Rodi

Week van de Eenzaamheid
Samen tegen eenzaamheid

GEMEENTE - Eenzaamheid komt veel meer voor dan men denkt, eigenlijk in ieders netwerk. Maar liefst dertig procent van de Nederlanders is eenzaam en tien procent is zelfs sterk vereenzaamd. Daarom wordt in het hele land een speciale week gewijd aan het bekend maken van de mogelijkheden om elkaar op diverse manieren te ontmoeten. Deze week vindt plaats van 21 september tot en met 1 oktober.


Ook in de gemeente Bergen wordt aandacht gegeven aan deze week. Stichting Welzijn Bergen wil graag met andere organisaties een speciaal activiteiten programma aanbieden, waar een ieder elkaar, het liefst gratis, geheel vrijblijvend kan ontmoeten. Zij denken aan een preventief programma gericht op elkaar ontmoeten en bewustwording van eenzaamheid.
Deze week van ontmoeting heeft als ondertitel 'Samen tegen eenzaamheid'. De bedoeling is om met elkaar te kijken hoe iedereen een steentje bij kan dragen om eenzaamheid onder de aandacht te brengen. Heel veel organisaties uit de gemeente Bergen doen mee, zoals wijkverenigingen, kerken enz.
Het zou kunnen zijn dat organisaties niet zijn benaderd, maar wel graag mee willen doen of al leuke initiatieven hebben bedacht voor die week. Zij worden van harte uitgenodigd zich aan te melden via mailadres J.hendriks@welzijnbergen.nl . Met vragen kan men terecht bij Jeanette Hendriks, tel. 06 21874760.

Artikel geplaatst op vrijdag 28 juli 2017 - 09:43