Rodi

‘Voor, door en met de lokale bevolking’
Sport Servicepunt Langedijk is drijvende kracht

De glijbaan. (Foto: Erna Faust).
Alle onderstaande foto's van Marjolein Ansink

LANGEDIJK- Een gesprek met Teun van Etten, directeur van Sport Servicepunt Langedijk, hoeft niet over de persoon Van Etten te gaan. Toch wordt de visie achter de sociale onderneming beïnvloed door zijn ervaringen. Zoals die van vierentwintig jaar geleden, toen hij als bedrijfsleider werd aangenomen bij zwembad De Bever in Sint Pancras.


‘’Dat was een hectische periode. Het zwembad werd ernstig bedreigd door sluiting en daar was de bevolking faliekant op tegen. Er waren enorme protesten. Ook op mijn eerste werkdag vonden daarom allerlei activiteiten in het zwembad plaats. Dankzij krachtig optreden van de bevolking bleef het zwembad open’’, vertelt Teun van Etten. Nu exploiteert en beheert Sport Servicepunt Langedijk diverse accommodaties in de Kop van Noord-Holland, zoals de zwembaden De Bever, Het Baafje, Duikerdel, theater de Binding en de sporthallen Geestmerambacht en de Oostwal. De betrokkenheid van de Pancrassers bij De Bever is daar een inspiratie voor gebleken. Van Etten: ‘’Wij willen een drijvende kracht zijn, die sport en cultuur voor iedereen toegankelijk houdt.’’

Voor ons allemaal

‘’Onze slogan is ‘Voor, door en met de lokale bevolking.’ Sport en cultuur zijn belangrijk voor ons allemaal. Ze hebben een positieve invloed op hoe we met elkaar omgaan, onze gezondheid en onze veiligheid.’’ Een open deur misschien, maar tijden veranderen. Van Etten: ‘’Vroeger werden sportieve en culturele instellingen, vanwege deze positieve effecten, grotendeels door de overheid gesubsidieerd. Ze werden zo laagdrempelig mogelijk gehouden, zodat iedereen ervan kon profiteren. Vandaag de dag wordt dit steeds meer aan ‘de markt’ overgelaten. Maar als het maken van winst voorop staat, dan komt de gemeenschap niet meer op de eerste plaats.’’
Sociaal ondernemen

Sport Servicepunt Langedijk wordt al sinds 2010 geconfronteerd met deze nieuwe werkelijkheid. Als ‘sociale onderneming’ heeft de organisatie een frisse blik op de toekomst ontwikkeld. Van Etten: ‘’Net als traditionele ondernemingen hebben we een verdienmodel, maar het maken van winst is een middel en geen doel op zich. Alle winst die gemaakt wordt, vloeit terug in de accommodaties, niet in de portemonnee van de organisatie. Zo willen we de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening vergroten en blijvend bijdragen aan een positief effect op de omgeving.’’ Daarvoor zoekt de sociale onderneming ook nadrukkelijk lokaal de samenwerking: ‘’Samen met het Kossen-Leijenfonds en onze supporters hebben we bijvoorbeeld een Vuurtorenglijbaan voor De Bever kunnen bekostigen. Op die manier wordt het zwembad zelf weer net even leuker en waardevoller en is het echt iets dat we met zijn allen voor elkaar krijgen.’’
Impact

‘’Een sociale onderneming drukt winst daarom op een andere manier uit: niet in geld, maar in ‘sociale impact’. Deze impact bestaat uit een optelsom van positieve effecten voor de omgeving, zoals sociale samenhang, welzijn of veiligheid. Dit willen we ook meten en voor anderen inzichtelijk te maken. Zo kunnen we laten zien wat ons onderscheidt van andere zwembaden en culturele instellingen die commercieel werken, of door gemeenten geëxploiteerd worden.’’ De voorzieningen die Sport Servicepunt Langedijk exploiteert, danken hun bestaansrecht namelijk aan de bevolking. ‘’Wij willen dan ook vooropstellen dat de voorzieningen voor de bevolking toegankelijk blijven. Daar is ambitie en durf voor nodig, maar ook de inzet om het publiek hierbij te betrekken en te laten zien waarom we doen wat we doen. We zullen ons, samen met zeventig medewerkers en veel vrijwilligers, daar de komende jaren met man en macht voor inspannen.’’
Sport Servicepunt Langedijk
Oostelijke Randweg 15
1723 LH Noord-Scharwoude
Telefoon (0226) 345660

Artikel geplaatst op woensdag 07 juni 2017 - 11:48

Foto's