Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2

Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever / onderzoeksbureau en de uitkomst van dat onderzoek. Er bestaan dan ook vermoedens dat bepaalde onderzoeksbureaus niet worden ingeschakeld wegens een te geringe mate van flexibiliteit.
Onlangs liet het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren over de wijze waarop vuilnisophaler HVC zijn werk doet. Na afronding van dit onderzoek verschenen verschillende publicaties in de media met als kop "Inwoners tevreden over afvalinzameling CAW-gemeenten". Er rolde zelfs een rapportcijfer uit: 7,4. Direct na publicatie ontploften verschillende Facebookgroepen onder invloed van een stroom verontwaardigde inwoners, waaruit een gemiddeld rapportcijfer van 3,2 kon worden gedestilleerd.
Wat blijft wringen zijn twee dingen.
1. Het rapportcijfer 7,4 blijkt nergens uit. In het rapport staan wel keurige grafiekjes met percentages over zaken als de mate van tevredenheid over de frequentie van het ophalen van de bakken en wat de redenen zijn om het afval niet (altijd) te scheiden. Maar nergens staat waar dat rapportcijfer op is gebaseerd. Navraag door mij bij het onderzoeksbureau leerde dat we dit maar gewoon moeten aannemen. De woordvoerster gaf aan dat dit inderdaad niet uit het rapport blijkt.
2. Het onderzoek is uitgevoerd in door HVC opgegeven regio's. Dat klinkt verontrustender dan het lijkt, want het wekt inderdaad de schijn dat HVC de 'moeilijke gebieden' hiermee kon elimineren, maar op zich is het verklaarbaar daar er bepaalde postcodegebieden uitgesloten dienden te worden omdat daar simpelweg niet met afvalbakken wordt gewerkt. Feit blijft echter dat niet de onderzoeker bepaalde waar binnen het CAW-gebied onderzocht zou worden, maar de vuilnisophaler zelf.
Onderzoeken in z'n algemeenheid lijken heel vaak op iets anders uit te komen dan de gangbare publieke opinie. Voor zover er al sprake ís van een echt onderzoek zal dat mede te maken hebben met de mogelijkheid om de uitkomsten van zo'n onderzoek een bepaalde richting op te sturen. Daarnaast worden de onderzoeken zelf veelal ook niet geopenbaard en moeten we het dus maar doen, net als in dit geval bij het CAW, met datgene wat er naar buiten wordt gebracht. Voorstelbaar is ook dat negatieve rapporten de media nimmer zullen bereiken.
Als we de rapportcijfers 7,4 (onderzoek CAW) en 3,2 (eigen onderzoek) bij elkaar optellen en delen door 2 komt daar het cijfer 5,3 uit. Is dat voldoende?

Artikel geplaatst op zondag 01 juli 2018 - 06:00


Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar... Column Carrousel - Wally Ooms Zijn we hittebestendig?Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever...