Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Westfries landschap wordt geschiedenis

Eeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat vele antwoorden kent. Langs de Wesfrisiaweg is men druk doende om het landschappelijk aanzicht de grond in te boren. Er wordt volop geheid. Met hei-installaties van 40 meter hoog, die op zichzelf nog maar 1/3 vormen van datgene wat op de funderingen zal worden gerealiseerd. Wat we gaan krijgen zijn windturbines die net zo hoog zijn als de Dom in Utrecht, de hoogste kerktoren van Nederland. De in aanbouw zijnde woontoren aan de provincialeweg in Hoorn is met z’n 55 meter nog maar een dreumes vergeleken met de reuzen die ons landschap gaan bepalen. De meer dan fraaie watertoren van Hoogkarspel, de kerktorens van Westwoud en andere oogstrelende gebouwen in de regio zullen niet langer de bakens zijn waaraan we ons kunnen vasthouden. Wat ervoor in de plaats komt zijn monsters, die er mede voor moeten zorgen dat we voor het jaar 2020 minimaal 14% duurzame energie opwekken.
In termen van CO2-uitstoot is kernenergie een relatief schone manier van het opwekken van elektriciteit. Bovendien is het relatief goedkoop. Het grote probleem bij kernenergie is het radioactieve afval en de risico’s bij rampen. Een van de grootste kerncentrales ter wereld – gelegen bij het Japanse Fukushima – werd in maart 2011 getroffen door een tsunami. Het draagvlak voor kerncentrales is in Nederland dan ook verwaarloosbaar. Kernenergie kost ongeveer evenveel als elektriciteitsproductie uit aardgas. Windenergie is op dit moment ongeveer twee keer zo duur; zonne-energie tien keer zo duur. Met de voortschrijdende technieken worden deze verhoudingen steeds gunstiger.
Met waterkracht, kleinschalige geothermische generatoren, grote windturbineparken (ook op zee), zonnepanelen en biomassa kunnen we in 2035 genoeg elektriciteit produceren om in de noden van het land te voorzien. Zonnepanelen zien we al op daken van woningen, bedrijven en overheidsgebouwen. Daarnaast zullen er zonneweides (collectieve zonne-energieprojecten) komen op vuilstorten, parkeerplaatsen, op- en afritten van snelwegen en op afgelegen plekken.
Na bezoekjes aan de windparken in Oudendijk en Berkhout en gesprekken met omwonenden en belanghebbenden heb ik met eigen ogen en oren kunnen constateren dat er vrijwel geen sprake is van geluidsoverlast (minder dan 40 decibel bij dag en nacht), vogelsterfte en slagschaduw. Die vorm van overlast is dus beperkt. Nu nog wat doen aan het uiterlijk van die windturbines, waarvan álleen al de rotoren eenzelfde diameter hebben als een volwassen reuzenrad.

Artikel geplaatst op zondag 26 augustus 2018 - 06:00


Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar... Column Carrousel - Wally Ooms Zijn we hittebestendig?Het aanhoudende fraaie weer wordt door vrijwel iedereen met enthousiasme ontvangen. De stranden zijn overbevolkt, de terrassen lopen vol en kunnen de drukte niet aan, ijsverkopers weten niet wat ze meemaken, de campings in Nederland kennen een ongekende drukte, verre vakantiereizen worden omgezet naar binnenlandse bestemmingen en het... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Straatnaamgeving in HoornVoor het Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-4 schreef Leo Hoogeveen een artikel over straatnaamgeving in de periode 1950-1965. Het is een treurigstemmend klaaglied. Want wat was de praktijk? Op voordracht van burgemeester en wethouders stelde de gemeenteraad straatnamen vast die met hetzelfde gemak werden vergeten, geschrapt omdat het plan... Column Carrousel - Wally Ooms Inwoners ontevreden over inzameling HVC: rapportcijfer 3,2Onderzoekjes. We worden er tegenwoordig mee doodgegooid: "De Nederlander wil vaker op reis", of "West-Friezen tevreden over supermarktaanbod". En niemand die iemand kent die ooit heeft deelgenomen aan deze 'onderzoekjes'. "Wie betaalt, bepaalt" is een veelgehoorde term als het gaat om de relatie opdrachtgever...