Rodi

Officiële start IKC ’t Baeken-Rollebol

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Helma van Hoorn en Raymond Berghuijs (voorzitter college van bestuur SaKS en directeur Rollebol kindercentra). (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - IKC ’t Baeken-Rollebol is vrijdag 8 september om 10.00 uur officieel van start gegaan. De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door Helma van Hoorn en Raymond Berghuijs (voorzitter college van bestuur SaKS en directeur Rollebol kindercentra). De pilot die hieraan vooraf ging, duurde ruim anderhalf jaar. Deze voorbereidingsperiode startte met een intentieverklaring, waarin de vergaande samenwerking tussen basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO werd opgetekend.


Het doel is: een doorgaande ontwikkelingslijn, een optimale ontwikkelomgeving voor kinderen, één pedagogische en didactische visie voor het kind, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en één aanspreekpunt voor ouders te zijn.
Het project is tot stand gekomen met de inbreng van ouders en verzorgers. De pedagogisch medewerksters, leerkrachten hebben de samenwerking geïntensiveerd en er zijn duidelijk afspraken met elkaar gemaakt, hoe het IKC wordt vormgegeven. Een optimale afstemming tussen professionals. Met de betrokkenheid van het bestuur, directie en management van SaKS en Rollebol kindercentra, basisschool ’t Baeken en kindercentrum Rollebol is het voortraject met succes doorlopen.
Om 10.00 uur kwam de hele school bijeen met alle betrokkenen van bovengenoemde organisaties. Op het schoolplein vond het officiële moment om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen plaats.
Het IKC bord aan de gevel van de school en het kindercentrum is onthuld, waarbij alle kinderen feestelijk werden getrakteerd op een ijsje.

Artikel geplaatst op woensdag 13 september 2017 - 10:07Reacties (0)


Reageer