Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

AP maakt jacht op Sinterklaas

De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen plaatsen van een bruiloftsfeest of een andere bijzondere gebeurtenis. Mogen ze sowieso nog wel een foto plaatsen van personen? Beheerders van Facebookgroepen zijn helemaal de klos. Zij zijn immers verantwoordelijk voor alles wat zich afspeelt binnen de door hen beheerde groep en de in het vooruitzicht gestelde boetes liegen er niet om. Enkele beheerders slaan dan ook wild om zich heen. Complete foto-archieven worden verwijderd. Leden wordt verzocht verantwoording af te leggen over de te plaatsen foto's door handtekeningen te overleggen van de geportretteerden en ook van passanten waarvan een herkenbaar lichaamsdeel in beeld is gebracht. Ik stel me daarbij wilde achtervolgingen voor met wapperende formulieren en vele beschikbare pennen, zodat onder de voorgedrukte papieren met de aanhef 'Hiermede verklaart ondergetekende....' het wettelijk bewijs kan worden geleverd dat allen die op een foto staan afgebeeld akkoord zijn gegaan met openbaring.
Als er iemand is die de beschikking heeft over persoonsgegevens, dan is het wel Sinterklaas. Alles weet hij van ons. En alles staat in zijn grote boek. Om die reden is een afvaardiging van de AP afgereisd naar Spanje om de goedheiligman te traceren, hetgeen nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn. De man heeft wisselende verblijfplaatsen, schijnt ook in Nederland zelf onderdak te vinden in leegstaande panden van V&D, waar hij altijd al zo welkom was en is naar het schijnt niet voornemens zijn kloeke boek af te staan. De AP heeft inmiddels besloten een brief te sturen naar alle Nederlanders met de vraag of zij akkoord zijn gegaan met de gegevensverwerking zoals dat de afgelopen decennia gedaan is door de sint. Men wenst niets aan het toeval over te laten, waarbij geldverwerving de grootste drijfveer lijkt te zijn. Bij Sinterklaas valt wat te halen, zo is de gedachte daarachter. Zwarte Pieten vallen buiten de boot. Ogenschijnlijk kunnen zij gezien worden als trawanten van de persoonsgegevensterrorist, maar desgevraagd heeft de AP verklaard zich coulant op te willen stellen jegens de slaafse pietermannen, daar zij immers slechts eenvoudig vermaak als oogmerk hadden en niet zouden hebben meegewerkt aan de dubieuze praktijken van hun leider.
De handtekeningenonzin in de verschillende Facebookgroepen zal her en der nog wel even voortwoekeren. Hopelijk komt het inzicht binnenkort. AP-waakhonden die op Facebook rondneuzen bestaan net zo min als Sinterklaas. Maar iedereen is vrij om bij het schoenzetten een briefje voor de sint achter te laten met de aanhef 'Hiermee verklaart ondergetekende.....'

Artikel geplaatst op zondag 03 juni 2018 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms Van Klazien uit Zalk naar farmaceutisch geboefteBij Klazien uit Zalk, die ooit grote bekendheid genoot door haar natuurmiddelen tegen bepaalde aandoeningen, wist je tenminste waar je aan toe was. De grote ziektes liet ze aan zich voorbijgaan, maar voor vrijwel alle kwaaltjes en aandoeningen had ze wel een op kruiden... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 't Stadhuys van Hoorn in centrum AmsterdamHoorn heeft drie stadhuizen. Het oude dat zich in de Statenpoort, ofwel het Statenlogement bevond, op de hoek van de Nieuwsteeg en de Nieuwstraat en het huidige aan de Nieuwe Steen, gebouwd tussen 1975 en 1981 naar een ontwerp van het Alkmaarse architectenbureau van... Column Carrousel - Wally Ooms Woningnood neemt schrikbarende vormen aanTerwijl de gemeente Hoorn de meest fantastische plannen aan het ontwikkelen was voor een te koop staand stuk grond in Zwaag en daarover 34 bijeenkomsten in de planning had staan, is een projectontwikkelaar rond te tafel gaan zitten met de grondeigenaar en zijn ze tot zaken... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar...