Denk online mee over verbeteren van de bereikbaarheid rond de N242

Algemeen
Wat kan er volgens jou allemaal verbeterd worden aan de N242? Praat erover mee!
Wat kan er volgens jou allemaal verbeterd worden aan de N242? Praat erover mee! (Foto: Ruud Karstens)

REGIO - De provincie en gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard zijn een verkennend onderzoek gestart om te bepalen wat nodig is om de N242 en nabije omgeving, tussen het Kooimeerplein en Verlaat (bij N241) bereikbaar en leefbaar te houden. Dit met het oog op de woningbouwplannen in de regio. De provincie wil graag samen met bewoners en gebruikers de plekken in beeld brengen waar het beter kan. 

Wil jij daarbij helpen? Op www.wijkprikker.nl/verkenning-N242 kunnen bewoners en gebruikers van 6 tot en met 23 oktober aangeven wat er kan verbeteren op het gebied van de doorstroming, veiligheid en leefomgeving, en welke ideeën men daarvoor heeft. 

Verkenning

In de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard zijn iedere dag mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Zij maken daarbij ook gebruik van de provinciale weg N242. Met de bouw van duizenden nieuwe woningen en de vestiging van nieuwe bedrijven in de regio Alkmaar wordt het de komende jaren steeds drukker. 

De provincie en gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard vinden het belangrijk om nu en in de toekomst de N242 en omgeving bereikbaar en tegelijkertijd veilig en leefbaar te houden. Daarom verkent de provincie samen met de gemeenten wat hiervoor nodig is en wat mogelijke maatregelen zijn. Naast autogebruik wordt ook gekeken naar kansen voor fietsers en het openbaar vervoer. 

Door inwoners, weggebruikers, ondernemers en andere belanghebbenden voortijdig te betrekken, willen de provincie en gemeenten gebiedskennis en ideeën uit de omgeving ophalen. Dit gebeurt tot en met 23 oktober digitaal via www.wijkprikker.nl/verkenning-N242. Later dit jaar volgt een informatieavond met een N242-atelier, waarin we verder aan de slag gaan met de verkenning en de inbreng vanuit de omgeving. 

Vervolg

In deze verkenning wordt ook onderzocht wat de ruimtelijke en financiële consequenties van de verschillende oplossingen zijn. Omdat het om complexe vraagstukken gaat zullen de maatregelen om de regio bereikbaar en leefbaar te houden financieel ingrijpend zijn. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard besluiten uiteindelijk welke oplossingen kansrijk zijn en verder worden onderzocht. 

Het streven is om de maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid te koppelen aan het groot onderhoud aan de N242 (gepland vanaf 2026). 

Meer informatie over de Verkenning N242 is te vinden op www.noord-holland.nl/verkenningN242.