Ideeën aandragen voor 450 jaar Alkmaar Ontzet

Algemeen
Denk mee over de invulling van 240 jaar Alkmaar Ontzet.
Denk mee over de invulling van 240 jaar Alkmaar Ontzet. (Foto: archief)

ALKMAAR - Van 8 oktober 2022 tot en met 8 oktober 2023 viert Alkmaar een jaar lang het 450-jarig Alkmaar Ontzet. De 8 October Vereeniging, Alkmaar Marketing, het Stedelijk Museum Alkmaar en andere partijen slaan de handen ineen om er een onvergetelijk jaar van te maken. De organisaties doen een oproep aan Alkmaarders: wat mag er tijdens dit feestjaar niet ontbreken op de evenementenkalender? Bezoekers kunnen hun gedachten en wensen laten horen tijdens de bewonersbijeenkomst op maandagavond 27 juni om 20.00 uur in de Theater De Vest . Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de bewonersbijeenkomst via www.alkmaarontzet450jaar.nl

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat er sprake was van hét keerpunt in de geschiedenis van Nederland. 1572 wordt namelijk gezien als ‘de geboorte van Nederland’. Een belangrijk jaar in de Tachtigjarige oorlog (1568-1648), want toen begon de grote opstand tegen de Spanjaarden. Elke stad in Nederland speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Ook Alkmaar was – mede door haar gunstige ligging, een waardevolle stad in de strijd. 450 jaar vrijheid is het waard bij stil te staan en daarom wordt er landelijk veel aandacht besteed aan 1572. Ook in Alkmaar wordt stilgestaan bij de viering van de geboorte van Nederland. Op 8 oktober 1573 was het beleg van Alkmaar namelijk voorbij. Voor het eerst waren opstandelingen erin geslaagd de vijand te weerstaan, vandaar de spreuk ‘Bij Alkmaar begint de victorie’. Voor Alkmaar ligt dus ook een andere mijlpaal in het vooruitzicht: 8 oktober 2023, waarbij we 450 jaar Alkmaar Ontzet vieren. Deze twee jubileumjaren worden op elkaar aangesloten waarbij het uitgangspunt is dat in 2023 de grootste festiviteiten plaatsvinden en dat 2022 dient als een ‘rode loper’ naar 2023 toe. Naast vieringen en gezellige evenementen is er ook aandacht voor herdenkingen.


Jouw victorie, jouw historie

Wat vind jij belangrijk? Wat mag er tijdens dit feestjaar in Alkmaar niet ontbreken op de evenementenkalender? Deel je ideeën en gedachten. Elke ingeving, van losse steekwoorden op een kladblaadje tot een plan dat al wat verder is uitgewerkt, is waardevol voor. Vrijheid is een groot goed en ook nu nog steeds een relevant thema. Vrijheid vraagt om verdraagzaamheid, verscheidenheid en verbondenheid. Deze vier V’s worden daarom belangrijke thema’s rondom 450 jaar Alkmaar Ontzet. Waar denk jij aan bij deze waarden? Breng jij je buren bijvoorbeeld nader tot elkaar door het organiseren van een expositie of een filmavond? Of loop je al een tijdje rond met een idee voor een lezing, discussieavond of een samenkomst en is dít dus het uitgelezen moment? Noteer de bewonersbijeenkomst dan nú in je agenda en zorg dat deze ideeën werkelijkheid worden. Bezoekers krijgen krijgen begeleiding van een ervaren workshopleider om jouw ideeën rondom 450 jaar Alkmaar Ontzet om te zetten in concrete plannen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel en eventuele goede ideeën die je daarna nog te binnen schieten, kun je kwijt op de vraag-en-antwoord muur. Het vervolg om de programmering rondom 450 jaar Alkmaar Ontzet rond te krijgen, is ‘de Grote Sessie’, op 5 juli.