Rodi

Zwembad de Waterdam voldoet aan hogere kwaliteitsstandaard Zwem-ABC

REGIO - Zwembad de Waterdam uit Edam-Volendam heeft naar eigen zeggen als eerste van de regio de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet de Waterdam aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Jaarlijks haalt gemiddeld 95 procent van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC, uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden &pipe; NRZ.


Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar mensen kunnen afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen, te weten de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als:
-Is er voldaan aan wet- en regelgeving;
-Is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
-Werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche;
-Is de zwemlesgevende voldoende opgeleid;
-Is er nagedacht over de manier van lesgeven;
-Hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles;
-Is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.
De Waterdam heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.
Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden &pipe; NRZ, het kennisinstituut waarin de partijen RECRON, VSG en KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd.

Artikel geplaatst op woensdag 30 maart 2016 - 10:07