Rodi

De Peutertuin in Enkhuizen nu ook ‘voorschool’

Zes pedagogisch medewerkers van De Peutertuin hebben hun VVE-certificaat ontvangen. (Foto: aangeleverd)

ENKHUIZEN - Na een intensieve scholing hebben zes pedagogisch medewerkers van De Peutertuin, de montessori-peutergroepen in Enkhuizen, vorige week hun VVE-certificaat ontvangen. Daarmee zijn de peutergroepen nu ook officieel locaties voor VVE geworden, en kunnen ouders nu dus ook kiezen voor een montessori-benadering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).


Vanuit de landelijke overheid wordt er flink geïnvesteerd om kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachterstand of een taalachterstand extra te begeleiden en stimuleren. Dat gebeurt met speciale programma’s. Op de Peutertuin heeft men gekozen voor de methode 'Peuterplein', maar wordt ook intensief gewerkt met het montessori-materiaal. Dit materiaal is uniek en uitermate geschikt voor het stimuleren van de ontwikkeling van, in dit geval, zeer jonge kinderen.
“Juist de combinatie van het werken met Peuterplein, het montessori-materiaal en het werken volgens het montessori-concept - waarin elk kind op eigen niveau, naar eigen interesse wordt benaderd - is voor kinderen enorm verrijkend”, aldus Wim Hoogervorst. Hoogervorst is directeur van de montessorischool in Enkhuizen, maar ook al sinds de oprichting in 2003 bestuurslid van De Peutertuin. “We zullen merken dat alle peuters in onze groepen veel profijt hebben van onze VVE-werkwijze, ook de kinderen zonder ‘achterstand’. Omdat we kinderen respecteren zoals ze zijn, en ze veel individuele aandacht kunnen geven, bouwen ze zelfvertrouwen op en voelen ze zich snel thuis. Daarmee wordt automatisch de sociale ontwikkeling extra gestimuleerd.”
Het team van De Peutertuin vindt het van groot belang dat ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Vanuit de montessori-visie op peuterwerk en VVE is deze betrokkenheid logisch en vanzelfsprekend. “Het is goed dat ouders bij het kiezen van een plekje ‘voorschool’ voor hun 2- en 3-jarige kind ook kunnen kiezen voor montessori-peuterwerk en montessori-VVE. We bieden op onze locaties Goudenregenstraat en Admiraliteitsweg in Enkhuizen een goede voorbereiding op de basisschooltijd aan, waarbij goed gekeken wordt naar de vraag: ‘wat heeft uw kind nodig voor een goede ontwikkeling op alle fronten?’. Kom gerust eens een kijkje nemen!” Mail voor meer informatie naar depeutertuin@quicknet.nl.

Artikel geplaatst op vrijdag 15 juni 2018 - 11:14