Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

(Afbeelding: aangeleverd)

Cadeau aan de stad: Hoorn in de twintigste eeuw

Oud Hoorn bestaat honderd jaar. Als kers op de taart wordt zondagmiddag 19 november het boek 'Hoorn in de twintigste eeuw' gepresenteerd, tijdens een jubileumbijeenkomst in Schouwburg Het Park. Het boek is een cadeau aan de stad van de jubilerende vereniging.
Tien jaar geleden werd de hertaling in hedendaags Nederlands door Jan Plekker en Rob Resoort, van de Kroniek van de stad Hoorn van onze stadgenoot dokter Theodorus Velius uitgegeven. Hij beschrijft de stadsgeschiedenis vanaf het vroegste begin tot aan 1630, het jaar van zijn overlijden. Na hem namen enkele geschiedschrijvers het stokje over. In de loop van de negentiende eeuw werd het stil op dit terrein. Voor Oud Hoorn schreef Jos Leenders 'Hij komt van Hoorn' over de lange negentiende eeuw in onze stad. Dat kwam in 2012 uit. Beide boeken waren een succes en snel uitverkocht. Met 'Hoorn in de twintigste eeuw' completeert Oud Hoorn de geschiedschrijving van Hoorn tot het begin van de huidige eeuw. Het boek dat bijna 900 pagina’s telt en meer dan 1250 illustraties, komt in twee delen uit. Het kan worden gezien als het familiealbum van Hoorn in de voorbije eeuw.
Een groep enthousiaste en deskundige schrijvers uit de gelederen van de vereniging, Horinezen en ‘import’, heeft een reeks aan onderwerpen onder de loep genomen: stedenbouw en volkshuisvesting, bevolking, onderwijs, sport, economie, gezondheidszorg, sociale zaken, kunst en cultuur, religie, openbaar bestuur, politie en brandweer, de Tweede Wereldoorlog en monumentenzorg en archeologie. De verschillende hoofdstukken maken deel uit van het integrale verhaal van Hoorn, maar zijn ook zelfstandig te lezen. Voor wie slechts een deel van de eeuw in Hoorn heeft meegemaakt is het boek net zo lezenswaardig als voor wie hier geboren is. Het staat vol on-, en minder bekende en vergeten verhalen, aangevuld met bekende en onbekende foto’s, illustraties en kaarten.
Het boek wordt in een kloek formaat uitgegeven. De beide delen zijn een juweel voor op de boekentafel of in de boekenkast. Voorintekening (met een sterk gereduceerde prijs) loopt nog tot dit weekend (t/m dinsdag 22 augustus). Ook is een bijpassende cassette verkrijgbaar. Dat moet op het inschrijvingsformulier dat op de website van Oud Hoorn – www.oudhoorn.nl – is te vinden, worden aangegeven. Daar staat ook meer informatie over het boek. Voor vragen kan worden gemaild naar secretaris@oudhoorn.nl, of telefonisch via 0229 273570. Een prachtig cadeau zonder meer, voor uzelf of voor een ander. Maar ook een bijzonder geschenk voor de decembermaand. Helemaal met de luxe cassette. Mis het niet, durf ik te schrijven. Een aanrader.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017 - 06:00

Foto's
Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms De pijp aan Sint Maarten gevenTussen al het Sinterklaasgeweld, dat tegenwoordig het hele jaar voortduurt en de zich al in de zomermaanden aandienende Kerstmis trippelt nog een klein, teder en onschuldig fenomeentje: Sint Maarten. De oorsprong ervan is volstrekt onduidelijk en inmiddels irrelevant. Het is er gewoon. Als stadsjoch met... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn KogelvangerJe zou het niet denken, maar ooit, in de laatste decennia van de negentiende eeuw, was Hoorn het centrum van de schietsport in ons land. Bovendien kende de schietsport in Hoorn meer verenigingen dan er nu voetbalverenigingen zijn. Zes wel te verstaan, waarvan twee voor de jeugd. Okay: de voetbalclubs... Column Carrousel - Wally Ooms Zeemansgraf op het landIn het diep in de bossen verscholen plaatsje Kibbelveen kwamen onlangs enkele leden van de Drentse Progressieve Doodgravers (DPD) bijeen om samen met enkele vertegenwoordigers van hun westerse evenknie een heikel punt te bespreken: de alsmaar stijgende kosten van begraven en cremeren. Dat werd een steeds groter... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Het A4-tjeEen andere column ditmaal dan u van mij gewend bent; eentje in het kader van het verspreiden van nutteloze kennis. Over het A4-tje. Voor ons tegenwoordig de meest normale zaak. ‘Zet het even op een A4-tje voor mij,’ is een inmiddels gevleugelde uitdrukking. Voor deze Columncarrousel is het A4-tje... Column Carrousel - Wally Ooms Nederlandse bouwvakkers terzijde geschovenBij de uitbreiding van het nabije winkelcentrum wil ik nog wel eens stilstaan om het verloop van de werkzaamheden te aanschouwen. Niet alleen valt de manier van bouwen daarbij op - het deed me sterk denken aan de opbouw van de kermis - maar zeker ook de... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Miskend genieEnkele maanden geleden schreef ik over de leraar wis- en natuurkunde aan de Hoornse Rijks HBS, Henri Naber. In de jaren twintig van de vorige eeuw voer hij met zijn eenpersoonsduikboot door de Hoornse wateren. Zijn leven lang vocht hij voor eerherstel van zijn grote voorbeeld, de door de...