Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

Sint Maarten, houtgravure, Westfries Museum.

Sint Maarten 2017

Laat ik het, ondanks die andere heilige voor de deur, nog even over zijn kortelings alweer verdwenen ook zo gulle collega Maarten hebben. En dat naar aanleiding van diens naamfeest 2017. Tot 1966 hield Hoorn er overigens een merkwaardig afwijkende St. Maartentraditie op na. Het werd hier in de tweede kerkmisweek gevierd en duurde zelfs vier avonden. Dat liep soms flink uit de hand en in augustus 1908 moest burgemeester De Joncheere de hulp van het leger, dat kon toen nog, inroepen omdat vuurwerkgooiende relschoppers het kinderfeest versjteerden.
De eersten die al voor half zes bij ons aanbelden, waren twee baldadige jongens, ouder dan twaalf jaar en met, zoals we dat tegenwoordig politiek correct duiden, een niet-westerse migratieachtergrond. Er bestaat dus ook zoiets als een westerse migratieachtergrond. De jongens zongen hard over hun te dikke moeder en hadden er lol in. Toen ze beet hadden, dook achter de struiken nog een derde jongen tevoorschijn. Ook duidelijk te oud voor het kinderfeest, maar bereid om dat voor lief te nemen, aangelokt door de verleidelijke bergen snoepgoed achter de meeste voordeuren. Het drietal had geen lampion bij zich en behielp zich met het licht van een mobieltje dat de eigenaar tijdens het zingen al begerig op de schaal snoepgoed had gericht. Er viel ook geen tas of zak voor het snoepgoed te bekennen. Dat werd na een laatste inspectie op grootte en kleur in de jaszakken gepropt. De meeste kinderen uit onze overwegend witte buurt lieten het vermoedelijk door de koude, natte novemberavond afweten. Jaren van tachtig kinderen lagen in een ver verschiet. Nu moesten we het met 21 doen. Een snelle analyse leerde dat de kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond ver in de meerderheid waren. Reden om ook rond Sint Maarten een populistisch discours aan te gaan?
Het is aardig om eens naar de herkomst van al die ‘echte Hollanders’ te kijken. Volgens het CBS telde ons land op 1 januari 2017 naar de oude definities 13,2 miljoen autochtonen en 3,8 miljoen allochtonen. De zeven jaar geleden gelanceerde website Vijf eeuwen migratie staat vol feiten en achtergronden van en uit onze nationale migratiegeschiedenis. En wat springt als een van de meest opvallende bevindingen naar voren? 98 procent van ‘de Nederlanders’ heeft op de een of andere wijze ‘buitenlandse’ voorouders. Maxima zat er dus niet zo ver naast toen ze de later bekritiseerde opmerking maakte dat ‘de Nederlander’ niet bestaat. Integendeel: al die mensen die dat beter wisten, zaten er hartstikke naast. In elke familiegeschiedenis zijn sporen van migratie terug te vinden. Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, Britten die in dienst van de VOC traden, Duitse hannekemaaiers en handelaren, van gastarbeiders uit Spanje, Indonesiërs en Surinamers, tot vluchtelingen van de Balkan, uit Iran en Afrika. Zij drukten een stempel op onze nationale identiteit. Eigenlijk zijn alle Nederlanders op die twee procent na allochtoon. Prinses Beatrix en haar zoon Willem Alexander behoren net als koningin Maxima en zelfs Geert Wilders met zijn Indonesische moeder tot de categorie Nederlanders met een westerse migratieachtergrond. Daarom paste het CBS de definitie onlangs aan. ‘Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt’, aldus hoogleraar Lucassen, ‘van een gebrekkig historisch inzicht.’ Dat inzicht was hard aan correctie toe.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 03 december 2017 - 06:00

Foto'sColumn carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Verdorven Wanneer wij over ruim anderhalve week twee minuten stilte in acht nemen om de doden te gedenken die hun leven voor onze vrijheid gaven, zoals de vijf mannen wiens namen onder het grote reliëf op de fusilladeplaats voor de Grote Kerk in het centrum staan gebeiteld, is het ook... Column Carrousel - Wally Ooms Vakantiebestemming achtertuinAan het begin van het jaar worden de plannen al gemaakt voor de zomervakantie. Bestemmingen worden besproken, op internet wordt rondgesnuffeld, er is voorpret. Maar veel mensen hebben simpelweg geen cent te makken. Die gebruiken het vakantiegeld om opgelopen achterstanden in te lopen. Om gaten te dichten. Deze mensen...