Rodi

Persoonlijke sfeer op Huygens College

HEERHUGOWAARD - Het Huygens College Heerhugowaard is een kleinschalige organisatie met een plezierige en veilige sfeer. Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat het Huygens College een kleine school is als je let op het totaal aantal leerlingen. En die leerlingen zijn ook nog eens verdeeld over twee locaties. Vwo, havo en theoretische leerweg worden ondergebracht in het nieuwe gebouw aan de Middenweg (was Bergmolen), terwijl de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen aan de Umbriëllaan zijn gevestigd.


Het Huygens College vindt die persoonlijke sfeer belangrijk. Leerlingen zijn een groot deel van de week op school en dan is het belangrijk dat ze zich thuis voelen. Zeker in het onderwijs is de uitdrukking 'geen prestatie zonder relatie' van toepassing. De organisatie van het onderwijs is daarop aangepast. Er zijn vier verschillende teams onder leiding van een afdelingsleider. Dit zijn kleinschalige eenheden met een herkenbare groep mentoren en docenten waardoor leerlingen en docenten elkaar kennen en problemen snel worden gesignaleerd en aangepakt. Ook de conciërges kennen de leerlingen goed en zij bieden veel hulp aan de leerlingen.
Voor de nieuwe leerlingen wordt in september een brugklaskamp georganiseerd waardoor de leerlingen hun nieuwe klasgenoten en hun mentor snel leren kennen. Goed leren samenwerken is daarbij een belangrijk onderdeel. Doordat ouderejaars leerlingen meehelpen als begeleiders zorgt het brugklaskamp voor een brede kennismaking met de school.
Om een prettige sfeer te bevorderen organiseert de mentor verschillende activiteiten met zijn klas, bijvoorbeeld rondom sinterklaas, kerst en de schoolfeesten waar leerlingen graag naar toe gaan. Deze informele, persoonlijke sfeer hoort bij de school. Dat neemt overigens niet weg dat het Huygens College duidelijke regels en afspraken hanteert, want ook dat is belangrijk voor een prettige leefomgeving.

Artikel geplaatst op zondag 27 januari 2019 - 09:07