Rodi

Loge De Eenhoorn voor geestelijke ontspanning

HOORN - Ieder mens maakt momenten van grote vreugde of juist intens verdriet mee. Deze levensbepalende momenten veranderen je leven voorgoed en onherroepelijk. De diepe emoties die hierbij loskomen zijn vaak te veelomvattend om alleen te verwerken en verdienen het om bewust bij stil te staan. Rituelen en de daaraan vaak gekoppelde symbolen maken een wezenlijk onderdeel uit van het gedachtegoed van de vrijmetselarij.


Vrijmetselaren vormen een zeer gemengd gezelschap van mannen die op ondogmatische wijze levensinzichten delen met elkaar, door middel van een gesprek, symboliek en ceremonieel. De loge wil een platvorm bieden, een werkplaats, waar gearbeid wordt aan persoonlijke ontwikkeling, zingevingsvragen en verdieping.
Er bestaan óók gemengde loges en loges voor alléén vrouwen. Belangstellenden zijn van harte welkom bij Loge De Eenhoorn, Binnenluiendijk 2 in Hoorn. Openbare lezingen zijn toegankelijk voor iedereen.
Meer informatie en (gratis) aanmelding: Gijs van Hulst of Jaap Kastermans, voorlichters van Loge De Eenhoorn, 06-50542 741 / info.loge278@vrijmetselarij.nl .

Artikel geplaatst op zondag 11 november 2018 - 06:00