Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Handwerkslieden steeds schaarser

Piet, onze loodgieter, zou zich vanwege een uiterst hinderlijke verstopping naar ons huis spoeden om dit euvel te verhelpen. Daarbij veronderstelde ik dat hij zou komen met een handzaam attribuut dat langzaam edoch soepel opgedraaid zou worden tot de plek des onheils. Dat bleek een uiterst ouderwetse gedachte. Toen de deurbel had geklonken en de deur open werd gedaan stormde Piet, gewapend met een indrukwekkend apparaat, het huis in. Geen tijd voor plichtplegingen, geen flauwekul. Al die tijdrovende prietpraat was niks voor Piet. Achter hem aan ontwaarden wij een indrukwekkend, op een brandweerslang gelijkend aanhangsel, dat later tot de afzuiginstallatie bleek te behoren. In een poep en een zucht was de verstopping verholpen, waarna Piet met dezelfde snelheid verdween als waarmee hij was gekomen. En passant meldde hij nog dat het klaar was. Het afwerken van de betalingen behoorde niet tot zijn takenpakket. Dat bleek zijn vrouw te doen. De nota viel alleszins mee.
Dit alles speelde zich af in een tijd dat er nog voldoende handwerkslieden waren. Timmerlieden liepen nog rond met houtkrullen in het haar en potlood achter het oor, metselaars waren herkenbaar aan de spatten specie op de overall, stukadoors hadden witte stippen in het gelaat en elektriciens liepen standaard met een tang in de handen met zwartgeblakerde vingertoppen.
Onlangs was er wederom aanleiding een beroep te doen op een vakman. Navraag leerde dat het niet eenvoudig zou zijn om iemand te vinden, hetgeen ons zeer bevreemdde. Maar het bleek te kloppen. De agenda's bleken overvol en als we geluk hadden, dan zou de klus binnen enkele weken geklaard kunnen worden. Nog verbazingwekkender was dat we op voorhand de prijs te horen kregen. Die bleek vele malen hoger te liggen dan de door ons gemaakte inschatting. Weliswaar viel de arbeidsduur mee, maar dat weerhield de specialist er niet van om voor enkele uren werk een bedrag in rekening te brengen van 690 euro. "Inclusief voorrijkosten en btw" meldde de dienstdoende medewerker op geruststellende toon. En er diende gelijk af te worden gerekend. Vanwege de urgentie zijn we daarmee akkoord gegaan. Het was ons tenslotte gelukt eindelijk iemand te vinden die bereid was de klus te klaren.
Waarom het bijna ondoenlijk is om een vakman te vinden die binnen een redelijk tijdsbestek en voor een aanvaardbaar tarief aan de slag gaat is ons duidelijk geworden. Er bestaat een schreeuwende behoefte aan handwerkslieden. Het tekort aan loodgieters, timmerlieden, elektriciens en andere bouwtechnische beroepen begint dramatische vormen aan te nemen. De oorzaak moet gevonden worden in opvoeding, opleiding en onderwaardering.
Tijdens de opvoeding wijzen ouders hun kinderen er op dat het verstandiger is om niet te kiezen voor een beroep waarbij met gereedschap moet worden gewerkt. Bij de opleidingen wordt steeds minder aandacht besteed aan deze beroepsmogelijkheden en mede daardoor wordt een vak in de technische sector steeds minder gewaardeerd. Ook de beloning is veelal geen aanmoediging om te kiezen voor een van de genoemde vakken. Daarnaast komt het zelden voor dat meisjes zich ervoor interesseren. Wie aan jongeren vraagt wat ze willen worden krijgt nooit te horen dat het loodgietersvak hun voorkeur heeft. Veelal rol je in zo'n beroep. Van vader op zoon, of van oom op neef.
We kunnen ons rijk rekenen met een grote schare belastingadviseurs, economen, managers, advocaten, wetenschappers, programmeurs en een enorme hoeveelheid kantoorfunctionarissen, al deze mensen wonen in huizen en maken gebruik van de aanwezige voorzieningen. Die zullen aangelegd en onderhouden moeten worden. Hopelijk kan de bewustwording en daarmee de scholing en waardering snel komen. Omdat we die vaklieden keihard nodig hebben.

Artikel geplaatst op zondag 17 december 2017 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang...