Rodi

Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn

(Foto: aangeleverd)

't Stadhuys van Hoorn in centrum Amsterdam

Hoorn heeft drie stadhuizen. Het oude dat zich in de Statenpoort, ofwel het Statenlogement bevond, op de hoek van de Nieuwsteeg en de Nieuwstraat en het huidige aan de Nieuwe Steen, gebouwd tussen 1975 en 1981 naar een ontwerp van het Alkmaarse architectenbureau van prof. Tauber, dat volgens Oud Hoorn een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst verdient. Het derde stadhuis staat in Amsterdam. Of beter gezegd: hangt in Amsterdam. In de Spuistraat. Het oudste stadhuis van Hoorn stond op de Roode Steen. De contouren daarvan zijn in het plaveisel te zien. Dat gebouw werd aan het begin van de Bataafse Republiek in 1795 wegens bouwvalligheid gesloten en twee jaar later gesloopt. Al voor 1420 stond een houten raadhuis op de Roode Steen. Een acte uit 1400 spreekt namelijk van een Raithuys.
Dat oude stadhuis aan de Roode Steen is door de eeuwen heen door verschillende kunstenaars in beeld vastgelegd. Op een van de oudste prenten (Feyken Rijp, 1706) telt het stadhuis aan de westkant twee ramen minder dan latere prenten en schilderijen tonen, waar vijf ramen te zien zijn. De in Hoorn geboren tekenaar en kalligraaf Adriaan Doesjan (1714-1817) heeft het stadhuis ook getekend. Het Westfries Museum bezit een bijzondere, door het ontbreken van perspectief, amateuristisch ogende prent van zijn hand, waarop het stadhuis in een prachtig blauw is opgezet. Het stadhuis was gebouwd van Belgisch blauwe hardsteen dat voornaam oogt en inderdaad een blauwe zweem vertoont. Om dat blauw te accentueren was het ook nog eens blauw geschilderd.
Nu Amsterdam. Al in 1624 bevond zich op de plek van de huidige Dominicuskerk een rooms-katholieke schuilkerk. Die had haar naam te danken aan een gevelsteen met opschrift ’t Stadhuys van Hoorn. In 1763 werd de steen met Louis XV-achtige lijst herplaatst in de nieuw gebouwde gevel. Een eeuw later werd op deze plek de huidige Dominicuskerk gebouwd. In de kerk van Pierre Cuypers was de steen, ondanks dat deze de naamgever van de schuilkerk was, naar een onopvallende plek, hoog in de onderbouw van de nooit afgebouwde toren op de hoek van de Korte Korsjespoortsteeg weggewerkt. In Cuypers neogotische stijl was daar geen plek voor. Eind vorige eeuw werd de steen op verzoek van de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen naar de Spuistraatgevel overgebracht. Voor de restauratie van de steen heeft de tekening van Doesjan model gestaan. Qua kleur sluit het stadhuis op de gevelsteen volledig bij Doesjan aan. Maar qua vorm niet. Of het moet het oudste plaatje van het stadhuis op de Roode Steen zijn. Daarop zijn beide delen van het gebouw ter weerszijde van de hoge trap naar het bordes bijna gelijk van maat. Zo heeft het Hoornse stadhuis in Amsterdam meer weg van het spiegelbeeld van dat wat ooit op de Roode Steen stond.
Egbert Ottens

Artikel geplaatst op zondag 07 oktober 2018 - 06:00

Foto'sReacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms Van Klazien uit Zalk naar farmaceutisch geboefteBij Klazien uit Zalk, die ooit grote bekendheid genoot door haar natuurmiddelen tegen bepaalde aandoeningen, wist je tenminste waar je aan toe was. De grote ziektes liet ze aan zich voorbijgaan, maar voor vrijwel alle kwaaltjes en aandoeningen had ze wel een op kruiden... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 't Stadhuys van Hoorn in centrum AmsterdamHoorn heeft drie stadhuizen. Het oude dat zich in de Statenpoort, ofwel het Statenlogement bevond, op de hoek van de Nieuwsteeg en de Nieuwstraat en het huidige aan de Nieuwe Steen, gebouwd tussen 1975 en 1981 naar een ontwerp van het Alkmaarse architectenbureau van... Column Carrousel - Wally Ooms Woningnood neemt schrikbarende vormen aanTerwijl de gemeente Hoorn de meest fantastische plannen aan het ontwikkelen was voor een te koop staand stuk grond in Zwaag en daarover 34 bijeenkomsten in de planning had staan, is een projectontwikkelaar rond te tafel gaan zitten met de grondeigenaar en zijn ze tot zaken... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar...