Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

AP maakt jacht op Sinterklaas

De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen plaatsen van een bruiloftsfeest of een andere bijzondere gebeurtenis. Mogen ze sowieso nog wel een foto plaatsen van personen? Beheerders van Facebookgroepen zijn helemaal de klos. Zij zijn immers verantwoordelijk voor alles wat zich afspeelt binnen de door hen beheerde groep en de in het vooruitzicht gestelde boetes liegen er niet om. Enkele beheerders slaan dan ook wild om zich heen. Complete foto-archieven worden verwijderd. Leden wordt verzocht verantwoording af te leggen over de te plaatsen foto's door handtekeningen te overleggen van de geportretteerden en ook van passanten waarvan een herkenbaar lichaamsdeel in beeld is gebracht. Ik stel me daarbij wilde achtervolgingen voor met wapperende formulieren en vele beschikbare pennen, zodat onder de voorgedrukte papieren met de aanhef 'Hiermede verklaart ondergetekende....' het wettelijk bewijs kan worden geleverd dat allen die op een foto staan afgebeeld akkoord zijn gegaan met openbaring.
Als er iemand is die de beschikking heeft over persoonsgegevens, dan is het wel Sinterklaas. Alles weet hij van ons. En alles staat in zijn grote boek. Om die reden is een afvaardiging van de AP afgereisd naar Spanje om de goedheiligman te traceren, hetgeen nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn. De man heeft wisselende verblijfplaatsen, schijnt ook in Nederland zelf onderdak te vinden in leegstaande panden van V&D, waar hij altijd al zo welkom was en is naar het schijnt niet voornemens zijn kloeke boek af te staan. De AP heeft inmiddels besloten een brief te sturen naar alle Nederlanders met de vraag of zij akkoord zijn gegaan met de gegevensverwerking zoals dat de afgelopen decennia gedaan is door de sint. Men wenst niets aan het toeval over te laten, waarbij geldverwerving de grootste drijfveer lijkt te zijn. Bij Sinterklaas valt wat te halen, zo is de gedachte daarachter. Zwarte Pieten vallen buiten de boot. Ogenschijnlijk kunnen zij gezien worden als trawanten van de persoonsgegevensterrorist, maar desgevraagd heeft de AP verklaard zich coulant op te willen stellen jegens de slaafse pietermannen, daar zij immers slechts eenvoudig vermaak als oogmerk hadden en niet zouden hebben meegewerkt aan de dubieuze praktijken van hun leider.
De handtekeningenonzin in de verschillende Facebookgroepen zal her en der nog wel even voortwoekeren. Hopelijk komt het inzicht binnenkort. AP-waakhonden die op Facebook rondneuzen bestaan net zo min als Sinterklaas. Maar iedereen is vrij om bij het schoenzetten een briefje voor de sint achter te laten met de aanhef 'Hiermee verklaart ondergetekende.....'

Artikel geplaatst op zondag 03 juni 2018 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms De planeetredders rukken opIn Nederland en ook elders in de wereld zijn verlichte geesten doende om de planeet aarde te redden. Die gaat eraan als zij niets doen. Dat is hun heilige overtuiging. Hun geloof. Daar waar vroeger kerkgebouwen verrezen, worden nu in rap tempo wolkenkrabberhoge windturbines geplaatst en huizen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn De mannen achter de Maquette Hoorn 1650Soms is de werkelijkheid de overtreffende trap van de verbeelding. Eind november van dit jaar overleden in drie dagen tijd de twee mannen van wie de naam onverbrekelijk verbonden is aan de Maquette Hoorn 1650: Bob Habes (78) en Jack Buiten (85). Als medewerker... Column Carrousel - Wally Ooms Vuurwerkterreur: de schrik geeft een kickOver twee weken mag er weer officieel geknald worden. Het vuurwerk zal weer uiteenspatten voor en tijdens Oudejaarsnacht met alle gevolgen van dien. Bij de Eerste Hulp gaat het weer druk worden. Lichamelijk letsel, verminkingen, branden, vandalisme, beschadigingen aan oren en ogen en heel veel... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn (vervolg)Dit schitterende schilderij, hoewel smaken verschillen, hangt in Muziekschool Gerard Boedijn. Het is in de jaren dertig geschilderd door Adolf de Haer, een Duits kunstenaar die, nadat zijn werk in zijn geboorteplaats Düsseldorf door de nazi’s als ontaard, was bestempeld, enige tijd in Hoorn verbleef. Er waren meer... Column Carrousel - Wally Ooms West-Friesland gefeliciteerd met Westfrisaweg De Westfrisiaweg is al vrijwel geheel in gebruik. Uitvoerend bouwbedrijf Heijmans is doende met de laatste werkzaamheden. De officiële opening zal plaatsvinden op 30 november door gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Elisabeth zal het die dag met Cora ongetwijfeld niet hebben... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn: vernieuwer van de HafabraHet is deze maand 125 jaar geleden dat Gerard Boedijn, die geldt als één van de grootste vernieuwers van de muziek voor harmonieorkest, fanfare en brassband, in Europa in Hoorn werd geboren. Boedijns geboortehuis aan de Draafsingel, nummer 5, recht tegenover de Oosterpoort, werd in...