Rodi

2016: Goed jaar voor Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. (foto Rodi Media)

BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft 2016 goed afgesloten. Het ziekenhuis scoort goed op kwaliteit en patiëntveiligheid en is financieel gezond. Dit blijkt uit het jaarverslag 2016. Het RKZ heeft over 2016 een jaarresultaat geboekt van € 2,2 miljoen (2015 -€ 0,3 miljoen). De totale bedrijfsopbrengsten stegen in 2016 naar € 137,2 miljoen (2015: € 130,4 miljoen). Dat blijkt uit de jaarrekening over 2016, die het RKZ bekend heeft gemaakt.


Het verbeterde financiële resultaat over 2016 is vooral veroorzaakt door de verbetering en professionalisering van de inkoop, verbetering van de zorgprocessen door de invoering van LEAN en Six Sigma-methodieken, verbeterde beheersing van kosten en enkele incidentele baten. Het RKZ blijft voldoen aan alle bankenratio’s. De solvabiliteit steeg in 2016 naar 22% (2015: 18%). De opbrengsten uit de zorgprestaties stegen naar € 126,1 miljoen (2015: € 121,8 miljoen). Voor het medisch wetenschappelijk onderzoek verwierf het RKZ in 2016 € 4,2 miljoen subsidies (2015: € 3,9 miljoen).
Jaap van den Heuvel, voorzitter van de Raad van Bestuur van het RKZ: “2016 was het jaar waarin wij veel stappen hebben gezet om de organisatie op orde te brengen. Daarnaast lukte het ons ook te werken aan het bereiken van onze belangrijkste doelstelling: het leveren van kwalitatief goede en klantvriendelijke zorg aan onze patiënten.”

Top 100

Het RKZ heeft hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie door standaardisatie van zorg en ondersteunende processen op basis van de invoering van LEAN en Six Sigma, en door toepassing van nieuwe technologieën. De medewerkers in het RKZ streven naar het leveren van de beste kwaliteit van zorg, maximale patiëntveiligheid en de grootst mogelijke patiënttevredenheid. Dit streven is in 2016 beloond met de tweede plaats in de AD Ziekenhuis Top 100. In de AD Ziekenhuis Top 100 van 2015 eindigde het RKZ op de 77e plaats. Het AD-onderzoek benoemt ieder jaar andere indicatoren, waarop de ziekenhuizen vergeleken worden. In 2016 waren dat indicatoren waarop het RKZ goed scoort, zoals medicatieveiligheid en geriatrie.
Grote investeringen

Ook als het gaat om onderzoek en studies was het RKZ in 2016 succesvol. Nieuwe onderzoeken zijn gestart en een aantal onderzoeken is afgerond, veelal in samenwerking met andere ziekenhuizen. Het Brandwondencentrum doet veel eigen onderzoek en ontving uit handen van de Europese Brandwonden Associatie het Europese Brandwondencertificaat. De jury noemde het Brandwondencentrum excellent en was onder de indruk van de onderlinge samenwerking van alle disciplines, het opleidingsniveau van de medewerkers, de faciliteiten voor en rond de patiënt en het niveau van het wetenschappelijk onderzoek.
Voor 2017 verwacht het RKZ eveneens een positief resultaat. Wel moet rekening gehouden worden met grote investeringen voor de renovatie en herindeling van het gebouw om zowel de patiëntbeleving als de efficiency nog verder te verbeteren. Een algehele renovatie gaat ongeveer 50 miljoen euro kosten. Om dit te financieren zullen de financiële resultaten van het RKZ in de toekomst nog substantieel moeten verbeteren.

Artikel geplaatst op woensdag 07 juni 2017 - 13:03