft dat 2.300 automobilisten een nieuwe, kortere rijroute via de busbrug kiezen. Om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid door de toename van het verkeer op peil blijft, zijn aanpassingen in de verkeerssituatie noodzakelijk. Het gaat om aanpassingen op de rondweg in Westerkoog (De Wildeman en De Glazenmaker) en op de kruisingen met De Binding.

In het onlangs afgeronde milieuonderzoek is gekeken naar wat het extra verkeer, als gevolg van een permanente openstelling, betekent voor de geluidsbelasting en luchtkwaliteit in de directe omgeving van de busbrug. Hieruit blijkt dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden zoals die zijn opgenomen in de Wet luchtkwaliteit. De verwachte toename van stikstofdioxide en fijnstof is minder dan 1 procent. De huidige concentratie is in alle gevallen ongeveer 50 procent van de toegestane grenswaarden. Dit betekent dat voor de verwachte veranderingen in de luchtkwaliteit geen maatregelen nodig zijn.

Het extra verkeer dat bij een permanente openstelling kiest voor de busbrug als rijroute, zorgt bij sommige woningen voor een beperkte toename van de geluidsbelasting, namelijk maximaal 2 decibel. Volgens de wet mag de geluidshinder bij een reconstructie van de weg als gevolg van wegverkeerslawaai met niet meer dan 5 dB toenemen en niet hoger zijn dan 63 decibel. Uit het onderzoek blijkt dat voor woningen langs de busbrug deze grens nergens wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting op de woningen langs de busbrug bedraagt 55 decibel.

Dit betekent echter wel dat wettelijk gezien een combinatie van maatregelen nodig is die de geluidshinder bij sommige woningen vermindert. Het gaat dan om het plaatsen van een geluidsscherm (met een maximale hoogte van 1.20 meter) bij de busbrug, geluidreducerend asfalt op de Wildeman en geluidswerende maatregelen aan een aantal woningen die direct aan de busbrug liggen. Dat laatste betekent dat de gevels van 24 tot 36 woningen op kosten van de gemeente geïsoleerd moeten worden. De eigenaren van de woningen die dit betreft, worden hierover rechtstreeks benaderd.

Vervolgstappen en planning


Voordat de busbrug 24-uur opengesteld kan worden, moet een aantal belangrijke stappen genomen worden. In de eerste helft van 2018 worden verdere voorbereidingen getroffen om te komen tot definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. Het gaat om het ontwerpen van diverse aanpassingen in de infrastructuur, het starten van de benodigde planologische procedures, het uitwerken van de noodzakelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren en het uitwerken van de noodzakelijke geluidswerende maatregelen. Deze maatregelen zijn randvoorwaardelijk voor een permanente openstelling en worden vastgelegd in een project- en verkeersbesluit. De verwachting is dat dit in het derde kwartaal klaar is en dat het college daar dan een besluit over neemt. Dat is ook het moment dat belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen.

Vervolgens neemt de gemeenteraad naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 een definitief besluit door middel van het afgeven van een 'verklaring van geen bedenkingen'. Daarna start de aanbesteding- en uitvoeringsfase. Als al deze stappen doorlopen zijn, kan de busbrug op zijn vroegst begin 2020 opengesteld worden.

Eind februari of in maart wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst licht de gemeente de onderzoeksresultaten toe en de stappen die genomen moeten worden in voorbereiding op een permanente openstelling. Hiervoor ontvangen inwoners van Westerwatering en Westerkoog binnenkort een uitnodiging.

Artikel geplaatst op donderdag 18 januari 2018 - 10:17Zaanstad
Coalitie Wormerland is er uit
Akkoord ondertekend en beoogd college bekend
WORMERLAND - GroenLinks, VVD, CDA en PvdA zetten de huidige coalitie voort in Wormerland. Donderdag 17 mei hebben deze partijen een handtekening gezet onder het coalitieakkoord ‘Voor elkaar’. De komende vier jaar gaan zij werken aan de thema’s; ‘wonen’, ‘sociaal’, ‘maatschappelijke en burgerparticipatie’, ‘duurzaamheid’ en ‘bestuurskracht en financieel duurzaam’. De...
Drie dagen kunst op het Hembrugterrein ZAANDAM - In het laatste weekend van mei vindt op het Hembrugterrein in Zaandam de zevende editie van het Artzaanstad Event plaats. Zo’n 100 kunstenaars en ontwerpers uit het hele land betrekken de industriële Projectfabriek waar zij zelf hun werk laten zien. De feestelijke opening is op vrijdag 25 mei... Waterschapsbestuurders gezocht REGIO - Houdt u uw hoofd altijd boven water? Is geen water u te diep? Dan is waterschapsbestuurder misschien wel iets voor u! Waterschappen beheren onder meer waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten droog houden en dat we veilig... Doe mee aan de Rabo AZ voetbalclinics ZAANSTAD - Voor jonge voetbalfans vindt woensdag 6 en 13 juni de Rabo AZ voetbalclinics plaats, geïnitieerd door Rabobank Zaanstreek en AZ. Kinderen tot en met 28 mei kunnen zich aanmelden voor deze prachtige dag. Ongeveer 400 kinderen nemen deel aan de Rabo AZ voetbalclinics, onder leiding van een AZ... Maak je tuin groen op de Tuinenmarkt Saendelft ZAANSTAD - Wil je professioneel persoonlijk advies voor je tuin? Kun je wat compost gebruiken? Wil je meer weten over vaste planten, leren hoe je een regenton installeert of gewoon lekker met je (klein)kind een zaadbom maken? Het kan allemaal zaterdag 26 mei van 10.00 tot 16.00 uur op 'Maak...

'We zetten het breed neer en brengen veel groepen bij elkaar'
Zaandam heeft begin juni eerste Zaans Filmfestival

ZAANDAM - "Waarom is het er eigenlijk nog niet?" Die vraag stelde Desiree Achterkamp zich toen ze aan een filmfestival in Zaanstad dacht. Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni maakt zij deze vraag samen met Ronald Tebra en meerdere partners irrelevant. Op vijf locaties in Zaandam houden...
App tegen voedselverspilling ook in Zaandam
Sinds lancering zijn er al meer dan 8000 maaltijden gered in Nederland
ZAANDAM - Bij zo’n 10 winkels, hotels en restaurants in Zaandam kun je met de Too Good To Go-app voor een prikkie overtollig eten ophalen! De app wil voedselverspilling tegen gaan en zorgen dat eten op het bord belandt in plaats van in de vuilnisbak. In de app koopt men...
Verdere daling WW-uitkeringen, meer baanwisselingen REGIO - In april werden in de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond bijna 22.500 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was ruim 3% minder dan een maand eerder. De daling geldt voor bijna alle gemeenten en de meeste sectoren. Met de WW-afname wordt de dalende trend van de laatste maanden... UITblinkers gezocht! ZAANDAM - Droom je van een optreden op een groot podium? Heb je een nog onontdekt talent? Schrijf je dan per direct in voor de UITblinkers contest. Daarmee maak je kans om zaterdag 1 september het grote podium voor jezelf te hebben tijdens de Zaanse UITmarkt in hartje Zaandam. UITdeZaanstreek... Het Zaans Showorkest komt optreden in Zaandam ZAANDAM - Het Zaans Showorkest presenteert zaterdag 27 mei in de Forbo Flooringzaal van Het Zaantheater Voices In Harmony 2018. Na de vorige editie in 2017 is besloten dit concert opnieuw te gaan organiseren. Het doel van dit optreden is jonge zangtalenten de kans bieden om met een groot orkest... Olieverfschilderijen Ria Roth en beelden Anja Kaaijk ZAANDIJK - In Chocolaterie De Cacaoboom, Zaandijk, is tot en met zaterdag 7 juli een dubbelexpositie van het werk van Ria Roth en Anja Kaaijk te zien. Ria toont haar olieverfschilderijen en Anja haar beelden. Ria is lid van de Zaanse kunstenaarsstichting Tengel en een groot bewonderaarster van onder anderen... Open huis Modelspoorclub Zaanstad KROMMENIE - Modelspoorclub Zaanstad houdt zaterdag 26 mei open huis. Dat doen zij in clubgebouw De Klepkooi in Krommenie en tegelijk met de Krommenieër braderie. Zo vangen mensen twee vliegen in één klap. Modelspoorclub Zaanstad heeft naar eigen zeggen weer hard gewerkt. Een greep uit de nieuwigheden: de brug bij... Programma De Groote Weiver WORMERVEER - Bij de Groote Weiver is elke week wel iets te beleven. We hebben de activiteiten op een rijtje gezet. KringInloopElke vierde donderdag van de maand is er het handwerkcafé. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen met een liefde voor handwerken. Het handwerkcafé is van 10.30 uur tot 12.30... The GLASS project bij SVB ZAANDAM - The GLASS project is een project van Monica Schumacher. De kunstenares toont haar werken van maandag 4 juni tot en met vrijdag 29 juni in de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Zaandam. De SVB organiseert vier keer per jaar een wisseltentoonstelling in de hal van haar kantoor in de... Burgemeester sluit drugspand Krommenie
Vijf aanhoudingen bij vondst hennepplantages
KROMMENIE - Een bedrijfspand aan de Mercuriusstraat in Krommenie is per direct gesloten op last van burgemeester Hamming. De sluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet volgt na een inval van de politie waarbij twee hennepplantages werden aangetroffen met in totaal ruim 1300 planten. Bij de inval werden...
Russisch duo vertolkt Debussy in Markenbinnen MARKENBINNEN - Eerst de Carnegie Hall en dan Markenbinnen? Jazeker. Maria Nemtsova (piano) en Vitaly Vatulya (saxofoon) spelen vrijdagavond 25 mei in het kerkje van Markenbinnen. Dankzij de samenwerking van het kerkje met het Conservatorium van Amsterdam heeft iedereen nu een kans om te genieten van Claude Debussy, in een... Typisch Zaans verhaal in De Kwaker WESTZAAN - De musicalproductiegroep van FluXus is er na maandenlange repetities klaar voor. Zaterdag 23 en zondag 24 juni kunnen bezoekers genieten van de nieuwe musical Kittekat in dorpshuis De Kwaker, Westzaan. Majanka Fröhlich, regisseur van de groep, legt uit waarom zij vindt dat iedereen moet komen kijken. De humoristische... Historische Pink Floyd-special bij Zaans Filmfestival ZAANDAM - De wereldberoemde Britse band Pink Floyd bracht haar eerste single uit in 1967. In de eerste jaren trad de band veelvuldig op in het buitenland, waaronder de in Nederland legendarische show op 23 mei 1968 in De Bond aan de Oostzijde in Zaandam. Dat optreden is in het... 'Grenzeloos gekleurd' in Het Weefhuis ZAANDIJK - De expositie in Het Weefhuis van 26 en 27 mei toont het werk van Marga de Graaf. Ze is een schilder die graag de verborgen mogelijkheden van het schildersmateriaal onderzoekt. Marga schildert vooral met acrylverf, zowel op doek als op papier. Het gebruik van onconventionele materialen helpt de... Word Held met geld ASSENDELFT - Ook wie tussen de 18 en 27 jaar is, kan te maken krijgen met financiële problemen. Zonder veel moeite ontstaan er schulden... en dan...? Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan en Krommenie bundelen hun krachten en organiseren een training die jongeren kan helpen met het beheren van hun geld, administratie of... Tentoonstelling Verdwenen Zaanstreek, de erfenis van Jan Kruijver KOOG AAN DE ZAAN - Het Molenmuseum houdt tot en met zondag 29 juli de tentoonstelling Verdwenen Zaanstreek, de erfenis van Jan Kruijver. Als Frans Mars en Pieter Boorsma de vaders zijn van De Zaansche Molen, dan is de molenmakerszoon Jan Kruijver (1869-1950) de grootvader. Onvermoeibaar legde deze huisschilder talloze... PleinFestijn op het Marktplein in Wormerveer WORMERVEER - Het Ontroerend Goed koor uit Wormerveer houdt zondag 27 mei het jaarlijkse PleinFestijn op het Marktplein in Wormerveer. Dat zoen zij in nauwe samenwerking met Buurthuis De Lorzie. Diverse koren en muzikanten komen optreden. Naast het organiserende koor verzorgt ook 'Swaegh Zingt' uit Zwaag een optreden. Beide koren...

'We hebben 25 voorstellingen meer dan vorig jaar'
Programma jubileumseizoen Zaantheater bekend

ZAANDAM - Als papier indrukwekkend kan zijn, dan is dat wel het schema van Kim Muller. De programmeur van het Zaantheater toont de veelkleurige formulieren met de planning van de nieuwe voorstellingen. De verschillende genres hebben allemaal een andere kleur. De vele vakjes staan voor de dagen en tijdstippen. Kim...
Koersballen Zonder Naam KROMMENIEDIJK - Bab Meijns was aan de beurt. “Neem maar bruin Bab!” werd er vanaf de zijkant van het koersballen geroepen. Een groep mannen en vrouwen hadden zich donderdag 26 april in het dorpshuis verzameld rondom een lange groene mat. Sinds drie á vier jaar wordt bij De Horn in... Trouwen in het kerkje van Krommeniedijk KROMMENIEDIJK - Aan de rand van Krommeniedijk staat een heel bijzonder kerkje. Het is sinds 1989 in beheer van Stichting Beheer Hervormde Kerk in Krommeniedijk. Het heeft een bijzondere geschiedenis en is in 1755 gebouwd op de restanten van oudere kerken. Het staat op een unieke locatie waardoor het zich... Activiteiten bij kinderboerderij De Veldmuis ZAANDAM - Kinderboerderij De Veldmuis heeft de komende tijd weer een tweetal activiteiten in petto. Zo doet de boerderij woensdag 13 juni mee aan de nationale buitenspeeldag. Zondag 17 juni is er een sport- en speldag met sponsorloop en het doel geld op te halen voor de boerderij. Tijdens nationale... Laatste seizoensvogelbeurs De Paradijsvogel ZAANDAM - Vogelvereniging De Paradijsvogel houdt zaterdag 26 mei haar maandelijkse vogelbeurs, de laatste van het seizoen. In de maanden juni en juli is er geen beurs. De eerstvolgende is zaterdag 25 augustus. De vogelbeurs duurt van 9.30 tot 12.00 uur en vindt plaats in Clubgebouw Czaar Peter, Madagaskar 16... Acro-afdeling LH goed bezig ASSENDELFT - Verschillende acroteams van Lycurgus-Hygiëa (LH) uit Assendelft hebben onlangs tijdens de halve finale in de competitie medailleplekken behaald. Daarmee plaatsten ze zich voor de NK finale, die zaterdag 9 juni in Oss plaatsvindt. Voor D-senioren damespaar Mariska Onrust-Blok en Senna de Beunje was er een eerste plaats. Zij... KZ Hiltex E1 korfbalkampioen KOOG AAN DE ZAAN - De korfballers van KZ Hiltex E1 sloten zaterdag 12 mei hun vijfde wedstrijd af met een daverende 22-5 overwinning in en op Wormer. Met vijf onverslagen wedstrijden en nog één duel te gaan kunnen zij niet meer worden ingehaald en hebben ze het kampioenschap binnen.... In een band spelen zonder ervaring ZAANDAM - Altijd al in een band willen spelen, maar geen ervaring met het bespelen van een instrument of met zang? FluXus en De Flux Popschool hebben de handen ineen geslagen en geven een cursus bandcoaching waarvoor je geen ervaring nodig hebt. Er worden twee groepen gevormd: een groep met...