Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Pechtold, Buma, Rutte: ze hebben hier niks te zoeken

Het is weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart mogen we weer naar het schoolgebouw, het wijkcentrum of een ander stembureau. De verkiezingsstrijd is in alle hevigheid losgebarsten. Met heel veel holle kreten. Politici die in de afgelopen vier jaar knelpunten niet op de agenda hebben weten te krijgen, beloven dat ze dat nu binnen een maand gaan realiseren. Ammehoela!
Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En het verschil gemaakt. De gemeenten in West-Friesland moeten nog aantrekkelijker, duurzamer en welvarender worden. Geen idee dan ook waarom we plotseling de hoofden van landelijke politici zien opduiken in allerlei media en in sommige plaatsen bloemetjes, pennetjes, tasjes of andere prullaria uitdelen. Die hebben toch vanuit Den Haag geen enkel zicht op lokale zaken.
Alleen al om die reden is het alleszins redelijk om op een lokale partij te stemmen. Met idealistische en betrokken mensen die kunnen kijken en luisteren naar wat er speelt en naar wat de inwoners willen en die los van landelijke richtlijnen en politieke dogma's hun stem kunnen laten gelden bij aangelegenheden die de bewoners raken. Dan hebben we het onder andere over veiligheid, wonen, activiteiten in stad of dorp, evenementen, milieu, jongeren, verkeerstechnische zaken, parkeren, sport, cultuur, economie, werkgelegenheid, zorg, ondersteuning bij integratie, bestrijding van eenzaamheid en de zorg voor ouderen. Allemaal zaken die de mensen raken in hun dagelijkse doen en laten. Het algemeen belang dient voorop te staan. Niet de specifieke belangen van een bepaalde klasse of doelgroep.
Als burger stem je op kandidaten van de politieke partijen in de eigen gemeente. Wie 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft mag stemmen. Ook EU-burgers en niet EU-burgers die minimaal vijf jaar legaal in Nederland wonen mogen stemmen.
Lokale partijen verdienen om uiteenlopende redenen de voorkeur. Waarbij het niet gaat om links of rechts, maar om deugdelijkheid en het verkleinen van de afstand tussen burgers en lokale overheid. Een puur lokale partij, voortgekomen en geworteld in de plaatselijke samenleving, zal altijd een plaats blijven houden in de gemeenteraad. Wie woonachtig is in de gemeente Hoorn en vertrouwen heeft in uw nederige columnist vindt mij op Lijst 7 van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP). Omringd door familieleden en vrienden. Mensen buiten Hoorn zullen er hopelijk in slagen een eveneens betrouwbaar en slagvaardig persoon te vinden.

Artikel geplaatst op zondag 11 maart 2018 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms Woningnood neemt schrikbarende vormen aanTerwijl de gemeente Hoorn de meest fantastische plannen aan het ontwikkelen was voor een te koop staand stuk grond in Zwaag en daarover 34 bijeenkomsten in de planning had staan, is een projectontwikkelaar rond te tafel gaan zitten met de grondeigenaar en zijn ze tot zaken... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar... Column Carrousel - Wally Ooms Zijn we hittebestendig?Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan...