Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

(Afbeelding: aangeleverd)

Cadeau aan de stad: Hoorn in de twintigste eeuw

Oud Hoorn bestaat honderd jaar. Als kers op de taart wordt zondagmiddag 19 november het boek 'Hoorn in de twintigste eeuw' gepresenteerd, tijdens een jubileumbijeenkomst in Schouwburg Het Park. Het boek is een cadeau aan de stad van de jubilerende vereniging.
Tien jaar geleden werd de hertaling in hedendaags Nederlands door Jan Plekker en Rob Resoort, van de Kroniek van de stad Hoorn van onze stadgenoot dokter Theodorus Velius uitgegeven. Hij beschrijft de stadsgeschiedenis vanaf het vroegste begin tot aan 1630, het jaar van zijn overlijden. Na hem namen enkele geschiedschrijvers het stokje over. In de loop van de negentiende eeuw werd het stil op dit terrein. Voor Oud Hoorn schreef Jos Leenders 'Hij komt van Hoorn' over de lange negentiende eeuw in onze stad. Dat kwam in 2012 uit. Beide boeken waren een succes en snel uitverkocht. Met 'Hoorn in de twintigste eeuw' completeert Oud Hoorn de geschiedschrijving van Hoorn tot het begin van de huidige eeuw. Het boek dat bijna 900 pagina’s telt en meer dan 1250 illustraties, komt in twee delen uit. Het kan worden gezien als het familiealbum van Hoorn in de voorbije eeuw.
Een groep enthousiaste en deskundige schrijvers uit de gelederen van de vereniging, Horinezen en ‘import’, heeft een reeks aan onderwerpen onder de loep genomen: stedenbouw en volkshuisvesting, bevolking, onderwijs, sport, economie, gezondheidszorg, sociale zaken, kunst en cultuur, religie, openbaar bestuur, politie en brandweer, de Tweede Wereldoorlog en monumentenzorg en archeologie. De verschillende hoofdstukken maken deel uit van het integrale verhaal van Hoorn, maar zijn ook zelfstandig te lezen. Voor wie slechts een deel van de eeuw in Hoorn heeft meegemaakt is het boek net zo lezenswaardig als voor wie hier geboren is. Het staat vol on-, en minder bekende en vergeten verhalen, aangevuld met bekende en onbekende foto’s, illustraties en kaarten.
Het boek wordt in een kloek formaat uitgegeven. De beide delen zijn een juweel voor op de boekentafel of in de boekenkast. Voorintekening (met een sterk gereduceerde prijs) loopt nog tot dit weekend (t/m dinsdag 22 augustus). Ook is een bijpassende cassette verkrijgbaar. Dat moet op het inschrijvingsformulier dat op de website van Oud Hoorn – www.oudhoorn.nl – is te vinden, worden aangegeven. Daar staat ook meer informatie over het boek. Voor vragen kan worden gemaild naar secretaris@oudhoorn.nl, of telefonisch via 0229 273570. Een prachtig cadeau zonder meer, voor uzelf of voor een ander. Maar ook een bijzonder geschenk voor de decembermaand. Helemaal met de luxe cassette. Mis het niet, durf ik te schrijven. Een aanrader.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017 - 06:00

Foto's
Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Verdorven Wanneer wij over ruim anderhalve week twee minuten stilte in acht nemen om de doden te gedenken die hun leven voor onze vrijheid gaven, zoals de vijf mannen wiens namen onder het grote reliëf op de fusilladeplaats voor de Grote Kerk in het centrum staan gebeiteld, is het ook... Column Carrousel - Wally Ooms Vakantiebestemming achtertuinAan het begin van het jaar worden de plannen al gemaakt voor de zomervakantie. Bestemmingen worden besproken, op internet wordt rondgesnuffeld, er is voorpret. Maar veel mensen hebben simpelweg geen cent te makken. Die gebruiken het vakantiegeld om opgelopen achterstanden in te lopen. Om gaten te dichten. Deze mensen...