Rodi

Goede maatschappelijke resultaten Snuffelmug

Heel veel tonnen gebruikt textiel wordt via slimme inzameling en sorteren weer hergebruikt. (Foto: Tom Wielart)

HAARLEM - De maatschappelijke resultaten van Kringloopcentrum Snuffelmug over 2017 zijn uitstekend. Er is 570 ton huisraad verwerkt via Snuffelmug. Meer dan de helft hiervan wordt voor direct hergebruik verkocht. Een kleine helft is helaas niet verkoopbaar, maar wordt wel op grondstofsoorten gescheiden.
Daarmee wordt in elk geval bijgedragen aan de afvalscheidingsresultaten van Haarlem. Naast de huisraad is 590 ton oude kleding gesorteerd. Ook hier geldt als eerste optie hergebruik als kleding. Met de opbrengsten uit de verkoop van textiel en huisraad kunnen de doelstellingen voor sociale werk-gelegenheid worden gerealiseerd. Snuffelmug en het Textielsorteercentrum realiseerden werk voor: 32 betaalde krachten met een WSW indicatie, 50 dagbestedingsplekken en 20 werkervaringsplekken. Voor 2018 wordt gestreefd naar meer werkervaringsplekken.
Lokale bedrijven, stichtingen en verenigingen werken samen met Kringloopcentrum Snuffelmug. Dit gebeurt onder meer door het uitwisselen van kennis, donatie van ‘nieuwe’ goederen, het bieden van werkstages en bijdragen aan armoedebestrijding in Haarlem. Het Haarlemse Kringloopwarenhuis is daarmee zowel voor milieu (hergebruik en afvalscheiding) als sociale werkgelegenheid een succes-volle samenwerkingspartner. Snuffelmug is een leerwerklocatie van Werkbedrijf Haarlem, een sociale onderneming van de regiogemeenten.

Artikel geplaatst op vrijdag 05 januari 2018 - 11:25