Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

Sint Maarten, houtgravure, Westfries Museum.

Sint Maarten 2017

Laat ik het, ondanks die andere heilige voor de deur, nog even over zijn kortelings alweer verdwenen ook zo gulle collega Maarten hebben. En dat naar aanleiding van diens naamfeest 2017. Tot 1966 hield Hoorn er overigens een merkwaardig afwijkende St. Maartentraditie op na. Het werd hier in de tweede kerkmisweek gevierd en duurde zelfs vier avonden. Dat liep soms flink uit de hand en in augustus 1908 moest burgemeester De Joncheere de hulp van het leger, dat kon toen nog, inroepen omdat vuurwerkgooiende relschoppers het kinderfeest versjteerden.
De eersten die al voor half zes bij ons aanbelden, waren twee baldadige jongens, ouder dan twaalf jaar en met, zoals we dat tegenwoordig politiek correct duiden, een niet-westerse migratieachtergrond. Er bestaat dus ook zoiets als een westerse migratieachtergrond. De jongens zongen hard over hun te dikke moeder en hadden er lol in. Toen ze beet hadden, dook achter de struiken nog een derde jongen tevoorschijn. Ook duidelijk te oud voor het kinderfeest, maar bereid om dat voor lief te nemen, aangelokt door de verleidelijke bergen snoepgoed achter de meeste voordeuren. Het drietal had geen lampion bij zich en behielp zich met het licht van een mobieltje dat de eigenaar tijdens het zingen al begerig op de schaal snoepgoed had gericht. Er viel ook geen tas of zak voor het snoepgoed te bekennen. Dat werd na een laatste inspectie op grootte en kleur in de jaszakken gepropt. De meeste kinderen uit onze overwegend witte buurt lieten het vermoedelijk door de koude, natte novemberavond afweten. Jaren van tachtig kinderen lagen in een ver verschiet. Nu moesten we het met 21 doen. Een snelle analyse leerde dat de kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond ver in de meerderheid waren. Reden om ook rond Sint Maarten een populistisch discours aan te gaan?
Het is aardig om eens naar de herkomst van al die ‘echte Hollanders’ te kijken. Volgens het CBS telde ons land op 1 januari 2017 naar de oude definities 13,2 miljoen autochtonen en 3,8 miljoen allochtonen. De zeven jaar geleden gelanceerde website Vijf eeuwen migratie staat vol feiten en achtergronden van en uit onze nationale migratiegeschiedenis. En wat springt als een van de meest opvallende bevindingen naar voren? 98 procent van ‘de Nederlanders’ heeft op de een of andere wijze ‘buitenlandse’ voorouders. Maxima zat er dus niet zo ver naast toen ze de later bekritiseerde opmerking maakte dat ‘de Nederlander’ niet bestaat. Integendeel: al die mensen die dat beter wisten, zaten er hartstikke naast. In elke familiegeschiedenis zijn sporen van migratie terug te vinden. Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, Britten die in dienst van de VOC traden, Duitse hannekemaaiers en handelaren, van gastarbeiders uit Spanje, Indonesiërs en Surinamers, tot vluchtelingen van de Balkan, uit Iran en Afrika. Zij drukten een stempel op onze nationale identiteit. Eigenlijk zijn alle Nederlanders op die twee procent na allochtoon. Prinses Beatrix en haar zoon Willem Alexander behoren net als koningin Maxima en zelfs Geert Wilders met zijn Indonesische moeder tot de categorie Nederlanders met een westerse migratieachtergrond. Daarom paste het CBS de definitie onlangs aan. ‘Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt’, aldus hoogleraar Lucassen, ‘van een gebrekkig historisch inzicht.’ Dat inzicht was hard aan correctie toe.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 03 december 2017 - 06:00

Foto'sColumn carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms Vuurwerkterreur: de schrik geeft een kickOver twee weken mag er weer officieel geknald worden. Het vuurwerk zal weer uiteenspatten voor en tijdens Oudejaarsnacht met alle gevolgen van dien. Bij de Eerste Hulp gaat het weer druk worden. Lichamelijk letsel, verminkingen, branden, vandalisme, beschadigingen aan oren en ogen en heel veel... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn (vervolg)Dit schitterende schilderij, hoewel smaken verschillen, hangt in Muziekschool Gerard Boedijn. Het is in de jaren dertig geschilderd door Adolf de Haer, een Duits kunstenaar die, nadat zijn werk in zijn geboorteplaats Düsseldorf door de nazi’s als ontaard, was bestempeld, enige tijd in Hoorn verbleef. Er waren meer... Column Carrousel - Wally Ooms West-Friesland gefeliciteerd met Westfrisaweg De Westfrisiaweg is al vrijwel geheel in gebruik. Uitvoerend bouwbedrijf Heijmans is doende met de laatste werkzaamheden. De officiële opening zal plaatsvinden op 30 november door gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Elisabeth zal het die dag met Cora ongetwijfeld niet hebben... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn: vernieuwer van de HafabraHet is deze maand 125 jaar geleden dat Gerard Boedijn, die geldt als één van de grootste vernieuwers van de muziek voor harmonieorkest, fanfare en brassband, in Europa in Hoorn werd geboren. Boedijns geboortehuis aan de Draafsingel, nummer 5, recht tegenover de Oosterpoort, werd in... Column Carrousel - Wally Ooms Van Klazien uit Zalk naar farmaceutisch geboefteBij Klazien uit Zalk, die ooit grote bekendheid genoot door haar natuurmiddelen tegen bepaalde aandoeningen, wist je tenminste waar je aan toe was. De grote ziektes liet ze aan zich voorbijgaan, maar voor vrijwel alle kwaaltjes en aandoeningen had ze wel een op kruiden... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 't Stadhuys van Hoorn in centrum AmsterdamHoorn heeft drie stadhuizen. Het oude dat zich in de Statenpoort, ofwel het Statenlogement bevond, op de hoek van de Nieuwsteeg en de Nieuwstraat en het huidige aan de Nieuwe Steen, gebouwd tussen 1975 en 1981 naar een ontwerp van het Alkmaarse architectenbureau van...