Rodi

Geslaagd politiek café Bedrijfskring Langedijk

(Foto: aangeleverd)

BROEK OP LANGEDIJK - De afgelopen jaren waarin de economische vooruitzichten ronduit slecht waren en onze gemeente zuinig de centjes moest tellen waren bij voorbaat gedoemd om het vertrouwen tussen de gemeente en de ondernemers fors te doen afnemen. De aanleg van wegen, het oplossen van verkeersknelpunten en de bereikbaarheid van de winkels bleef achter bij de vragen die de ondernemers stelden. Nieuwe bedrijven verschenen te weinig en de gemeente ontving minder geld in kas. Kortom: de crisis overheerste de groei.


Het politiek café, afgelopen maandag georganiseerd door de Bedrijfskring Langedijk (BKL), trok redelijk wat genodigden. Allen met de intentie om de komende vier jaar, na de komende gemeenteraadsverkiezingen, aan herstel te werken. Voorop staat daarbij het onderlinge vertrouwen en dat bleek deze bijeenkomst nog niet echt aanwezig. Ondernemers en de politieke partijen waren dus naar het museum Broekerveiling gekomen om met elkaar de discussie aan te gaan. Echt spectaculair werd het niet: de afgevaardigden van de diverse partijen bleven vaak zitten op hun stokpaardjes en gingen omzichtig om met de stellingen en thema’s die op hen afgevuurd werden.

Belang

De BKL richt zich op de economische vraagstukken in onze gemeente èn de gemeenten daar omheen. Het belang voor zowel de gemeente als de ondernemers is daarbij groot. Werkgelegenheid is immers altijd een belangrijk thema dat voor iedereen geldt. Economische vooruitgang geeft naast werk ook welzijn en het aanwezige geld kan bijvoorbeeld worden gestoken in verbetering van veiligheid, in de diverse wijken, aan ouderenzorg, onderwijs, milieu en toerisme. In zijn opening gaf voorzitter Cornelis de Geus aan waarom deze bijeenkomst georganiseerd werd. Zijn opmerking dat de thema’s van deze avond vrijwel overeenkwamen met die van vier jaar geleden werd door wethouder Jasper Nieuwenhuizen bevestigend beantwoord met als grote oorzaak het tekort aan geld om projecten te kunnen faciliteren. Vervolgens nam Thijs Pennink de regie over. Hij gaf een toelichting op de cruciale zaken welke de komende jaren voor onze regio en gemeente economisch van belang zijn. Penning is directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). Deze organisatie is het aanspreekpunt voor alle zaken die met de ontwikkeling van onze regio te maken hebben en geeft verbinding aan allen die bezig zijn met economische vooruitgang. In hun eerste reactie gaven de negen Langedijker partijen zeker het belang van samenwerken met het bedrijfsleven te zien, de verschillen zitten vooral in de prioriteiten die deze partijen hebben; gaat het vooral om de kwaliteit van leven, het welzijn van de burger, om milieuaspecten, moeten zaken kleinschaliger en moet het dorpsgevoel vooropstaan?
Infrastructuur verbeteren

Eens was men het vooral over de verbetering van de infrastructuur: er moet de komende jaren een inhaalslag gemaakt worden om de toe- en doorgankelijkheid van Langedijk te verbeteren. Vooral veel discussie kwam na de opmerking van Kleurrijk Langedijk dat er opnieuw gesproken moest worden over ondertunneling van de N504 (ter hoogte van de Voorburggracht en de Dorpsstraat) om de doorstroming van het verkeer te optimaliseren en de verkeersveiligheid te verbeteren. De meningsverschillen hierover zijn groot, kan het überhaupt wel? Een paar opmerkingen zonder daarbij de andere partijen tekort te willen doen: 'Niet meer onderzoeken maar doen' volgens Kleurrijk Langedijk, ‘Denk aan het kostenplaatje’ waarschuwt de PvdA, ‘Denk aan het welzijn van onze bewoners’ stelt Dorpsbelang, ‘Dit moet de provincie doen en wij moeten daar lobbyen’, aldus de VVD. Een stevige waarschuwing kwam van Gijs Schot, directeur van gelijknamige bedrijf en voorzitter van ‘Ondernemend Alkmaar’: “Die tunnelbak is een belangrijke schakel. Maak geen fout, komend college. Nu kan het nog, daarna wellicht niet meer! Dit is een regionaal probleem, nu al komen mijn vrachtwagens in de kernen van Langedijk doordat de doorstroommogelijkheden te beperkt zijn en bij economische groei zal dit zeker toenemen!’

Onderling vertrouwen

Het vertrouwen, met name van de ondernemers in de gemeente, staat op een laag niveau. Dat kon worden opgemaakt uit de opmerkingen die de politieke partijen kregen. Bereidheid tot samenwerken is er zeker, maar het gaat natuurlijk op de wijze waarop. De ondernemers willen vooraf mee kunnen denken en niet achteraf voor voldongen feiten komen te staan. De partijen hebben, naast de economische belangen, natuurlijk ook met de burgers te maken, aan hun welzijn en levensvreugde in Langedijk. Om vooraf samen tot een convenant van samenwerken te komen werd niet algemeen als zinvol ervaren. Ook hier vraagt de ondernemer om zekerheid en vertrouwen in elkaar. Cornelis de Geus: "Wij willen na de verkiezingen afspraken maken, meedenken en betrokken worden bij beslissingen die het bedrijfsleven aangaan."
Ambtelijke of bestuurlijke fusie?

Moet, nu de ambtelijke fusie met Heerhugowaard een feit is, al nagedacht gaan worden over een bestuurlijke fusie, ook met Alkmaar, indien deze bereid zou zijn mee te gaan denken hierover? De meeste partijen zijn natuurlijk voor een sterke gemeente Langedijk maar zijn zij bereid te gaan praten over een bestuurlijke HAL-fusie? Frans Kramer ( VEZET) zei het duidelijk: "Natuurlijk is het behoud van een eigen identiteit belangrijk, maar vrijblijvend samenwerken met anderen is er niet bij! Als gemeente zal Langedijk moeten fuseren, niet afwachten. Er moet buiten de eigen (lands)grenzen gekeken gaan worden, ons binden! Ik stem voor een HAL-gemeente!" De partijen waren veel gematigder hierover, sommige hadden al aarzeling bij de ambtelijke fusie met Heerhugowaard en nu meteen al die volgende stap te maken (een proces dat veel tijd in beslag zal nemen) ging hen veel te snel. Het vertrouwen in Alkmaar speelt daarbij tevens een rol. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat een HAL-fusie 150 miljoen euro zou opleveren, maar dat onderzoek is lang niet bij elke partij bekend en zal nader bestudeerd dienen te worden. Wethouder Nieuwenhuizen gaf wel aan dat indien Langedijk ‘slechts’ 10% daarvan zou krijgen dat op de gemeentebegroting een enorme som geld is…
Conclusie

Er ligt de komende jaren dus een pittige taak te wachten voor hen die onze gemeente gaan besturen. Informatie, vertrouwen en elkaars kennis gebruiken staan daarbij centraal. Natuurlijk mag elke partij daarbij zijn eigen idealen hebben maar dat er hoe dan ook iets moet gaan gebeuren in de relatie met het bedrijfsleven is evident. Dit om het welzijn, de veiligheid en de werkgelegenheid in Langedijk te bewaren en te verbeteren zonder daarbij thema’s als milieu en duurzaamheid te vergeten! Kiezer: informeer je en stem bewust op woesndag 21 maart!
Deze geslaagde avond werd informeel besloten waar nog veel individuele vragen gesteld konden worden. Duidelijk is gebleken dat de belangstelling voor de economische groei en veiligstellen van reeds bestaande voorzieningen een positieve bijdrage zal kunnen leveren bij het stemmen tijdens de aanstaande gemeenteraadverkiezing. In de structuurvisie van onze gemeente staat duidelijk vermeld dat Langedijk een ondernemende gemeente wil blijven met voldoende werk en arbeidsplaatsen, ook met het oog op de regionale markt, waarbij nieuwkomers de ruimte tot vestiging krijgen. Een prachtig doel voor de nieuw te vormen gemeenteraad!
Ben Wansink

Artikel geplaatst op dinsdag 13 maart 2018 - 10:28Langedijk
Waken met Bach ZUID-SCHARWOUDE - In de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude wordt stille zaterdag 31 maart een Paaswakeviering gehouden waarin een Bach cantate ten gehore wordt gebracht. ‘Christ lag in Todesbanden’ is de titel van Cantate nummer 4 en wordt uitgevoerd door het Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater. Sabine Kirsten... Jeugdtoneel Ons genoegen presenteert Minoes WAARLAND - Veertien enthousiaste jongens en meiden in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar zijn in Waarland druk bezig met het repeteren van de musical Minoes. Voor deze uitvoering zijn kaarten te bestellen op toneelwaarland@hotmail.com. In de voorverkoop kosten ze € 7,50 per stuk. De voorverkoop loopt tot 1... Open dag Verkeersschool RoAD OUDKARSPEL - Verkeersschool RoAD/RoAD motor-en brommeropleidingen timmert al weer vijf jaar aan de weg. En hoe! Van een eenmanszaak inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met vijf instructeurs in een aparte locatie aan de Voorburggracht tegenover de Nijverheidsstraat. Maar liefst vier lesauto’s en de nodige lesmotoren en –brommers staan ter beschikking... Paaseieren zoeken bij Jong Leven SINT PANCRAS - De kinderen uit Sint Pancras en omstreken kunnen eerste paasdag, zondag 1 april vanaf 14.00 uur paaseieren zoeken bij kinderboerderij Jong Leven. Deze zijn verstopt op het terrein aan het Janspad. De gevonden eieren kunnen de kinderen dan beschilderen en versieren. Ook de paashaas komt een bezoekje... TV Tulp doet mee aan Rabobank Clubkas Campagne OUDKARSPEL - Minimaal achttien jaar en in het bezit van een rekening bij de Rabobank? Word dan lid van de Rabobank (https://www.rabobank.nl/lokale-bank/alkmaar-eo/uw-lidmaatschap/). Dit is gratis, biedt leuke voordelen en wie dit uiterlijk 10 april regelt krijgt een stemcode. Hiermee kan worden gestemd hoe Rabobank Alkmaar € 150.000 euro (!) verdeelt... Lintje Zij heeft de kinderen opgevoed.Hij zei: "Dat kan jij vast wel goed."Zij doet de afwas en de wasen zomers maait ze ook het gras.Zij kookt het eten, liefst heel gezond,omdat hij dat belangrijk vond.Nu past ze op de kleinkinderendus het werk zal niet minderen.En hij? Hij is veertig jaar lid... Zoldertheater speelt Piepklein SINT PANCRAS - Het Zoldertheater speelt eerste paasdag, 1 april de voorjaarsvoorstelling Piepklein voor kinderen van drie tot zeven jaar met hun (groot)ouders in het eigen theater in Sint Pancras. De opa van Kiek heeft een boerderij met een koe, een kip, een eend en een geit. Als Kiek op...

Intentie om water beter te benutten ondertekend
Het goud van Langedijk verhoogt recreatieve potentie

LANGEDIJK - Rob Veenman, hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en wethouder Jan Piet Beers hebben dinsdag 20 maart hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst Langedijk ontwikkelt met water. Wethouder Beers: “Veel van onze projecten in en rond het water hebben een directe relatie met het werk van het hoogheemraadschap. Samenwerking...
Gewone gangetje? Zo, dat hebben we ook weer gehad: de gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, nu aan de slag! Werden we de laatste weken bijna dolgedraaid door het oerwoud aan verkiezingsborden en artikelen in de diverse kranten, nu gaat het gewone leven weer haar dagelijks gangetje. Er is echter wel wat veranderd: die Seniorenpartij... Kleding- en speelgoedbeurs WARMENHUIZEN - De organisatie van de voorjaarsbeurs op 13 en 14 april hoopt weer veel bezoekers te trekken naar Warmenhuizen. Op de beurs kunnen per klantnummer maximaal 50 stuks (schone en draagbare) heren- , dames- en kinderzomerkleding en schoeisel ingebracht worden plus maximaal 15 stuks speelgoed. Inschrijfgeld is €3,50. Thuis...

Voorlopige uitslag verkiezingen Langedijk

LANGEDIJK - De stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Langedijk zijn geteld. Dorpsbelang Langedijk eindigde met 0,4% meer stemmen boven de VVD. Senioren Langedijk komt, zoals het er nu naar uitziet, met twee zetels in de raad. Even voor twaalf uur was het aantal stemmen per partij en de zetelverdeling onder...
Vergunning Het is vijf december 2017, vijf voor vijf ‘s middags. Ik heb me verkleed en sta op een stoep in Sint Pancras. In de schemer wacht ik in vol ornaat met staf en boek op het seintje dat ik naar binnen mag. Een Piet heb ik niet mee en gluur... Op bedevaart naar Lourdes LANGEDIJK - Al eens op bedevaart geweest? Of altijd al eens willen doen, maar is het er nog nooit van gekomen? Ook dit jaar organiseert de Lourdesgroep van de parochie Sint Jan de Doper uit Langedijk samen met de VNB weer een bedevaartreis naar Lourdes in Frankrijk. De kans dus... Attracties stellen deuren open REGIO - Traditioneel is Pasen het begin van het toeristische seizoen. Een uitgelezen kans om een bezoek te brengen aan één of meerdere attracties, die een samenwerkingsverband zijn aangegaan onder de naam Hartje Noord-Holland. Vlindertuin VlindoradoBeleef een rondreis door de tropen in één van de grootste vlindertuinen in Europa. Tussen... Attracties stellen deuren open REGIO - Traditioneel is Pasen het begin van het toeristische seizoen. Een uitgelezen kans om een bezoek te brengen aan één of meerdere attracties, die een samenwerkingsverband zijn aangegaan onder de naam Hartje Noord-Holland. Vlindertuin VlindoradoBeleef een rondreis door de tropen in één van de grootste vlindertuinen in Europa. Tussen... Kinderen met jeugdhulp nog zeker drie jaar vakantieFUN ALKMAAR - Goed nieuws voor ouders/verzorgers van kinderen met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum. Kinderen uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest, Langedijk en Heerhugowaard kunnen nog zeker drie jaar meedoen aan het sportieve en creatieve programma VakantieFUN. Sport-Z organiseert het actieve en creatieve vakantieprogramma ‘VakantieFUN’ voor kinderen met... Beleef de seizoenen bij Museum BroekerVeiling BROEK OP LANGEDIJK - De lente is nu echt begonnen! Beleef de seizoenen bij Museum BroekerVeiling tijdens de Vrolijke Voorjaarsdagen van vrijdag 30 maart tot en met zondag 8 april. Tijdens de Vrolijke Voorjaarsdagen staat het museum geheel in het teken van de lente. Deze dagen worden allerlei activiteiten georganiseerd... Nieuw logo voor De Koolvlet BROEK OP LANGEDIJK - De Koolvlet leeft! Het team is trots op wat zij de afgelopen periode heeft ontwikkeld: De school is op weg om zich officieel ‘een vreedzame school’ te mogen noemen en er is een enorme impuls aan het muziekonderwijs gegeven. Nieuw is de aandacht voor onderzoekend leren... Volgende ronde ‘de Straatjes’ van start
Deze zomer start verkoop
LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft onlangs ingestemd met een grondverkoopovereenkomst voor een deel van de wijk ‘de Straatjes’ in Westerdel. Dat betekent dat dit deelgebied verder kan worden ontwikkeld. Het gaat hierbij om de bouw van 105 woningen. Het college heeft deze grondverkoopovereenkomst gesloten met VOF Langedijk, een...
Tea & Beans: groeten van de paashaas NOORD-SCHARWOUDE - Pasen is een echt lentefeest. Na de winter gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven. Overal in de winkels zijn de lentekuikentjes en paaseieren, echte, van papier of van... René Biersteker gehuldigd ZUID-SCHARWOUDE - De heer René Biersteker ontving afgelopen zaterdag in de raadzaal van het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude een onderscheiding wegens 25 jaar brandweerdienst bij brandweer Langedijk. Tijdens de feestelijke jaarvergadering werd de vrijwilliger in het zonnetje gezet. Op de aangeleverde foto van links naar rechts: teamcommandant Petra Abma, jubilaris René... Oproep Koningsdag Noord-Scharwoude NOORD-SCHARWOUDE - Langs deze weg doet het oranjecomité een oproep aan iedereen die de gezellige traditie van Koningsdag wil voortzetten. "HELP ons om deze traditie voort te zetten voor onze jeugd! Wat in 1885 op 31 augustus begon als Prinsessendag voor de vijfjarige Prinses Wilhelmina werd in 1891 Koninginnedag en... Stemmen LANGEDIJK - Iedereen met een stempas kan woensdag 21 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur zijn stem uitbrengen in één van de negentien stembureaus. Wie nog zweeft en hulp nodig heeft, kijkt op kieskompas.nl. Alle praktische informatie over de gemeenteraadsverkiezingen in Langedijk staat op www.gemeentelangedijk.nl. De voorlopige uitslag wordt... Reconstructie Nauertogt BROEK OP LANGEDIJK - De Nauertogt in Broek op Langedijk wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden starten begin april en duren waarschijnlijk tot begin juni. Er wordt gewerkt in verschillende fasen om het verkeer zoveel mogelijk te ontzien. Het gaat om het wegvak tussen de rotonde winkelcentrum BroekerVeiling en de N245/Schagerweg en... Kick-off APK zwemmen Duikerdel
ZUID-SCHARWOUDE - Water is de aller-leukste speelplek! Helaas brengt dat ook gevaren met zich mee. Het APK zwemmen geeft inzicht in het zwemniveau van het kind. Onlangs vond de eerste test plaats door groep 7 van de JD van Arkel en wethouder J. Nieuwenhuizen. De wethouder staat achter het concept....
BSO's gaan trainen voor deelname Langedijker Run NOORD-SCHARWOUDE - Sporten en bewegen is heel belangrijk en bij Kinderopvang Langedijk wordt daar veel aandacht aan besteed. Dit jaar wordt voor het eerst gestart met een echt sportproject. Volgens een schema wordt getraind met als einddoel de deelname aan de kidsrun van de Langedijker Run op zondag 27 mei....