Rodi

Pletterijdebat 'Burgerdemocratie: klant of koning'

HAARLEM - De reeks 'Toekomst van de Democratie' start dinsdag 10 oktober in de Pletterij met een debat over de positie van de kiezer met de titel 'Burgerdemocratie: Klant of Koning'.


Want bestaat democratie alleen uit een gang naar het stemhokje ééns in de vier jaar? Bereikt de burger wat als hij tussentijds zijn volksvertegenwoordigers opzoekt? En als we actief worden zijn we dan de overheidsconsument die vooral iets voor zichzelf wil bereiken of zijn we burgers die het algemeen belang dienen? Verkeert de democratie in een crisis of doet de kiezer wat hij of zij moet doen? Hoe vergroten we het wederzijds vertrouwen tussen politici en de bevolking? De laatste jaren zijn er in Nederland al meer dan 3000 initiatieven geweest om de samenwerking tussen overheid en burgers te bevorderen. Wat is het nut en noodzaak van deze burgerparticipatie?

Al deze aspecten komen aan de orde in het openingsdebat in de serie over de Toekomst van de Democratie. De gasten zijn Job Cohen, tegenwoordig bijzonder hoogleraar Gemeentekunde/Gemeenterecht (Thorbecke-leerstoel Rechtsgelijkheid) aan de Universiteit van Leiden en Hans Alberse, nu adviseur/trainer voor het versterken van de lokale democratie bijvoorbeeld door het instellen van burgerjury’s. Debatleider is Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam en voormalig gemeenteraadslid in Haarlem.

Dit debat is het eerste van de serie die de Pletterij tot en met 13 maart 2018 organiseert over democratie, democratische vernieuwingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze serie is een keur aan (oud) bestuurders en politici bereid gevonden om de debatten te leiden. Het debat begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 3 euro en voor houders van de HaarlemPas en jongeren onder 25 jaar 1,50 euro. Reserveren kan via www.pletterij.nl. De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem.

Artikel geplaatst op maandag 02 oktober 2017 - 09:46