Rodi

De Mariaschool, een protest waard

HEEMSKERK - Meer dan vijftig jaar heeft de St. Mariaschool echt als school dienstgedaan, van 1920 tot 1974. In de resterende vijfenveertig jaar heeft zij onderdak geboden aan een veelvoud van instanties, met uiteenlopende activiteiten. Met de komst van de Historische Kring Heemskerk komt er op haar oude dag een nieuwe functie bij.


De bouw van de school in 1920 was mogelijk, omdat in de grondwet van 1917 de gelijke bekostiging van openbare en bijzondere scholen vastgelegd werd. Voor die tijd werd alleen de openbare school door de overheid betaald. Bijzondere scholen (meestal scholen met een religieus en/of pedagogisch concept, onder een eigen bestuur) moesten tot die tijd uit eigen middelen betaald worden. Nadat de protestanten al een school aan de Marquettelaan gestart waren voor jongens en meisjes, volgden de rooms-katholieken met de bouw van twee scholen, de St. Josephschool in 1918 en de St. Mariaschool in 1920, beide aan het Marquettepad, de huidige Verherentstraat. Daar was sinds het begin van de zeventiende eeuw al een RK-bolwerk aan het ontstaan. De Laurentiuskerk met pastorie staat op de plek waar ooit een schuilkerk en later de zgn. statie-kerk stonden. Sinds 1860 was er op de hoek met de Maerelaan het kerkhof. Ook was er het klooster van de zusters Franciscanessen, die in lokalen achter het klooster aan meisjes onderwijs gaven, aanvankelijk vooral gericht op huishoudelijke vaardigheden, w.o. naaien en breien. Logisch dus om de scholen vlakbij, aan de overkant van de weg te bouwen, voor jongens en meisjes elk één, gescheiden door het huis van de bovenmeester.
In de Mariaschool waren maar liefst 14 lokalen én een gymnastiekzaal. De jongens van de St. Josephschool mochten er komen gymmen, maar verder de gang in was het verboden terrein voor hen. Het gymlokaal werd buiten schooltijd gebruikt door de gymnastiekverenigingen, eerst 'DOK', later ODIN-gym. Heel wat Heemskerkers hebben er hun turndiploma's veroverd. Soms was de gymzaal de 'spreekkamer' voor de schoolarts en de tandverzorging en mogelijk werd het als stemlokaal gebruikt.
Korte tijd (1947/48) is de Mariaschool de slaapplaats geweest van de dichter-schilder Lucebert (zie bord bij de deur) en werden er in 1939/40 Nederlandse soldaten gelegerd. Het was eerst wel de bedoeling, maar Duitse militairen hebben er niet 'gewoond'.
In de Mariaschool waren vanaf het begin een bewaarschool (later kleuterschool) en een lagere school voor meisjes gehuisvest, tot men in 1970 verhuisde naar de nieuwe school aan de Bachstraat (waar nu het Rinket is). Vanaf 1961 was in het gebouw ook een school voor voortgezet lager onderwijs (v.g.l.o.) gekomen, die in 1966 werd vervangen door de huishoudschool 'Debora Baeke'. Dit was een tijdelijke huisvesting tot 1974, het jaar waarin Debora Baeke een onderdeel werd van de nieuwe scholengemeenschap 'De Die' aan De Velst.
De Mariaschool was intussen eigendom van de gemeente geworden en stond leeg. Wat nu?? Slopen!, want daar was Heemskerk goed in. Gelukkig was er geen geld voor en tevens onduidelijkheid over de bouw van een nieuw gemeentehuis i.v.m. een mogelijke fusie met Beverwijk. Het oude raadhuis was intussen veel te klein geworden voor het snel groeiende Heemskerk en dus zouden, naast de politie, diverse gemeentelijke diensten in de Mariaschool gehuisvest kunnen worden, w.o. de secretarie en de werkruimten voor het college van b&w. Het is bij plannen gebleven, misschien wel om toch een raadhuis aan de Bachstraat te realiseren, misschien omdat enkele wethouders los van elkaar toezeggingen deden om er culturele en sociale activiteiten in onder te brengen, zoals kunstenaars en de Alexanderstichting. Dit laatste gebeurde en toen op 16 september 1978 Open Huis gehouden werd in de Mariaschool, bleken naast de negen kunstenaars de toneelvereniging 'De Vriendenkring', het Martranttheater, het RK gemengd koor en peuterspeelzaal Olleke Bolleke een gastvrij onderdak te hebben gekregen. Ook het woonwagencentrum IJmond had er haar secretariaat.
Toch waren de slopers niet geheel verslagen. In het concept-bestemmingsplan voor het centrum van Heemskerk (1981) ontbraken de scholen aan de Verherentstraat. Hoewel karakteristiek van uiterlijk waren de gebouwen volledig afgeschreven én was de grond eronder goud waard. Een stevige discussie in de raad volgde en de linkse partijen bij monde van o.a. Bram Hijmans wezen de sloop pertinent af: deze beeldbepalende gebouwen hebben een historische, emotionele en culturele waarde! Op dat moment, met verkiezingen in aantocht, durfden het college en diverse politieke partijen hun handen niet te branden aan de sloop, mede omdat voor de bewoners van de panden geen bruikbare alternatieven voor handen waren. Men had immers een morele verplichting voor herhuisvesting uitgesproken.
Enige jaren later (1986) laaide het vuur weer op, nu aangewakkerd door nijpende problemen in de huisvesting, met name voor jongeren. Op tijd werd ook deze brand geblust. In een stevig onderbouwd protest (1992) verdedigden enkele leden van de pas opgerichte Historische Kring Heemskerk het behoud van de scholen en daarmee het voortbestaan van culturele zaken.
De Josephschool bleef het in de verre omtrek overbekend jongerencentrum, met later een dependance van de Muziekschool. De Mariaschool bleef thuishaven voor kunstenaars, de kunstuitleen, RTV-IJmond en ontmoetingspunt café Lokaal. Het laatste hoogstandje in de oude gymzaal is - na het stoppen van de kunstuitleen - de huisvesting en inrichting van het Historisch Huis van de HKH. Het protest van 1992 was nuttig en dat wordt getoond tijdens het Open Huis op 16 juni a.s., van 13 tot 16 uur. Hartelijk welkom!
Aart Andeweg, HKH

Artikel geplaatst op dinsdag 15 mei 2018 - 13:39

Foto's
Heemskerk
Gouden Dagen Heemskerk HEEMSKERK - Geheel onverwacht beleefden de bewoners van woonzorgcentrum Sint Agnes begin deze maand een 'gouden' koffiemoment. De cameraploeg van het televisieprogramma Koffietijd (RTL4) kwam langs om aandacht te besteden aan Gouden Dagen. Het programma wordt mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij en Gouden Dagen is een beneficient van die loterij.... Erik Festival gaat negende editie tegemoet HEEMSKERK - Zaterdag 26 mei wordt voor alweer de negende (!) keer het Erik Festival in Heemskerk gehouden. Dit intussen grote en bekende muziekfestival, georganiseerd door Stichting Ezelsvrienden, wordt gehouden om Erik Zoon te herdenken. Hij overleed tien jaar geleden aan de gevolgen van kanker. Vrienden van Erik hebben de... De Mariaschool, een protest waard HEEMSKERK - Meer dan vijftig jaar heeft de St. Mariaschool echt als school dienstgedaan, van 1920 tot 1974. In de resterende vijfenveertig jaar heeft zij onderdak geboden aan een veelvoud van instanties, met uiteenlopende activiteiten. Met de komst van de Historische Kring Heemskerk komt er op haar oude dag een... Woongroep nodigt pottenkijkers uit HEEMSKERK - Op zaterdag 19 mei zet woongroep De Heemshof aan de Oosterweg 2c haar deuren van 14.00 tot 16.00 uur open voor belangstellenden. De woongroep sluit zich hiermee aan bij de Europese 'Gemeenschappelijk Wonen Dag'. De belangstelling voor alternatieve woonvormen, zoals woongroepen, groeit. De Heemshof is een van de... Nieuw college Heemskerk rond HEEMSKERK - De partijen Heemskerk Lokaal, CDA, VVD en D66 zijn eruit. Vorige week werd een principeakkoord bereikt over de vorming van een nieuwe coalitie. De datum waarop de vier wethouders zullen worden beëdigd, staat ook al vast: 31 mei. Daaraan gaat eerst nog een integriteitsonderzoek vooraf. Dit zal door... Brandweer rukt uit voor electrakabel HEEMSKERK - Brandweer Heemskerk is afgelopen vrijdagavond gealarmeerd voor een geknapte electrakabel op het terrein van de tennisvereniging aan de Jan Ligthartstraat. Bezoekers hadden gemeld dat er een steekvlam van een paar meter hoogte in het trottoir was geweest voor het clubhuis, daarna was de spanning weggevallen van het clubhuis.... Opleiding lasrobot operator weer stap dichterbij REGIO - Haprotech heeft een Techport Kennisvoucher van 5.000 euro ontvangen voor het verder ontwikkelen van een opleiding tot lasrobot operator. In Nederland bestaat zo'n opleiding nog niet. Robotlassen is een innovatieve manier van lassen en combineert oude technieken met nieuwe technologie. Mede door de groeiende vraag bij maakbedrijven in... LEZERSPOST Hallo hondenbezitters in 'Breedweer',HEEMSKERK - Waarom vinden de meester bezitters het zo moeilijk om de hopen van hun hond op te rapen? Schamen ze zich om het te doen? U moest zich héél diep schamen als u het niet doet.De stoepen liggen vol, zelf op het pad naar de voordeuren!... Scooter geblust HEEMSKERK - Brandweer Heemskerk is zaterdag 12 mei gealarmeerd voor een scooter die in de brand stond op de Brederostraat te Heemskerk. De brandweer heeft deze met een straal hogedruk geblust. Duivensport HEEMSKERK - Afgelopen donderdag werden er 866 duiven ingekorfd voor de eerste midfondvlucht vanuit het noord Franse Laon. Oorspronkelijk stond Morlincourt op het programma maar in verband met de zuidoostenwind werden de duiven naar de meer oostelijke losplaats Laon ( 330 km vanuit Heemskerk) gebracht. Al vroeg gelost (7.30 uur)... Vandalen steken plastic in brand HEEMSKERK - Brandweer Heemskerk is samen met post Beverwijk afgelopen zondag gealarmeerd voor een automatische brandmelding vanuit de parkeergarage Citadel in Heemskerk. Omdat het een een risico-object betreft, een parkeergarage, wordt er namelijk standaard uitgerukt met twee tankautospuiten.Vandalen bleken nabij de lift wat plastic in de brand te hebben gestoken,... Rondleidingen
in Marquette
en Assumburg
HEEMSKERK - Welschap Welzijn organiseert in samenwerking met Historische Kring Heemskerk een aantal rondleidingen voor senioren in kasteel Marquette en Assumburg. Kasteel Marquette stamt uit de periode rond 1250. Misschien is dit de laatste kans om kasteel Marquette te bezichtigen omdat het kasteel per 1 juli overgaat naar een nieuwe...
Zaalvoetballers Cavalinos kampioen! HEEMSKERK - Het zaalvoetbalteam Cavalinos met hoofdsponsor Kromhout Prefab/Interieurbouw is in de B-poule van de recreatiezaalvoetbal competitie in de Waterakkers in Heemskerk kampioen geworden. Van de 20 wedstrijden werden er 16 gewonnen. Het bleef lang spannend in de stand om de titel maar afgelopen zaterdag was het dan zover de... Heemskerkse op de pedalen voor MS
Zondag 10 juni beklimming van Mont Ventoux
HEEMSKERK - Zondag 10 juni is het weer zover. Dan wordt voor de 8e keer het Franse Mont Ventoux beklommen, in het kader van het evenement Klimmen tegen MS. ''Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen MS en om meer aandacht te vragen voor deze ziekte....
‘Het Wilde Westen: Cowboys & Indianen’ HEEMSKERK - In de zomervakantie organiseert Stichting Welschap Welzijn het jaarlijkse kindervakantiekamp in de Heemskerkse duinen, voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het thema voor deze week is: ‘Het Wilde Westen: Cowboys & Indianen’. Alle activiteiten op het kindervakantiekamp zullen in dit thema staan. Vijf dagen lang sport en... Avondvierdaagse Heemskerk weer van start HEEMSKERK - De Avondvierdaagse van Heemskerk is voor sommige liefhebbers het wandelevenement. Op 29, 30 en 31 mei en 1 juni vindt dit gezellig loopfestijn weer plaats. Start en finish zijn alle dagen bij De Cirkel (Hoflaan) locatie Harteheem, met op vrijdag een feestelijke binnenkomst en uitreiken van de verdiende... Een klassiek concert voor €2,50
Assumburg locatie voor bijzonder evenement op 20 mei
HEEMSKERK - Een buurtconcert in de Ridderzaal van kasteel Assumburg in Heemskerk. Dat vindt op zondag 20 mei plaats. Aanvang 15.00 uur. Een aantal jaren geleden ontstond in de buurt het idee om eens wat anders te doen dan een buurtbarbecue. Met behulp van een aantal amateurmusici hebben we toen...
Burgerlijke stand van Heemskerk Geboorten:GeenHuwelijk/ gereg. partnerschap:Vrenegoor, Hubertus JM, man huwelijk: 30-04-2018 te Heemskerk, met Veenstra, Marloes EOverleden:-Spruitenburg-de Rade , Dieuwertje C, overleden op 26 april 2018 te Heemskerk-Polder , Ferdinandus F, overleden op 30 april 2018 te Heemskerk-Bos-Brijs, Cornelia, oerleden op 30 april 2018 te Heemskerk-de Jong , Joost, overleden op 30 april... Zoe Gerritsen en de Suzanne Sanders band in Acoustique HEEMSKERK - In de uitzending van Café Acoustique van Heemskerk FM/RTV IJmond zijn donderdag 17 mei singersongwriter Zoe Gerritsen en de Suzanne Sanders band te gast. Donderdag 17 mei in Café Lokaal in de A. Verherenstraat 5 in Heemskerk, aanvang 20.00 uur. De optredens beginnen rond 20.45 uur. Live op... Verzamelmarkt HEEMSKERK - De boeken-, platen- en verzamelmarkt op het Nielenplein in Heemskerk wordt zaterdag 19 mei weer gehouden. Hier zijn onder andere romans, thrillers, literatuur, topografie, plaatjesalbums, boeken over de streekgeschiedenis en ansichtkaarten verkrijgbaar. Maar ook lp's, cd's, dvd's, singles en verzamelspullen zijn hier te vinden. Meer informatie via tel.... Goud en zilver voor De Schimmelkroft HEEMSKERK - Carrouselrijden is een echte FNRS-activiteit. De Schimmelkroft Carrousel onder leiding van Yvette van Os en Schimmelkroft No Nonsense onder leiding van Frank Gieling hebben zondag 6 mei meegedaan in de eerste divisie laag paarden bij Manege Groenenwoude in Woudenberg. Zij behaalden een eerste en een tweede plek bij... (A)meezingavond in gebouw Scouting Heemskerk HEEMSKERK - Op dinsdag 29 mei organiseert gemengd koor De Notenbalkers een meezingavond voor mensen met de vraag 'Hoe gaat dat nou, zo'n repetitie, en hoe gezellig is dat nou?' Maar ook voor mensen die gewoon een leuke avond willen hebben. Het is geheel vrijblijvend en kost niets, gewoon een... Nina de mooiste van Noord-Holland!
Heemskerkse gekroond tot Miss Intercontinental
HEEMSKERK - Nina Irambona is zondag gekroond tot Miss Intercontinental Noord-Holland. De Heemskerkse heeft zich daarmee gekwalificeerd voor de landelijke finale van de missverkiezing, die op 31 augustus zal worden gehouden. Voordat het zover is, wacht haar een reeks aan voorbereidende activiteiten. Terugkijkend concludeert Nina: “Het was superleuk, maar wel...
Jong en oud op dodenherdenking Heemskerk HEEMSKERK - Het was in Heemskerk behoorlijk druk op vrijdag 4 mei tijdens de dodenherdenking. Er waren twee herdenkingsmomenten: bij het monument van de bommenwerper B17 langs de Communicatieweg en bij het Vredesmonument bij de Dorpskerk. Op de laatste locatie hield burgemeester Mieke Baltus een toespraak hield en werden er... Graaf Floris V naar Landelijke Scoutingwedstrijden HEEMSKERK – In het weekend van 21 en 22 april vonden de Regionale Scoutingwedstrijden plaats in Castricum. Twee dagen vol avontuurlijke activiteiten waarin scouts in de leeftijd van 11-15 jaar van de regio Noord-Holland Midden strijden om de regionale titel. Voorop staat het plezier van deelname, tevens werden de teams... Bemanning Lancaster DS835
eren met straatnaambord
Voorstel van stichting Kennemer Delta:
HEEMSKERK - Het is 75 jaar geleden dat een Lancaster DS835 neerstortte bij de Kruisberg. Over de fatale vlucht van de Britse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte Kennemer Delta al eens een lied, dat te vinden is op de cd Hemezonkyricha. Ook is een glas, met daarop een foto...