Voormalig belastingkantoor Robonsbosweg in beeld voor asielzoekers, spoedzoekers en statushouders

Algemeen
Voormalig belastingkantoor Robonsbosweg in beeld voor asielzoekers.
Voormalig belastingkantoor Robonsbosweg in beeld voor asielzoekers. (Foto: aangeleverd)

ALKMAAR - Het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg is in beeld voor de opvang van asielzoekers, spoedzoekers en statushouders. Op verzoek van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wordt deze plek wederom als opvanglocatie ingezet. Het Alkmaarse college van B&W is positief over dit verzoek en legt dit voorstel 20 februari neer bij de gemeenteraad. 

Het voormalig belastingkantoor was van mei 2016 tot mei 2019  in gebruik als een asielzoekerscentrum. Na teruglopende migratiestromen was de locatie niet meer nodig en werd deze gesloten. Het gebouw dat uit drie aan elkaar geschakelde panden bestaat is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en staat sindsdien leeg. In een deel komt de Centrale Ontvangstlocatie (COL) en is ruimte voor 250 mensen. Het college stelt tegenover het COA als voorwaarde dat de twee aangrenzende gebouwen met rijksgeld worden gebruikt voor tijdelijke opvang statushouders en andere groepen, zoals Alkmaarders met een urgentieverklaring (spoedzoekers). Maandag 6 februari is er een inloopavond voor de bewoners uit de directe omgeving. Hiervoor worden ze per brief uitgenodigd. De huidige opvang voor statushouders en een tot acht spoedzoekers aan de Picassolaan sluit eind dit jaar en wordt dan verbouwd tot woonwijk.

Asielwethouder Joel Voordewind: “De huidige opvangcrisis blijft voortduren. Het terugkerende tekort aan opvangplekken leidt tot schrijnende en inhumane toestanden. Dat moeten we niet willen. Gemeente Alkmaar heeft altijd haar steentje bijgedragen aan goede opvang. Ook in deze tijd zien we dat weer, bijvoorbeeld bij het huisvesten van statushouders en Oekraïners. We kiezen voor een gastvrije en open houding bij de Robonsbosweg.”

Robert te Beest, wethouder Vastgoed en Grondzaken: “De samenwerking tussen de gemeente, het COA, het ministerie van Justitie & Veiligheid, de Provincie en het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van het complex) is essentieel om deze locatie in gebruik te nemen, waarmee we een substantiële bijdrage leveren aan de migratieketen.”

Meer info ook via www.alkmaar.nl/rbb.