Geen duurzame aanpak schimmelflats Hoefplan

Algemeen
Schimmel bij een bewoner in een van de portiekflats in Hoefplan.
Schimmel bij een bewoner in een van de portiekflats in Hoefplan. (Foto: Folkert Zeilemaker / SP Alkmaar)

ALKMAAR – De ‘Spoorflats Hoefplan’, bestaande uit zes portiekflats, lopen al geruime tijd tegen isolatieproblemen aan. Na velerlei gesprekken met woningbouwcorporatie Woonwaard komt er op korte termijn een Quickfix waarin tocht, vocht en schimmelproblemen zo snel mogelijk worden aangepakt. Hoewel de bewonerscommissie tevreden is met de voortvarende aanpak van Woonwaard, blijft een duurzame oplossing uit. Huurders geven daarnaast een onvoldoende voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes.

De bal werd aan het rollen gebracht toen Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) in februari dit jaar een bezoek bracht aan Hoefplan. Al snel werd duidelijk dat huurders van de portiekflat aan de Jongkindlaan last hadden van tocht-, vocht- en schimmelproblemen. De Socialistische Partij (SP) Alkmaar startte een onderzoek. Van de 240 huishoudens aan de Jongkindlaan, Willem Marishof, Breitnerhof en de Vincent van Goghlaan deden er 100 mee aan een enquête. Daaruit bleek dat ruim de helft van de ondervraagden last had van schimmel.

Geen langetermijnoplossing schimmelwoningen
In juli is de bewonerscommissie ‘Spoorflats Hoefplan’ opgericht, met naast de eerdergenoemde portiekflats ook de flats aan de Mondriaanstraat en Bart van der Leckstraat. Aan Woonwaard is aansluitend een fotocollage aangeboden met daarop diverse foto’s van schimmelwoningen. Sindsdien zijn er meerdere gesprekken geweest met de woningbouwcorporatie.

Quickfix schimmel blijkt ontoereikend

Woonwaard heeft beterschap beloofd en komt op de korte termijn met een Quickfix, waarin tocht, vocht en schimmel in de portiekflats zo snel mogelijk worden aangepakt. Inmiddels zijn er 48 huisbezoeken geweest waarin Woonwaard de problematiek in kaart heeft gebracht. Er is nog geen oplossing voor op de lange termijn.

Onvoldoende schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes 
Isolatieproblemen zijn niet de enige problemen waar huurders tegenaan lopen. “Kots, urine, bloed en ander vuil in de gemeenschappelijke ruimtes van de portiekflats zijn meer regel dan uitzondering”, aldus het bestuur van de bewonerscommissie. Het schoonmaakbedrijf, ingehuurd door Woonwaard, maakt volgens het bestuur onvoldoende schoon. Huurders geven de schoonmaak dan ook een 4, zo blijkt uit een enquête van de commissie.

Helaas lukt het de bewonerscommissie niet om hierover contact te krijgen met Woonwaard. Woonconsulenten nemen volgens de commissie de telefoon niet op of bellen niet terug. Het bestuur betreurt deze gang van zaken met Woonwaard, juist omdat de corporatie bij de schimmelproblematiek heeft laten zien van goede wil te zijn en de samenwerking tot op heden prettig verloopt.

‘Woonwaard laat zien van goede wil te zijn’

Reactie Woonwaard
Woonwaard heeft in een reactie aan deze krant laten weten verbaasd te zijn over de grieven van de commissie. De coöperatie deelt de mening dat de samenwerking tot op heden prettig verloopt en wil dit voortzetten. Met de bewonerscommissie is een afspraak gemaakt om de situatie te bespreken.