Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Westfries landschap wordt geschiedenis

Eeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat vele antwoorden kent. Langs de Wesfrisiaweg is men druk doende om het landschappelijk aanzicht de grond in te boren. Er wordt volop geheid. Met hei-installaties van 40 meter hoog, die op zichzelf nog maar 1/3 vormen van datgene wat op de funderingen zal worden gerealiseerd. Wat we gaan krijgen zijn windturbines die net zo hoog zijn als de Dom in Utrecht, de hoogste kerktoren van Nederland. De in aanbouw zijnde woontoren aan de provincialeweg in Hoorn is met z’n 55 meter nog maar een dreumes vergeleken met de reuzen die ons landschap gaan bepalen. De meer dan fraaie watertoren van Hoogkarspel, de kerktorens van Westwoud en andere oogstrelende gebouwen in de regio zullen niet langer de bakens zijn waaraan we ons kunnen vasthouden. Wat ervoor in de plaats komt zijn monsters, die er mede voor moeten zorgen dat we voor het jaar 2020 minimaal 14% duurzame energie opwekken.
In termen van CO2-uitstoot is kernenergie een relatief schone manier van het opwekken van elektriciteit. Bovendien is het relatief goedkoop. Het grote probleem bij kernenergie is het radioactieve afval en de risico’s bij rampen. Een van de grootste kerncentrales ter wereld – gelegen bij het Japanse Fukushima – werd in maart 2011 getroffen door een tsunami. Het draagvlak voor kerncentrales is in Nederland dan ook verwaarloosbaar. Kernenergie kost ongeveer evenveel als elektriciteitsproductie uit aardgas. Windenergie is op dit moment ongeveer twee keer zo duur; zonne-energie tien keer zo duur. Met de voortschrijdende technieken worden deze verhoudingen steeds gunstiger.
Met waterkracht, kleinschalige geothermische generatoren, grote windturbineparken (ook op zee), zonnepanelen en biomassa kunnen we in 2035 genoeg elektriciteit produceren om in de noden van het land te voorzien. Zonnepanelen zien we al op daken van woningen, bedrijven en overheidsgebouwen. Daarnaast zullen er zonneweides (collectieve zonne-energieprojecten) komen op vuilstorten, parkeerplaatsen, op- en afritten van snelwegen en op afgelegen plekken.
Na bezoekjes aan de windparken in Oudendijk en Berkhout en gesprekken met omwonenden en belanghebbenden heb ik met eigen ogen en oren kunnen constateren dat er vrijwel geen sprake is van geluidsoverlast (minder dan 40 decibel bij dag en nacht), vogelsterfte en slagschaduw. Die vorm van overlast is dus beperkt. Nu nog wat doen aan het uiterlijk van die windturbines, waarvan álleen al de rotoren eenzelfde diameter hebben als een volwassen reuzenrad.

Artikel geplaatst op zondag 26 augustus 2018 - 06:00


Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms De planeetredders rukken opIn Nederland en ook elders in de wereld zijn verlichte geesten doende om de planeet aarde te redden. Die gaat eraan als zij niets doen. Dat is hun heilige overtuiging. Hun geloof. Daar waar vroeger kerkgebouwen verrezen, worden nu in rap tempo wolkenkrabberhoge windturbines geplaatst en huizen... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn De mannen achter de Maquette Hoorn 1650Soms is de werkelijkheid de overtreffende trap van de verbeelding. Eind november van dit jaar overleden in drie dagen tijd de twee mannen van wie de naam onverbrekelijk verbonden is aan de Maquette Hoorn 1650: Bob Habes (78) en Jack Buiten (85). Als medewerker... Column Carrousel - Wally Ooms Vuurwerkterreur: de schrik geeft een kickOver twee weken mag er weer officieel geknald worden. Het vuurwerk zal weer uiteenspatten voor en tijdens Oudejaarsnacht met alle gevolgen van dien. Bij de Eerste Hulp gaat het weer druk worden. Lichamelijk letsel, verminkingen, branden, vandalisme, beschadigingen aan oren en ogen en heel veel... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn (vervolg)Dit schitterende schilderij, hoewel smaken verschillen, hangt in Muziekschool Gerard Boedijn. Het is in de jaren dertig geschilderd door Adolf de Haer, een Duits kunstenaar die, nadat zijn werk in zijn geboorteplaats Düsseldorf door de nazi’s als ontaard, was bestempeld, enige tijd in Hoorn verbleef. Er waren meer... Column Carrousel - Wally Ooms West-Friesland gefeliciteerd met Westfrisaweg De Westfrisiaweg is al vrijwel geheel in gebruik. Uitvoerend bouwbedrijf Heijmans is doende met de laatste werkzaamheden. De officiële opening zal plaatsvinden op 30 november door gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Elisabeth zal het die dag met Cora ongetwijfeld niet hebben... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Gerard Boedijn: vernieuwer van de HafabraHet is deze maand 125 jaar geleden dat Gerard Boedijn, die geldt als één van de grootste vernieuwers van de muziek voor harmonieorkest, fanfare en brassband, in Europa in Hoorn werd geboren. Boedijns geboortehuis aan de Draafsingel, nummer 5, recht tegenover de Oosterpoort, werd in...