Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

Op zwart

Met de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de makers respectievelijk de rechthebbenden, toestemming voor de publicatie van hun foto’s moeten hebben. Zonder die toestemming mag niet gepubliceerd worden. In de zaak tussen de uitgever en Leiden was er van uit gegaan dat het werk anoniem door een uitgever gepubliceerd is en dat het auteursrecht reeds vervallen was. Daarvan is nu gezegd dat ook al is een werk zonder naam van de maker gepubliceerd er, indien een rechthebbende zich meldt, deze in zijn gelijk staat. Auteursrechten van uitgevers vervallen na 70 jaar en die van rechthebbenden 70 jaar na de dood van de maker. De rechter oordeelde dat in dit geval de uitgever het auteursrecht heeft op de in het geding zijnde anonieme foto’s die Erfgoed Leiden op zijn website heeft staan en bepaalde de vergoeding daarvoor op € 75 per foto.
Natuurlijk dient bij gebruik van foto’s en ander materiaal aan de regels van de Auteurswet te worden voldaan. Pictoright, dat de rechten van kunstenaars en fotografen behartigt, is gematigd optimistisch over de uitspraak, maar berekende dat een archief met 30.000 foto’s op de website volgens deze uitspraak jaarlijks tot meer dan € 2 miljoen kwijt kan zijn en constateerde dat dat niet de bedoeling kan zijn. Veel instellingen zijn jarenlang bezig om hun collecties voor een groot publiek toegankelijk te maken door deze online te plaatsen. Juist de laagdrempeligheid van het internet draagt bij aan de herwaardering voor ons erfgoed en verleden. Veel werk dreigt met deze uitspraak ongedaan te worden gemaakt. Een aantal beeldbanken is als gevolg van de uitspraak gedeeltelijk op zwart gegaan. Leiden zette alle anonieme foto’s, 100.000 van de in totaal 130.000, meteen op zwart, Tilburg 80.000 van de 110.000 digitale foto’s, het Noord-Hollands Archief 56.000 foto’s van prentbriefkaarten en het Westfries Archief met ingang van 1 mei 2018 de hele beeldbank. Dat kan toch nooit de bedoeling van die uitspraak zijn.
De uitspraak van de rechter druist bovendien volledig in tegen de geest van de Nota Belvedere van de rijksoverheid om de burger bewust te maken van de cultuurhistorie van zijn omgeving en om daarop plannen voor de inrichting van die omgeving te baseren. Tijd voor actie.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 20 mei 2018 - 06:00

Foto'sColumn carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Verdorven Wanneer wij over ruim anderhalve week twee minuten stilte in acht nemen om de doden te gedenken die hun leven voor onze vrijheid gaven, zoals de vijf mannen wiens namen onder het grote reliëf op de fusilladeplaats voor de Grote Kerk in het centrum staan gebeiteld, is het ook... Column Carrousel - Wally Ooms Vakantiebestemming achtertuinAan het begin van het jaar worden de plannen al gemaakt voor de zomervakantie. Bestemmingen worden besproken, op internet wordt rondgesnuffeld, er is voorpret. Maar veel mensen hebben simpelweg geen cent te makken. Die gebruiken het vakantiegeld om opgelopen achterstanden in te lopen. Om gaten te dichten. Deze mensen...