Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Zijn we hittebestendig?

Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het onvermijdelijke hitteplan is weer van stal gehaald. In Nederland regelland ligt voor alles wel een plan van aanpak klaar. Er wordt geadviseerd voldoende te drinken, de woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken. Het droogterecord uit 1976 is inmiddels gebroken.
De tropische omstandigheden hebben nog niet geleid tot echt grote problemen, wel is duidelijk dat ons land niet is voorbereid op dergelijke weersomstandigheden. Strooiwagens rijden rond tegen smeltend asfalt, bruggen blijven dicht door uitgezet metaal, gestort beton kan binnen 3 seconden belopen worden, koken aan het fornuis wordt beperkt tot het minimum, de dieren weten niet waar ze het moeten zoeken, werken in de buitenlucht leidt tot inperkende maatregelen in de bouw, tropenroosters worden ingesteld, oogsten mislukken, de dijken staan onder druk, er is sprake van verminderde luchtkwaliteit en meer smog in de steden.
Geadviseerd wordt het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. In bepaalde gebieden in Nederland geldt al een sproeiverbod, waarbij water halen uit sloten en vaarten voor het sproeien van de tuin en zelfs de landbouwgrond leidt tot een boete. Het waterbedrijf Groningen heeft de druk verlaagd om aan de vraag te kunnen voldoen. Bosbranden behoren niet meer tot de uitzonderingen en het zwemwater is lang niet overal even veilig. De kans dat het water niet schoon genoeg is en gezondheidsklachten veroorzaakt loopt op naarmate de temperatuur blijft stijgen.
Het klimaat verandert en extreem weer komt steeds vaker voor. Slechts 2,5% van al het water op aarde is zoet, de rest is zout water. Van dat zoete water is slechts 1% drinkbaar. Langdurige hitte zorgt ervoor dat het oppervlaktewater opdroogt, wat zorgt voor algen in het water en nóg minder beschikbaar water.
We staan voor grote uitdagingen.

Artikel geplaatst op zondag 29 juli 2018 - 06:00


Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar... Column Carrousel - Wally Ooms Zijn we hittebestendig?Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnamen: een ereschuldBegin juni 1945 vond - zie foto - een grote manifestatie plaats op de Roode Steen. De Hoornse onderduikers hadden de bijeenkomst georganiseerd om hun ‘pleegouders’ en de leden van de Hoornse KP en de LO, de organisatie die landelijk actief was bij de opvang van en de... Column Carrousel - Wally Ooms AP maakt jacht op SinterklaasDe Autoriteit Persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Sinds 25 mei is een nieuwe privacywetgeving van kracht, waardoor vele Facebookgebruikers zich in het nauw gedreven voelen. Ze vragen zich af of ze nog wel een foto mogen...