Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

(Foto: aangeleverd)

Dampten, Hoorns Atlantis?


Vanaf de tiende eeuw raakte het huidige West-Friesland geleidelijk aan bevolkt. De eerste bewoners in het gebied rond Hoorn kwamen vanuit het noorden en vestigden zich in onze omgeving op zelf opgeworpen terpen in wat nu Zwaag en Blokker is. Die terpen werden door lage dijkjes met elkaar verbonden. Regelmatig overspoelde de Noordzee, die ter hoogte van het huidige Bergen vrij doorgang had, het gebied. Aan de zuidoostkant grensde West-Friesland aan het Almere, een binnenzee ter grootte van de voormalige Zuiderzee. Ook daar dreigde voortdurend overstromingsgevaar. Het Hoornse Hop was in die tijd een drassig veengebied dat tegen de vloed beschermd werd door een dijk die vanaf het West in een vrijwel rechte lijn tot Schardam liep. Vanaf de dertiende eeuw werden de bewoners geconfronteerd met de stijging van het zeewater waartegen de schamele dijkjes niet bestand waren. Landinwaarts werden nieuwe, steviger dijken opgeworpen en met elkaar verbonden, het begin van een stelsel dat uiteindelijk 126 kilometer lang zou worden en het verdient op de Wereld Erfgoedlijst te worden geplaatst: de West-Friese Omringdijk. De oorspronkelijke dorpen Schellinkhout, Wijdenes, Oosterleek en Scharwoude verdwenen onder water en werden landinwaarts herbouwd, achter de nieuwe dijk. Sporen van die dorpen moeten nog onder water liggen, zoals Etersheim waar onderwaterarcheologen jaren terug een sarcofaag opdoken. Niets nieuws dus de aanpak van de dijken. Ook het eiland Dampten voor de kust van Hoorn, met het gelijknamige dorp met woningen en een kerkje, moest aan het vollopende Hoornse Hop worden prijsgegeven. Volgens de oudste schriftelijke bronnen moeten in de veertiende eeuw zowel de H. Mariakerk van Scharwoude, dat ooit een welvarende plaats was, als de H. Cyriacus van Hoorn, die aanvankelijk buitendijks stond, bij overstromingen verloren zijn gegaan. Ook het vermoedelijk imposante kasteel van Wijdenes, door Floris V tot een dwangburcht verbouwd ter verdediging van zijn aanspraken op West-Friesland, verdween in de golven.
Over dat Dampten, door onze stadsarcheoloog Michiel Bartels met een knipoog naar de Griekse mythe, het Atlantis van Hoorn genoemd, weten we jammer genoeg heel weinig. Ook de precieze ligging niet. Volgens vroege geschiedschrijvers zou Hoorn haar naam aan dit Dampten te danken hebben. Dampten, stellen zij, heette oorspronkelijk Dampterhorn, waarna, met het in zee verzinken van het eiland, ook het voorvoegsel Dampten verdween en Hoorn resteerde, dat zich juist in die tijd in de bocht van de dijk ontwikkelde tot een flinke marktplaats. Stadschroniqueur Velius verwerpt deze verklaring overigens. Er zijn gelukkig meer verklaringen voor de naam van onze stad. ‘Het eiland Dampten’, schrijft de in 1511 in de Kerkstraat geboren Hadrianus Junius, ‘fungeerde als barrière en golfbreker tegen het geweld van de zee bij zuiderstorm.’ Junius herinnert zich uit zijn jeugd dat de storm het water soms finaal wegblies, zodat je over de zeebodem kon lopen. ‘Er waren toen in de stad van die waaghalzen die alle levensgevaar trotseerden in de hoop op buit en die, beladen met allerlei huisraad, schalen en zware koperen voorwerpen, naar de stad terugkwamen.’
Zouden we, nu de dijkversterking toch wordt aangepakt, niet nog eens een poging moeten ondernemen om ons Hoornse Atlantis te zoeken? Wie weet welke interessante vondsten opgediept worden, die meer licht werpen op Hoorns vroegste geschiedenis.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 01 maart 2015 - 06:00


Hoorn
Dier van de Week HOORN - Sootie is een leuke, gesteriliseerde poes van circa twee jaar oud. Ze is met haar kittens gevangen toen ze liep te zwerven bij een tuindersbedrijf. Sootie gedroeg zich eerst als een wilde kat, maar na verloop van tijd kwam ze tot rust en inmiddels vindt ze het stiekem... D’r op uit MarktenOosterblokker- Zon 9 dec - Winterfair in Cultureel Centrum Pancratius, Oosterblokker 98. Kraampjes en optredens van een gelegenheidsorkest. Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Entree 1 euro, kinderen onder de 12 jaar gratis (onder begeleiding). Meer info: www.ccp.nu.Scharwoude- Zon 9 dec - Kerstmarkt in Meerzicht, T. vd Meerstraat, van 11.00... Kort nieuws Bamestra Nova ZWAAG - Het Noord-Hollandse zangensemble Bamestra Nova (onder leiding van Jean-Luc Vriend uit Zwaag) verzorgt in de maand december drie kerstconcerten. Een van die drie concerten is in de hervormde kerk aan de Kerkelaan 8 in Zwaag op zondag 9 december om 15.00 uur. Niet alleen wordt het... Zingenderwijs OOSTERBLOKKER - Zangkoor Zingenderwijs geeft zondag 16 december om 14.00 uur een kerstconcert in cultureel centrum Pancratius, Oosterblokker 98 in Oosterblokker. De toegang is gratis. 'Onder de indruk van de resultaten'
eDepot voor West-Friese regio komt dichterbij
HOORN - Met de ontwikkeling van het Westfries eDepot zet West-Friesland een belangrijke stap naar een regionale digitale archiefbewaarplaats. Dinsdag 4 december ondertekenden Dirk Dekema, directeur van het Westfries Archief, en Hans Mannaert, CEO Divault, het contract voor de realisatie van een digitaal depot. Elke overheidsorganisatie, ook de gemeenten, moet...
Kindermiddag op ijsbaan Roode Steen HOORN - Herberg Hoorn organiseert én bundelt in december opnieuw verschillende soorten activiteiten in de stad, die samen bijdragen aan een gevoel van verbondenheid, het delen van talent en laten zien wat Hoorn in huis heeft. Zo is er zondag 16 december een kindermiddag op en rond de ijsbaan op... Ookerst! BLOKKER - Het koor Ooker heeft een mooi, creatief, enerverend jaar achter de rug en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. Om dit jaar stemmig af te sluiten geeft 'Ooker – een koor met spirit' een kerstconcert op maandagavond 17 december in de dorpskerk aan de Westerblokker 105 in Blokker.... Museum zoekt herinneringen aan Floris HOORN - Het Museum van de 20e Eeuw aan de Krententuin 24 in Hoorn toont van 1 februari tot en met 15 september 2019 een expositie over de befaamde tv-serie 'Floris'. Het is in 2019 exact vijftig jaar geleden dat de serie werd uitgezonden. In de tentoonstelling is ook plek... Westfries Museum toont nieuwe aanwinsten HOORN - Het Westfries Museum aan de Roode Steen heeft twee voor Hoorn belangrijke werken kunnen aanschaffen, dankzij financiële bijdragen van de Vrienden van het Westfries Museum, de Kerkmeijer-De Regt Stichting en het Le Cocq-Planckenfonds. Het gaat om een tekening van Johannes Bosboom en een olieverfschilderij van Hendrik Willebrord Jansen.... Wind meten bij MAK BLOKKER - Het weer meten en voorspellen; hoe werkt dat eigenlijk? Kinderen tussen de zes en twaalf jaar kunnen daar zondag 16 december achterkomen bij MAK Blokweer, Kloosterhout 1-2 in Blokker. Zij mogen zelf een instrument maken waarmee je de kracht van de wind goed in de gaten kunt houden.... Kerst met het Hoorns Kamerkoor HOORN - Het Hoorns Kamerkoor geeft zondag 16 december een kerstconcert in het Westfries Museum aan de Roode Steen in Hoorn. Het koor staat onder leiding van dirigent Arnold Bakker en zingt onder andere 'Es ist ein Ros entsprungen', 'Nu sijt willekome', 'Ding dong! merrily on high' en 'Shepherds in... Winter-kerst-editie Café Chantant HOORN - De winter-kerst-editie van Café Chantant vindt zondag 16 december plaats in café JP Coen aan de Veemarkt in Hoorn. Het programma bestaat uit vileine liedjes tussen cabaret en kleinkunst. Enigszins stoute en tegendraadse Nederlandstalige teksten, humor en licht sarcasme als pleister op de onvolkomenheden van het leven. Het... Sfeervolle kerstmarkt in Bonifaciuskerk MEDEMBLIK – In de Bonifaciuskerk wordt 7 en 8 december de Dickens kunst- en kerstfair gehouden. Na weken van voorbereiding is de kerk omgetoverd tot een fantastische ambiance, waar het kerstgevoel overweldigend is. Het is elk jaar spannend of er voldoende groen aanwezig is om de hele kerk te decoreren.... Dier van de Week HOORN - Bolletje is een lieve, gesteriliseerde poes van elf jaar oud. Ze is in het dierenasiel gekomen omdat ze al een geruime tijd buiten leefde. Ze was bang voor de honden die op haar vorige adres woonden en wilde daardoor niet meer in huis komen. Ze wordt graag geknuffeld,... D’r op uit MarktenHoorn- Zat 8 dec - Kerstmarkt in de Oosterkerk aan het Grote Oost, georganiseerd door koorleden van Soli Deo Gloria. Open van 10.30 tot 15.00 uur. ExpositiesHoorn- T/m 20 jan - Het Westfries Museum aan de Roode Steen exposeert 'Indische Pracht': 40 werken van fotograaf Dennis A-Tjak. Hij laat zijn... Kort nieuws Herberg HoornHOORN - De voorbereidingen voor de vierde editie van Herberg Hoorn zijn in volle gang. Van 15 tot en met 26 december laat Herberg Hoorn de stad opnieuw bruisen met tal van activiteiten die samen bijdragen aan een gevoel van verbondenheid, het delen van talent en laten zien wat... Red een kerst, koop een kerstboom HOORN - Leden van Rotaryclub Hoorn-de Compagnie houden een actie om Nordmannen te verkopen, om verzorgingshuis Westerhaven in Hoorn aan nieuwe kunstkerstbomen te helpen. Wie een kerstboom bij deze actie koopt, draagt zo een steentje bij aan het goede doel. Westerhaven biedt zorg en steun aan 230 mensen en is,... Inloophuis Pisa zoekt vrijwillige begeleider Kindertijd HOORN - Door het vertrek van een van de begeleiders, is Inloophuis Pisa in Hoorn op zoek naar een nieuwe begeleider van de activiteit 'Kindertijd'. Kinderen tussen de vijf en twaalf jaar komen eens in de twee weken naar het inloophuis om te praten en te spelen. Deskundige begeleiding is... 'Wat ze leuk vinden, doen ze goed'
Mooie uitdaging voor Vakkanjers van d'Ampte
HOORN - Leerlingen van Tabor College d'Ampte staan voor een mooie uitdaging. Zij gaan de komende maanden aan de slag voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat alles in het kader van de Vakkanjer Challenge. Vakkanjers is een initiatief van de technische sectoren om de instroom van goed...
Lichtjesavond in Hoornse haven HOORN - Centrum Varend Erfgoed presenteert zaterdag 8 december - in samenwerking met Scoutinggroep Vaandrig Peetoom Vendel Hoorn en reddingsbrigade Notwin - een lichtjesavond in de haven van Hoorn. Lopend en varend brengen kinderen het licht de haven in. Langs de route roepen zij de schippers aan om de kerstverlichting...