Rodi

Baby Hannah werd ontvoerd door haar ouders
(Pleeg)kinderen…het is onze gezamenlijk zorg

Meggelien de Weijer. (Foto: aangeleverd)

               ADVERTORIAL
Hield de ontvoering van baby Hannah u ook bezig? Hanna woont in een pleeggezin maar werd afgelopen week ontvoerd door haar ouders. Gelukkig is het goed afgelopen. Maar hoe kon dit gebeuren? We vertellen u hieronder meer over pleegzorg. Aan het woord Meggelien de Weijer, verbonden aan Pleegzorg van Parlan Jeugdhulp.

Goed opvoeden. Hoe doe je dat eigenlijk?
Ouders willen graag het beste voor hun kind en ze laten opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving. Maar opvoeden is het moeilijkste dat er is en je leert er eigenlijk maar weinig over op school. Gelukkig kunnen de meeste ouders met vragen terecht bij hun ouders, familie of vrienden. En tegenwoordig is er online veel over te vinden. Ouders kunnen hun opvoedvragen ook stellen aan het consultatiebureau of het wijkteam. Gelukkig kunnen de meeste ouders met een beetje hulp weer op eigen kracht verder. Als dat niet lukt, dan kan er hulp thuis ingezet worden.

Wat zijn redenen voor uithuisplaatsing?
In de meeste situaties is thuis al veel hulp geboden voordat een besluit van een uithuisplaatsing valt. Het is een ingrijpende beslissing waar goed over nagedacht wordt. Er zijn veel verschillende redenen waarom een kind bij pleegzorg wordt aangemeld. Vaak een combinatie van factoren. Ouders kunnen, ondanks hulp, niet de opvoeding op verantwoorde wijze vormgeven. Soms is er sprake van een onveilige thuissituatie, met onvoldoende mogelijkheden voor het kind om op een goede, veilige wijze op te groeien. Veel ouders hebben zelf ook forse problemen, zoals psychische, financiële of een verslaving. In de meeste situaties gaat het om een gedwongen uithuisplaatsing. U kunt zich voorstellen dat ouders heel moeilijk kunnen accepteren dat ze de opvoeding uit handen moeten geven. Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom de ouders Hannah ontvoerden bij haar pleegouders.

Zoeken naar een pleeggezin
Als een kind niet meer thuis kan wonen, dan wordt hij of zij aangemeld bij een pleegzorgaanbieder. Bijvoorbeeld bij ons. Wij proberen het liefst samen met ouders een pleeggezin te vinden. Eerst zoeken we in het netwerk van de ouders. Misschien is er een familielid of een bekende uit de omgeving die hun zoon of dochter wil opvangen? Lukt dat niet dan zoeken we in ons pleegouderbestand. Daarin staan vrijwilligers die graag iets voor een kind van een ander willen betekenen. Bij het zoeken naar een geschikt pleeggezin houden we rekening met de hulpvraag van het kind, de woonplaats, de gezinssamenstelling, de geloofsovertuiging, de levensovertuiging van de ouders en de pleegouders. Meestal lukt dat goed.

Zijn pleegouders vrijwilligers?
Ja, ze willen graag iets betekenen voor een kind van iemand anders. Pleegouders ontvangen begeleiding, training en coaching van Parlan en ontvangen een wettelijk vastgesteld bedrag voor de opvoeding en verzorging van hun pleegkind(eren).

Blijven de ouders een rol spelen in de opvoeding?
We richten onze begeleiding erop om een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders en pleegouders te realiseren. Dat is echt van belang. Voor de ouders en voor het kind. Dat is niet altijd gemakkelijk. Niet voor ouders en kind. En ook voor de pleegouders niet. Het kind in de pleegzorg ontwikkelt zich het best als alle partijen op constructieve manier samenwerken. Een pleegkind in huis brengt vaak een andere dynamiek in uw (gezins)leven. Soms is het zoeken, soms is het heftig, maar ook vaak is het mooi. (Pleeg)kinderen…het is onze gezamenlijk zorg. Van u, van school, van de buurt, van de gemeente en van ons.
Kijk op www.pleegzorgparlan.nl wat u kunt betekenen. Maandag 12 maart is er om 20.15 uur een informatieavond bij Parlan aan de Van der Lijnstraat 9 in Alkmaar.

Artikel geplaatst op woensdag 07 maart 2018 - 13:38