Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

AP maakt jacht op Sinterklaas

De Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen plaatsen van een bruiloftsfeest of een andere bijzondere gebeurtenis. Mogen ze sowieso nog wel een foto plaatsen van personen? Beheerders van Facebookgroepen zijn helemaal de klos. Zij zijn immers verantwoordelijk voor alles wat zich afspeelt binnen de door hen beheerde groep en de in het vooruitzicht gestelde boetes liegen er niet om. Enkele beheerders slaan dan ook wild om zich heen. Complete foto-archieven worden verwijderd. Leden wordt verzocht verantwoording af te leggen over de te plaatsen foto's door handtekeningen te overleggen van de geportretteerden en ook van passanten waarvan een herkenbaar lichaamsdeel in beeld is gebracht. Ik stel me daarbij wilde achtervolgingen voor met wapperende formulieren en vele beschikbare pennen, zodat onder de voorgedrukte papieren met de aanhef 'Hiermede verklaart ondergetekende....' het wettelijk bewijs kan worden geleverd dat allen die op een foto staan afgebeeld akkoord zijn gegaan met openbaring.
Als er iemand is die de beschikking heeft over persoonsgegevens, dan is het wel Sinterklaas. Alles weet hij van ons. En alles staat in zijn grote boek. Om die reden is een afvaardiging van de AP afgereisd naar Spanje om de goedheiligman te traceren, hetgeen nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn. De man heeft wisselende verblijfplaatsen, schijnt ook in Nederland zelf onderdak te vinden in leegstaande panden van V&D, waar hij altijd al zo welkom was en is naar het schijnt niet voornemens zijn kloeke boek af te staan. De AP heeft inmiddels besloten een brief te sturen naar alle Nederlanders met de vraag of zij akkoord zijn gegaan met de gegevensverwerking zoals dat de afgelopen decennia gedaan is door de sint. Men wenst niets aan het toeval over te laten, waarbij geldverwerving de grootste drijfveer lijkt te zijn. Bij Sinterklaas valt wat te halen, zo is de gedachte daarachter. Zwarte Pieten vallen buiten de boot. Ogenschijnlijk kunnen zij gezien worden als trawanten van de persoonsgegevensterrorist, maar desgevraagd heeft de AP verklaard zich coulant op te willen stellen jegens de slaafse pietermannen, daar zij immers slechts eenvoudig vermaak als oogmerk hadden en niet zouden hebben meegewerkt aan de dubieuze praktijken van hun leider.
De handtekeningenonzin in de verschillende Facebookgroepen zal her en der nog wel even voortwoekeren. Hopelijk komt het inzicht binnenkort. AP-waakhonden die op Facebook rondneuzen bestaan net zo min als Sinterklaas. Maar iedereen is vrij om bij het schoenzetten een briefje voor de sint achter te laten met de aanhef 'Hiermee verklaart ondergetekende.....'

Artikel geplaatst op zondag 03 juni 2018 - 06:00


Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Verdorven Wanneer wij over ruim anderhalve week twee minuten stilte in acht nemen om de doden te gedenken die hun leven voor onze vrijheid gaven, zoals de vijf mannen wiens namen onder het grote reliëf op de fusilladeplaats voor de Grote Kerk in het centrum staan gebeiteld, is het ook... Column Carrousel - Wally Ooms Vakantiebestemming achtertuinAan het begin van het jaar worden de plannen al gemaakt voor de zomervakantie. Bestemmingen worden besproken, op internet wordt rondgesnuffeld, er is voorpret. Maar veel mensen hebben simpelweg geen cent te makken. Die gebruiken het vakantiegeld om opgelopen achterstanden in te lopen. Om gaten te dichten. Deze mensen...