Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Handwerkslieden steeds schaarser

Piet, onze loodgieter, zou zich vanwege een uiterst hinderlijke verstopping naar ons huis spoeden om dit euvel te verhelpen. Daarbij veronderstelde ik dat hij zou komen met een handzaam attribuut dat langzaam edoch soepel opgedraaid zou worden tot de plek des onheils. Dat bleek een uiterst ouderwetse gedachte. Toen de deurbel had geklonken en de deur open werd gedaan stormde Piet, gewapend met een indrukwekkend apparaat, het huis in. Geen tijd voor plichtplegingen, geen flauwekul. Al die tijdrovende prietpraat was niks voor Piet. Achter hem aan ontwaarden wij een indrukwekkend, op een brandweerslang gelijkend aanhangsel, dat later tot de afzuiginstallatie bleek te behoren. In een poep en een zucht was de verstopping verholpen, waarna Piet met dezelfde snelheid verdween als waarmee hij was gekomen. En passant meldde hij nog dat het klaar was. Het afwerken van de betalingen behoorde niet tot zijn takenpakket. Dat bleek zijn vrouw te doen. De nota viel alleszins mee.
Dit alles speelde zich af in een tijd dat er nog voldoende handwerkslieden waren. Timmerlieden liepen nog rond met houtkrullen in het haar en potlood achter het oor, metselaars waren herkenbaar aan de spatten specie op de overall, stukadoors hadden witte stippen in het gelaat en elektriciens liepen standaard met een tang in de handen met zwartgeblakerde vingertoppen.
Onlangs was er wederom aanleiding een beroep te doen op een vakman. Navraag leerde dat het niet eenvoudig zou zijn om iemand te vinden, hetgeen ons zeer bevreemdde. Maar het bleek te kloppen. De agenda's bleken overvol en als we geluk hadden, dan zou de klus binnen enkele weken geklaard kunnen worden. Nog verbazingwekkender was dat we op voorhand de prijs te horen kregen. Die bleek vele malen hoger te liggen dan de door ons gemaakte inschatting. Weliswaar viel de arbeidsduur mee, maar dat weerhield de specialist er niet van om voor enkele uren werk een bedrag in rekening te brengen van 690 euro. "Inclusief voorrijkosten en btw" meldde de dienstdoende medewerker op geruststellende toon. En er diende gelijk af te worden gerekend. Vanwege de urgentie zijn we daarmee akkoord gegaan. Het was ons tenslotte gelukt eindelijk iemand te vinden die bereid was de klus te klaren.
Waarom het bijna ondoenlijk is om een vakman te vinden die binnen een redelijk tijdsbestek en voor een aanvaardbaar tarief aan de slag gaat is ons duidelijk geworden. Er bestaat een schreeuwende behoefte aan handwerkslieden. Het tekort aan loodgieters, timmerlieden, elektriciens en andere bouwtechnische beroepen begint dramatische vormen aan te nemen. De oorzaak moet gevonden worden in opvoeding, opleiding en onderwaardering.
Tijdens de opvoeding wijzen ouders hun kinderen er op dat het verstandiger is om niet te kiezen voor een beroep waarbij met gereedschap moet worden gewerkt. Bij de opleidingen wordt steeds minder aandacht besteed aan deze beroepsmogelijkheden en mede daardoor wordt een vak in de technische sector steeds minder gewaardeerd. Ook de beloning is veelal geen aanmoediging om te kiezen voor een van de genoemde vakken. Daarnaast komt het zelden voor dat meisjes zich ervoor interesseren. Wie aan jongeren vraagt wat ze willen worden krijgt nooit te horen dat het loodgietersvak hun voorkeur heeft. Veelal rol je in zo'n beroep. Van vader op zoon, of van oom op neef.
We kunnen ons rijk rekenen met een grote schare belastingadviseurs, economen, managers, advocaten, wetenschappers, programmeurs en een enorme hoeveelheid kantoorfunctionarissen, al deze mensen wonen in huizen en maken gebruik van de aanwezige voorzieningen. Die zullen aangelegd en onderhouden moeten worden. Hopelijk kan de bewustwording en daarmee de scholing en waardering snel komen. Omdat we die vaklieden keihard nodig hebben.

Artikel geplaatst op zondag 17 december 2017 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 't Stadhuys van Hoorn in centrum AmsterdamHoorn heeft drie stadhuizen. Het oude dat zich in de Statenpoort, ofwel het Statenlogement bevond, op de hoek van de Nieuwsteeg en de Nieuwstraat en het huidige aan de Nieuwe Steen, gebouwd tussen 1975 en 1981 naar een ontwerp van het Alkmaarse architectenbureau van... Column Carrousel - Wally Ooms Woningnood neemt schrikbarende vormen aanTerwijl de gemeente Hoorn de meest fantastische plannen aan het ontwikkelen was voor een te koop staand stuk grond in Zwaag en daarover 34 bijeenkomsten in de planning had staan, is een projectontwikkelaar rond te tafel gaan zitten met de grondeigenaar en zijn ze tot zaken... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar... Column Carrousel - Wally Ooms Zijn we hittebestendig?Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het...