Rodi

Lezers schrijven

Gemeente laat kans op extra woningbouw liggen!

Geachte leden van de gemeenteraad,
In al onze benaderingen van de nieuwbouwplannen voor de Egmondse sporthal hebben we continue aangegeven dat we ontzettend blij zijn met het feit dat er een nieuw te bouwen sporthal komt en geen sportzaal. Waarvoor dank bestuurders. Een prachtige sporthal waar, volgens onze bestuurders, sporten voorop staat en de bijbehorende horeca een ondergeschikte functie heeft. Logisch, want waar is een sporthal anders voor ?
De sporthal staat straks in een nieuwe wijk, waar architect, opdrachtgevers en bouwer super trots op zijn. Zoiets moois hebben zij, volgens eigen zeggen, nog niet eerder ontworpen en gebouwd. Maximaal resultaat; een mooie sporthal en veel extra woningen. De sporthal staat wel wat ingebouwd tussen de huizen, maar is mooi verwerkt in de omgeving. Inwoners van Egmond denken graag mee. Een nieuwe sporthal waar gesport wordt en waar de horeca een ondergeschikte functie dient te hebben. Goed idee ! Of… toch niet?
De inwoners vragen zich af hoe de exploitatie gaat verlopen. Is er een boterham te verdienen voor een exploitant? Wat als het blijkt dat dit niet zo is staat er dan over vijf jaar een lege sporthal ? En staat er dan enkel een sporthal om te sporten ? En hoe zit het nu eigenlijk met de sociale en maatschappelijke functies, die de huidige sporthal wel heeft? De initiatiefgroep Sporthal heeft van begin af aan aangedrongen op het integreren van een scala aan sociale- en maatschappelijke functies en mogelijkheden bij de sporthal.
Gezien de beschikbare ruimte in plan Sportlaan is er op die plaats niet veel mogelijk. Dat is dan ook een van de redenen dat een initiatiefgroep nagedacht heeft over een alternatieve locatie. Niet om dwars te zitten, maar om te kijken of we de plannen kunnen optimaliseren. We hebben vanaf september gepleit voor een onderzoek, dat alle voor- en nadelen van een eventuele verplaatsing op een rijtje zou moeten zetten.
Vervolgens werden we geconfronteerd met een gemeentebestuur, die is gaan inventariseren, waarom een verplaatsing niet kan. Alle externe en interne partners, zoals de provincie, de BAM, de PWN en Egmondia werden door of namens het college gemobiliseerd, om vooral aan te geven waarom een verplaatsing niet kan. Feitelijk heeft het gemeentebestuur daarmee een 'gekleurd' onderzoek uitgevoerd, om slechts de eigen agenda uitgevoerd te krijgen. “Mag niet van de Provincie” zeiden de bestuurders . Toen dat niet meer werkte werd het argument: “Te laat” en “Het kost extra geld”.
In plaats van met elkaar een goed plan opstellen lijkt het er op dat de coalitie vooral wil scoren. In plaats van overleg, geven de bestuurders vooral blijk van een regenteske kijk op de zaken; wij weten wat goed voor jullie is en jullie moeten niet zo lastig zijn. Wat heel normaal is bij gemeentelijk besturen is dat het college van burgemeester en wethouders veel haar besluiten of voorstellen op adviezen van de ambtenaren baseert . De ambtenaren of medewerkers doen meestal het onderzoek, toetsen aan wetten en komen met voorstellen of stellen het college voor om iets af te wijzen. Best veel macht toegedicht aan deze ambtenaren waarbij we maar hopen dat deze 'macht' voor iedereen ten goede uitpakt. Als ambtenaren informatie achterhouden of het anders doen voorkomen nemen college van burgemeester en wethouders en ook de gemeenteraad soms beslissingen die eigenlijk niet zo hadden gemoeten. Wij als initiatiefgroep wijzen zowel het college als de raad op hun taak om voortdurend op te letten.
De commissie bestemmingsplannen vergadert met enige regelmaat in de Schoorlse Blinkerd. Het motto van de Blinkerd is: 'De Blinkerd - daar gebeurt wat!' De Blinkerd is na een grote verbouwing in 2014 een prachtig multifunctioneel gebouw geworden waar mensen elkaar ontmoeten en waar het bruist van de activiteiten: er worden cursussen georganiseerd, er wordt gesport in de sporthal, vergaderingen zijn mogelijk. Kijk eens rond op onze website of kom een keer op bezoek. Wees welkom!
Kijk, daar gebeurt wat. Cursussen, vergaderingen, catering, theater en sport. Kijk eens op de website van De Blinkerd. Daar is een groot deel van de week leven in de brouwerij. Daar kan iemand een boterham verdienen. Kijken de commissieleden weleens om zich heen ? Over de door de initiatiefgroep aangegeven plaats voor de nieuwe sporthal moet nog veel nagedacht worden voor wat betreft inpassing in de natuur en het uitruilen van bouwgrond en natuurgronden. In ieder geval kun je hier De Wal integreren en hopelijk nog een aantal andere functionaliteiten. Daar ligt een uitdaging voor politiek en burgers. Samen.
Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is het zorgen voor voldoende woningen voor alle inwoners. Bovendien moeten er verschillende soorten woningen zijn. Er moeten woningen zijn voor gezinnen, bejaarden en alleenstaanden, er moeten dure en goedkope woningen zijn, grote en kleine. Laten we vooral niet vergeten dat de verplaatsing van de Sporthal naar de andere locatie ook ruimte biedt om op de achterblijvende locatie meer woningbouw te plegen. Uitgaande van een neutrale balans voor de natuur, blijft er ruimte over om sociale, toewijsbare woningen voor starters te bouwen. Of dat kan? Dat weten we niet, daar is onderzoek voor nodig. Grof gezegd zou je enkele tientallen kleine gestapelde woningen kunnen bouwen. Voor starters, die ook in Egmond aan Zee moeilijk op de woningmarkt kunnen komen. Kijk bijvoorbeeld naar al het gedoe rond de zomerhuizen. Ook hier geldt: kijk er naar samen met de belanghebbenden.
We constateren wel dat alle politieke partijen graag extra woningen willen bouwen, terwijl de ruimte schaars is. Hier ligt ruimte…..!!! Meer woningen betekent ook extra inkomsten en laten we zeker niet over het hoofd zien dat er géén kosten gemaakt hoeft te worden om een tijdelijke horeca te creëren in de huidige sporthal. Zoals jullie zien zo maar wat punten aan de andere kant van de balans. Oftewel als er gekeken zou worden volgens de SWOT methode kom je toch een degelijker besluit De SWOT-analyse wordt niet voor niets als basis gebruikt om de marketingstrategie zo duidelijk mogelijk in een ondernemingsplan te verwoorden. een veelgebruikte tool voor het maken van een interne en externe analyse van zowel sterke als zwakke punten. Dit is dan de basis waarmee je duidelijk kan vaststellen of nieuwe voortschrijdende inzichten zoals die door ons voorgesteld, voldoende potentie heeft.
Nog even de leden van het CPO woningen project. Ook zij dringen herhaaldelijk aan om vooral samen in overleg te gaan en worden zo langzamerhand ook meer ontevreden. Als bijlage heb ik hun brief die is gebruikt tijdens het inspreken en abrupt werd afgebroken vanwege tijdsoverschrijding ,toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad.
Beste Peter van Huissteden, Marcel Halff, Jan Snijder, Klaas Valkering, Ron Karels en andere betrokken politici, zoek naar de beste oplossing voor een sporthal die weer 30 tot 40 jaar dient te functioneren. Laat de scoringsdrift over aan de sportverenigingen. Bedenk dat het meer stemmen oplevert om iets goeds te doen, dan iets snel te doen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Initiatiefgroep Sporthal,
Dieter Broek

Artikel geplaatst op maandag 05 maart 2018 - 11:46Egmond
College in principe vóór uitbreiding zonneweide Bergerweg BERGEN - Coöperatie Bergen Energie heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd in te stemmen met een uitbreiding van de bestaande zonneweide aan de Bergerweg in Bergen. Het verzoek past niet in het huidige bestemmingsplan. Het college heeft nu besloten in principe mee te werken aan de uitbreiding. Wethouder... Horecabeleid in de maak BERGEN - Gemeente Bergen werkt samen met haar inwoners, (horeca)ondernemers, strandexploitanten aan een nieuw horecabeleid. Gemeente Bergen wil een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een divers aanbod van voorzieningen voor haar bewoners, voor en met ondernemers en voor bezoekers. Een gevarieerd horeca-aanbod is hierin van essentieel belang. Burgemeester Hafkamp:... Unaniem advies over aansluiting windpark met hoogspanningsnet REGIO - Dertien Noord-Hollandse gemeenten -waaronder Bergen-, de provincie en de waterschappen adviseren unaniem voor een ondergrondse verbinding van het toekomstige windpark Hollandse Kust (noord) via Heemskerk naar twee transformatorstations op het terrein van TATA-Steel. In Beverwijk wordt de duurzame opgewekte energie vervolgens aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het ministerie... Knooppunt mantelzorg verwent mantelzorgers BERGEN - In de week van de mantelzorg van 5 t/m 11 maart draaide Knooppunt Mantelzorg de rollen eens om met een verwenprogramma voor de zorgenden. Wie wilde werd in de watten gelegd met extra aandacht: een uitnodiging voor een wandeling of fietstochtje, gezellig koffie drinken, een gastkok thuis (afwas... Nog even geduld EGMOND AAN ZEE - De Egmondse Reddingbrigade is bijna klaar voor het nieuwe strandseizoen. Nog even geduld en dan kunnen de badgasten weer komen.

Wat gebeurt er nou eigenlijk bij ons !
‘Ik wil mensen aan het lachen maken’

EGMOND AAN ZEE – Manon Hille is haar hele leven al geïnteresseerd in taal en dialecten. Zes jaar geleden trok ze de stoute schoenen aan en schreef een boek. “Een humoristische dorpsroman”, noemt ze het zelf. Door persoonlijke tegenslagen verdween het boek op de plank. “Mijn jongste zoon is verongelukt,...
Willem Zeijlmans voor twee jaar naar Egmondia EGMOND AAN ZEE - Met ingang van seizoen 2018/2019 zal Willem Zeijlmans de technische eindverantwoordelijke zijn bij V.V. Egmondia. De trainer tekent een contract voor twee jaar. Beide partijen zijn zeer content met de positieve uitkomst uit de vlot verlopen onderhandelingen en kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Egmondia was... Beek bijna in de beek EGMONDERMEER – Een auto van Beek Container Cleaning was afgelopen woensdag onderweg naar een boerderij in de Egmondermeer om daar de afvalcontainers schoon te maken. Het laatste stukje naar de boerderij ging over een zogenaamde 'Eigen Weg'. Deze is bijzonder smal. De auto schampte de berm, schoof nog een tiental... College in principe vóór uitbreiding zonneweide Bergerweg BERGEN - Coöperatie Bergen Energie heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd in te stemmen met een uitbreiding van de bestaande zonneweide aan de Bergerweg in Bergen. Het verzoek past niet in het huidige bestemmingsplan. Het college heeft nu besloten in principe mee te werken aan de uitbreiding. Wethouder...

Cultureel Bergens Platform maakt werk van jong, creatief talent

BERGEN - Het Cultureel Bergens Platform wil de komende jaren de kunst en cultuur in de gemeente Bergen flink verjongen en verlevendigen. Dat is de uitkomst van een inspirerende brainstormsessie van het platform van afgelopen week. De culturele partijen uit Egmond, Schoorl en Bergen willen bestaande activiteiten een frisse boost...
Posters weg BERGEN - Posters die worden overgeplakt met andere partijposters zijn in verkiezingstijd geen uitzondering meer, maar in Bergen maakt iemand het wel erg bont: daar worden sinds het begin van de campagnetijd stelselmatig verkiezingsposters van de partij Gemeentebelangen verwijderd. Dat gebeurt volgens lijsttrekker Annelies Anema met vakkundige precisie. "Van Egmond-Binnen... Humoristische dorpsroman EGMOND AAN ZEE - Manon Hille is haar hele leven al geïnteresseerd in taal en dialecten. Zes jaar geleden trok ze de stoute schoenen aan en schreef een boek. "Een humoristische dorpsroman", noemt ze het zelf. De titel van het boek is 'Wat gebeurt er nou eigenlijk bij ons! '... Jubilerend Schakels vernieuwt DE EGMONDEN - Schakels jubileert. Het magazine voor Bergen, de Egmonden en Schoorl bestaat 55 jaar. Voor uitgever stichting Welzijn Bergen het ideale moment om het tijdschrift flink onder handen te nemen. Het resultaat, een professioneel magazine in kleur, wordt deze maand voor het eerst bezorgd. De kersverse redactie van... Foto expositie Marit Duinmeijer EGMOND AAN DEN HOEF - Geïnspireerd door haar oom, fotograaf Peter Jonker, neemt Marit Kramer-Duinmeijer (1973) al vele jaren haar fotocamera overal mee naar toe. Wat begon met vakantiekiekjes is uiteindelijk een hobby geworden waarin zij haar creativiteit kwijt kan en rust kan vinden na een hectische werkweek. Niet alleen... Nieuw seizoen voor De Kapberg EGMOND AAN DEN HOEF - Zoals ieder jaar heeft de galerie een goed plan gemaakt voor het komende jaar. Zeven tentoonstellingen met kunstenaars van niveau. Het jaarprogramma dat in de galerie klaarligt vertelt dat. In de komende weken zijn al veel mooie dingen te zien. Geertrui van Herwijnen laat foto’s... Collecteweek Reumafonds DE EGMONDEN - De jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds is in de week van 19 tot en met 24 maart. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Met donaties helpt men onderzoeken te... Fantastische High Tea EGMOND AAN ZEE - Hanneke Rietveld en Wilma de Melker zijn werkzaam bij Evean Thuiszorg. Hun werk bestaat voor een groot gedeelte uit het verzorgen van mensen met dementie. Zo sporten ze elke woensdag met de mensen bij de Dorssports in Heiloo en proberen ze twee keer per jaar een... Lezing over buitenplaatsen EGMOND AAN DEN HOEF - In bezoekerscentrum Huys Egmont vindt vrijdag 23 maart een lezing plaats. De spreker is Drs. René Dessing, voorzitter van de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) uit Doesburg. Hij vertelt over de buitenplaatscultuur in Holland en het ontstaan hiervan. Uiteraard komen ook de bijzondere... Lezers schrijven Verkiezingen – participatieDe afgelopen vier jaar is weinig of geen ruimte gegeven aan participatie in de gemeente Bergen. Bij grote ingrijpende veranderingen komt het college met een reeds uitgewerkt plan naar de inwoners d.m.v. een informatieavond. Geen alternatieven waarover gesproken kan worden laat staan ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners....

Hoe kleine dingen een wereld van verschil maken

EGMOND AAN ZEE - “Verwonderd door een kleinschalig project in Nepal willen we helpen. Geen bijdrage aan een kortdurend hulpproject maar letterlijk het verschil maken in iemands leven.” Vanuit die gedachte is het Egmondse gezin Nap aan de slag gegaan om geld in te zamelen voor een kinderhuis in Nepal....
Sporthal niet verplaatst EGMOND AAN ZEE - De gemeente Bergen heeft definitief een alternatief plan voor de bouw van een sporthal in Egmond aan Zee aan de kant geschoven. De bewonersgroep die het plan had ingediend, is teleurgesteld, maar houdt hoop. In de afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de... Grappig? EGMOND AAN ZEE - Nog geen maand geleden werd het kunstpaard van Egmond aan Zee 'hufterproof' teruggeplaatst op zijn plek bij de ingang van het dorp. Toch weerhield dat een stel 'grappenmakers' er niet van om het paard te behangen en beplakken met vuilniszakken en takken. Top avond EGMOND-BINNEN - De maestro’s Tessa Verhoogt, Rick Beers, Tim de Haan, Frank Paap, Agatha Beukers, Loek Weijers en Wilma Kramer hebben het publiek en de orkesten van Muziekvereniging Eensgezindheid een top avond laten beleven met hun geweldige dirigeertalenten. Strijdend Egmondia sleept een verdiend gelijkspel uit het vuur EGMOND AAN ZEE - Egmondia heeft in de wedstrijd tegen het zeer hoog staande Meervogels laten zien wat er met strijd en inzet te bereiken is. Na het eerste duel dat Egmondia kansloos verloor, leek het op voorhand een zeer zware klus te worden. Maar naast de enorme inzet liet... Concert Homeward Dove HEILOO - Homeward Dove is de Leonard Cohen tribute band. Zij geven zondagmiddag 18 maart om 15.00 uur een concert in de Witte Kerk in Heiloo. Leonard Cohen is overleden in 2016, maar zijn muzikale erfenis is springlevend! Meer dan 50 jaar in liederen met zelfspot, verlangen en voortschrijdende inzichten.... Verenigingsnieuws Zeevogels NieuwsDonderdag 15 maart bekerduel - Koedijk 5 - Zeevogels 2 - 20:00Zaterdag 17 maart ADO '20 JO19-3 - Zeevogels JO19-1 - 14:45 / DTS JO19-2 - Zeevogels JO19-2 - 14:30 / V.V. Bergen JO17-5 - Zeevogels JO17-1 - 12:00 / Zeevogels JO16-1 - Egmondia JO16-1 - 12:00 / Zeevogels...