Rodi

Collegeprogramma vol ambitie en daadkracht
40 bladzijden met het 'To Do-lijstje'

College van B&W. (Foto's: Gemeente Oostzaan)


OOSTZAAN - Precies op tijd zitten ze daar, achter een schaal handbelegde broodjes, meteen na de collegevergadering. Ik mag aanschuiven, want ze willen graag hun eigen visie op het collegeprogramma ventileren. Een programma dat bol staat van ambitie, maar dat is niet vreemd. Het college heeft er duidelijk zin in en dit college wil ook ten voeten uit iedereen betrekken bij de uitvoer van het programma. Vier mens sterk, het is een speciaal gebeuren, wanneer treft men een compleet college. Vandaag dus...

door Jack Woestenberg-van Dalen
Niels Bonenkamp bijt het spits af, hij heeft een vervolgafspraak bij Radio 9 om het collegeprogramma uit te leggen. Niels is verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, Onderwijs, Werkgelegenheid en inkomen én Gezondheid. Hij is een blij mens. "In het Sociaal Domein gaat veel heel erg goed, en die opbouw is te zien sinds 2015. Iedereen in Oostzaan moet mee kunnen doen. We moeten het doen met beperkte middelen en budgetten en dat zorgt soms voor extra druk. Maar het streven is om de inkoop van zorg regionaal te regelen. Daarnaast wordt gestreefd naar preventieve inzet, dat moet zoden aan de dijk zetten. Mensen met een afstand kunnen participatieprojecten volgen en de entree naar zorg moet beter én duidelijker. Het streven is om daar één centraal punt voor in te richten, een laagdrempelig herkenbaar punt." Financieel blijven zijn portefeuilles een uitdaging, maar dat geeft hem alleen maar meer energie. En die energie zal hij nodig hebben, want bij de laatste hap van zijn broodje veert hij overheid om in gezwinde spoed naar de radiostudio te gaan, ook hier lijkt de energie tomeloos.


Burgemeester
Rob Meerhof is de enige gezel in het college die niet afhankelijk is van politieke verkiezingen. Hij wordt voor vijf jaar benoemd door de kroon en dus heeft de burgervader in zijn tijd minimaal twee colleges. In de portefeuille van Rob zitten Bestuur, Openbare orde en veiligheid, Klantgerichte dienstverlening én Informatieveiligheid en ICT. Zijn absolute streven is het adequaat besturen door een goede organisatie. Organisatie hier betreft twee doelstellingen, enerzijds een goede organisatie als in goede ambtenaren op de juiste plaats én een goede organisatie als in 'het organiseren van'. Prioriteit in de dienstverlening blijft de telefonische bereikbaarheid. Maar daar zit hem niet alleen de crux, op alle fronten moet de bereikbaarheid altijd optimaal zijn en derhalve moet de dienstverlening nog verder verbeteren. Tevreden is hij nog niet, maar er zit grote progressie in de organisatie, het ziekteverzuim is drastisch verlaagd en dat komt ondermeer door de verbeterde werksfeer en de adequate aansturing op managementniveau. Meerhof streeft ook naar directe verbindingen waar het preventieve jeugdhulp betreft. De aanpak van jonge criminelen heeft zijn aandacht, maar het streven blijft een positieve insteek naar alle jeugdhulp. Men mag elkaar best aanspreken op falen, maar dan moet er wel gezocht worden naar een structurele oplossing. De inzet van BOA's blijkt een goede insteek, echter moet het streven wel zijn de BOA vaker en langer in te zetten. De 12 uur die er nu voor staan per week zijn onvoldoende om tot verwachte resultaten te komen. Het vuurwerkprobleem, zoals dat nu de kop op steekt is ook een doorn in het oog van de burgemeester. Er wordt dan ook ingezet op ferme handhaving en zware straffen. En met de hulp van politie, BOA en de burger zou dat zijn vruchten moeten afwerpen.
Huishouding op orde

Aan het woord is Rob Monen, verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Cultuur, de KunstGreep (hij belooft in komende uitingen de KunstGreep te schrijven zoals dat ooit is bedacht) Dierenwelzijn, Het Twiske en het Oostzanerveld én de Economische werkgelegenheid en bedrijvigheid. Het Oostzanerveld heeft zijn prioriteit wat betreft het cultuur historisch erfgoed. We hebben in Oostzaan te maken met daalveen en daardoor ontstaat er CO2-uitstoot, wat zorgt voor een milieuprobleem. Er moet worden gezocht naar een goed waterpeilbeheer, maar vernatting is geen optie, omdat dan de boeren hun grond verliezen. Een plan is in de maak en zal rond 2019 worden besproken tijdens een presentatie. In het Twiske worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals festivals. Deze festivals zullen, wat Oostzaan betreft, nooit meer dan vijf dagen in beslag nemen en dienen te worden georganiseerd buiten het broedseizoen. Naast het belang van de natuur, staat hier het belang van de inwoners bovenaan. Het Sociaal Domein is op dit moment financieel goed beheersbaar, maar wordt door de wethouder kritisch gevolgd. De meerjarenraming is positief en zorgt voor een goede opbouw van de algemene reserve. In de cultuur wordt veel geïnvesteerd, maar nieuwe activiteiten worden gestimuleerd en middels budget wordt de kans geboden deze te ontwikkelen. Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, maar we spreken af dat er nog wel een keer een moment komt om zaken te ventileren.

Dames eerst mislukt

Als laatste neemt Rosemarijn Dral het woord. Haar portefeuilles zijn al bijna genoeg voor een bladvullend artikel. Ruimtelijke ordening, Leefomgeving, Mobilitiet, Sport, Toerisme, Milieu, Buurt- en wijkgericht werken, Hoogspanningsproblematiek en de Bedrijventerreinen. Prioriteit bij Rosemarijn is duurzaam bouwen voor jong en oud. Dit zou moeten lukken omdat het contact met de WOV buitengewoon goed is. De geringe bouwkavels die er nu nog zijn zouden gebruikt moeten worden voor sociale huurwoningen. Ook het bouwen op vaders erf is een toekomstplan. De leefomgeving verdient meer groen en in de corridorstudie is het zaak om te blijven aanhaken. De consequenties moeten in kaart worden gebracht. Sport is een prioriteit en derhalve is deze portefeuille duurzaam. Het sportpark verdient veel aandacht, en alleen samen kan men elkaar versterken. Burgerinitiatieven worden gestimuleerd, wijkgericht werken is een prioriteit en de mobiliteit van Oostzaan staat enorm hoog op de agenda. In 2019 wordt het Zuideinde een 30-kilometerzone, worden de trottoirs verbreed en komen er camera's tegen sluipverkeer.

Artikel geplaatst op dinsdag 30 oktober 2018 - 12:45

Foto'sOostzaan
Inrijverbod Kerkstraat en De Haal OOSTZAAN - Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Oostzaan te verbeteren, heeft de gemeenteraad van Oostzaan in juli 2017 besloten om het bestaande inrijverbod op de Kerkstraat uit te breiden met de avondspits. Ook op de Haal komt een inrijverbod in de avondspits in de richting Purmerend. Deze verkeersmaatregelen zijn... Najaarsmarkt Lishof OOSTZAAN - In verzorgingshuis Evean Lishof in Oostzaan wordt zaterdag 24 november van 10.30 tot 15.30 uur een najaarsmarkt gehouden. De markt vindt plaats in het restaurant van Evean Lishof. Er zijn kramen te vinden met verschillende producten speciaal voor de komende feestdagen. Degelijk handwerk van zelfgebreide mutsen, sokken en... Verjonging bij Excelsior OOSTZAAN - Muziekinstrumenten kunnen veel geld kosten, over het algemeen geldt hoe groter, hoe duurder. Daarom is het fijn dat men bij muziekverenigingen instrumenten te leen kan krijgen. De vereniging moet deze instrumenten echter ook aanschaffen en vervangen. Dit jaar heeft Excelsior twee van de grotere (duurdere) instrumenten uit het... Compaen laat zich niet knechten OOSTZAAN - Compaen weigert zich neer te leggen bij de totale suprematie van Zaanstad. Met een zwaarbevochten overwinning (3-1) op de buren van de andere kant van de Zaan toonde de thuisploeg dat er nog voldoende leven in het herenvolleybal in het dorpje zit. De afgelopen jaren maakten de roerganger,... Ut sal mijn un sorg sijn
Zorgen moet je niet maken maar doen
Column Diana de BoerFluitjeEn daar zit ik, samen met Bas in de wachtkamer voor oncologie. Bas heeft longkanker, dat heeft hij vorige week gehoord en vandaag hoort hij het fijne ervan. Welk stadium, welke behandeling, levensverlengend of levensreddend? Hij hoort de uitslag liever niet alleen, zijn dochters durven niet mee,...
Popkoor on tour OOSTZAAN - Stonden ze enige tijd geleden voor het KWF in Edam, zaterdag in de Grote Kerk en afgelopen zondag in De Lishof, het damespopkoor van Bel Canto lijkt een groots tournee in de Lage Landen te hebben. En eigenlijk is dat ook wel logisch, de 'meiden van Loek' hebben... Prijzen verloting jubileumshow OPKV Oostzaan OOSTZAAN - De show zit er weer op en de loten zijn getrokken. Hieronder volgt de uitslag. Gewonnen prijzen kunnen afgehaald worden bij Siem Bindt, Zuideinde 175 in Oostzaan, 075-6843928. Cortina transportfiets, roze 458, Pelikaan vouwfiets, geel 914, kaasmand, roze 282, vogelvoederpakket, roze 661, roze 508, blauw/wit 737, kist appelen,... Koffie-inloop OOSTZAAN - Sint Maarten achter de rug en Sinterklaas op komst. Dat kan maar één ding betekenen, koffie met een speculaasje. En natuurlijk de verhalen over vroeger. Dat er hard op de ramen werd geslagen, iedereen zat stuiptrekkend op de bank. En dan verscheen er een hand door de deur,... 'A Musical Fantasy' voor geoefende oren OOSTZAAN - Het najaarsconcert van Crescendo Oostzaan vond deze keer plaats in de Grote Kerk van Oostzaan, een heerlijke ambiance als het om klankkleur en akoestiek gaat. En als het concert voldoende prikkelend is, dan is de zit in de kerkbanken het meer dan waard. Dit keer had Crescendo de... Harken midden in de natuur; het Oostzanerveld zoekt vrijwilligers OOSTZAAN - De echte liefhebber hoeft niet uren in de auto te zitten om zich te kunnen omringen met prachtige natuur. Het Oostzanerveld, een uitgestrekte veenpolder tussen Oostzaan en Zaandam, biedt prachtige vergezichten en kijk op het bijzondere leefgebied van vele vogels en mossen. Dit gebied wordt onderhouden door ondermeer... Bloemetje voor pleegouders OOSTZAAN - In de week van de pleegzorg bezorgde wethouder Niels Bonenkamp hoogstpersoonlijk een bloemetje bij alle pleegouders in Oostzaan. De meeste pleegouders reageerden blij verrast op deze kleine blijk van waardering. De mensen die niet thuis waren, kregen een briefje in de bus en konden hun herfstboeket zelf ophalen... 100-jarige brengt honderden huurders op de been OOSTZAAN - De kerk zat stampvol, de theaterzaal van de KunstGreep was een waar danspaleis en in de Try-Out kon men over de koppen lopen. De WOV vierde feest en dat zou men weten ook. In de kerk was het grotendeels luisteren en genieten. Een soort muzikaal onderonsje met Excelsior,... WOV 100 jaar, huurdersvereniging Oostzaan bijna 30 jaar OOSTZAAN - De Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) is verheugd met alle mijlpalen en feliciteert de WOV met hun lange bestaan. Bijna een kwart van alle huizen in Oostzaan wordt bewoond door huurders van de WOV en daarmee ook van de HVO. Ook de HVO had iets te vieren. Na lang overleg... Hij komt, hij komt die goede Sint... REGIO - Ook dit jaar zetten Sinterklaas en zijn Pieten weer voet aan wal in onze regio. Hieronder een overzicht van waar de Goedheiligman te verwachten is: OostzaanIn Oostzaan komt de Sint zaterdag 17 november om 15.00 uur aan. Vanwege het drukke schema van Sinterklaas een uur later dan we... Alzheimer collecte OOSTZAAN - De 25 Oostzaanse collectanten die strijden voor een wereld waarin Alzheimer een geneesbare ziekte is gaan weer van deur tot deur en ze komen bij iedereen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, waarbij de zenuwcellen in de hersenen kapot gaan/zijn en de hersenen steeds minder goed... Een feestje voor iedereen OOSTZAAN - Er zijn kinderen die nooit worden gevraagd op een verjaardagspartijtje, die altijd als laatste worden gekozen tijdens de gymles en vaak gepest worden op het schoolplein. Het thema van het Nationaal Schoolontbijt stond dit jaar in het teken van 'Een feestje voor iedereen'. Samen leven is samen beleven.... Offenbachs Orpheus OOSTZAAN - Orpheus en Euredice, een verschrikkelijk verhaal met een tragische afloop. Maar niet als Offenbach er zijn ideeën op los laat. Dan haten Orpheus en Euredice elkaar, hebben ze beiden een oogje op een andere partner, zitten er vele addertjes onder het gras én komt opeens de Publieke Opinie... Trainer OFC ontslagen OOSTZAAN - Het zaterdagteam van OFC moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Rick Kitzen heeft zijn contract per direct ingeleverd. Het ging tussen hem en de spelersgroep niet goed. Kitzen had het gevoel dat hij teveel tegenwerking kreeg. Het besluit doet hem veel pijn. OFC heeft in de tweede... Kienen en kaarten    OOSTZAAN - Bij de Oostzaanse Korfbalvereniging (OKV) wordt donderdag 15 november weer een kienavond gehouden en vrijdag 16 november is er klaverjassen. Beide avonden beginnen om 20.00 uur, de kantine is om 19.00 uur open en de koffie staat klaar. OKV, Twiskeweg 101 in Oostzaan. Atelierweekend OOSTZAAN - De Oostzaanse kunstenaars Ria Bisseling en Ron Groen doen mee aan het landelijke Atelierweekend dat 17 en 18 november plaatsvindt. De openingstijd is van 13.00 uur tot 18.00 uur. Ria en Ron maken beiden zowel twee- als driedimensionaal werk en zijn meesters in het gebruik van alternatieve materialen.... Kienen OOSTZAAN - Bij de Oostzaanse Football Club (OFC) wordt weer een kienavond gehouden. Woensdag 14 november om 20.00 uur. Bij binnenkomst is het eerste kopje koffie of thee gratis. OFC is gevestigd Twiskeweg 8 in Oostzaan. Compaen verdient bowlingavond OOSTZAAN - De strike in de vijfde set (4-15) paste perfect in het vooruitzicht van een bowlingavondje voor de spelers van Compaen. Trainer/coach Johan van Zelderen maakte dat namelijk als inzet voor een gewonnen wedstrijd bij Revoc in Reuver. Als pins op de baan kegelden de Oostzaners hun tegenstanders omver.... Serene rust en flikkerende vlammetjes
Allerzielen Oostzaan druk bezocht
OOSTZAAN - Het is geen alledaags beeld, een Kerkhof waar het een komen en gaan is van vele mensen. Ieder met een eigen reden, ieder met een eigen gevoel. Maar het is ook een speciale avond, die eerste zondagavond in november. Het was Allerzielen in Oostzaan. door Jack Woestenberg-van DalenAllereerst...
OPKV 50 jaar OOSTZAAN - De Oostzaanse Pluimvee en Kleindierenvereniging bestaat al 50 jaar en met een jubileumshow vierden ze dat afgelopen weekend. Alle pracht en praal werd tentoongesteld, kippen, cavia's, hoenders, eenden, konijnen en al wat dies meer zij. Prachtexemplaren, stuk voor stuk. Inderdaad iets om trots op te zijn. En de... Ode aan de Veteranen OOSTZAAN - Het is een traditie, de Veteranenlunch. Het samenzijn van oudgedienden die elkaar tijdens een informeel samenzijn weer even kunnen spreken. Ze vinden elkaar ook altijd onmiddellijk. Het heet informeel te zijn, maar er zitten wel enkele formaliteiten aan die door de Veteranen op handen gedragen worden. Zoals het... Vroegere Tijden Column Jan de WaalHet RegthuisVanaf 1568 tot en met 1648 ging Holland gebukt onder de agressiviteit van de Spanjaarden. De Tachtigjarige Oorlog, welke slechts gedurende twaalf jaar werd onderbroken door een ’wapenstilstand’. Een periode die bekend staat als het Twaalfjarig Bestand. In deze periode werd in het jaar 1617 het...