Rodi

St. Petrus, uitvaartvereniging zonder winstoogmerk

Gijs van Hulst, uitvaartleider bij St. Petrus. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Op het gebied van het verzorgen van uitvaarten vervullen lokale uitvaartverenigingen een belangrijke functie. Oorspronkelijk zijn het verenigingen afkomstig vanuit de plaatselijke gemeenschap, van en voor de leden. Burenhulp of 'nabuurschap' is nog steeds de belangrijkste drijfveer. St. Petrus is zo’n vereniging.


Al tientallen jaren is St. Petrus actief in de gemeente Hoorn. Ze wordt bestuurd door enthousiaste vrijwilligers en de leden hebben invloed op het beleid van de vereniging. Het bestuur heeft onder andere een controlerende taak wat de uitvaartnota betreft en de leden ontvangen een (natura) tegemoetkoming op de uitvaartkosten. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening door de uitvaartleider. Maar het belangrijkste is misschien wel het non profit-karakter van de vereniging. St. Petrus werkt immers zonder winstoogmerk. Een belangrijk gegeven! St. Petrus verzorgt de uitvaart voor íedereen, ongeacht lidmaatschap, geloofsovertuiging of kerkelijke achtergrond.
Meer informatie? Neem contact op met (0229-755484),

Artikel geplaatst op zondag 11 maart 2018 - 06:00