Rodi

Terug naar meer stilte

EGMOND-BINNEN - De abdijwinkel van de Abdij van Egmond te Egmond-Binnen, heeft sinds april 2017 een doorstart gemaakt. Dat betekent dat de kaarsenmakerij en de abdijwinkel door de broeders zelf worden gerund en bemand en vol dankbaarheid ook met vrijwilligers en medewerkers. Wat belangrijk is voor de abdijgemeenschap is dat de abdijwinkel, naast het monastieke leven van de broeders , als venster kan fungeren van de abdij.


Een venster waar ruimte wordt geboden voor ieders persoonlijke zoektocht, naar wat ieder ten diepste drijft. Alle activiteiten die georganiseerd worden en alle artikelen die ten verkoop worden aangeboden zijn herzien naar de nieuwe koers die de abdij vaart 'Terug naar meer stilte' en 'aandacht voor wat de mens ten diepste drijft'.
In dit verband organiseren zij de lezingencyclus 'Een ontmoeting op weg naar Pasen' waarbij de inleiders de deelnemers geestelijk voedsel zullen aanreiken tot verdieping van hun geestelijk leven, ter overdenking en meditatie over het leven met God, over geloofservaring, over dialoog en gesprek met de Kerk en met elkaar, over hoe het geloof ons uitdaagt en prikkelt tot doordenken van ons geloof om daardoor oorspronkelijke daden van liefde te verrichten. De inleiders zijn Joris van Ael iconograaf, broeder Adri Kortekaas monnik van de abdij van Egmond, Antoine Bodar priester en hoogleraar, Anton de Wit hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, Erik Borgman professor Theologie aan de universiteit van Tilburg en Ad de Keyzer liturgist en Bach kenner.
De lezingen vinden plaats in de Egbertzaal van de Abdijwinkel in de periode van 28 januari t/m 10 maart. Men kan zich inschrijven via de website van de abdij www.abdijvanegmond.nl, bezinningsaanbod, lezingen.

Artikel geplaatst op vrijdag 19 januari 2018 - 11:10