Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

Op zwart

Met de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de makers respectievelijk de rechthebbenden, toestemming voor de publicatie van hun foto’s moeten hebben. Zonder die toestemming mag niet gepubliceerd worden. In de zaak tussen de uitgever en Leiden was er van uit gegaan dat het werk anoniem door een uitgever gepubliceerd is en dat het auteursrecht reeds vervallen was. Daarvan is nu gezegd dat ook al is een werk zonder naam van de maker gepubliceerd er, indien een rechthebbende zich meldt, deze in zijn gelijk staat. Auteursrechten van uitgevers vervallen na 70 jaar en die van rechthebbenden 70 jaar na de dood van de maker. De rechter oordeelde dat in dit geval de uitgever het auteursrecht heeft op de in het geding zijnde anonieme foto’s die Erfgoed Leiden op zijn website heeft staan en bepaalde de vergoeding daarvoor op € 75 per foto.
Natuurlijk dient bij gebruik van foto’s en ander materiaal aan de regels van de Auteurswet te worden voldaan. Pictoright, dat de rechten van kunstenaars en fotografen behartigt, is gematigd optimistisch over de uitspraak, maar berekende dat een archief met 30.000 foto’s op de website volgens deze uitspraak jaarlijks tot meer dan € 2 miljoen kwijt kan zijn en constateerde dat dat niet de bedoeling kan zijn. Veel instellingen zijn jarenlang bezig om hun collecties voor een groot publiek toegankelijk te maken door deze online te plaatsen. Juist de laagdrempeligheid van het internet draagt bij aan de herwaardering voor ons erfgoed en verleden. Veel werk dreigt met deze uitspraak ongedaan te worden gemaakt. Een aantal beeldbanken is als gevolg van de uitspraak gedeeltelijk op zwart gegaan. Leiden zette alle anonieme foto’s, 100.000 van de in totaal 130.000, meteen op zwart, Tilburg 80.000 van de 110.000 digitale foto’s, het Noord-Hollands Archief 56.000 foto’s van prentbriefkaarten en het Westfries Archief met ingang van 1 mei 2018 de hele beeldbank. Dat kan toch nooit de bedoeling van die uitspraak zijn.
De uitspraak van de rechter druist bovendien volledig in tegen de geest van de Nota Belvedere van de rijksoverheid om de burger bewust te maken van de cultuurhistorie van zijn omgeving en om daarop plannen voor de inrichting van die omgeving te baseren. Tijd voor actie.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 20 mei 2018 - 06:00

Foto'sColumn carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms De planeetredders rukken opIn Nederland en ook elders in de wereld zijn verlichte geesten doende om de planeet aarde te redden. Die gaat eraan als zij niets doen. Dat is hun heilige overtuiging. Hun geloof. Daar waar vroeger kerkgebouwen verrezen, worden nu in rap tempo wolkenkrabberhoge windturbines geplaatst en huizen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn De mannen achter de Maquette Hoorn 1650Soms is de werkelijkheid de overtreffende trap van de verbeelding. Eind november van dit jaar overleden in drie dagen tijd de twee mannen van wie de naam onverbrekelijk verbonden is aan de Maquette Hoorn 1650: Bob Habes (78) en Jack Buiten (85). Als medewerker... Column Carrousel - Wally Ooms Vuurwerkterreur: de schrik geeft een kickOver twee weken mag er weer officieel geknald worden. Het vuurwerk zal weer uiteenspatten voor en tijdens Oudejaarsnacht met alle gevolgen van dien. Bij de Eerste Hulp gaat het weer druk worden. Lichamelijk letsel, verminkingen, branden, vandalisme, beschadigingen aan oren en ogen en heel veel... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn (vervolg)Dit schitterende schilderij, hoewel smaken verschillen, hangt in Muziekschool Gerard Boedijn. Het is in de jaren dertig geschilderd door Adolf de Haer, een Duits kunstenaar die, nadat zijn werk in zijn geboorteplaats Düsseldorf door de nazi’s als ontaard, was bestempeld, enige tijd in Hoorn verbleef. Er waren meer... Column Carrousel - Wally Ooms West-Friesland gefeliciteerd met Westfrisaweg De Westfrisiaweg is al vrijwel geheel in gebruik. Uitvoerend bouwbedrijf Heijmans is doende met de laatste werkzaamheden. De officiële opening zal plaatsvinden op 30 november door gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Elisabeth zal het die dag met Cora ongetwijfeld niet hebben... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn: vernieuwer van de HafabraHet is deze maand 125 jaar geleden dat Gerard Boedijn, die geldt als één van de grootste vernieuwers van de muziek voor harmonieorkest, fanfare en brassband, in Europa in Hoorn werd geboren. Boedijns geboortehuis aan de Draafsingel, nummer 5, recht tegenover de Oosterpoort, werd in...