Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Verborgen armoede

Je hoort het steeds vaker: Nederland is een rijk land. Een heel rijk land. Veel mensen met een uitkering horen dit nieuws, gezeten op een bankstel van Noppes en kijkend naar een bij Wehkamp op afbetaling gekochte televisie, in een huis dat ze eigenlijk niet kunnen betalen. Er is veel schrijnende armoede. Onlangs zijn er weer verschillende acties geweest om te zorgen dat mensen die het niet zo breed hebben iets extra's konden krijgen rond de feestdagen. De pakketten konden worden opgehaald en bij die gelegenheid kwamen vele verhalen naar boven. Mensen die de huur eigenlijk niet kunnen betalen en daarom maar bezuinigen op hoogstnoodzakelijke uitgaven als eten en drinken. Mensen die financiële achterstanden oplopen bij Hoogheemraadschap, verzekering e.d. en daardoor nog verder in de problemen komen vanwege administratie- en incassokosten. Een heel groot probleem voor velen is ook de zorgverzekering en het eigen risico, waardoor ze plots geconfronteerd worden met facturen van vele honderden euro's. Ook daar moet dan weer een betalingsregeling voor worden getroffen, waardoor er nooit enige ruimte is voor noodzakelijke aankopen. Gezonde mensen boffen maar.
En dan is er nog de woningnood, waardoor hele gezinnen verblijven op ongewenste locaties tegen ongehoord hoge prijzen. Het woningaanbod van de verschillende woningbouwverenigingen is al een lange reeks van jaren niet toereikend. Mensen staan vaak jarenlang op een wachtlijst en kunnen slechts lijdzaam toezien dat de in hun ogen onterechte toewijzing gaat naar mensen die nog lang niet zoveel jaren op de wachtlijst staan. Onlangs plaatste iemand een bericht op facebook waaruit zonneklaar naar voren kwam dat het aanbod minimaal is. In haar geval kwam slechts 1 woning in aanmerking waar 449 reacties op waren gekomen. Het kan dus best nog wel een paar jaartjes duren vooraleer deze mevrouw aan de beurt is. En dat is buitengewoon triest.
De woningbouwverenigingen is verzocht meer te bouwen en minder huizen in de verkoop te doen, maar het gewenste effect daarvan zal nog jaren op zich laten wachten.
Pogingen van de verschillende gemeentes om daar iets aan te doen worden veelal gedwarsboomd door een snel in het leven geroepen actiecomité om te voorkomen dat nu juist in hun buurt een oplossing wordt gevonden voor de woningnood. In Nederland is iedereen altijd zeer begaan met de noden der mensen zolang het zich maar afspeelt op een stevige afstand van hun eigen achtertuin.
De oorzaak van de woningnood vindt mede zijn oorsprong in de financiële crisis die we nu achter de rug schijnen te hebben. Bouwbedrijven hadden het moeilijk en er werd slechts mondjesmaat gewerkt aan de ernstig onder druk staande woningvoorraad. Daar kwam het vluchtelingenprobleem nog eens achteraan, waardoor de inhaalslag nog moeilijker te maken is. Temeer omdat veel van de bouwvakkers inmiddels niet meer actief zijn in de bouw en er dus een beroep moet worden gedaan op projectontwikkelaars wier grootste prioriteit niet ligt op het binnen de perken houden van de prijzen en sociale woningbouw.
Armoede kent vele varianten.

Artikel geplaatst op zondag 14 januari 2018 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar... Column Carrousel - Wally Ooms Zijn we hittebestendig?Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen...