Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Pechtold, Buma, Rutte: ze hebben hier niks te zoeken

Het is weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart mogen we weer naar het schoolgebouw, het wijkcentrum of een ander stembureau. De verkiezingsstrijd is in alle hevigheid losgebarsten. Met heel veel holle kreten. Politici die in de afgelopen vier jaar knelpunten niet op de agenda hebben weten te krijgen, beloven dat ze dat nu binnen een maand gaan realiseren. Ammehoela!
Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En het verschil gemaakt. De gemeenten in West-Friesland moeten nog aantrekkelijker, duurzamer en welvarender worden. Geen idee dan ook waarom we plotseling de hoofden van landelijke politici zien opduiken in allerlei media en in sommige plaatsen bloemetjes, pennetjes, tasjes of andere prullaria uitdelen. Die hebben toch vanuit Den Haag geen enkel zicht op lokale zaken.
Alleen al om die reden is het alleszins redelijk om op een lokale partij te stemmen. Met idealistische en betrokken mensen die kunnen kijken en luisteren naar wat er speelt en naar wat de inwoners willen en die los van landelijke richtlijnen en politieke dogma's hun stem kunnen laten gelden bij aangelegenheden die de bewoners raken. Dan hebben we het onder andere over veiligheid, wonen, activiteiten in stad of dorp, evenementen, milieu, jongeren, verkeerstechnische zaken, parkeren, sport, cultuur, economie, werkgelegenheid, zorg, ondersteuning bij integratie, bestrijding van eenzaamheid en de zorg voor ouderen. Allemaal zaken die de mensen raken in hun dagelijkse doen en laten. Het algemeen belang dient voorop te staan. Niet de specifieke belangen van een bepaalde klasse of doelgroep.
Als burger stem je op kandidaten van de politieke partijen in de eigen gemeente. Wie 18 jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft mag stemmen. Ook EU-burgers en niet EU-burgers die minimaal vijf jaar legaal in Nederland wonen mogen stemmen.
Lokale partijen verdienen om uiteenlopende redenen de voorkeur. Waarbij het niet gaat om links of rechts, maar om deugdelijkheid en het verkleinen van de afstand tussen burgers en lokale overheid. Een puur lokale partij, voortgekomen en geworteld in de plaatselijke samenleving, zal altijd een plaats blijven houden in de gemeenteraad. Wie woonachtig is in de gemeente Hoorn en vertrouwen heeft in uw nederige columnist vindt mij op Lijst 7 van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP). Omringd door familieleden en vrienden. Mensen buiten Hoorn zullen er hopelijk in slagen een eveneens betrouwbaar en slagvaardig persoon te vinden.

Artikel geplaatst op zondag 11 maart 2018 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang...