Rodi

Leden van WhatsApp buurtgroepen bevorderen samen met wijkagenten de veiligheid
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Nijpels

Burgemeester Nijpels van de gemeente Opmeer. (Foto: aangeleverd)

OPMEER – Burgemeester Nijpels van de gemeente Opmeer hield 5 januari een toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Opmeer. Een flink aantal inwoners uit de diverse kernen waren hierbij aanwezig. Voor wie niet bij deze bijeenkomst kon zijn, de nieuwjaarsspeech van de burgervader.


Dames en heren, in deze nieuwjaarsrede wil ik u graag meenemen in woorden van dankbaarheid en dienstbaarheid aan ons Opmeer. Wat er gedaan is en besloten. Wat er is gemaakt en bereikt en met wie en waarvoor. Kortom: een bloemlezing over uzelf en ons zelfstandig Opmeer.
Laat ik beginnen met al die vrijwilligers in alle verenigingen en aanverwante organisaties. Zij die belangeloos mensen helpen, ouderen, inburgeraars, bij ziekte en zeer, binnen en buiten de -vrienden en familieband. Alleenstaande mensen samen brengen door, eten, zang, bewegen en dans.
Leden van de WhatsApp buurtgroepen die samen met de wijkagenten de veiligheid bevorderen. Twee wijkschouwen met een goede opkomst en directe opvolging door onze mensen van groen en andere diensten.
Zie de hier aanwezige vrijwillige jeugd brandweerleden en hun begeleiders welke samen met hun collega’s ook vrijwilliger zijn bij de brandweer Opmeer en hun taak nu en voor onze veilige toekomst waarmaken binnen de regionale Brandweer organisatie.
Denk ook aan al die werkgevers die meewerken aan het beschikbaar stellen van hun mensen als onze brandweervrijwilligers.
Denk aan de begeleiders, vrijwilligers en deelnemers van al die evenementen en activiteiten. Pardoes, Argos, HIP & IPA, Gabberweek, Award groepen, Golf met Pit, Landbouwshow, Tour de Fris, Kinderdorp, Zomerpop, Paaspop, De Uitdaging, Crea TH, Jeugdparlement , en het afgelopen jaar het zeer succesvolle WK Schapen drijven met deelnemers uit 30 landen.
Alles alleen maar mogelijk door en met ons allemaal. Bedankt allemaal. Als burgemeester ben ik daar super trots op en u allen zeer dankbaar.
Maar er is meer….
Vernieuwing van rioleringen Beatrixlaan, Tetterodestraat, Hoge Weere met inspraak van vele inwoners. Sanering van garagepand Lindengracht 22 en aanleg parkeren. Appartement complexen van Roozendaalstraat en Graaf Florisstraat met louter tevreden huurders. Het vernieuwde Hertenkamp met vele nieuwe vrijwilligers en tevreden dieren. Vastgestelde West-Friese Detailhandelsvisie, West-Friese Economische visie, en de structuurschets West-Friesland. Duurzaamheidsprojecten kern Hoogwoud, Lintbebouwing en stolpen. Start werkzaamheden centrumplan Hoogwoud met nieuw tankstation en Aldi. CPO de Weere. De Wipbrug wipt als nooit tevoren. Ovatonde Langereis N241. Verbouw oude Pardoes naar appartementen. 13 miljoen voor nieuwe scholen. Een uitstekend functionerend Wijkteam met tevreden cliënten. Inwoners, jong en oud, krijgen de zorg die nodig is. De nieuwe abonnementsvorm binnen de WMO. Nieuwe opzet muziekeducatie. Meer producten via Internet, documenten thuis laten bezorgen.
Natuurlijk is het onmogelijk alles te benoemen, want er is nog meer, maar we moeten ons realiseren dat er veel is en wordt gerealiseerd met een kleine organisatie, welke aan alle regionale tafels een wel geziene partner is. De regionale samenwerking van de zeven West-Friese gemeenten gaat de komende jaren een nieuwe fase in. We hebben elkaar weten te vinden op vele beleidsterreinen welke de dienstverlening verder ten goede komen. Onze gemeenteraad is goed vertegenwoordigd bij de regionale bijeenkomsten. In april dit jaar worden de nieuwe gemeenteraden bijgepraat en nemen we later dit jaar besluiten over het Pact van Westfriesland editie 2.0.
Uitgangspunt bij dit alles is een bestuurlijk zelfstandig Opmeer met een organisatie welke in staat blijft mee te draaien op de regionale schaal. Dit vergt inspanningen en middelen voor de toekomst. Vraagt om raadsleden welke betere faciliteiten krijgen voor hun bestuurlijke inspanningen dan nu het geval is.
Hoogwoud, Aartswoud, De Weere en Gouwe, sinds 1979 onderdeel van de gemeente Opmeer.
Spanbroek, Wadway (gedeeltelijk) en Zandwerven, sinds 1959 onderdeel van de gemeente Opmeer
Buurtschappen
Abbekerkeweere, De Snip en Harderwijk, sinds 1979 onderdeel van de gemeente Opmeer.
De Kaag, sinds 1959 onderdeel van de gemeente Opmeer.
Lagehoek
Langereis, Paradijs en De Kolk sinds 1979 onderdeel van de gemeente Opmeer.
Al deze namen van kernen en buurtschappen vormen de gemeenschap Opmeer die, mede door het schapen drijven wereldwijd bekend staat als
gastvrij, aardig, gelukkig, eigenzinnig, realistisch, betrouwbaar, fijn bewoonbaar, met altijd wat te doen daar, met vele en goede voorzieningen en met inwoners die er zijn voor en met elkaar.
En dan nu 2018, wat een jaar gaat dat worden? In maart de gemeenteraadsverkiezingen waar vijf politiek partijen op zoek gaan naar uw stem. U bepaalt de koers voor de komende vier jaar. Opmeer verdient daarom een goed bestuur en daarom roep ik u nu alvast op te gaan stemmen.
Voor de toekomst van een net zo fijn Opmeer als dat we nu zijn.
Dank voor uw aandacht.

Artikel geplaatst op maandag 08 januari 2018 - 10:31

Foto'sKoggenland- Opmeer
Zwerfvuil is niet oké 'Door het verzorgen van rondleidingen kreeg ik een historische basis'
Kunstlezingen in Sociaal-Cultureel Centrum De Brink
OBDAM – Martijn Pieters studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij hij zich specialiseerde in de middeleeuwen. "Mijn lange verblijf in Trier zorgde voor een ongeremd enthousiasme voor de Duitse kunst, waarover ik héél enthousiast kan vertellen. Het geven van lezingen en het verzorgen van rondleidingen in diverse musea...
Vrijwilligers gevraagd HOOGWOUD – Vrijwilligers zijn nodig voor molen De Lastdrager in Hoogwoud om in de maand september een grote activiteit door te laten gaan. Het betreft verschillende werkzaamheden, onder meer aan de computer, Facebook, Twitter en Instagram en flyeren op lokale markten, om zoveel mogelijk mensen te informeren over het wel... Fietsen met IVN vanuit Rundveemuseum AARTSWOUD – Belangstellenden kunnen woensdag 25 en zondag 29 juli meedoen met een fietstocht vanuit het Rundveemuseum, aan de Schoolstraat in Aartswoud. Tjalling James van het IVN zette routes uit door het mooie West-Friese landschap. De fietstocht van 25 juli start om 14.00 uur en is 10 kilometer lang, zondag... 'Vaarwel Zuiderzee, Welkom Wieringermeer'
Zomertentoonstelling in teken van Zuiderzeepolder
AARTSWOUD - De Culturele Werkgroep Aartswoud (CWA) heeft voor de 33e editie van de zomertentoonstelling het onderwerp: het ontstaan en de ontwikkeling van de Wieringermeer. En dan met name over de beginperiode van de eerste Zuiderzeepolder. Het Zuiderzeeproject is het bekendste en grootste inpolderingsproject ter wereld. Onder leiding van ir....
Roetsjen en ravotten in nieuwe natuurspeeltuin BERKHOUT - Roetsjen van de kabelbaan, ontdekken, spelen met water en via de touwbruggen naar het eiland. Dit kan allemaal in de nieuwe natuurspeeltuin van Berkhout: de Buitenholle. De natuurspeeltuin is woensdag 11 juli feestelijk geopend. De opening is verricht door leden van het doe-team Jeugdvoorzieningen Berkhout, scholieren van OBS... Rotary kofferbakmarkt voor Bake for Life AVENHORN – Rotary Koggenland verzorgt zondag 2 september van 10.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse kofferbakmarkt in het dorpsbos aan de Buitenroede in Avenhorn. De opbrengst gaat ook dit jaar naar de stichting Bake for Life. De Rotary kofferbakmarkt is een ouderwets gezellige en sfeervolle markt op de laatste zondag... Broer en zus winnen goud tijdens judotoernooi AVENHORN – Judoka’s Lisa en Milan Borst uit Avenhorn reisden zaterdag 30 juni in alle vroegte af naar Capelle a/d IJssel, om in het laatste toernooi van deze zomer te strijden. Het was al snel duidelijk dat Lisa er veel zin in had. Na vier partijen, drie keer ippon en... Dorpsraad Hoogwoud nieuws HOOGWOUD – Alle dorpsraden waren uitgenodigd om kennis te maken met de drie nieuwe wethouders. Zij willen veel werk maken van burgerparticipatie. Burgers betrekken bij plannen in de eigen gemeente. De dorpsraad is onder meer betrokken geweest bij het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan, Muziekeducatie Nieuwe Stijl en de gemeenteraadsverkiezingen. Actueel is... Nationale sierduiven-dag tijdens Landbouwshow OPMEER – De sierduiven-fokkers die bij de NBS aangesloten zijn, hebben naar verschillende mogelijkheden gezocht om hun sierduiven tentoon te stellen aan belangstellenden. De organisatie besloot om de dieren te tonen op de Landbouwshow in Opmeer. Een mogelijkheid om hun passie onder de aandacht van een groot publiek te brengen.... Lezing bedreigingen weidevogels AARTSWOUD – In het Rundveemuseum wordt zondag 15 juli tweemaal een lezing gehouden over de gevaren waar weidevogels mee te maken hebben. Marco van der Lee van het IVN vertelt hier om 14.00 en 15.30 uur over en laat daarbij beeldmateriaal zien. Weidevogels rond het Rundveemuseum en in heel West-Friesland... Basisscholen scheiden ook afval REGIO – Alle basisscholen in de zeven West-Friese (CAW) gemeenten scheiden voortaan plastic, blik en drinkpakken, gft en papier en laten dat ophalen door HVC. Zo leren kinderen hoe afval scheiden werkt en wat de positieve gevolgen zijn. Ook zorgt het voor een betere afvalscheiding en recycling van grondstoffen. Begin... Trekker ringsteken viert tienjarig jubileum WADWAY – Ringsteken hoort bij het kermisweekend van Wadway, het derde weekend van juli. Van oudsher luisterden eigenaren van paarden met rijtuigen de Wadwayer kermis op met een wedstrijd ringsteken. Het aantal deelnemers liep terug en de kosten werden te hoog, het evenement was daardoor niet financieel haalbaar meer en... Expositie Vaarwel Zuiderzee, welkom Wieringermeer AARTSWOUD – In het jaar dat het honderd jaar geleden is dat de Zuiderzeewet van kracht ging, wordt in de kerk, Schoolstraat 45 in Aartswoud, een tentoonstelling gehouden over het ontstaan en de ontwikkeling van de Wieringermeer. Met name over de beginperiode van de eerste Zuiderzeepolder. De zomertentoonstelling werd vrijdag... 'Deelnemers golfen voor prijzen en steunen goed doel'
Golfen voor ontwikkelingshulp Dorcas Aid International
REGIO – Doe mee met de Lions Opmeer-Medemblik Golf Open op vrijdag 7 september en steun de internationale organisatie voor ontwikkelingshulp Dorcas Aid International. Dit evenement wordt verzorgt door Lions Club Opmeer-Medemblik en gesteund door golfclub De Vlietlanden in Wervershoof. "Is golfen je passie of wil je kennismaken met het...
Integrale Kind Centra
Gemeenteraad neemt besluit over plan van aanpak voor locatiekeuze
OPMEER – De gemeenteraad van Opmeer besloot 6 juli 2017 om twee Integraal Kind Centra (IKC) te realiseren in de kernen Spanbroek/Opmeer en in Hoogwoud. De voorbereidingen voor de bouw zijn dit voorjaar stilgelegd. De gemeenteraad wil namelijk de inwoners meer betrekken bij het besluit welke locatie de beste is....
Loting obligaties De Brink OBDAM – Ter financiering van de inventaris van Sociaal-Cultureel Centrum De Brink schreef het bestuur van Stichting De Brink Obdam in 2008 een obligatielening uit. Belangstellenden kochten vijfhonderd obligaties van 100 euro per stuk. De notaris lootte eind juni 25 obligaties. De volgende nummers zijn getrokken: 1, 10, 17, 31,... Afzwemmen in 't Woudmeer HOOGWOUD – Voor veel kinderen was afgelopen zondag een spannende dag, want 24 kids zwommen af voor een diploma in zwembad ’t Woudmeer in Hoogwoud. Iedereen kreeg een diploma uitgereikt.Diploma A: Rick Vlaar, Dominique Feringa, Melvin Cools, Bor Hagen, Yvette Bakker, Tygo de Jong, Malva Khahil, Mohamed Khahil en Mohamad... Positief resultaat jaarrekening OPMEER – De gemeente Opmeer maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld besteedde. De totale begroting gaat over 33,1 miljoen euro. Het college biedt de jaarrekening aan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de jaarrekening tijdens de raadsvergadering op 11 juli. Enkele... Lastenverlichting voor inwoners OPMEER – Het college van Burgemeester en Wethouders wil het komende jaar investeren in het voorzieningenniveau in de kernen en de beloofde lastenverlichting voor de inwoners realiseren. Dat staat in de Kadernota die het college aanbiedt aan de gemeenteraad. De gemeenteraad behandelt de kadernota tijdens de raadsvergadering op 11 juli.... Wedstrijd Grasshoppers - FC Volendam HOOGWOUD – Ter voorbereiding op het komende voetbalseizoen vindt zaterdag 14 juli een vriendschappelijke wedstrijd plaats tussen het eerste van Grasshoppers uit Hoogwoud en FC Volendam (profs). De wedstrijd vindt vanaf 18.00 uur plaats op Sportpark ’t Heem, De Weijver 5 in Hoogwoud. Volendam, uitkomend in de eerste divisie van... Koop vlag landbouwshow SPANBROEK – De vlaggen van de Landbouwshow zijn dit jaar wederom verkrijgbaar bij Koenis Dierenspeciaalzaak, aan het Wuiver in Spanbroek. De eerste maandag van augustus is een dag waar vele inwoners van de omgeving Opmeer, Spanbroek en Hoogwoud een band mee hebben en zelfs aan meewerken. Een regio waar de... Clubkampioenschappen Hikiwake HOOGWOUD – De strijd, om bekers te scoren tijdens de clubkampioenschappen van judovereniging Hikiwake, barstte zondag 1 juli los. De jeugd judode in zeven poules. De winnaars van poule A zijn 1. Matthijs de Graaf, 2. Timo van de Bosch en 3 Nikki de Haas; B: 1. Siem Berkhout, 2.... Openingsfeest DigiLab in de bibliotheek
In ontdek- en ontmoetplek staan nieuwe media en digitale technologieën centraal
OPMEER – Nog geen stap gezet in de digitale wereld? Of voor wie juist nieuwe technologieën wil ontdekken, kan binnenkort naar het Digilab in de bibliotheek in Opmeer. Wethouder Robert Tesslaar opent woensdag 4 juli feestelijk het lab, waar belangstellenden van 14.00 tot 17.00 uur hun ogen kunnen uitkijken. Deze...