Helderseweg Noord wordt 30-kilometerweg

Algemeen
Een 30-kilometerweg in Oudorp.
Een 30-kilometerweg in Oudorp. (Foto: Maurits90 / Wikipedia)

ALKMAAR - In de verdere uitwerking van de Helderseweg Noord gaat het Alkmaarse college uit van een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Ook wordt deze voorkeur meegenomen in het totale verkeersnetwerk dat wordt opgenomen in de Alkmaars Mobliteitsstrategie.

Hiermee voldoet het college aan het verzoek van partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en ChristenUnie voor een toekomstige verkeersveilige inrichting van de Helderseweg Noord. Volgens de partijen zorgt de maximum snelheid van 30 kilometer per uur voor een positief effect op de verkeersveiligheid, de oversteekbaarheid, het geluidsniveau en de uitstoot. Zo hoeven er geen of minder maatregelen te worden genomen voor de nieuwbouw in het Viaanse molengebied om binnen de geluidsnormen te blijven. Ook zal het verlagen van de snelheid niet leiden tot extra voertuigverliesuren voor Alkmaar als geheel. Het college voldoet daarmee tevens aan het voorstel dat eerder in de Tweede Kamer werd aangenomen om 30 kilometer binnen de bebouwde kom als de nieuwe standaard te hanteren.