Rodi

Collegeprogramma vol ambitie en daadkracht
40 bladzijden met het 'To Do-lijstje'

College van B&W. (Foto's: Gemeente Oostzaan)


OOSTZAAN - Precies op tijd zitten ze daar, achter een schaal handbelegde broodjes, meteen na de collegevergadering. Ik mag aanschuiven, want ze willen graag hun eigen visie op het collegeprogramma ventileren. Een programma dat bol staat van ambitie, maar dat is niet vreemd. Het college heeft er duidelijk zin in en dit college wil ook ten voeten uit iedereen betrekken bij de uitvoer van het programma. Vier mens sterk, het is een speciaal gebeuren, wanneer treft men een compleet college. Vandaag dus...

door Jack Woestenberg-van Dalen
Niels Bonenkamp bijt het spits af, hij heeft een vervolgafspraak bij Radio 9 om het collegeprogramma uit te leggen. Niels is verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, Onderwijs, Werkgelegenheid en inkomen én Gezondheid. Hij is een blij mens. "In het Sociaal Domein gaat veel heel erg goed, en die opbouw is te zien sinds 2015. Iedereen in Oostzaan moet mee kunnen doen. We moeten het doen met beperkte middelen en budgetten en dat zorgt soms voor extra druk. Maar het streven is om de inkoop van zorg regionaal te regelen. Daarnaast wordt gestreefd naar preventieve inzet, dat moet zoden aan de dijk zetten. Mensen met een afstand kunnen participatieprojecten volgen en de entree naar zorg moet beter én duidelijker. Het streven is om daar één centraal punt voor in te richten, een laagdrempelig herkenbaar punt." Financieel blijven zijn portefeuilles een uitdaging, maar dat geeft hem alleen maar meer energie. En die energie zal hij nodig hebben, want bij de laatste hap van zijn broodje veert hij overheid om in gezwinde spoed naar de radiostudio te gaan, ook hier lijkt de energie tomeloos.


Burgemeester
Rob Meerhof is de enige gezel in het college die niet afhankelijk is van politieke verkiezingen. Hij wordt voor vijf jaar benoemd door de kroon en dus heeft de burgervader in zijn tijd minimaal twee colleges. In de portefeuille van Rob zitten Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Klantgerichte dienstverlening én Informatieveiligheid en ICT. Zijn absolute streven is het adequaat besturen door een goede organisatie. Organisatie hier betreft twee doelstellingen, enerzijds een goede organisatie als in goede ambtenaren op de juiste plaats én een goede organisatie als in 'het organiseren van'. Prioriteit in de dienstverlening blijft de telefonische bereikbaarheid. Maar daar zit hem niet alleen de crux, op alle fronten moet de bereikbaarheid altijd optimaal zijn en derhalve moet de dienstverlening nog verder verbeteren. Tevreden is hij nog niet, maar er zit grote progressie in de organisatie, het ziekteverzuim is drastisch verlaagd en dat komt ondermeer door de verbeterde werksfeer en de adequate aansturing op managementniveau. Meerhof streeft ook naar directe verbindingen waar het preventieve jeugdhulp betreft. De aanpak van jonge criminelen heeft zijn aandacht, maar het streven blijft een positieve insteek naar alle jeugdhulp. Men mag elkaar best aanspreken op falen, maar dan moet er wel gezocht worden naar een structurele oplossing. De inzet van BOA's blijkt een goede insteek, echter moet het streven wel zijn de BOA vaker en langer in te zetten. De 12 uur die er nu voor staan per week zijn onvoldoende om tot verwachte resultaten te komen. Het vuurwerkprobleem, zoals dat nu de kop op steekt is ook een doorn in het oog van de burgemeester. Er wordt dan ook ingezet op ferme handhaving en zware straffen. En met de hulp van politie, BOA en de burger zou dat zijn vruchten moeten afwerpen.
Huishouding op orde

Aan het woord is Rob Monen, verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Cultuur, de KunstGreep (hij belooft in komende uitingen de KunstGreep te schrijven zoals dat ooit is bedacht) Dierenwelzijn, Het Twiske en het Oostzanerveld én de Economische werkgelegenheid en bedrijvigheid. Het Oostzanerveld heeft zijn prioriteit wat betreft het cultuur historisch erfgoed. We hebben in Oostzaan te maken met daalveen en daardoor ontstaat er CO2-uitstoot, wat zorgt voor een milieuprobleem. Er moet worden gezocht naar een goed waterpeilbeheer, maar vernatting is geen optie, omdat dan de boeren hun grond verliezen. Een plan is in de maak en zal rond 2019 worden besproken tijdens een presentatie. In het Twiske worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals festivals. Deze festivals zullen, wat Oostzaan betreft, nooit meer dan vijf dagen in beslag nemen en dienen te worden georganiseerd buiten het broedseizoen. Naast het belang van de natuur, staat hier het belang van de inwoners bovenaan. Het Sociaal Domein is op dit moment financieel goed beheersbaar, maar wordt door de wethouder kritisch gevolgd. De meerjarenraming is positief en zorgt voor een goede opbouw van de algemene reserve. In de cultuur wordt veel geïnvesteerd, maar nieuwe activiteiten worden gestimuleerd en middels budget wordt de kans geboden deze te ontwikkelen. Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, maar we spreken af dat er nog wel een keer een moment komt om zaken te ventileren.

Dames eerst mislukt

Als laatste neemt Rosemarijn Dral het woord. Haar portefeuilles zijn al bijna genoeg voor een bladvullend artikel. Ruimtelijke ordening, Leefomgeving, Mobilitiet, Sport, Toerisme, Milieu, Buurt- en wijkgericht werken, Hoogspanningsproblematiek en de Bedrijventerreinen. Prioriteit bij Rosemarijn is duurzaam bouwen voor jong en oud. Dit zou moeten lukken omdat het contact met de WOV buitengewoon goed is. De geringe bouwkavels die er nu nog zijn zouden gebruikt moeten worden voor sociale huurwoningen. Ook het bouwen op vaders erf is een toekomstplan. De leefomgeving verdient meer groen en in de corridorstudie is het zaak om te blijven aanhaken. De consequenties moeten in kaart worden gebracht. Sport is een prioriteit en derhalve is deze portefeuille duurzaam. Het sportpark verdient veel aandacht, en alleen samen kan men elkaar versterken. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd, wijkgericht werken is een prioriteit en de mobiliteit van Oostzaan staat enorm hoog op de agenda. In 2019 wordt het Zuideinde een 30-kilometerzone, worden de trottoirs verbreed en komen er camera's tegen sluipverkeer.

Artikel geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018 - 12:45

Foto'sOostzaan
Borrelmiddag in Lishof OOSTZAAN - Bij Evean Lishof in Oostzaan wordt zondag 27 januari weer een borrelmiddag gehouden. Deze keer komt Duo de Lady’s optreden met het programma 'Het Songfestival!' De middag begint om 14.15 uur in het restaurant van Evean Lishof. Zangduo de Lady's bestaat uit twee enthousiaste dames die jarenlange zangervaring... Inzameling voor Voedselbank OOSTZAAN - De Grote Kerk in Oostzaan is elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Voor een moment van stilte of het aansteken van een kaarsje. Tenzij er een uitvaart is op dit tijdstip. Op deze vrijdagochtenden kunnen ook houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Amsterdam worden ingeleverd. Dit kan... Goed begin voor OKV OOSTZAAN - De eerste wedstrijd voor OKV in 2019 was in de eigen hal tegen Oosterkwartier. Beide teams hadden 1 punt en waren dus beiden gebrand op een overwinning. Na de aftastende aanvallen was het Denise met een heel plat schot die de score opende. OKV had op een voorgaande... Claes Compaen bezoekt Nieuwjaarsreceptie in Oostzaan OOSTZAAN - De Nieuwjaarsreceptie in Oostzaan werd afgelopen week gehouden in het Atrium van de Kunstgreep. De bezoekers werden bij de ingang welkom geheten met een drankje, wensten elkaar gelukkig Nieuwjaar en zo vulde het Atrium zich. Bel Canto nestelde zich vervolgens zich op de balustrade van de eerste verdieping...

Studenten zetten eigen onderneming op

OOSTZAAN - Orily de Joode uit Oostzaan, Denise Brakenhoff uit Castricum, Bastiaan Brouwer uit Heiloo en Budch Wagenaar uit Breezand studeren Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Alkmaar. Voor hun studie hebben zij een eigen onderneming opgezet. Met CyClean hebben zij een innovatieve borstel op de markt gebracht, waarmee...
Kienen en klaverjassen OOSTZAAN - Bij de Oostzaanse korfbalvereniging (OKV) wordt donderdag 17 januari weer een kienavond gehouden. Vrijdag 18 januari is er klaverjassen bij OKV. Beide avonden beginnen om 20.00 uur, de kantine is om 19.00 uur open. OKV, Twiskeweg 101 in Oostzaan. OFC krijgt te weinig OOSTZAAN - OFC is uit tegen middenmoter Hercules niet verder gekomen dan 2-2. Het team van trainer Eric Heerings verzuimde om tal van kansen te verzilveren. De achterstand op de top drie van de Derde Divisie werd daardoor niet kleiner. In de eerste helft had OFC moeite om in de... Aanvraag ontheffing Kerkstraat en De Haal van start OOSTZAAN - Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan sinds maandag 7 januari een ontheffing aanvragen om tijdens de spits met de auto via de Kerkstraat en De Haal Oostzaan in en uit te rijden. Op de Kerkstraat en De Haal geldt vanaf 4 maart 2019 een inrijverbod. Hiermee wil... Daniël Esser Kwintet in de Grote Kerk OOSTZAAN - De oud-cellist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO) komt - zaterdag 9 februari samen met zijn vrienden, op het derde jubileumconcert van KIOZK, naar de Grote Kerk van Oostzaan. 21 januari bestaat KIOZK 25 jaar. Om dit te vieren heeft KIOZK voor het seizoen 2018/2019 musici uitgenodigd, die... Claes Compaen presenteert nieuw volkslied voor Oostzaan OOSTZAAN - Bij binnenkomst op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan klonk er door het Atrium een muzikaal nummer genaamd De Hollandsche Tuijn'. Het werd gezongen door de musicalafdeling van Bel Canto en verhaalt over een herberg van de familie Compaen, die ooit op de plek stond waar nu de... Colleges nemen afstand van Nashville-verklaring OOSTZAAN/LANDSMEER - Zowel het college van B&W van de gemeente Oostzaan als die van de gemeente Landsmeer heeft de regenboogvlag gehesen voor het gemeentehuis als steunbetuiging voor de LHBT-gemeenschap. Dit als reactie op de Nashville-verklaring waar homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen wordt. OostzaanBurgemeester Rob Meerhof, de wethouders Rosemarijn Dral en... Toespraak van burgemeester Rob Meerhof OOSTZAAN - Burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan hield een toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie die afgelopen week werd gehouden. Onze redactie wil graag enkele punten hieruit met u delen: Dit jaar geen huldiging van de sporters tijdens deze Nieuwjaarsreceptie. Die willen we op een ander moment en op een andere plaats... Koffie! OOSTZAAN - In het Bartel Jacobsz Centrum (BJC) in Oostzaan wordt donderdagmorgen 17 januari vanaf 10.00 uur de eerst koffie-inloop van dit jaar gehouden. Het BJC is te vinden naast de grote kerk. Kienen OOSTZAAN - Bij de Oostzaans Football Club (OFC) wordt woensdag 16 januari een kienavond gehouden. Aanvang 20.00 uur. Bij binnenkomst is het eerste kopje koffie of thee gratis. OFC is gevestigd Twiskeweg 8 in Oostzaan. Atrium van De KunstGreep barst uit zijn voegen OOSTZAAN - Het traditionele nieuwjaarsconcert van de vier muziekverenigingen uit Oostzaan vond afgelopen zaterdag plaats. Voor de zevende keer gaven accordeonvereniging Tavenu, harmonieorkest Concordia en de fanfares Crescendo en Excelsior een sprankelend concert weg. Het Atrium barstte werkelijk uit zijn voegen . Twee derde deel van het Atrium was volledig... Foto-expositie Karin Timmerman In De KunstGreep OOSTZAAN - Karin Timmerman exposeert van 7 januari tot 12 februari met foto’s in De KunstGreep in Oostzaan. Het onderwerp van de expositie is 'beweging' . Dat is te zien in de lijnen en vormen van gebouwen, natuur, voorwerpen en spiegelingen in water. Ook mensen in beweging ontbreken niet. Haar... Klaverjassen OOSTZAAN - Muziekvereniging Crescendo verzorgt vrijdag 11 januari een klaverjasavond in haar verenigingsgebouw de Notenkraker aan het Zuideinde 193 in Oostzaan. Er wordt om 20.00 uur gestart, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Oostzaanse wensen vervuld OOSTZAAN - In de hal van het gemeentehuis Oostzaan stond van 13 december tot 2 januari een wensenboom. Inwoners van Oostzaan kregen de gelegenheid een wens voor een andere inwoner of voor zichzelf te doen. Dit initiatief is tot stand gekomen omdat de wekelijkse koffie-inloop op dinsdag niet door kon... Instuif bij Radio 9 OOSTZAAN - Radio 9, het Oostzaanse radiostation, houdt zaterdag 12 januari haar jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif. Op deze dag zijn belangstellenden tussen 15.30 en 17.00 uur welkom in de studio. Zo kan iedereen kennismaken met de gezichten bij de stemmen en meer te weten komen over hoe radio gemaakt wordt. Studio 9... Oud papier OOSTZAAN - Muziekvereniging Excelsior Oostzaan haalt zaterdag 12 januari weer oud papier op. Het papier moet uiterlijk om 13.30 uur aan de weg staan (liefst geen kunststof kratjes of houten kistjes). Het kan ook achter het clubgebouw aan de Twiskeweg 103 worden gezet. Hier kan men alle dagen van de... Vroegere Tijden Column Jan de WaalVerpleeghuis planHet was 1930 en bij beide huisartsen, dokter Taams en dokter Thorbecke leefden er plannen om een Vereniging op te richten teneinde alleenstaande ouderen en zieken onderdak te geven in het Weeshuis. In de vergadering op 7 maart van het Weeshuisbestuur deelde de Secretaris mee dat... Oud papier OOSTZAAN - Muziekvereniging Concordia Oostzaan haalt zaterdag 5 januari weer oud papier op in Oostzaan. Om 09.00 uur wordt gestart. Verzocht wordt om het oud papier gebundeld of in dozen tijdig op de stoep te zetten. Niet in kunststof kratjes of houten kistjes. Afval in de vorm van piepschuim, metaal,... Nieuwjaarsconcert OOSTZAAN - De eerste zaterdag van het nieuwe jaar staat altijd in het teken van het nieuwjaarsconcert in het Atrium van de KunstGreep in Oostzaan. De Oostzaanse muziekverenigingen brengen 5 januari ontspannen nummers ten gehore met een gezamenlijke afsluiter. De deelnemende verenigingen zijn Tavenu, Concordia, Excelsior en Crescendo. Zij krijgen... Muziek door de Oostzaanse straten OOSTZAAN - Het dweilorkest van Concordia uit Oostzaan gaat jaarlijks met kerstavond op een vrachtauto het dorp door. Op diverse punten in het dorp wordt dan gestopt en worden er twee tot drie medleys van kerstliederen gespeeld. Dit wordt door de bewoners zeer gewaardeerd, zij komen naar buiten om te... Toosten op het nieuwe jaar OOSTZAAN - Het bestuur van de gemeente Oostzaan nodigt alle Oostzaners uit om maandag 7 januari de nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Dit kan van 19.30 tot 21.00 uur in De KunstGreep aan de Kerkbuurt 4 in Oostzaan. De bezoekers worden muzikaal verwelkomd door Bel Canto. Om 20.00 uur houdt burgemeester... Wat me even van het hart moet
Korte fragmenten uit het Oostzaanse
Column Steve SmitKerstboom'Kerst de mooiste tijd van het jaar? M’n reet!' denk ik als ik zwetend op m’n knieën in de gangkast zit om de kerstboom er uit te rauzen. De kerstboom die altijd diep achter in de kast weggestopt is. Handig wellicht het hele jaar door, maar niet als...