Rodi

Raja Yoga in Schagen

SCHAGEN - Ingrid van de Wiel is het afgelopen jaar in Schagen gestart met lessen Raja Yoga. Deze vorm van yoga wordt ook wel de Koninklijke Yoga genoemd. Zij vormt de basis voor alle andere yogavormen en is een middel tot bewustwording.


De lessen zijn gericht op de yoga-filosofie, een aantal fysieke yoga-oefeningen, concentratie-oefeningen en per les een afsluitende terugkoppeling. Er is nog gelegenheid om aan te sluiten in de lopende basisopleiding op de woensdagavond. Bij voldoende belangstelling start eenzelfde opleiding ook op donderdagavond.
De lesavond begint om 19.00 uur en duurt ongeveer tweeënhalf uur. Woensdag 10 januari is er een kennismakings- en informatieavond. De lessen starten de daarop volgende week.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met de docente, Ingrid van de Wiel (0224-213136 / de.wieltjes@kpnmail.nl).

Artikel geplaatst op donderdag 07 december 2017 - 09:50