Rodi

Het verdriet van Schoorl   

Door: Giselle Ecury
De inmiddels méér dan 16000 petitieondertekenaars van de Stichting “Schoorlse Bos moet Blijven” ten spijt, heeft de gemeente Bergen op 3 januari jl. tot mijn stomme verbazing de omgevingsvergunning voor de Omvorming van 20 hectare dennenbos tot duingrasland in de Schoorlse Duinen verleend. Dat is 20.000 vierkante meter! (NB: 1 hectare = 2 voetbalvelden).
   Een onopvallend berichtje in het Bergens Nieuwsblad. Heeft u het over het hoofd gezien? Ik ook, bijna, dus ik verwijt u niets. “Staatsbosbeheer gaat in delen van het niet verbrande Dr. van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos bomen verwijderen om meer ruimte te maken voor open duinen, zodat bijzondere planten- en diersoorten behouden blijven of terugkeren,” staat er. Neem van mij aan: het is onacceptabel veel.
   Inmiddels is Staatsbosbeheer “onderhoud” aan het plegen. Dat gebeurde ook in de afgelopen jaren gedurende korte perioden, destijds keurig netjes, onopvallend, de paden bleven begaanbaar. Wat er nu gebeurt, gaat vele hectares te buiten. Zijn ze soms al begonnen “meer ruimte te maken voor open duinen”? De dikste bomen met volle, groene dennenkruinen zijn omgemaaid. Dunne, soms al gehalveerde pierlala ’s mochten blijven staan. Zouden die zonder steun van soortgenoten niet omwaaien bij een storm? Als leek vraag ik maar wat, zíj ‘hebben ervoor gestudeerd’, toch, zoals bij de Oostvaardersplassen?
   Wat gebeurt er met de diersoorten die genieten van dicht bijeen staande dennen? Die juist dáár beschutting zoeken? Wat met de insecten die schuilen tussen de schubben van de dennenbast? De vele spechten die wij hadden roffelden ze zo lekker naar het oppervlak om daarmee hun jongen te voeren. Gingen onlangs niet de alarmbellen af, omdat er héél veel insecten zijn verdwenen en er nu een nijpend voedseltekort is voor de vogels? Moeten ze dan niet óók al het zaad uit de dennenappels missen? Waar is trouwens die nachtzwaluw gebleven die altijd even opgeschrikt werd door mijn hond met haar goed ontwikkelde neus, maar die haar ook weer blind vertrouwde en terugkeerde nog voor wij een zijpad insloegen? En duingrasland? Komen er dan méér grazers? Nooit meer met je (loslopende) hond het bos in?
Wat je hebt, moet je koesteren, leerde ik niet alleen van mijn ouders, maar tevens van mijn biologieleraren (ten slotte ben ik ooit met een 9 geslaagd voor dit vak als onderdeel voor mijn Hbo-diploma). Aangezien je moet afwachten of wat je wilt bereiken, ook daadwerkelijk zal lukken. Als er iets in het leven een doorwrochte waarheid is, is dat vrijwel alles anders loopt, dan je verwacht. Mensen willen, willen en willen; en de natuur? Die is oneindig veel wijzer dan wij, die doorvoelt vele malen eerder dat de dingen niet meer kloppen in deze opgefokte westerse alles opslokkende wereld, waar andere (financiële) belangen gelden dan de natuurwetten. Is dat hier ook aan de hand? Gaat Staatsbosbeheer dik verdienen aan al dat opgeleverde dennenhout? Was hun subsidie niet drastisch verminderd? Waarom lees ik dáár niets over in dit bovengenoemde bericht?
Ernstig is ook het gigantische gemis aan historisch besef. Dennen werden geplant om het voor de mensen in het dorp leefbaar te houden. Zonder dennen rukt het duinzand op, bij storm kun je dan uitsluitend binnenblijven aangezien stuifzand in alle openingen van je gezicht zal kruipen en het fijnstof in je longen!!!
Nu staat ons nog meer kaalslag te wachten. Wandelaars spreken me er treurig over aan, mensen die van heinde en verre komen, vaak uit Duitsland. Op de diverse aan bomen bevestigde waarschuwingsborden lees ik met balpen neer gekalkte aantekeningen die getuigen van woede. Zou het helpen?
Laten we positief blijven: teken NU de petitie via www.schoorlsebosmoetblijven.nl alstublieft! En vooral: teken BEZWAAR aan. Doe het, dit kan slechts tot 6 weken ná die 3e januari! Neem contact op met de gemeente: info@bergen-nh.nl over de procedure.
Alle beetjes helpen! Bij het drama rond de Oostvaardersplassen hebben we dit kunnen zien. Nu is het verdriet van Schoorl aan de beurt, al is het vijf voor twaalf...

Artikel geplaatst op zondag 20 januari 2019 - 20:09