Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Uitzichtloosheid troef bij WerkSaam

Enkele dagen geleden organiseerde de vakbond FNV in West-Friesland een bijeenkomst, waar mensen de gelegenheid werd geboden hun zegje te doen over WerkSaam. Het arbeidsbemiddelingsbureau WerkSaam is in het leven geroepen om uitkeringsgerechtigden te helpen bij het weer verwerven van een plaats in de maatschappij. Zoeken en begeleiden naar een baan dus voor mensen met een uitkering en ingeschrevenen voor de Sociale Werkplaats. Klinkt nobel, maar de werkelijkheid is vele malen anders, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Er kwamen schrijnende gevallen van uitzichtloosheid aan het licht. Mensen die vanaf het moment van inschrijving direct achter de lopende band belandden bij een commercieel (!) bedrijf. Ongeacht hun opleiding. Mensen die fulltime aan de slag zijn en met een fooi naar huis worden gestuurd, met eigen onvergoed vervoermiddel. Mensen die dit traject in moeten zonder dat ook maar bekend is of de uitkering gerechtvaardigd is. Mensen die nimmer een plan van aanpak onder ogen hebben gehad, zonder énig perspectief op een te bereiken doel. Mensen die veelvuldig 'proefperiodes' hebben bij een en hetzelfde bedrijf. Het beoordelingsvermogen van deze bedrijven mag dan ook in twijfel worden getrokken. Iemand die voor de 20e keer een proefperiode moet ondergaan voelt zich vanzelfsprekend niet serieus genomen.
Alle uitkerings- en re-integratiemiddelen zijn ondergebracht in één organisatie: WerkSaam. Het zou natuurlijk prachtig zijn als deze organisatie ook echt zou doen waar ze voor is opgericht, maar het arbeidsbemiddelingsbureau lijkt te zijn verworden tot een organisatie die werkgevers vrijwel gratis werknemers verschaft. Daarbij worden de werkplekken gepresenteerd als 'ervaringsplaatsen' en 'plaatsen om arbeidsritme op te doen'. Voor de mensen die vroeger bij de Sociale Werkplaats aan de slag gingen kan dit nog gezien worden als een vorm van hulp, maar voor gewone werklozen komt dit neer op een vernederende en uitzichtloze tegenprestatie, die officieel op vrijwillige basis wordt aangeboden, maar waarbij men wel te horen krijgt dat weigering gevolgen kan hebben voor de hoogte van de uitkering. De rechtvaardiging voor dit beleid bestaat uit het feit, dat men vindt dat de mensen van de vroegere Westfriese Werkplaats betaald worden uit de winst die WerkSaam maakt op andere ingeschrevenen die zonder loon werken. De ene groep betaalt dus in feite voor de andere. Een bijzondere constructie.
Zelf komt WerkSaam met succesverhalen over ingeschrevenen die door hun inspanningen geen uitkering meer ontvangen. Wat er niet bij wordt gezegd is, dat een groot deel om andere redenen is uitgeschreven, zoals een werkende partner, een huwelijk, een erfenis, een pensioen of een overlijden.
De woordvoerster van de FNV gaf aan dat de werkwijze van WerkSaam ertoe leidt dat er sprake is van vernietiging van arbeidsplaatsen in plaats van een bijdrage te leveren. De tewerkgestelden bouwen ook geen pensioen op, vallen niet onder een CAO en zullen ook nooit het gevoel hebben een serieus onderdeel te vormen van het bedrijf waar men zich dient te melden. Het kan allemaal anders. Maar dan moet het roer wel om bij WerkSaam. Socialer. Met meer begeleiding en begrip voor de ingeschrevenen.

Artikel geplaatst op zondag 04 juni 2017 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang...