Rodi

Haarlemse Maat. Wat is dat?

CDA sportwethouder Merijn Snoek op werkbezoek bij Hockeyclub Haarlem. (Foto: aangeleverd)

HAARLEM - Partijen struikelen over elkaar heen in het noemen van nog grotere aantallen te bouwen wonen in Haarlem. Tot wel 16.000. De huidige woonvisie gaat uit van 7.500 woningen. Daar heeft Haarlem de komende jaren de handen aan vol. Het CDA wil dat de stad zich in balans ontwikkelt tussen wonen, werken, groen en mobiliteit.


CDA Haarlem heeft tijdens de verkiezingscampagne een groot aantal ontmoetingen gehad met mensen uit de sport, cultuur, het onderwijs, winkeliers en het bedrijfsleven. Eén ding is wel duidelijk geworden, er is grote zorg over een onstuimige groei van de stad. Ja, er moeten woningen gebouwd worden en vooral sociale woningbouw. De maatschappelijke voorzieningen, wegen, verkeer en vervoer moeten het tempo en het aantal te bouwen woningen wel aankunnen. De sportaccommodaties zijn nu al krap. De scholen kunnen de vraag nauwelijks aan. De bereikbaarheid van de stad en het verkeer in de stad moeten sterk worden verbeterd. De stad slibt dicht. De bedrijven en het werk moeten in Haarlem blijven. Woningen bouwen in de Waarderpolder is dus geen optie. Het schaarse groen in de stad willen we behouden.

Onderwijs, sport en bereikbaarheid

Het aantal van 7.500 te bouwen woningen vraagt al enorme investeringen in voorzieningen. Denk aan extra onderwijs- en sportfaciliteiten en de extra investeringen in de bereikbaarheid van de stad. Dit betekent ook meer zitgelegenheden en veilige speeltuinen voor kinderen in de hele stad. CDA Haarlem kiest voor kwalitatieve groei. CDA Haarlem noemt dat de Haarlemse Maat. Lees hier meer over op www.haarlemsemaat.nl.

Artikel geplaatst op dinsdag 13 maart 2018 - 13:33

Foto's