Rodi

Column Carrousel - Wally Ooms

Woningnood neemt schrikbarende vormen aan

Terwijl de gemeente Hoorn de meest fantastische plannen aan het ontwikkelen was voor een te koop staand stuk grond in Zwaag en daarover 34 bijeenkomsten in de planning had staan, is een projectontwikkelaar rond te tafel gaan zitten met de grondeigenaar en zijn ze tot zaken gekomen. De boel is verkocht. Geen kans op de zo keihard nodige woningen en al helemaal niet op een aldaar te realiseren sportcomplex dat zijn weerga niet kent en waarover al door velen gedagdroomd werd. De gemeente Hoorn zal aanvoeren dat eerst de sportverenigingen er uit dienen te komen. Maar die komen er zonder duwtje in de rug niet uit. Elke sportvereniging zal tot de laatste snik blijven doorknokken om op het eigen complex te kunnen blijven. Ondanks schrikbarende ledentallen en ondanks weinig rooskleurige financiële situaties. Een club in Venhuizen heeft zelfs enkele jaren geleden het complete bejaardenhuis ingeschreven als lid. Het bleek uitstel van executie. Binnen afzienbare tijd zullen de clubs die het moeilijk hebben bij de gemeente aankloppen. Er zullen van gemeentewege hoge borsten worden opgezet. En er zal worden ingewilligd.
Op het belendende stukje grond in Zwaag heeft een club Tiny House-liefhebbers het oog laten vallen. Dat willen ze graag verkrijgen voor een gematst prijsje. De gunfactor zou daarbij de doorslaggevende factor moeten zijn. Bij bepaalde politieke partijen gaan de duimen al omhoog. Ondanks de enorme schaarste aan bouwgrond.
Gelijktijdig staan de bewoners van de te slopen flats aan de Siriusstraat in Hoorn over enkele dagen op straat. Ondanks een geregistreerde inschrijftijd van soms meer dan 7 jaar is er met geen mogelijkheid een huis voor ze te vinden. De opgegeven gemiddelde zoektijd van 3,1 jaar wordt door alle betrokkenen weggehoond. "Goochelen met cijfers" noemen ze het. Wat hen te doen staat is hun spullen opslaan en een langdurig bezoek afleggen aan een park, een bereidwillige kennis, een recreatiewoning, een kerkgenootschap, een leegstaand gebouw. Hun problemen zijn zelfs nog groter. Zonder huisadres geen uitkering, geen bankrekening, geen verzekering, geen dienstverband.
Flexwoningen neerzetten lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Maar de gemeente beweert tegen beter weten in de woningnood anderszins te kunnen oplossen, waarbij evenwel spoedzoekers het bos in worden gestuurd. De parken raken overbevolkt.
Gelukkig gaan er ook veel dingen goed in Hoorn. De NVVP heeft onlangs bekendgemaakt dat de gemeente Hoorn in de top 100 staat van Buurvriendelijke Gemeenten. Om maar eens wat te noemen.

Artikel geplaatst op zondag 23 september 2018 - 06:00


Reacties (0)


Reageer

Column carrousel
Column Carrousel - Wally Ooms Van Klazien uit Zalk naar farmaceutisch geboefteBij Klazien uit Zalk, die ooit grote bekendheid genoot door haar natuurmiddelen tegen bepaalde aandoeningen, wist je tenminste waar je aan toe was. De grote ziektes liet ze aan zich voorbijgaan, maar voor vrijwel alle kwaaltjes en aandoeningen had ze wel een op kruiden... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 't Stadhuys van Hoorn in centrum AmsterdamHoorn heeft drie stadhuizen. Het oude dat zich in de Statenpoort, ofwel het Statenlogement bevond, op de hoek van de Nieuwsteeg en de Nieuwstraat en het huidige aan de Nieuwe Steen, gebouwd tussen 1975 en 1981 naar een ontwerp van het Alkmaarse architectenbureau van... Column Carrousel - Wally Ooms Woningnood neemt schrikbarende vormen aanTerwijl de gemeente Hoorn de meest fantastische plannen aan het ontwikkelen was voor een te koop staand stuk grond in Zwaag en daarover 34 bijeenkomsten in de planning had staan, is een projectontwikkelaar rond te tafel gaan zitten met de grondeigenaar en zijn ze tot zaken... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn 1618In de geschiedenis van ons land is 1618 één van de kanteljaren. Stadhouder en legeraanvoerder in dienst van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Maurits (zie hierboven, bron: Rijksmuseum) erft na het overlijden van zijn oudere halfbroer Filips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, de titel Prins van... Column Carrousel - Wally Ooms Westfries landschap wordt geschiedenisEeuwenlang waren kerken, watertorens en klassieke windmolens de beeldbepalende elementen in ons polderlandschap. Door het oprichten van megawindturbines wordt nu in hoog tempo gewerkt om dat beeld te laten verdwijnen. Deze horizonvervuilers worden verspreid over het hele land ingezet om te kunnen voldoen aan een energievraagstuk dat... Column Carrousel - Vereniging Oud Hoorn Een nieuwe torenspits?De komende jaren zullen Kerkplein en Grote Kerk een grote metamorfose ondergaan. Het gehele plein wordt opnieuw ingericht. De plannen voor de herinrichting van het Kerkplein zijn in overleg met belanghebbenden en belangstellenden tot stand gekomen. Het Kerkplein – met uitzondering van de achterzijde van de kerk waar...