Klankbordgroep sociaal pension Pettemerstraat opgericht

Algemeen
De gemeente blijft nauw betrokken bij de monitoring van de hulp en zorg voor de bewoners.
De gemeente blijft nauw betrokken bij de monitoring van de hulp en zorg voor de bewoners. (Foto: via Gemeente Alkmaar)

ALKMAAR - De Gemeente Alkmaar heeft uitgebreid gesproken met de deelnemers van Reakt (Actief Talent) en Brijder (Pitstop Jongereninloop) als het Leger des Heils. Het ging over de zorgen die leefden bij Actief Talent over de komst van de bewoners van het sociaal pension Huis & Haard op de Pettemerstraat.

November vorig jaar verzocht de SP, samen met partijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Leefbaar Alkmaar en Partij voor de Dieren, dat het college het nieuwe sociaal pension aan de Pettemerstraat, Huis & Haard van het Leger des Heils, strikt gaat monitoren. Ook moet er direct hulp worden gegeven aan cliënten van Actief Talent als de hulpverlening in gevaar komt. De raad maakt zich zorgen over de risico’s die het meebrengt om mensen met een verslavingsproblematiek die vaak gehuisvest worden bij het sociaal pension, te plaatsen bij ex-verslaafden. Het gaat dan om de deelnemers van de dagbesteding van Actief Talent, de onderburen van Huis & Haard.

Klankbordgroep

“Er zijn goede afspraken gemaakt over hoe we als partners omgaan bij eventuele klachten of problemen die toegerekend kunnen worden aan de nieuwe bewoners,” zo schrijft het college in een memo aan de gemeenteraad. Er is een klankbordgroep opgericht waarbij betrokken instanties elke twee maanden bij elkaar komen. Het gaat om de gemeente, het Leger des Heils, een vertegenwoordiging van deelnemers van Actief Talent, het management van Reakt en Brijder, en de gemeente. Afhankelijk van de agendapunten tijdens een Klankbordgroepbijeenkomst wordt ook de wijkagent en iemand van Handhaving uitgenodigd. Los van de Klankbordgroep is er afgesproken dat het Leger des Heils direct bereikbaar is bij klachten zodat er snel actie ondernomen kan worden. De melding krijgt hierover een terugkoppeling.

Nauw betrokken

“Als gemeente blijven wij ook nauw betrokken bij de monitoring van de hulp aan en zorg voor de bewoners,” zo stelt het college. “De lijnen met Reakt en Brijder zijn kort. Mochten zaken niet zo gaan als bedoeld, dan is daar direct contact over.” De gemeente heeft Huis & Haard diverse keren bezocht en daaruit is gebleken dat de bewoners goed op hun plek zijn en blij zijn met hun nieuwe onderkomen. “Ook is er goed contact tussen Reakt en het Leger des Heils.” De gemeenteraad ontvangt ieder kwartaal een memo met daarin de stand van zaken.