Rodi

Lezers schrijven

Gemeente laat kans op extra woningbouw liggen!

Geachte leden van de gemeenteraad,
In al onze benaderingen van de nieuwbouwplannen voor de Egmondse sporthal hebben we continue aangegeven dat we ontzettend blij zijn met het feit dat er een nieuw te bouwen sporthal komt en geen sportzaal. Waarvoor dank bestuurders. Een prachtige sporthal waar, volgens onze bestuurders, sporten voorop staat en de bijbehorende horeca een ondergeschikte functie heeft. Logisch, want waar is een sporthal anders voor ?
De sporthal staat straks in een nieuwe wijk, waar architect, opdrachtgevers en bouwer super trots op zijn. Zoiets moois hebben zij, volgens eigen zeggen, nog niet eerder ontworpen en gebouwd. Maximaal resultaat; een mooie sporthal en veel extra woningen. De sporthal staat wel wat ingebouwd tussen de huizen, maar is mooi verwerkt in de omgeving. Inwoners van Egmond denken graag mee. Een nieuwe sporthal waar gesport wordt en waar de horeca een ondergeschikte functie dient te hebben. Goed idee ! Of… toch niet?
De inwoners vragen zich af hoe de exploitatie gaat verlopen. Is er een boterham te verdienen voor een exploitant? Wat als het blijkt dat dit niet zo is staat er dan over vijf jaar een lege sporthal ? En staat er dan enkel een sporthal om te sporten ? En hoe zit het nu eigenlijk met de sociale en maatschappelijke functies, die de huidige sporthal wel heeft? De initiatiefgroep Sporthal heeft van begin af aan aangedrongen op het integreren van een scala aan sociale- en maatschappelijke functies en mogelijkheden bij de sporthal.
Gezien de beschikbare ruimte in plan Sportlaan is er op die plaats niet veel mogelijk. Dat is dan ook een van de redenen dat een initiatiefgroep nagedacht heeft over een alternatieve locatie. Niet om dwars te zitten, maar om te kijken of we de plannen kunnen optimaliseren. We hebben vanaf september gepleit voor een onderzoek, dat alle voor- en nadelen van een eventuele verplaatsing op een rijtje zou moeten zetten.
Vervolgens werden we geconfronteerd met een gemeentebestuur, die is gaan inventariseren, waarom een verplaatsing niet kan. Alle externe en interne partners, zoals de provincie, de BAM, de PWN en Egmondia werden door of namens het college gemobiliseerd, om vooral aan te geven waarom een verplaatsing niet kan. Feitelijk heeft het gemeentebestuur daarmee een 'gekleurd' onderzoek uitgevoerd, om slechts de eigen agenda uitgevoerd te krijgen. “Mag niet van de Provincie” zeiden de bestuurders . Toen dat niet meer werkte werd het argument: “Te laat” en “Het kost extra geld”.
In plaats van met elkaar een goed plan opstellen lijkt het er op dat de coalitie vooral wil scoren. In plaats van overleg, geven de bestuurders vooral blijk van een regenteske kijk op de zaken; wij weten wat goed voor jullie is en jullie moeten niet zo lastig zijn. Wat heel normaal is bij gemeentelijk besturen is dat het college van burgemeester en wethouders veel haar besluiten of voorstellen op adviezen van de ambtenaren baseert . De ambtenaren of medewerkers doen meestal het onderzoek, toetsen aan wetten en komen met voorstellen of stellen het college voor om iets af te wijzen. Best veel macht toegedicht aan deze ambtenaren waarbij we maar hopen dat deze 'macht' voor iedereen ten goede uitpakt. Als ambtenaren informatie achterhouden of het anders doen voorkomen nemen college van burgemeester en wethouders en ook de gemeenteraad soms beslissingen die eigenlijk niet zo hadden gemoeten. Wij als initiatiefgroep wijzen zowel het college als de raad op hun taak om voortdurend op te letten.
De commissie bestemmingsplannen vergadert met enige regelmaat in de Schoorlse Blinkerd. Het motto van de Blinkerd is: 'De Blinkerd - daar gebeurt wat!' De Blinkerd is na een grote verbouwing in 2014 een prachtig multifunctioneel gebouw geworden waar mensen elkaar ontmoeten en waar het bruist van de activiteiten: er worden cursussen georganiseerd, er wordt gesport in de sporthal, vergaderingen zijn mogelijk. Kijk eens rond op onze website of kom een keer op bezoek. Wees welkom!
Kijk, daar gebeurt wat. Cursussen, vergaderingen, catering, theater en sport. Kijk eens op de website van De Blinkerd. Daar is een groot deel van de week leven in de brouwerij. Daar kan iemand een boterham verdienen. Kijken de commissieleden weleens om zich heen ? Over de door de initiatiefgroep aangegeven plaats voor de nieuwe sporthal moet nog veel nagedacht worden voor wat betreft inpassing in de natuur en het uitruilen van bouwgrond en natuurgronden. In ieder geval kun je hier De Wal integreren en hopelijk nog een aantal andere functionaliteiten. Daar ligt een uitdaging voor politiek en burgers. Samen.
Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is het zorgen voor voldoende woningen voor alle inwoners. Bovendien moeten er verschillende soorten woningen zijn. Er moeten woningen zijn voor gezinnen, bejaarden en alleenstaanden, er moeten dure en goedkope woningen zijn, grote en kleine. Laten we vooral niet vergeten dat de verplaatsing van de Sporthal naar de andere locatie ook ruimte biedt om op de achterblijvende locatie meer woningbouw te plegen. Uitgaande van een neutrale balans voor de natuur, blijft er ruimte over om sociale, toewijsbare woningen voor starters te bouwen. Of dat kan? Dat weten we niet, daar is onderzoek voor nodig. Grof gezegd zou je enkele tientallen kleine gestapelde woningen kunnen bouwen. Voor starters, die ook in Egmond aan Zee moeilijk op de woningmarkt kunnen komen. Kijk bijvoorbeeld naar al het gedoe rond de zomerhuizen. Ook hier geldt: kijk er naar samen met de belanghebbenden.
We constateren wel dat alle politieke partijen graag extra woningen willen bouwen, terwijl de ruimte schaars is. Hier ligt ruimte…..!!! Meer woningen betekent ook extra inkomsten en laten we zeker niet over het hoofd zien dat er géén kosten gemaakt hoeft te worden om een tijdelijke horeca te creëren in de huidige sporthal. Zoals jullie zien zo maar wat punten aan de andere kant van de balans. Oftewel als er gekeken zou worden volgens de SWOT methode kom je toch een degelijker besluit De SWOT-analyse wordt niet voor niets als basis gebruikt om de marketingstrategie zo duidelijk mogelijk in een ondernemingsplan te verwoorden. een veelgebruikte tool voor het maken van een interne en externe analyse van zowel sterke als zwakke punten. Dit is dan de basis waarmee je duidelijk kan vaststellen of nieuwe voortschrijdende inzichten zoals die door ons voorgesteld, voldoende potentie heeft.
Nog even de leden van het CPO woningen project. Ook zij dringen herhaaldelijk aan om vooral samen in overleg te gaan en worden zo langzamerhand ook meer ontevreden. Als bijlage heb ik hun brief die is gebruikt tijdens het inspreken en abrupt werd afgebroken vanwege tijdsoverschrijding ,toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad.
Beste Peter van Huissteden, Marcel Halff, Jan Snijder, Klaas Valkering, Ron Karels en andere betrokken politici, zoek naar de beste oplossing voor een sporthal die weer 30 tot 40 jaar dient te functioneren. Laat de scoringsdrift over aan de sportverenigingen. Bedenk dat het meer stemmen oplevert om iets goeds te doen, dan iets snel te doen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Initiatiefgroep Sporthal,
Dieter Broek

Artikel geplaatst op maandag 05 maart 2018 - 11:46


Egmond
Nieuwe voertuigen voor brandweer BERGEN - De drie brandweerposten Egmond aan Zee, Schoorl en Bergen hebben in het voorjaar elk een nieuwe terreinwagen in gebruik genomen. De wagens zijn uitermate geschikt om te rijden in strand-, duin- en bosgebieden. Het gaat om de zogeheten VW Amarok 4x4 verkenningsvoertuig. Burgemeester Hafkamp en de plv. teamcommandant... Adelbertusviering EGMOND BINNEN - Eén van de jaarlijkse hoogtepunten op de Adelbertusakker is de viering van het Adelbertusfeest. Zondag 1 juli zal het weer een drukte van belang zijn op de Adelbertusakker. Vanuit de Egmonden, maar ook van ver daar buiten, komen de vereerders van Adelbert om zijn jaarlijkse feest te... ConcertaanZee met DirkJan Ranzijn EGMOND AAN ZEE - De muzikale gast van ConcertaanZee op vrijdag 29 juni: DirkJan Ranzijn die met zijn Böhm Synfonia instrument zeer mooie muziek laat horen. DirkJan is niet vaak in Nederland. Hij treedt namelijk meer dan 150 keer per jaar op in Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken. Hij heeft... Sneeuwwitje in Derps dialect
EGMOND AAN ZEE - Radio 80, de lokale zender van de gemeente Bergen, herhaalt zondagmorgen het sprookje Sneeuwwitje, vertolkt in de taal van Egmond aan Zee (Derps dialect). De in 2001 overleden Egmonder en columnist Jaap Eeltink liet Sneeuwwitje in zijn verhaal wonen in Egmond aan Zee. Evert Visser bracht...
Nachtvlinders kijken in Schoorl SCHOORL - Tijdens de langste dagen van het jaar, van 22 tot en met 24 juni, kunnen belangstellenden na dag- en avondbezigheden ook nog naar nachtvlinders kijken. Dan is namelijk de veertiende Nationale Nachtvlindernacht. Verspreid over het hele land worden nachtvlinderactiviteiten gehouden. In onze regio in het Buitencentrum Schoorlse Duinen... Fietsenaanzee EGMOND AAN ZEE - Iedere eerste donderdag van de maand wordt er vanuit Postaanzee een fietstocht georganiseerd van circa 25 kilometer. Maar speciaal voor de langste dag op 21 juni is er nu een lange tocht georganiseerd. Onze vrijwilliger Reijnoud de Haan heeft een mooie fietstocht van circa 55 kilometer... Afsluitfeest schietvereniging Prins Hendrik EGMOND AAN ZEE - De afsluiting van het seizoen 20017/2018 en de prijsuitreiking van de schietvereniging Prins Hendrik afgelopen zaterdag begon in restaurant Natuurlijk met een gezellig partijtje Midgetgolf, we bleken veel talent te hebben, alleen het balletje uit de hole halen was voor velen van ons bar ingewikkeld voor... Gele vlag: gevaarlijk om te zwemmen Druk bezochte open dag Woonboerderij De Klompenhoeve EGMOND AAN DEN HOEF - De open dag van Woonboerderij De Klompenhoeve van afgelopen zaterdag werd druk bezocht. Honderden belangstellenden, jong en oud, keken hun ogen uit wat er allemaal plaatsvindt op de woonboerderij. Vooral de geitjes en de lammetjes waren bij de jongens en meisjes erg populair. De veestapel... Zomermarkt bij Prins Hendrik in Egmond aan Zee
Zomermarkt met ruim 100 kramen, foodtrucks, muziek en kinderattracties
EGMOND AAN ZEE - De zomer met de heerlijke zon is begonnen! Op zondag 24 juni zal er dan ook weer een Zomermarkt plaatsvinden bij de Zorgcirkellocatie Prins Hendrik in Egmond aan Zee waar bezoekers op zoek kunnen gaan naar leuke cadeautjes of wat leuks voor jezelf! De kinderen kunnen...
Zomermarkt EGMOND AAN ZEE - Een zomermarkt met honderd kramen, foodtrucks, muziek en kinderattracties vnidt plaats op zondag 24 juni van 11.00 tot 17.00 uur bij de Zorgcirkellocatie Prins Hendrik in Egmond aan Zee. De kinderen kunnen ondertussen lekker zwieren in de zweefmolen. Inmiddels is deze zomermarkt een traditie geworden. Door... Spectaculaire actie op zee Gift aan museum van Egmond EGMOND AAN ZEE - Op de visserijdag, afgelopen zondag, werd het Museum van Egmond aangenaam verrast door een mede standhouder, namelijk kunstschilder Simon van Duin uit Limmen. Hij gaf een zelfgemaakt schilderij van de bomschuit 'vrouwe Gerretje' EG9 spontaan aan het Museum van Egmond. Burgemeester Hetty Hafkamp legt donderdag eerste steen
Opening boothuis tot Maritiem Centrum Egmond op 10 november
EGMOND AAN ZEE - In het kader van de verbouw en uitbreiding van het boothuis tot Maritiem Centrum Egmond (huisvesting KNRM, ERB en De Pinck) wordt komende donderdag 21 juni, de eerste steen gelegd door mevrouw Hetty Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen. Verder zijn vertegenwoordigd de vrijwilligers van de...
Demonstratie van de KNRM Meeuwen Komische act op de Visserijdag Ingezonden EGMOND AAN ZEE - Reactie op ingezonden brief van vorige week van de heer Wullems namens Geen ballen maar bollen. De heer Wullems laat waarschijnlijk, met opzet, een aantal zaken achterwege of verdraaid deze omdat het hem niet uitkomt om volledig te zijn, kennelijk om de publieke opinie een bepaalde... Lezing over Dwangburchten EGMOND AAN DEN HOEF - In Huys Egmont te Egmond aan den Hoef vindt op vrijdag 29 juni een lezing plaats over de middeleeuwse dwangburchten van West-Friesland en Alkmaar. Vanaf het begin van de 12de eeuw maakten de graven van Holland aanspraak op het gebied West-Friesland. De West-Friezen op hun... Egmond-Binnen gaat op z'n Kop EGMOND-BINNEN - Voor de 44ste keer zal Egmond-Binnen compleet op z'n Kop staan. Op 17, 18 en 19 augustus is het zover. Ook dit jaar weer met de grijze markt, kerkmis op de Adelbertusakker en gezellig samen eten op zaterdag avond. Naast deze activiteiten hebben we ook weer zes AONix... Hommels op de Lavendel Sjef Kenniphaas: ''Hommels op de Lavendel, daar word ik blij van.'' Muziek en Poëzie op ’t Slot EGMOND AAN DEN HOEF - Op de Slotfundamenten in Egmond aan den Hoef kunnen zaterdag 30 juni belangstellenden, vanaf 15.00 uur, terecht voor een gezellige middag vol muziek en poëzie. Vorig jaar werd in het kader van het Lamoraaljaar een gedichtenwedstrijd over de onfortuinlijke graaf uitgeschreven. Tijdens Muziek & Poëzie... Inschrijven voor Hogedijk Open kan nog EGMOND AAN ZEE - De voorjaarscompetitie zit er op. Het is weer tijd voor andere grote sportevenementen zoals de Tour, het WK voetbal, Wimbledon en natuurlijk het Hogedijk Open. Dit toernooi wat al meer dan 30 jaar op de kalender staat wordt dit jaar gespeeld van 7 tot en met... Het brinkje in Egmond-Binnen ligt
gereed om bezoekers te ontvangen
EGMOND-BINNEN - In betrekkelijk korte tijd is in een perfecte samenwerking tussen vrijwilligers en gemeenteambtenaren een aanlokkelijk pleintje ontstaan. Vrijwilligers Cor Tervoort, Gerard Levering, George Liefting, Fred Houtenbos, Frits Sentveld en Hans van Denzen hebben een door Charles Tervoort ontworpen bank gebouwd. In het midden van de monumentale bank neemt...
Ingezonden
Reactie op de ingezonden brief van Cyril Wullems
EGMOND AAN ZEE - Geachte heer Wullems, het moet mij toch van het hart om hier een keer een paar opmerkingen bij uw verhaal te plaatsen, aangezien ik toch bemerk dat hier iets niet helemaal klopt en gezien de nogal frequente herhaling van uw standpunt: 1. U haalt in het...
Uitslagen PV De Toekomst EGMOND-BINNEN - Deze week is de vierde midfondvlucht vanuit Sezanne vervlogen. De eerste prijs werd gewonnen door Arie Tromp. Zijn duif overbrugde 438 km in vijf uur een gemiddelde snelheid 88 km/uur.Werd daarmee twaalfde in het rayon tegen 921 duiven. Comb.Apeldoorn scoorde tweede in de vereniging Piet Sentveld derde. De...