Rodi

Zelfvertrouwen en plezier
Dagbesteding bij Zorggroep Reinalda

Erbij horen en deel nemen aan het sociale leven is voor iedereen belangrijk. Soms zorgt een lichamelijke, geestelijke of sociale handicap ervoor dat de deur uitgaan niet meer vanzelfsprekend is. Dan is deelname aan dagbesteding een mooie oplossing. Zorggroep Reinalda biedt op drie verschillende plaatsen dagbesteding aan. In de Roos, in het Polderhuis en in het Reinaldahuis: dichtbij de buurtbewoners, met bekende gezichten en met over het algemeen weinig reistijd. Op zaterdag vindt in het Polderhuis dagbesteding plaats specifiek voor Turkse vrouwen.
In kleine groepen ondernemen deelnemers aan de dagbesteding activiteiten afhankelijk van hun voorkeur zoals bewegen, geheugenoefeningen, schilderen, wandelen, zingen, bloemschikken of houtbewerking. Weer er bij horen, nieuwe mensen ontmoeten, deel uit maken van een groep, prettig bezig zijn en leuke dingen maken, geeft zelfvertrouwen en plezier. Voor mantelzorgers die thuis de zorg voor hun naaste als (te) zwaar ervaren is het prettig weer wat tijd voor zichzelf te hebben.
Wilt u meer weten of een kijkje nemen op een van de locaties van dagbesteding? Dan kunt u contact opnemen met Marjan Halma, coördinator dagbesteding Zorggroep Reinalda 06-30899031

[IN KADER]

Licht, woorden en stilte

Herdenken bij Zorggroep Reinalda. Tijdens het leven zorgen wij met persoonlijke aandacht en warmte voor bewoners. Ook na de dood is er voor hen tijd en ruimte.
Twee keer per jaar organiseren wij herdenkingen. Bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers staan stil bij het heengaan met muziek, licht, rozen, woorden en stilte. De foto's van de overledenen en de persoonlijke bijdrages van medewerkers en nabestaanden roepen de overledenen weer even tot leven. De bijeenkomsten zijn sfeervol, troostrijk en worden goed bezocht.
Meer informatie bij Greet Doornenbol, humanistisch raadsvrouw Zorggroep Reinalda 023-5434000.

Artikel geplaatst op dinsdag 10 oktober 2017 - 14:11