Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2

Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever / onderzoeksbureau en de uitkomst van dat onderzoek. Er bestaan dan ook vermoedens dat bepaalde onderzoeksbureaus niet worden ingeschakeld wegens een te geringe mate van flexibiliteit.
Onlangs liet het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren over de wijze waarop vuilnisophaler HVC zijn werk doet. Na afronding van dit onderzoek verschenen verschillende publicaties in de media met als kop "Inwoners tevreden over afvalinzameling CAW-gemeenten". Er rolde zelfs een rapportcijfer uit: 7,4. Direct na publicatie ontploften verschillende Facebookgroepen onder invloed van een stroom verontwaardigde inwoners, waaruit een gemiddeld rapportcijfer van 3,2 kon worden gedestilleerd.
Wat blijft wringen zijn twee dingen.
1. Het rapportcijfer 7,4 blijkt nergens uit. In het rapport staan wel keurige grafiekjes met percentages over zaken als de mate van tevredenheid over de frequentie van het ophalen van de bakken en wat de redenen zijn om het afval niet (altijd) te scheiden. Maar nergens staat waar dat rapportcijfer op is gebaseerd. Navraag door mij bij het onderzoeksbureau leerde dat we dit maar gewoon moeten aannemen. De woordvoerster gaf aan dat dit inderdaad niet uit het rapport blijkt.
2. Het onderzoek is uitgevoerd in door HVC opgegeven regio's. Dat klinkt verontrustender dan het lijkt, want het wekt inderdaad de schijn dat HVC de 'moeilijke gebieden' hiermee kon elimineren, maar op zich is het verklaarbaar daar er bepaalde postcodegebieden uitgesloten dienden te worden omdat daar simpelweg niet met afvalbakken wordt gewerkt. Feit blijft echter dat niet de onderzoeker bepaalde waar binnen het CAW-gebied onderzocht zou worden, maar de vuilnisophaler zelf.
Onderzoeken in z'n algemeenheid lijken heel vaak op iets anders uit te komen dan de gangbare publieke opinie. Voor zover er al sprake ís van een echt onderzoek zal dat mede te maken hebben met de mogelijkheid om de uitkomsten van zo'n onderzoek een bepaalde richting op te sturen. Daarnaast worden de onderzoeken zelf veelal ook niet geopenbaard en moeten we het dus maar doen, net als in dit geval bij het CAW, met datgene wat er naar buiten wordt gebracht. Voorstelbaar is ook dat negatieve rapporten de media nimmer zullen bereiken.
Als we de rapportcijfers 7,4 (onderzoek CAW) en 3,2 (eigen onderzoek) bij elkaar optellen en delen door 2 komt daar het cijfer 5,3 uit. Is dat voldoende?

Artikel geplaatst op zondag 01 juli 2018 - 06:00


Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms De planeetredders rukken opIn Nederland en ook elders in de wereld zijn verlichte geesten doende om de planeet aarde te redden. Die gaat eraan als zij niets doen. Dat is hun heilige overtuiging. Hun geloof. Daar waar vroeger kerkgebouwen verrezen, worden nu in rap tempo wolkenkrabberhoge windturbines geplaatst en huizen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn De mannen achter de Maquette Hoorn 1650Soms is de werkelijkheid de overtreffende trap van de verbeelding. Eind november van dit jaar overleden in drie dagen tijd de twee mannen van wie de naam onverbrekelijk verbonden is aan de Maquette Hoorn 1650: Bob Habes (78) en Jack Buiten (85). Als medewerker... Column Carrousel - Wally Ooms Vuurwerkterreur: de schrik geeft een kickOver twee weken mag er weer officieel geknald worden. Het vuurwerk zal weer uiteenspatten voor en tijdens Oudejaarsnacht met alle gevolgen van dien. Bij de Eerste Hulp gaat het weer druk worden. Lichamelijk letsel, verminkingen, branden, vandalisme, beschadigingen aan oren en ogen en heel veel... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn (vervolg)Dit schitterende schilderij, hoewel smaken verschillen, hangt in Muziekschool Gerard Boedijn. Het is in de jaren dertig geschilderd door Adolf de Haer, een Duits kunstenaar die, nadat zijn werk in zijn geboorteplaats Düsseldorf door de nazi’s als ontaard, was bestempeld, enige tijd in Hoorn verbleef. Er waren meer... Column Carrousel - Wally Ooms West-Friesland gefeliciteerd met Westfrisaweg De Westfrisiaweg is al vrijwel geheel in gebruik. Uitvoerend bouwbedrijf Heijmans is doende met de laatste werkzaamheden. De officiële opening zal plaatsvinden op 30 november door gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Elisabeth zal het die dag met Cora ongetwijfeld niet hebben... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn: vernieuwer van de HafabraHet is deze maand 125 jaar geleden dat Gerard Boedijn, die geldt als één van de grootste vernieuwers van de muziek voor harmonieorkest, fanfare en brassband, in Europa in Hoorn werd geboren. Boedijns geboortehuis aan de Draafsingel, nummer 5, recht tegenover de Oosterpoort, werd in...