Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

Sint Maarten, houtgravure, Westfries Museum.

Sint Maarten 2017

Laat ik het, ondanks die andere heilige voor de deur, nog even over zijn kortelings alweer verdwenen ook zo gulle collega Maarten hebben. En dat naar aanleiding van diens naamfeest 2017. Tot 1966 hield Hoorn er overigens een merkwaardig afwijkende St. Maartentraditie op na. Het werd hier in de tweede kerkmisweek gevierd en duurde zelfs vier avonden. Dat liep soms flink uit de hand en in augustus 1908 moest burgemeester De Joncheere de hulp van het leger, dat kon toen nog, inroepen omdat vuurwerkgooiende relschoppers het kinderfeest versjteerden.
De eersten die al voor half zes bij ons aanbelden, waren twee baldadige jongens, ouder dan twaalf jaar en met, zoals we dat tegenwoordig politiek correct duiden, een niet-westerse migratieachtergrond. Er bestaat dus ook zoiets als een westerse migratieachtergrond. De jongens zongen hard over hun te dikke moeder en hadden er lol in. Toen ze beet hadden, dook achter de struiken nog een derde jongen tevoorschijn. Ook duidelijk te oud voor het kinderfeest, maar bereid om dat voor lief te nemen, aangelokt door de verleidelijke bergen snoepgoed achter de meeste voordeuren. Het drietal had geen lampion bij zich en behielp zich met het licht van een mobieltje dat de eigenaar tijdens het zingen al begerig op de schaal snoepgoed had gericht. Er viel ook geen tas of zak voor het snoepgoed te bekennen. Dat werd na een laatste inspectie op grootte en kleur in de jaszakken gepropt. De meeste kinderen uit onze overwegend witte buurt lieten het vermoedelijk door de koude, natte novemberavond afweten. Jaren van tachtig kinderen lagen in een ver verschiet. Nu moesten we het met 21 doen. Een snelle analyse leerde dat de kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond ver in de meerderheid waren. Reden om ook rond Sint Maarten een populistisch discours aan te gaan?
Het is aardig om eens naar de herkomst van al die ‘echte Hollanders’ te kijken. Volgens het CBS telde ons land op 1 januari 2017 naar de oude definities 13,2 miljoen autochtonen en 3,8 miljoen allochtonen. De zeven jaar geleden gelanceerde website Vijf eeuwen migratie staat vol feiten en achtergronden van en uit onze nationale migratiegeschiedenis. En wat springt als een van de meest opvallende bevindingen naar voren? 98 procent van ‘de Nederlanders’ heeft op de een of andere wijze ‘buitenlandse’ voorouders. Maxima zat er dus niet zo ver naast toen ze de later bekritiseerde opmerking maakte dat ‘de Nederlander’ niet bestaat. Integendeel: al die mensen die dat beter wisten, zaten er hartstikke naast. In elke familiegeschiedenis zijn sporen van migratie terug te vinden. Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk, van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, Britten die in dienst van de VOC traden, Duitse hannekemaaiers en handelaren, van gastarbeiders uit Spanje, Indonesiërs en Surinamers, tot vluchtelingen van de Balkan, uit Iran en Afrika. Zij drukten een stempel op onze nationale identiteit. Eigenlijk zijn alle Nederlanders op die twee procent na allochtoon. Prinses Beatrix en haar zoon Willem Alexander behoren net als koningin Maxima en zelfs Geert Wilders met zijn Indonesische moeder tot de categorie Nederlanders met een westerse migratieachtergrond. Daarom paste het CBS de definitie onlangs aan. ‘Het beeld van een stabiele Nederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpend door immigratie is veranderd, getuigt’, aldus hoogleraar Lucassen, ‘van een gebrekkig historisch inzicht.’ Dat inzicht was hard aan correctie toe.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 03 december 2017 - 06:00

Foto's
Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms Handwerkslieden steeds schaarserPiet, onze loodgieter, zou zich vanwege een uiterst hinderlijke verstopping naar ons huis spoeden om dit euvel te verhelpen. Daarbij veronderstelde ik dat hij zou komen met een handzaam attribuut dat langzaam edoch soepel opgedraaid zou worden tot de plek des onheils. Dat bleek een uiterst ouderwetse gedachte.... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Sint Maarten 2017Laat ik het, ondanks die andere heilige voor de deur, nog even over zijn kortelings alweer verdwenen ook zo gulle collega Maarten hebben. En dat naar aanleiding van diens naamfeest 2017. Tot 1966 hield Hoorn er overigens een merkwaardig afwijkende St. Maartentraditie op na. Het werd hier in... Column Carrousel - Wally Ooms De pijp aan Sint Maarten gevenTussen al het Sinterklaasgeweld, dat tegenwoordig het hele jaar voortduurt en de zich al in de zomermaanden aandienende Kerstmis trippelt nog een klein, teder en onschuldig fenomeentje: Sint Maarten. De oorsprong ervan is volstrekt onduidelijk en inmiddels irrelevant. Het is er gewoon. Als stadsjoch met... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn KogelvangerJe zou het niet denken, maar ooit, in de laatste decennia van de negentiende eeuw, was Hoorn het centrum van de schietsport in ons land. Bovendien kende de schietsport in Hoorn meer verenigingen dan er nu voetbalverenigingen zijn. Zes wel te verstaan, waarvan twee voor de jeugd. Okay: de voetbalclubs... Column Carrousel - Wally Ooms Zeemansgraf op het landIn het diep in de bossen verscholen plaatsje Kibbelveen kwamen onlangs enkele leden van de Drentse Progressieve Doodgravers (DPD) bijeen om samen met enkele vertegenwoordigers van hun westerse evenknie een heikel punt te bespreken: de alsmaar stijgende kosten van begraven en cremeren. Dat werd een steeds groter... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Het A4-tjeEen andere column ditmaal dan u van mij gewend bent; eentje in het kader van het verspreiden van nutteloze kennis. Over het A4-tje. Voor ons tegenwoordig de meest normale zaak. ‘Zet het even op een A4-tje voor mij,’ is een inmiddels gevleugelde uitdrukking. Voor deze Columncarrousel is het A4-tje...