Rodi

Even een blik werpen op 2017
Het college heeft vertrouwen in de toekomst

Het college van Burgemeester en Wethouders: Burgemeester Rob Meerhof, wethouders Tine Schaafsma, Siefko Julius en Joop Klinkhamer en Gemeentesecretaris Annelies van den Assem. (Foto: JWvD)

OOSTZAAN - Het gebeurt zelden, het volledige college samen aan tafel voor een redacteur. Maar in Oostzaan lukt dat. De rode draad van het hele interview was duidelijk, Samen en samenwerken. Dat is en blijft het ultieme streven. Of dat nu bestuurlijk, lokaal, regionaal of landelijk is. Voor de vijf leden aan deze tafel geldt dat Oostzaan het absolute uitgangspunt is, als het goed gaat met het dorp en haar bewoners, dan gaat het over het algemeen goed.


Siefko Julius blikt terug op 2017 en vindt als kenmerk het goede financiële perspectief. Met name noemt hij de investering in Overgemeenten, die nu reeds, maar zeker op de langere termijn haar vruchten zal afwerpen. Het perspectief ziet er goed uit en Julius is zeer te spreken over het college en de raad. Het feit dat Sociale Zaken terug is in Oostzaan werpt ook haar vruchten af, dossiers hebben ondertussen een gezicht en er kan op maat gewerkt worden. Door deze herkenning is gerichte actie mogelijk en krijgt daardoor een humaan gezicht. Ook tevreden kijkt Julius terug op de nieuwbouw van de Noorderschool en de uitbreiding die er aan komt alsook het perspectief van eventuele nieuwbouw van de Rietkraag, al moet dat nog wel nader onderzocht worden. Joop Klinkhamer haakt in en roemt de nieuwe directrice van de Kweekvijver. De samenwerking met de Kweekvijver was al uitstekend, maar is in ieder geval gecontinueerd. Joop helpt soms mee het schoolplein zwerfvuilvrij te maken en ziet dat de leerlingen dat met overgave doen. 2017 stond voor Klinkhamer in het teken van duurzaamheid. Duurzaamheid is een bewustwordingsproces. Woningen moeten geïsoleerd worden en er moet afscheid genomen worden van niet vervangbare energiebronnen, denk hierbij aan gas. 70% van het energieverbruik in Oostzaan is voor particulieren en dat zou op termijn best een tandje lager kunnen. Woningen lekken energie, dat bleek toen er infra-roodfoto's werden genomen in Oostzaan. Een groot gedeelte van de huishoudens lekt energie. Niet alleen bij de eigenaren van particuliere woningen, maar ook bij de huurders van de WOV. De gemeente is dan ook in gesprek met deze woningbouwvereniging om te komen tot een duurzaamheidsonderzoek. Oostzaan geeft het voorbeeld en heeft zonnepanelen geplaatst op de oude Greep en op de Gemeentewerf. Op de locatie Voet wordt in de toekomst gasloos en energiezuinig gebouwd. Op het gebied van veiligheid op het lint is als eerste de Kerkbuurt aangepast en dat haalde de internationale pers. Voor 2018 staat het Zuideinde op de lijst en daarna zal ook de kerkstraat aangepast worden.

Samen!

Voor Tine Schaafsma stond het als een paal boven water toen ze aantrad. Ze had drie thema's waar ze voor ging strijden: Transparantie, Verantwoordelijkheid en Samen. Wat haar betreft is dat goed gelukt. Het samenwerken op alle fronten lijkt te zijn geslaagd en daarbij refereert ze vooral aan de inzet van de vele vrijwilligers. Mede daardoor is er ondertussen een Inloop in Evean Lishof voor de eenzamen in Oostzaan. Ook het AED-project is goed van de grond gekomen. Er is veel bereikt, vooral door de brede samenwerking. In de sport is er het project vitaal ouder worden en ook het toerisme staat ondertussen op de kaart, al moet daar nog wel het een en ander gebeuren. Maar het is fijn dat de wethouder kan regiseren en dat de kracht dan komt uit de gemeenschap en het dorp. Een andere opdracht voor Tine was de verkoop van de Oostzaanse grond. En ook dat is gelukt en daar is ze best trots op. Wat ze heel erg graag wil en wat op haar prioriteitenlijstje staat is de Sporthal. Schaafsma zal er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om dat in goede banen te leiden. En het wordt tijd om alle draadjes af te hechten. Het einde van deze termijn is in zicht en over een volgende termijn houdt ze wijselijk haar mond.
Terugblik

Rob Meerhof kijkt terug op de drie jaar dat hij nu burgemeester is. Toen hij aantrad was het duidelijk dat er pittig bezuinigd moest worden. Het werd een tijd van zuinig en sober. En in Oostzaan zit het dorp als het ware om je heen, het college is direct benaderbaar en die benadering gebeurt ook. Met vreugde kan Meerhof vaststellen dat de veiligheidsportefeuille op poten staat. Hij is blij dat de BOA terug is in Oostzaan. De jeugdzorgketen is sluitend en er is goed zicht op jongeren die uit de boot dreigen te vallen. Er is een persoonsgerichte aanpak door het Jeugd- en Sociaalteam. De zaken worden op een positieve manier aangepakt. En door het zicht op bepaalde situaties kan er ook ingespeeld worden en heeft het een dorps karakter. Men kent elkaar. De gemeente heeft de afgelopen tijd een vertaalslag gemaakt. Door de korte lijnen was dat mogelijk. En nu is de ambitie om de voordelen van een kleine schaal prominent te maken. Verder stelt Meerhof vast dat er veel kwaliteit zit in de ambtelijke organisatie, dat de dienstverlening aan de burger goed is en dat de investeringen in de organisatie nu al vruchten afwerpen. Nu is het nog zaak om een kwaliteitsslag naar het bestuur te maken. De kosten lijken hoog, maar uiteindelijk zal iedereen daar de positieve kanten van ervaren. Annelies van den Assem kijkt als gemeentesecretaris naar Oostzaan als het dorp dat altijd vriendelijk en gezellig is. Men helpt elkaar en staat voor elkaar klaar. Daar is het woord weer; Samen! Als gemeentesecretaris heeft ze veel bereikt in de voorbereiding naar de besluitvorming wat positief uitpakt voor zowel de raad als de organisatie. Het is een kwestie van samen het spel spelen. Al is dat soms moeilijk, maar niets is onmogelijk. Ook de communicatie is al verbeterd, maar een kleine organisatie heeft te maken met veel complexiteit terwijl er een grote flexibiliteit wordt verwacht. Die vertaalslag ligt soms moeilijk, maar ook dat komt op termijn goed. Verder wil Annelies een compliment geven aan het college, de raad en de organisatie. Het is niet altijd even makkelijk, maar iedereen gaat er voor en dat is goed om te zien.

Artikel geplaatst op dinsdag 26 december 2017 - 12:58


Oostzaan
Alzheimer Nederland zoekt collectanten OOSTZAAN - Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland - en ook in Oostzaan - met de gevolgen van dementie. Als partner, familie of als vrienden. Door de vergrijzing neemt het aantal de komende jaren snel toe, waardoor één op de vijf mensen door deze ziekte worden getroffen.... De uitvaart, een kwestie van inleven
Dodelijk saai, vergeet het maar
Column Evelien LeguitOp Texel begravenDe geur van ziekte en het bestrijden daarvan komt me tegemoet wanneer de schuifdeuren van het verpleeghuis opengaan. In de hal kijk ik rond, een vrouw staat op en komt met uitgestoken hand naar me toe. Ze is een jaar of vijftig, kort blond haar om...
Bericht van de gemeente OOSTZAAN - De gemeente Oostzaan reageert graag even kort op de reacties op de sociale media over de start van de verkoop van woningen door Kalliste (Wonen aan het Twiske fase 3) op 12 juli. De gemeenteraad heeft Kalliste op 1 mei 2017 heldere kaders meegegeven waaraan dit bouwproject moet... Oostzaanse Raad na extra vergadering met reces OOSTZAAN - Afgelopen maandag was er een laatste, ingelaste Raadsvergadering. In deze vergadering stemde de raad unaniem voor extra financiële ondersteuning voor de Sporthal Oostzaan. Een bijstand voor de periode van vijf jaar van 19.000 euro, die alleen indien nodig en na overlegging van de jaarrekening en een passende begroting... Fantastisch weer voor bootjestocht BVN OOSTZAAN - Het is de droom van elke organisatie die een buitenactiviteit organiseert, mooi weer. En soms is het dan zo fantastisch, dan kan de dag al niet meer stuk in de vroege morgen tijdens het opbouwen. Buurtvereniging Noord had geen betere datum kunnen kiezen voor hun bootjestocht, dan afgelopen... Verkeersmaatregelen Welcome to the Future OOSTZAAN - Het Welcome to the Future festival vindt zaterdag 21 juli plaats van 12.00 tot 00.00 uur in Het Twiske. De gemeente Oostzaan heeft samen met de organisator ID&T een verkeersplan gemaakt zodat de verkeersafwikkeling goed verloopt. Helaas is er iets misgegaan waardoor er borden in het dorp zijn... Het is droog REGIO - Het zal iedereen opvallen, de droogte door het mooie weer slaat toe. Grasvelden die geel worden van de droogte, planten die het spontaan begeven en de behoefte aan afkoeling neemt hand over hand toe. Maar ook water is niet onbeperkt. Dat lijkt wel zo, maar in tijden van... Twiskehaven heeft AED OOSTZAAN - De Twiske Haven in Oostzaan is vanaf vandaag een Automatische Externe Defibrillator (AED) en een zuurstofkoffer rijker. Om de veiligheid van de sportduikers in het Twiske, maar ook de bezoekers van het Twiske, bij een noodgeval te kunnen helpen, hebben de duikscholen Potti Diving uit Zaandam en Down... Ook na 20 jaar nog steeds vrolijke SOK(ken)
Verrassende diversiteit op de jubileumtentoonstelling
OOSTZAAN - Twintig jaar geleden wilde Tine Pauwels graag exposeren in Zaandam. Ze kreeg echter de deksel op haar neus. Oostzaners waren niet gewenst bij exposities in het Zaanse. Het was een enorme teleurstelling voor Tine, maar ze is nou niet direct het type dat bij de pakken neer gaat...
Kom lekker luisteren naar Claes Compaen OOSTZAAN - Het belooft dinsdag een mooie avond te worden in al zijn vormen en varianten. Tijd dus om de muziek van Claes Compaen met koor voor te stellen aan alle Oostzaners en overige belangstellenden. Dat gaat gebeuren op dinsdagavond 17 juli om ongeveer 21.00 uur op het terras van... Koffie-inloop OOSTZAAN - Het is warm in het dorp, de droogte is goed te zien op diverse plaatsen. Maar het blijft altijd tijd voor een vers bakkie koffie. Waar zou de Nederlander zonder dit fenomeen zijn. Pakken koffie gaan mee op vakantie, naar de camping en ook tijdens de meest hete... Mantelzorgcompliment 2018 voor mantelzorgers in Oostzaan OOSTZAAN - Net als voorgaande jaren is het weer mogelijk om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor de mantelzorger. Een mantelzorger is iemand die langdurig zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn belangrijk! Voor het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in Oostzaan en... Viaduct moet doorstroming Thorbeckeweg verbeteren REGIO - Een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek moet de verkeersproblemen op de Thorbeckeweg in Zaandam Zuid oplossen. Deze variant heeft volgens de gemeenten Zaanstad en Oostzaan, Provincie en Vervoersregio de meeste kans van slagen om de verwachte verkeersdrukte in de toekomst aan te pakken. De Thorbeckeweg is een belangrijke... 'Lekker in je Life', een nieuwe cursus in Oostzaan OOSTZAAN - Centrum Jong biedt een nieuwe cursus aan in Oostzaan. In september start - bij genoeg inschrijvingen - het programma 'Lekker in je Life'. De cursus is bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar waarvan de ouders hun kind willen helpen met een gezonde leefstijl. Het vinden... Ut sal mijn un sorg sijn
Zorgen moet je niet maken maar doen
Column Diana de BoerOver zorgmijders en burn-outsIneens was daar, lang geleden al, de dag dat ik niet meer kon. Inmiddels ligt die tijd achter me, maar dit is wat voorviel, want hoeveel cliënten verloor ik al in de tijd dat ik voor deze organisatie werk? Ik durfde niet te tellen....
Zomers voorproefje van Claes Compaen, de musical OOSTZAAN - Nadat de trossen werden losgegooid in mei, vaart Claes Compaen relaxed richting de woelige baren. In een paar weken tijd hebben de bemanning en het Oostzaanse volk de nodige noten gekraakt. De muziek van Frank Geisink klonk al prachtig, maar nu kwam het echt tot leven. Tijd dus... Bootjestocht komt er weer aan OOSTZAAN - En daar is hij weer, de jaarlijkse bootjestocht van buurtvereniging Noord. Deze keer zondag 15 juli. De puzzelvaartocht start om 13.00 uur vanaf dezelfde plaats als vorig jaar, het veldje gelegen aan/achter Irisstraat/Anemoonstraat. Deelname is vrij voor iedereen, wel is het kopen van een inschrijfformulier verplicht. Onderweg de... Afsluiting brug Roemersloot voor vaarverkeer OOSTZAAN - Onlangs is geconstateerd dat er beton is losgekomen uit een voeg onder de brug over de Roemersloot (Noordeinde-Kerkbuurt). Het afgebroken stuk beton hangt deels uit de voeg midden onder de brug. De constructie en de draagkracht van de brug zijn niet in het geding, dus voor het wegverkeer... Zestig jaar pure liefde OOSTZAAN - Stralend zaten ze erbij, het echtpaar Walda, toen burgemeester Meerhof aanbelde. Ze leerden elkaar kennen bij het dansen in de Brakke Grond, hij uit het mooie Limburg en zij uit Amsterdam Noord. 4 juli 1958 besloten ze elkaar het ja-woord te geven en van die zestig jaar samen,... Zonovergoten zomerconcert OOSTZAAN - Het zomerconcert van Excelsior was deze keer zonovergoten en trok een massa luisteraars. Geheel volgens plan opende voorzitter Ruben Hottentot het concert om stipt half drie. Op dat moment was het hele plein, inclusief de terrassen, zoals dat heet tot de nok gevuld. De slagwerksectie beet het spits... Samen staan ze zij aan zij
De gezichten van de Oostzaanse wijkagenten
OOSTZAAN - Ze zijn nogal in het nieuws de laatste tijd, de politie. Gisteren nog hielden ze een landelijke actiedag en vorige week werd een nieuwe wapenstok geïntroduceerd. Menno Sloots en Nick Horvers zijn de mannen van stavast die de grenzen van het dorp bewaken, de zogenoemde wijkagenten. En het...
Reisdocumenten OOSTZAAN - Met de zomervakantie voor de deur is het ook weer tijd dat iedereen het reisdocument op geldigheid te checkt. Nog even een paspoort of ID kaart aanvragen voor de vakantie? Maak tijdig een afspraak via de website. Na het aanvragen ligt het reisdocument vijf werkdagen later klaar om... Bijenhotel voor Schooltuinen REGIO - De kinderen van de Schooltuinen in het Darwinpark krijgen een viersterrenhotel. Dinsdag 10 juli schenkt raadslid Judit Raa een bijenhotel namens de fractie en werkgroep Partij voor de Dieren. Hiermee wil de PvdD het werk van de Schooltuinen ondersteunen en de bijen een handje helpen. De werkgroep PvdD... OFC start volgende week met training OOSTZAAN - De zondagselectie van OFC start maandag 16 juli met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd is op zaterdag 21 juli tegen IJsselmeervogels. Een week later wordt er uit opnieuw geoefend en dat is dan tegen het sterke Ter Leede. Daarna zijn er begin augustus nog... Leerlingen Muziekvereniging Crescendo stromen door naar orkest OOSTZAAN - Voor een aantal leerlingen van Christelijke Muziekvereniging Crescendo uit Oostzaan was het zaterdag 7 juli een belangrijke dag. Het was de dag van de HAFABRA-praktijkexamens. Het ging hier om een groepje leerlingen dat twee jaar geleden via het opgezette scholenproject geïnteresseerd is geraakt in de fanfaremuziek en toen... Oostzaanse schrijft boek over overwinteren in Spanje OOSTZAAN - Voor wie graag iets meer van Spanje wil weten dan zon, zee, zand, heeft de Oostzaanse Barbara van Wijk een nieuw boek op de markt gebracht. De titel is 'Spanje, een Liefde'. Met dit boek wordt het echte Spaanse leven onder de loep genomen. Wat is daar te...