Rodi

Themabijeenkomst 'Vrijwillig levenseinde bij voltooid leven'

SCHAGEN/ HEERHUGOWAARD - Uitvaartbegeleiding Karin Smit organiseert woensdagavond 14 februari, in samenwerking met de NVVE, de derde themabijeenkomst 'Vrijwillig levenseinde bij voltooid leven'. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom in verenigingsgebouw 'Onder de acacia's' aan het Acaciaplein 400 in Schagen; de bijeenkomst start om 19.30 uur. De entree is gratis.
Door medische vooruitgang, betere voeding en een gezondere leefwijze worden mensen steeds ouder. Voor sommigen van hen komt het moment waarop zij zich afvragen: wil ik wel zo doorgaan? Mijn lichaam kan nog wel, maar eigenlijk wil ik niet meer. Voor deze mensen is de Euthanasiewet niet altijd van toepassing. Die wet staat artsen toe onder strikte voorwaarden euthanasie te verlenen. Medische aandoeningen zijn daarbij noodzakelijk. D66 heeft het plan voor mensen vanaf 75 jaar te komen tot een wettelijke regeling voor vrijwillige levensbeëindiging bij voltooid leven met behulp van een 'levenseindebegeleider'. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde (NVVE) ondersteunt deze ontwikkeling, maar pleit wel voor een lagere leeftijdsgrens, bijvoorbeeld 70 jaar.
De NVVE staat voor keuzevrijheid aan het einde van het leven en vindt dat ieder mens recht heeft op een waardig levenseinde. Dat kan een natuurlijke of zelf gekozen dood zijn. Voor mensen die de regie volledig in eigen hand willen houden, is de NVVE voorstander van de mogelijkheid van zorgvuldige zelfdoding, mits goed geregeld om misbruik tegen te gaan. De vanuit de NVVE opgerichte Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft in september het initiatief genomen haar leden in de gelegenheid te stellen in het bezit te komen van een laatste wil middel. Loes Jobse, vrijwilliger van de Presentatiedienst van de NVVE, gaat tijdens de themabijeenkomst met de aanwezigen in gesprek over deze onderwerpen.
Aanmelden kan via info@uitvaarbegeleidingkarinsmit.nl of telefonisch via 06-81358110.

Artikel geplaatst op zondag 11 februari 2018 - 20:35