Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

Sint Maarten, houtgravure, Westfries Museum.

Sint Maarten 2017

Laat ik het, ondanks die andere heilige voor de deur, nog even over zijn kortelings alweer verdwenen ook zo gulle collega Maarten hebben. En dat naar aanleiding van diens naamfeest 2017. Tot 1966 hield Hoorn er overigens een merkwaardig afwijkende St. Maartentraditie op na. Het werd hier in de tweede kerkmisweek gevierd en duurde zelfs vier avonden. Dat liep soms flink uit de hand en in augustus 1908 moest burgemeester De Joncheere de hulp van het leger, dat kon toen nog, inroepen omdat vuurwerkgooiende relschoppers het kinderfeest versjteerden.
De eersten die al voor half zes bij ons aanbelden, waren twee baldadige jongens, ouder dan twaalf jaar en met, zoals we dat tegenwoordig politiek correct duiden, een niet-westerse migratieachtergrond. Er bestaat dus ook zoiets als een westerse migratieachtergrond. De jongens zongen hard over hun te dikke moeder en hadden er lol in. Toen ze beet hadden, dook achter de struiken nog een derde jongen tevoorschijn. Ook duidelijk te oud voor het kinderfeest, maar bereid om dat voor lief te nemen, aangelokt door de verleidelijke bergen snoepgoed achter de meeste voordeuren. Het drietal had geen lampion bij zich en behielp zich met het licht van een mobieltje dat de eigenaar tijdens het zingen al begerig op de schaal snoepgoed had gericht. Er viel ook geen tas of zak voor het snoepgoed te bekennen. Dat werd na een laatste inspectie op grootte en kleur in de jaszakken gepropt. De meeste kinderen uit onze overwegend witte buurt lieten het vermoedelijk door de koude, natte novemberavond afweten. Jaren van tachtig kinderen lagen in een ver verschiet. Nu moesten we het met 21 doen. Een snelle analyse leerde dat de kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond ver in de meerderheid waren. Reden om ook rond Sint Maarten een populistisch discours aan te gaan?
Het is aardig om eens naar de herkomst van al die ‘echte Hollanders’ te kijken. Volgens het CBS telde ons land op 1 januari 2017 naar de oude definities 13,2 miljoen autochtonen en 3,8 miljoen allochtonen. De zeven jaar geleden gelanceerde website Vijf eeuwen migratie staat vol feiten en achtergronden van en uit onze nationale migratiegeschiedenis. En wat springt als een van de meest opvallende bevindingen naar voren? 98 procent van ‘de Nederlanders’ heeft op de een of andere wijze ‘buitenlandse’ voorouders. Maxima zat er dus niet zo ver naast toen ze de later bekritiseerde opmerking maakte dat ‘de Nederlander’ niet bestaat. Integendeel: al die mensen die dat beter wisten, zaten er hartstikke naast. In elke familiegeschiedenis zijn sporen van migratie terug te vinden. Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, Britten die in dienst van de VOC traden, Duitse hannekemaaiers en handelaren, van gastarbeiders uit Spanje, Indonesiërs en Surinamers, tot vluchtelingen van de Balkan, uit Iran en Afrika. Zij drukten een stempel op onze nationale identiteit. Eigenlijk zijn alle Nederlanders op die twee procent na allochtoon. Prinses Beatrix en haar zoon Willem Alexander behoren net als koningin Maxima en zelfs Geert Wilders met zijn Indonesische moeder tot de categorie Nederlanders met een westerse migratieachtergrond. Daarom paste het CBS de definitie onlangs aan. ‘Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt’, aldus hoogleraar Lucassen, ‘van een gebrekkig historisch inzicht.’ Dat inzicht was hard aan correctie toe.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 03 december 2017 - 06:00

Foto'sColumn carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar... Column Carrousel - Wally Ooms Zijn we hittebestendig?Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever...