Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Uitzichtloosheid troef bij WerkSaam

Enkele dagen geleden organiseerde de vakbond FNV in West-Friesland een bijeenkomst, waar mensen de gelegenheid werd geboden hun zegje te doen over WerkSaam. Het arbeidsbemiddelingsbureau WerkSaam is in het leven geroepen om uitkeringsgerechtigden te helpen bij het weer verwerven van een plaats in de maatschappij. Zoeken en begeleiden naar een baan dus voor mensen met een uitkering en ingeschrevenen voor de Sociale Werkplaats. Klinkt nobel, maar de werkelijkheid is vele malen anders, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Er kwamen schrijnende gevallen van uitzichtloosheid aan het licht. Mensen die vanaf het moment van inschrijving direct achter de lopende band belandden bij een commercieel (!) bedrijf. Ongeacht hun opleiding. Mensen die fulltime aan de slag zijn en met een fooi naar huis worden gestuurd, met eigen onvergoed vervoermiddel. Mensen die dit traject in moeten zonder dat ook maar bekend is of de uitkering gerechtvaardigd is. Mensen die nimmer een plan van aanpak onder ogen hebben gehad, zonder énig perspectief op een te bereiken doel. Mensen die veelvuldig 'proefperiodes' hebben bij een en hetzelfde bedrijf. Het beoordelingsvermogen van deze bedrijven mag dan ook in twijfel worden getrokken. Iemand die voor de 20e keer een proefperiode moet ondergaan voelt zich vanzelfsprekend niet serieus genomen.
Alle uitkerings- en re-integratiemiddelen zijn ondergebracht in één organisatie: WerkSaam. Het zou natuurlijk prachtig zijn als deze organisatie ook echt zou doen waar ze voor is opgericht, maar het arbeidsbemiddelingsbureau lijkt te zijn verworden tot een organisatie die werkgevers vrijwel gratis werknemers verschaft. Daarbij worden de werkplekken gepresenteerd als 'ervaringsplaatsen' en 'plaatsen om arbeidsritme op te doen'. Voor de mensen die vroeger bij de Sociale Werkplaats aan de slag gingen kan dit nog gezien worden als een vorm van hulp, maar voor gewone werklozen komt dit neer op een vernederende en uitzichtloze tegenprestatie, die officieel op vrijwillige basis wordt aangeboden, maar waarbij men wel te horen krijgt dat weigering gevolgen kan hebben voor de hoogte van de uitkering. De rechtvaardiging voor dit beleid bestaat uit het feit, dat men vindt dat de mensen van de vroegere Westfriese Werkplaats betaald worden uit de winst die WerkSaam maakt op andere ingeschrevenen die zonder loon werken. De ene groep betaalt dus in feite voor de andere. Een bijzondere constructie.
Zelf komt WerkSaam met succesverhalen over ingeschrevenen die door hun inspanningen geen uitkering meer ontvangen. Wat er niet bij wordt gezegd is, dat een groot deel om andere redenen is uitgeschreven, zoals een werkende partner, een huwelijk, een erfenis, een pensioen of een overlijden.
De woordvoerster van de FNV gaf aan dat de werkwijze van WerkSaam ertoe leidt dat er sprake is van vernietiging van arbeidsplaatsen in plaats van een bijdrage te leveren. De tewerkgestelden bouwen ook geen pensioen op, vallen niet onder een CAO en zullen ook nooit het gevoel hebben een serieus onderdeel te vormen van het bedrijf waar men zich dient te melden. Het kan allemaal anders. Maar dan moet het roer wel om bij WerkSaam. Socialer. Met meer begeleiding en begrip voor de ingeschrevenen.

Artikel geplaatst op zondag 04 juni 2017 - 06:00Reacties (3)


Nancy Bakker 7 maanden geleden

Beste mijnheer Ooms,

Nav column WerkSaam heb ik een paar vragen.
Wilt u met mij contact opnemen?

Mt vriendelijke groet,

Nancy Bakker

shirin mohammadia 7 maanden geleden

ik heb wat u geschreven hebt gelezen,en ik voel dat u zeg precies wat we willen zeggen .
weet u wie we zijn?we zijn Syrische vluchtelingen ,we hebben een diploma gehad maar we moeten hier werken bij de WerkSaam iets is helemaal anders dan wat we hebben gestudeerd,
ander krijgen we geen uitkering.heel jammer .dank u wel dat er iemand is weet wat werksaam is.
ik hoop dat u mijn taal goed kan begrijpen.
Groeten

W.F. Ooms 7 maanden geleden

Beste mevrouw Bakker

Ik wil wel contact met u opnemen, maar zie nergens een mailadres of een telefoonnummer.
Als u wilt kunt u mij mailen op wfooms@cs.com .

Met vriendelijke groet
Wally Ooms

Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms Verborgen armoedeJe hoort het steeds vaker: Nederland is een rijk land. Een heel rijk land. Veel mensen met een uitkering horen dit nieuws, gezeten op een bankstel van Noppes en kijkend naar een bij Wehkamp op afbetaling gekochte televisie, in een huis dat ze eigenlijk niet kunnen betalen. Er is... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Trien de Haan, revolutionair socialisteAls er ooit nog eens een biografie geschreven moet worden, dan over Trien de Haan. Dat heeft de vroegere Hoornse wethouder Willem Wiese ooit gezegd. Het heeft lang geduurd, maar die biografie ligt er. En wat voor één! ‘Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien... Column Carrousel - Wally Ooms Handwerkslieden steeds schaarserPiet, onze loodgieter, zou zich vanwege een uiterst hinderlijke verstopping naar ons huis spoeden om dit euvel te verhelpen. Daarbij veronderstelde ik dat hij zou komen met een handzaam attribuut dat langzaam edoch soepel opgedraaid zou worden tot de plek des onheils. Dat bleek een uiterst ouderwetse gedachte.... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Sint Maarten 2017Laat ik het, ondanks die andere heilige voor de deur, nog even over zijn kortelings alweer verdwenen ook zo gulle collega Maarten hebben. En dat naar aanleiding van diens naamfeest 2017. Tot 1966 hield Hoorn er overigens een merkwaardig afwijkende St. Maartentraditie op na. Het werd hier in... Column Carrousel - Wally Ooms De pijp aan Sint Maarten gevenTussen al het Sinterklaasgeweld, dat tegenwoordig het hele jaar voortduurt en de zich al in de zomermaanden aandienende Kerstmis trippelt nog een klein, teder en onschuldig fenomeentje: Sint Maarten. De oorsprong ervan is volstrekt onduidelijk en inmiddels irrelevant. Het is er gewoon. Als stadsjoch met... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn KogelvangerJe zou het niet denken, maar ooit, in de laatste decennia van de negentiende eeuw, was Hoorn het centrum van de schietsport in ons land. Bovendien kende de schietsport in Hoorn meer verenigingen dan er nu voetbalverenigingen zijn. Zes wel te verstaan, waarvan twee voor de jeugd. Okay: de voetbalclubs...