Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2

Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever / onderzoeksbureau en de uitkomst van dat onderzoek. Er bestaan dan ook vermoedens dat bepaalde onderzoeksbureaus niet worden ingeschakeld wegens een te geringe mate van flexibiliteit.
Onlangs liet het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren over de wijze waarop vuilnisophaler HVC zijn werk doet. Na afronding van dit onderzoek verschenen verschillende publicaties in de media met als kop "Inwoners tevreden over afvalinzameling CAW-gemeenten". Er rolde zelfs een rapportcijfer uit: 7,4. Direct na publicatie ontploften verschillende Facebookgroepen onder invloed van een stroom verontwaardigde inwoners, waaruit een gemiddeld rapportcijfer van 3,2 kon worden gedestilleerd.
Wat blijft wringen zijn twee dingen.
1. Het rapportcijfer 7,4 blijkt nergens uit. In het rapport staan wel keurige grafiekjes met percentages over zaken als de mate van tevredenheid over de frequentie van het ophalen van de bakken en wat de redenen zijn om het afval niet (altijd) te scheiden. Maar nergens staat waar dat rapportcijfer op is gebaseerd. Navraag door mij bij het onderzoeksbureau leerde dat we dit maar gewoon moeten aannemen. De woordvoerster gaf aan dat dit inderdaad niet uit het rapport blijkt.
2. Het onderzoek is uitgevoerd in door HVC opgegeven regio's. Dat klinkt verontrustender dan het lijkt, want het wekt inderdaad de schijn dat HVC de 'moeilijke gebieden' hiermee kon elimineren, maar op zich is het verklaarbaar daar er bepaalde postcodegebieden uitgesloten dienden te worden omdat daar simpelweg niet met afvalbakken wordt gewerkt. Feit blijft echter dat niet de onderzoeker bepaalde waar binnen het CAW-gebied onderzocht zou worden, maar de vuilnisophaler zelf.
Onderzoeken in z'n algemeenheid lijken heel vaak op iets anders uit te komen dan de gangbare publieke opinie. Voor zover er al sprake ís van een echt onderzoek zal dat mede te maken hebben met de mogelijkheid om de uitkomsten van zo'n onderzoek een bepaalde richting op te sturen. Daarnaast worden de onderzoeken zelf veelal ook niet geopenbaard en moeten we het dus maar doen, net als in dit geval bij het CAW, met datgene wat er naar buiten wordt gebracht. Voorstelbaar is ook dat negatieve rapporten de media nimmer zullen bereiken.
Als we de rapportcijfers 7,4 (onderzoek CAW) en 3,2 (eigen onderzoek) bij elkaar optellen en delen door 2 komt daar het cijfer 5,3 uit. Is dat voldoende?

Artikel geplaatst op zondag 01 juli 2018 - 06:00


Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Op zwartMet de uitspraak van de kantonrechter onlangs in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden heeft de rechter veel archieven, musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen voor een dilemma gesteld. De rechter vindt op basis van de Auteurswet dat alle instellingen die hun beeldbank online hebben staan eerst van de... Column Carrousel - Wally Ooms OorlogskinderenDodenherdenking wordt opgevolgd door Bevrijdingsdag met de daarbij behorende herinneringen aan de zinloosheid en de omvang van de laatste wereldoorlog en de vele miljoenen slachtoffers. Het volgende waargebeurde verhaal is slechts een voorbeeld van het leed dat een oorlog met zich meebrengt. Hoog in de Franse Alpen speelde zich lang...