Rodi

ZorgHulp is en blijft hulpvaardig

NIBBIXWOUD - Voor ZorgHulp is thuiszorg geven een uitdaging. Gespecialiseerd in terminale 24-uurs-zorg en gratis advies op z’n West-Fries; daar staat ZorgHulp voor.


Dit houdt in dat als de cliënt thuis wil sterven, begeleiding wordt gegeven door gespecialiseerde zorgverleners, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Als er een PTZ-indicatie (palliatief terminale zorg) is afgegeven, wordt in overleg de invulling afgesproken. ZorgHulp biedt alle vormen van thuiszorg en begeleiding. Aanvulling met particulier ingekochte zorg is mogelijk, het aanbod is zeer divers. De kracht van ZorgHulp: snelle levering, kleine teams met vaste medewerkers, korte lijnen (de wijkverpleegster zit op kantoor in Nibbixwoud). Bovendien geeft ZorgHulp de cliënt de keuze in aanbieders. Het telefoonnummer van ZorgHulp is 0229-261351.

Artikel geplaatst op zondag 10 juni 2018 - 06:00